Get Adobe Flash player

Na djelu stvarni pokušaj nametanja totalnog kaosa i anarhije pred strašan obračun

 
 
Predgovor za knjigu Uspon i pad Zapada autora Emila Čića
Sudeći po mnogo čemu nalazimo se u vremenu predapokalipse. Kada se ovo vrijeme tako označi i to konstatira kao nešto na što upućuju mnogi znakovi koji se kao takvi prepoznaju upravo sada, onda smo pozvani da to pobliže objasnimo.
Kroz povijest, bližu ili daljnju, vidimo da je bilo dosta pojedinaca koji su se trudili pokazati i dokazati da se približava odlučujuće vrijeme kada će se polagati računi za ovo ili ono. Upozoravalo se na to na različite načine, pogotovo je XIX. stoljeće bilo prepuno takvih poruka, a i početak XX. stoljeća ne zaostaje u tom smislu. Osim toga, ako tzv. Francusku revoluciju okarakteriziramo kao vjesnicu suvremenoga doba to odmah povlači za sobom činjenicu da su od tada u Europi na sceni sami ratovi i to jedan za drugim.
 
Francuska revolucija, izravno programirana od enciklopedista i neizbježnoga Voltaira dao duhovnoga oca, je sjeme razdora novoga doba, a nastala je na tobožnjoj težnji za bratstvom među ljudima, a svi znamo da je ta krilatica obična fraza koja se u svakodnevnici ne može uopće primijeniti kao nekakav ili bilo kakav model organizacije. Prema tome je ništavna kao uostalom i druge dvije krilatice, sloboda i jednakost, jer su iste sasvim nespojive u svom uzajamnom odnosu. Kada bi svi bili jednaki, što je nezamislivo, ne bi bilo razlike koja je pak uzročnik svakog kretanja, jer bi svi bili isto. Jednakost razara slobodu, budući da je svima nametnuta ista odnosno jednaka zajednička forma, pa nema slobode izbora, nema individualnosti, nema kreativnosti i tada imamo čistu žabokrečinu zavijenu u tzv., revolucionarnu odoru nakon čega slijedi teror. Iza toga krije se ono što je zapravo i jedini cilj onih koji su inspiratori takvoga stanja, a to su vrhovni manipulatori iza kojih nastupa ono što danas zovemo predapokaliptično doba.
 
Ova ideja rođena u Engleskoj nakon što je ista otpala od Rimske Apostolske Crkve zbog trivijalnih razloga, kao što je ženidba, dok je u pozadini stajala egocentričnost tj. krajnja sebičnost i ideja izdaje pojedinca, a sve to obrazloženo kroz jezik filozofa racionalista. Ovakvo stanje stvari lukavo i podmuklo plasirano kroz najniže strasti čovjeka temelj je onoga što se danas zove liberalizam ili neoliberalizam.
 
Uz liberalizam kao potpuno amoralno, odnosno anti moralno načelo stoji i marksizam u raznim inačicama, koji se s njime izmjenjuje na vlasti po potrebi poprimajući razne oblike. Različiti oblici i krinke liberalizma, kojima je glavna sestra neprikosnovena demokracija, koja je slikovito rečeno, vrhovni zapovjednik svih mogućih nedaća. Uništenje monarhije kao oblika vladavine i uvođenje odioznoga pojma republike logična je posljedica gesla francuske revolucije, a time i autoriteta monarha kao predstavnika i simbola Krista Kralja na zemlji. Iz te društvene pojave institucionalizirane krajem XIX. i početkom XX. stoljeća (uključujući i Prvi svjetski rat) u Europi proizašlo je stanje svijesti koje je izvanredno opisao Oswald Spengler, koji je i sam to intimno proživljavao.
 
Njegovo djelo, Propast Zapada, a i druga dijela opisuje iscrpljenost i nemogućnost opstanka ovakve civilizacije. Ona više nema sposobnost samoodržavanja nego ciklički poprima slične oblike, te se tako reciklira uvijek ponovno na nižoj razini do konačne propasti. I makar je po njemu povijest sačinjena od pojedinačnih kultura ipak su svi u zajedništvu, međutim to nam opisuje u ovoj svojoj knjizi njezin autor Emil Čić.Knjiga pod naslovom Uspon i pad Zapada, kako ju je autor naslovio, govori ne samo o tome kako to gleda i tumači O. Spengler nego i šire, ne samo zbog kronološke distancije, novih spoznaja i naknadne pameti, nego radi šireg aspekta s kojega isti nastupa. Tu se misli prvenstveno na činjenicu da autor knjige E. Čić gleda na problem znatno šire od O. Spenglera iz jednostavnog razloga jer je u cjelokupnu tematiku uključio duhovnu, a zapravo metafizičku dimenziju. To nedostaje u mislima i artikulacijama O. Spenglera.Kako je to moguće? Razlog za to nalazimo u tome jer O. Spengler nije bio vjernik, pa mu duhovna komponenta nije bila bitna kod dijagnosticiranja stanja. Je li taj njegov mehanicistički pristup izvire iz njegove osobnosti, intimističkih i pesimističkih raspoloženja pokazat će nam autor ove knjige. Sam autor ove knjige E. Čić poznat je hrvatskoj javnosti po svom polihistorskom prilazu problemu uključujući tu i umjetničko – glazbenu odrednicu. Tako on obrazlaže aktualno stanje u svijetu i tako tumači prilike u kojima se mi danas nalazimo.
 
Kako je autor istodobno i praktični vjernik u punom smislu te riječi, a također i hrvatski domoljub s visoko razvijenom sviješću o hrvatskoj samobitnosti, on svemu tome onda dodaje i svoje nadopune kako bi se cjelina zaokružila.Na koji način on to čini?Ali prije toga sada i ovdje pruža se odlična prilika da se na trenutak osvrnemo na aktualno stanje naše jedine i nezamjenljive Domovine Hrvatske. Ovako se vrijeme ne će više ponoviti vjerojatno nikada i zato ćemo otvoreno reći da je na djelu stvarni pokušaj nametanja totalnog kaosa i anarhije pred strašan obračun. To se vidi na svim mogućim razinama javnoga života. Kad nije uspjelo kroz rat i porat onda se želi sada u krizi kad su razoreni svi kriteriji o percepciji tzv. demokratskog života i kada su sotonski predstavnici na zemlji odlučili kroz ultra neoliberalizam stupiti na pozornicu i srušiti konačno katoličku Hrvatsku. Da budemo potpuno jasni, želi se stvoriti stanje u kojemu se trebaju međusobno obračunati i dokrajčiti sami Hrvati, jer to izvana nije uspjelo. Kada se proizvede taj scenarij onda nastupaju ovozemaljski spasitelji kao što je to učinjeno u Bosni, gdje vidimo posljedice toga njihovoga dijela. Hrvatsku se neće uhvatiti na taj lijepak, neće uspjeti pakleni plan Lucifera, jer Božje sjeme posijano ovdje ne će biti zatrto. Božje djelo ne može propasti pred planom zla čije predstavnike prepoznajemo nepogrješivo.
http://croative.net/wp-content/uploads/2015/01/EmilCic.jpg
Emil Čić
 
Po O. Spengleru propašću zapadne kulture nastupa faustovsko razdoblje ili crna rupa i to je za njega kraj. Zbog čega je to kod njega tako možemo pretpostaviti, ali njegova nevjera i fatalizam dovoljni su pokazatelji. Kako bi se to prevladalo autor knjige daje nam na uvid rješenje koje je njemu zorno poslužilo kao dokaz za ono što svaki vjernik osjeća kao imanentno. A to je vjera i uzdanje u našega Spasitelja i Otkupitelja Isusa Krista. Prije nego li obavijestim čitatelje o čemu se točno ili pobliže radi moram reći da je danas Uskrs Gospodnji, dan kada se potvrđuje smisao ljudskoga života. Tko ne vjeruje u Uskrsnuće neće moći razumjeti ovu knjigu. Budući da Uskrs sam po sebi kao transcendencija mnogima nije dokaz vječnoga života, a i sam Isus Krist Pomazanik Božji toga je bio svjestan poznavajući nepovjerljivoga čovjeka. Mislimo i tako vjerujemo, jer drugačije ne možemo i ne znamo, a pozivamo se na jedan drugi događaj iz Kristovoga života, koji se u neku ruku može smatrati potvrdom Uskrsnuća. Taj se čin zove Preobraženje Gospodinovo. Moramo ovo napisati jer iz toga vidimo da je Isus kao druga Božanska osoba tj. Sin Boga Oca, ponovno oživio i tako bio preobražen kao Božja slava.To se dogodilo uz nazočnost zakonodavca Mojsija i proroka Ilije, čime se ispunila Božja volja i navještenje. Tome su uz Isusa koji je obasjan Božjim svjetlom svjedočili i Njegovi izabranici i to; Petar kao nasljednik na zemlji i stup nove crkve, čvrst kao stijena, Jakov kao vjesnik i vojnik širitelj vjere i Ivan najmiliji Gospodinu, krotak kao janje i duhovni svjetionik. Ovaj događaj potpuno i nedvosmisleno oslikava otajstvo odnosno misterij Uskrsnuća i otkriva za vječnost osobu Isusa Krista, transcendentnoga sina, prikazanoga na slavu Božju. To je smisao i tajna križa iz čega dalje proizlazi kršćanstvo kao način života.
 
Nažalost O. Spengler to nije spoznao. Duboki značaj i poruka ovog događaja diktira daljnji tijek povijesti. Preobraženje je briljantan pokazatelj koji svaki vjernik mora prepoznati i nositi u sebi, jer na taj način se osmišljava vjera.Neka mi bude dopuštena jedna mala sentimentalna digresija. Grad Dubrovnik sa blistavom prošlošću, što nije slučajno, znao je odati poštovanje tom činu Preobraženja (lat. Transfiguracija) i nadjenuti u čast tome ime jednoj ulici u središtu Grada. Ulica se zove od Sigurate (po dubrovački).
 
Na kraju se vraćamo na ono mjesto gdje se nadopunjuje i nastavlja djelo O. Spenglera, a autor knjige E. Čić za to kao objašnjenje uvodi i koristi dvije izvanredne osobe. Jedna od njih je Juan Donoso Cortes, a druga Francisco Franco. O F. Francu znamo sve, a tko ne zna neka nabavi knjigu, koju je on isti napisao pod nazivom Masonerija. Tu je sve jasno. Druga osoba J. D. Cortes je španjolski filozof, pisac, teolog i diplomat, nevjerojatan um, pronicljiv i nadahnut Božjom providnošću, jer je u svom kratkom životu (1809. – 1853.) riješio sve dvojbe ovoga svijeta. Po svojoj prilici je to platio glavom i za širu javnost pao u zaborav. Samo ću naznačiti da je on bio apsolutni protivnik svakoga liberalizma iz kojega je zatim proizašla marksistička i slične materijalističke ideologije i razni socijalizmi kao podloge za sekularizam.
 
Govorio je otvoreno da je liberalizam derivat zlokobne francuske revolucije i djelo Lucifera, a izričaj mu se ogleda kroz neograničenu ljudsku oholost.Jedini je spas za čovjeka njegova vjera u Isusa Krista kaže Cortes, a da bi bio oslobođen od kazne grijeha mora se ponizno pokoriti i biti poslušan Katoličkoj vjeri i njezinoj Crkvi. Dakle, mora proći kenozu i time slijediti Spasitelja.To bi bio zaključak i smisao, te naputak za razumijevanje ove knjige. I te kako je važno naglasiti da je trebalo srčanosti i vjere i nade u vječni život da ova knjiga ugleda sunce. Zato čestitamo njezinom autoru E. Čiću.
 

Zoran Vernazza

Bolonjski proces unazadio sustav sveučilišne izobrazbe

 
 
Osobno držim da je ozakonjeni Bolonjski proces reorganizacije sustava sveučilišne izobrazbe više unazadio nego unaprijedio procese sveučilišne izobrazbe. Smijem to tvrditi, jer sam jedno vrijeme bio vrlo aktivan član Glavnog odbora Europske Federacije za Biotehnologiju glede unaprjeđivanja izobrazbe iodržavanja kvalitete djelovanja. Glavni cilj je bio podizanje kvalitete sveučilišne izobrazbe u Europi po uzoru na najuglednija sveučilišta (Heidelberg, Oxford, Cambridge, ETH, Sapienza, Firenze, ...). Svoje tvrdnje sam obvezan i argumentirano obrazložiti. Svakako prije toga želim istaknuti da me je Bog nadario da se svojim uzdanjem U Boga i marljivošću pokažem iznimno uspješnim pučkoškolcem, gimnazijalcem, inženjerom , znanstvenikom, izumiteljem i prenositeljem znanja, ali i primjernim pogodovanjem dobrih odnosa među ljudima.
http://www.cr-hana.eu/G4G2/logo_efb.jpg
Organizirano učinkovito strukovno djelovanje zahtijeva i primjereno povezivanje kroz uspostavu odgovarajućih udruga. Tako je došlo i do uspostave DIT-a (Društva inženjera i tehničara). To se pokazalo vrlo opravdanim, jer je uslijedila katalitički bolja suradnja i primjenska učinkovitost. Ali, javila se i potreba za organiziranjem specifičnijih strukovnih udruga, pa zato i do ozakonjene udruge kemijskih inženjera, dakle „Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa“. Članom tog društva postao sam već pri njegovu utemeljenju, eda bi učinkovito organizacijski i strukovno djelovao. Uistinu sam uspijevao uspješno djelovati pridonoseći napretku Društva organizacijski i znanstveno stručnim rezultatima prepoznatljivim i na međunarodnoj razini, pri čemu sam bio svjedokom i iznimno uspješna organizacijskog i znanstveničkog djelovanja profesora Egona Baumana i Ivana Butule. Svojim djelovanjem i stečenim praktičnim i teorijskim znanjima, pa primjernim obhođenjem s drugima stekao sam ugled, koji je prethodio mojem uključenju u sastav znanstveničkog izdavačkog savjeta, početno za časopis „Kemija u industriji“, a zatim i za časopis „Chemical and Biochemical Engineering Quarterly“. Uspješno sam objavljivao radove u oba časopisa,ali također i recenzirao neke poadastrte od drugih autora. Surađujući sa sada već pokojnim profesorom Ivanom Butulom bio sam u prigodi prepoznati zasluge Profesora Butule za unaprijeđivanje izdavačke djelatnosti i povećanja međunarodne prepoznatljivosti kvalitete objavljenih članaka. Zato sam i pokušao odužiti mu se prikladnim člankom, ne sluteći da će to zasmetati promicatelje devalvacije ugleda i primjerne strukovne učinkovitosti Društva.
 
Usuđujem se to argumentirati primjerima koji o tome svjedoče. Nakon ustoličenja gosp. Bolfa za predsjednika Društva, započeli su procesi devalvacije hrvatskog kemijskog i biokemijskog inženjerstva, pri čemu se stječe dojam da su posljedica oskudne mudrosti, zbog čega i sklonosti opakom postupanju. Naime, pridajući si nekritički strukovno, iskustveno i znanstvenički atribute kakve ne posjeduje, dolazi lako u zabludu da su mu sposobnosti superiorne onima kakvima se mogu dičiti osobe koje su istinski postigle primjeran ugled rezultatima svojeg cjeloživotnog djelovanja. Smijem to posvjedočiti oslanjajući se na njegova pogrješna postupanja pri ocjenjivanju dvaju mojih tekstova dokazivo primjerno neupitne znanstvene kakvoće. Umjesto da se osloni na mišljenja relevantnih znanstvenika, prednost je dao osobi koja je bez ikakva znanstveničkog stupnja, usputno izbjegavši zatražiti mišljenja strukovno i znanstvenički najprikladnijih osoba. Time je pobudio ljude dobrih namjera da se usude posumnjati i u etičnost njegovih postupaka. Da bi čitatelji mogli ispravno ocijeniti opravdanost sadašnjeg mojeg obraćanja javnosti, držim potrebitim priložiti dokument s popisom imena preporučljivih recenzenata.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEBISEBQVFBUSFBQUEBAUDw8QFBIUFBQWFhUSFBQYHCggGBolHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGiwkICQsLCwsLCwsLCwsLywsLCwsLCwsLCwsLCwsLCssLCwsLCwsLCwsKywsLDYsLCwsMiwsK//AABEIAOQAvQMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAABAAIDBAUGB//EADkQAAEDAgQEBAQEBAcBAAAAAAEAAhEDIQQSMUEFBlFhEyJxgTKRobEjQlLhM2JywRQWgpLR8PFj/8QAGwEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBgf/xAArEQACAgEEAgIBAgcBAAAAAAAAAQIRAwQSITEFQRNRYSIyFCNCcYGRsQb/2gAMAwEAAhEDEQA/AOZRhAJy7x48KCKCCIQigEUAJFIBFAmJEJBFSEJIBKE5oRZEKSSQQIUJQiEQEk7ACSSSYhJIwlCAAUgjCUIABRalCKAKITimhOUS8JQRQQIIRSASQAZRkRdQ1Lg9lG6qCQJ08zvsFVPMoK2aMOmlkaotA9EQ4f8AbXWbi6zsxaDsLC9upKp1WP3cTuAdh1WeWuj6VnRx+FnNJzlRrVcexu89YEwmnizIkAu9gP7rI8FotPc9ydk7C0P1ak+UdupVEtbkfXBvj4bTpc2zRPGWx5WE/JT0uJNI+Fw9pWezDWAb3l3UjotvhPBXP80kDc7eyq/jsq9lj8Rpa5T/ANkb8U0RJidLEKWfqruNwH4eVwkdTosWm7wyfNI/RER6FXYvIc1kRh1HhI1eB8/T9l4JQhSqBwlsHuCnLpxkpK0ednCUG4yVMSQSSUisSSRSQAkQkE5oToCgkjCUKBoCEkgjCAAon14/ZSmwlY/EOIOBhu+6qzZFBcmrSad550iauCbgwb3A+/VJtQNhzhIIc0kebKTueigoVc3xb94PqtDCYIufAnziDP7Li5Mlu2euwYtsVAyXEuMje3+1WpdlBaL6T26LteE8sACXgLdp8vU9ICzPOr4Niwnk7qB1iU6k6HzHQfJetnlek4fD7hUavJAkkbqXy/gWyjhOHjO9pOkge66zFVyxga0QBrG5WxwvlUMcLWC3HcIaRBH0UHNg4pnluK4w+4J8oFm6Fx6zsFkviqDIAK9Rx/KNJ9yua4nyc9l6UQNuvumpoWw4OiXUn2JnWJtC6XB187Q4eh6yq1fhD3TLbtm26h4W0tdGxF+xC6Wjz1KvTOP5fSRyYXP+pGqkiAkWrsHjQJJJAIASUIwnBSQrKCKCcqzRYIRARRQJsjqjykdlzWNflMNvl1J3PQLqWhcrxAfivHcwPksOuS2pnb8LJuco/wCS7gXNdEt+unzXbcs4YAk5QOg3XDcHcGuEjeQF6RwCnLQRv9VxszdHqIfuN+gxaFGnKr4USFo0GrGjXZLTpKdrEmgKUEK+KZTJjQ1JzE/MjNlNIjyVn01TxNBablDUaCoyJRZwHMvDcrm12yIIa8DpMArmW/xKgOrdD1BuvTuJ0A5rgYuDqvOMfRLMTY2c2COhbZaNJJfJGzB5JXp519MaUE6NUYXpT59ZHCICdCUICxqIRLbSkiwKSKMJQolwITgjCUJhYgFynFRFZ/czHaNV1gWDx+h+KOjm39rLHrY/y7Ox4WdZ3H7RUwLZeCew9l6Zy9VJZGwsuG4Zg7iN/su74NQgW2XBzSPXxOkwRWox0ERusShUge6Nbj9KifO651uLLLE0s6NrSpGyufZzdhreeT0AlbmDxzagBbuJEiFfFFUrJQnBydmGiY3updELsaUx4Rr1w0SZt0ErOdx+hMF4B6GQVGSRJWOxtwvPeOUh/iJGn/IXeuxDXiWGQvP+aZbWGXdwUsEtuRP8lOphvxSh9p/8K290FM9tvRMyL1adnziSadEUJQnlu+yTgmQEG2+6DVJt9/RBtOUAygjCMJBItsSMIwkgQgFlceb5qTukhdFw/AGqSG/NN5n5fqUqbag87Q4Zi0SRPZYdZmxqDg3ydrxGmzfNDKo/p+yLgWFGWV12AogNELC4fTytA9F0eF+EQvOZJc0e1hEeKcyB3QwXAqJcXVGBzjElwnToFoUsNDZ3OkqGtg6tSzX5AD5iACY6CdFGPBLh+y6OGYZo+BjTtYBSYZ7AYY72K5mryYHVc7qpcwSSCSSZi30W+OHtaZaIbHw7CFZNtkVBPtmjRqDObqTE1BCw8I85z6lX8QbfdVqRKWKqJ6lRsXcIKqV+C0KwuA7rDp+ypf4EVA5jiYIt/KVlcO5PdSc5xqGRmNNzXkQXGbibwrYu/RGUEumTt4WMPUHhE5SbtMnUQsfmjCzWpnuCupwzKh8tW7ho8CAfUbFZ/H8MIBNspRiTc0VZ5bcbv0mc1Ubfso3NiwVhzQUwherT4Pn048squEe6WRWKjJumup6EKSZRLER7QmwBqCp8sX+aRaE9wtjMuEoToShIjYUQEiE4aIFZvcv4QVKFfYyyCDFgZWrSeQ0g3b0MlZfKtT+MwfnpnL/UAYU3jF1IkGDljNvMQfsvM+RTWZn0XwT36GKXokqtGborvDn3WSxpDWZjJi5O60eHOuuc+WdKjfoOzaWVmm2D66qHA0/L3VklXpcWVfgNR9rCZ7wqlZ5yx9FZHbUqnjsUGObSbd7xP9I3JTbfscF6RTcfNG5uVf8ABOWFQaxtOoC54Obq4TPSFu0qzcoKjGF2PJPozqRLTb/1X6GIzWIIVVzgXHpuVLkU4uhSqSHmncn5KnjKLSfN8loh4IVDFfF7KT4Ku+DluMth7YESCszLdbHHHfiR+loH91lgLv6a1iVnj/JRT1E6+yLJshk+ilLUiFosw7SANtH1Kc1qkISDFKyvaYiICKe1vUKZkAWqSkz7wnsYTA/76KRjbXUXIsjjfY/APLHtcDoVo0BGdmnmDmH1vCz6bei0cK6YB1GhXI8lh3r5F6PVf+f1SxN4ZdPlf3E8mYcNPqrODdDh3TcT1TKbrg9Fwmj1J11N8NBCfRdKp4avmpq3hVamU+2WQYCzMVhSXiowjNbMDuBor1R0mEmt+im1Y1LbyY1blfDVqprupZao0fJMnqr9Dhz26vkDYNhadOykDZVmwreZro57h/Cm0nP8MODXGS0vLhmOpErVwzbX2UtRkJlN11GtpJz3CqmCFQxb/NfQCT7K9XNwsXi2IgOA1Nk8cd8lEpy5Pjg5/SMPEVMzi47mVEGqUtTcq9DHhUeMm3J2/ZE4JQpMiRapJkfRGW2SaE/KiGJ2RowQ0qQDQjRPay6maxWOXBjjjBksOyOVPDU5o6qtsvjEZTVii6CFGxqlaFGS3JouxNwkpLtOyTFYzRoElKm5AOgToALkxHuVA164Gq0yw1T7PZaDXS1SdxqjqcB8PstbBiyxOE1Zbda2Cesy7NkuxtZ5bMDVZ7sbWmG0j6ucFq1rlPB03U6siml2rMtvjfmB7Q4BT1MRWyjKAI1mCSr8oBve3RSUfyWfJfaMk46uPip5huQ5s/JXsJWLwLEdipy32TsPAKOiuTT9DMRqsLioENI1MytnFm5K5t7fuVq0ULnu+jleTy1j2P2QJBqlyJZV1rPP0RlNLVI4Jrmpoi0MaEpUmVHKmIx4TmtlODbotbZMzqAcicGp2VOa1JstSGAJVqrWNLnmGtEk+mye1q5vnrF5abKQ1d5neg0ChOVJsvwYvkmonP8AHeOPruyiW0/y09N9XdV3LBLGn+UfZeXQcwjcj3uJC9UwV2D0H2XF1Tumz2GjxqEXFLgs8NxeV0FdNgq4XI12bqOlxd9K2We6yIvkjv21QVYptXGYDjwc4TZdThcSI9VOLItFt1NIU0WVwn+IFaRGPbZQueAUzE4gCVz+K4oRmLWk5QST0gSq5MZocQr7A6/ZZrlx1bjb3VhW9g2bZenquswWKbVYHt31HQ9F19NDZCn2ee8hcp36HwlCeUsq0Wc6iPKkWqQBEhNMHEiyohikCMJ7hUZGW9kS1SBt0S1FkFEZCIYq2K4rRp2e8T+keY/RYeM5nc4EUGZejn6/7dPqo7qNGPTTl0jpXENEvOUdSYXAcSrePVe86OMNHRosAqRxFSsA+s8vPcmPYaKwwqDluN+HTfE7u2U34MtMi8XHsu/4NU8RjXDQgQuVpPuF0PLbsri0aEy3+4WHWYeLR1dJm5cWbGJpkaqjWpyurFBrh5hoqeK4Zfy37Ln7TbdnNZICmwvFn0xDTI6Fa1PBNJuPVaFLgdFwu1JJhuS7Mb/NxEZqTj/QZ+hVynzBWqD8OkWzu9zRHsFoP5Vp/lkehVVnDCyROm5Tdj3RZK57iPO6ew0TMbRjDVj/APNx+hU+FoS5O5gdlwtbtSd9f/VKEeSts8vYbD0ErT4FxPwXwbscfOOh6rKB8g9Aomv6Lt2cmcVKLR6jScHCWmQbgi6C8z8dzHS1zmns4hXaPMuIZ+ef6gHJ7jE9I1ymeghJcfQ5weIz02O7tJb9Feoc4UyQHU3idSCHAI3Fb0816OiSyqnQ4zQfpUAPR3l+6vNIIkEEdQ4FOylwf0cVieZmifDaT3dYfILHx/FqtTV8A6sbYQsykSkDb7JG+GKEekPadChmumE2SF0FwWWA6RCkabqNg29/2Ts2iKGTU7FanD6+RwcNQZ/ZZL3KSlWIIQ1apjTp2j1vhtVtRgc20i47q06kVwnLHGPDcGn4Tv0PVehUnhwmx6ELk5MThKmdPHPfHcjPr4edNe6dh5bvKuVqSrBpBVTVFtJrk0BX8qpV2lxTzWMQAoQCTdIFjpE9GmBYe6wufa+TB1ANXup0x/qeBb5FdFTbAXD884oVX06IIIpOz1I/XHlb9VbjVtIrk6TZzFelDQq1Bt1ZxbhAAUdFtwuujlWDF0bg9VWNErQxujT3soVKkRUqRWFOPVOaFI5t0HC6W1DsLtLpMqdJHoSiUxyKQtxnSpHqJvRPadkxAKc0oSkNPRDGLL/yl/fboiDIndJ9r7HXsVECVqjGqeAhUF7Ioa4JaNVdPwPmirRAaQKjBqHEg+xXJtbdSmtl9fyjqVCUYy/ciyEpRf6T06lzlhnNlwew/pgOg9Qeir/5rpn4GuI6khpXmPCahq1XeK6G5ZcQJ0Js0bq/i4pVMrH5paHMdBEtPY6ELPHDjbovebIuj1rDVfEaHDQiRPRWqdHdclyTxE1KZpO+Jnmb/Sf3W1zBxXwKEt+N9mD7kLFOGybRvxy+SNoq82cf8IeDQMPP8R8/w27x/MV5xxbiobUY0TcHOes/CfmrFZ5vJlxJLjuSVk4/DNqTIgwBI7LoYsThH8mHNkjKdekWqc5p6q5h2ws7C0XMbqHdiMpHurjMWBq1zf8ATP1C0x/JjkvonxTvL7qBidXqhwGWfkR903KmJdCKACc+yEX9UAOKAaiQjMICzFcbynA7poGydT6dEAnYCLp8wmkfNMeZQMla6D6p/YqFpt3GykJkSl2AqTodlO48p69lOBGqruEi/spIMCTpvvCLEwPqQD12H90aTcwh6c1oFx80XN3CKHYW0PKQBOW4B37A9U3w21APyvbYdt4PaVNQfp1UuKw/5hrqD1HRRaTDdQ3h2Lq0ajXt1adjqNC33lbvMvERVxDcp8vg03tE/CXCXD5rBonMIdYqGi38err5GtaO8hU5MSk4mvDqHBSX4LlYiZUAHmkpMbmdupSIstFGSwtsjKaEiVKwdEgKYT1SDkx6QhxRZdNCcwwUAIO1UgbKYWosegVGO/f1TWahJJD7CI4/Ehv7JJJMkgD4vZS00EkIB7d04IpIEOGie3RJJNgQu1WmDNK/dJJR9AU6ljI6JmEP4ZO7nOLj1gwgkovtE/TLeGEIO1SSVhF9hCQSSQIZN0GpJIAmaE1pSSQATog3QIpIA//Z
Ivan Butula
 
Na kraju i jedna napomena: Profesor Ivan Butula svojim je djelovanjem pouzdano pridonio ugledu „Hrvatskog društva kenijskih inženjera i tehnologa“ toliko, da je zaslužio objavu teksta, kakav je sada objavljen, ali bez spominjanja njegova imena.
 
MOGUĆI RECENZENTI RADOVA PODASTRTIH ZA OBJAVLJIVANJE

 

A) RAD: Mathematical Modelling of Probable Process Events Kinetics in Intestinal Compartment of Human Body as a Function of Applied Probiotics (Verzija za CABEQ, i verzija za Kem. Ind.)
1. Prof. dr. sc. Božidar Šantek, Prehrambeno-tehnološki i Biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu;
2. Dr. sc. Dubravka Hršak, umirovljenica, Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb;
3. Prof. dr. sc. Peter Raspor, Katedra biotehnologije, mikrobiologije i prehrambene pouzdanosti Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija;
4. Prof. dr. sc. Ante Ćorušić, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
5. Prof. dr. sc. Sulejman Redžepović, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
B) RAD: Supplemented Explanation of the Adequacy of Mathematical Modelling of the Threedimensional Growth Concept
1. Prof. dr. sc. Deželić Đuro, tel.: 4847228; E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. Prof. dr. sc. Srđan Novak, Sveučilište u Zagrebu, Ulica Kralja Zvonimira 8, tel.: 01/4698168; E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. Prof. dr. sc. Simo Janjanin, Talovčeva br. 3, Zagreb, tel.: 3707316; E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
4. Prof. dr. sc. Zlatko Kniewald, Prehrambeno-tehnološki i Biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
5. Prof. dr. sc. Mirko Šamija, Poliklinika Pinezon d.o.o., Bednjanska 8, tel.: 3755453, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Prof. dr. sc. Marijan Bošnjak, dipl. kem. ing., umirovljenik, član emeritus HATZ-a

Živimo u svijetu korporatokracije

 
 
Veliki znanstvenik Linus Carl Pauling (28. 2. 1901.-19. 8. 1994.) je američki kemičar i biokemičar te veliki humanist i borac za mir. Osnivač je kvantne kemije i molekularne biologije. Dvostruki je dobitnik Nobelove nagrade: 1954. za kemiju, a 1962. za mir. Pauling je za života objavio više od 1200 radova i knjiga, a ugledni časopis za znanost, „New Scientiest,“ svrstao je Paulinga među 20 najznačajnijih i najvećih svjetskih znanstvenika. Linus Carl Pauling bio je također počasni član HAZU-a. Njegova najpoznatija i vjerojatno jedna od najviše citiranih izjava je: „Svatko mora znati da je većina istraživanja karcinoma lažna, to je prijevara, a većina organizacija koje se bave istraživanjima karcinoma su neodgovorne prema ljudima koji ih podupiru.“
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUEhQWFhUXGBgYFxgYGBwfGhgcFxoXHBwZHRYdHSggGholHxgYITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLiwBCgoKCgwKDg8PDisZExkrKysrKysrKysrKysrKywrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIALEBHAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAADBAIFBgEAB//EAEUQAAECAwUFBgQDBgQEBwAAAAECEQADIQQSMUFRBWFxgZEGIqGxwfATMkLRUnLhFDNikrLxIzSCwhUkQ6IHFjVTc4PS/8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/2gAMAwEAAhEDEQA/APm6BDspAb35waQQBWpICRoNeeEEmIYkAYGtKYwHmSA4HCtX8m+8WVkCCtioBHeBfVj3gRlWK1SBRsDX3zg0mWTh40gGpUiWaXjiMaUevChHMHdD3wkBICwoBizVq6mJLuTwpCMuSHoxAZ1H5X95ZxxU4kEEv3rz72IJ8ukA9OmS1ITQvQHAlg4FXcFk8KvErZJZlMReAYaABq7yzwpZ1AGrsRlrDkqZfV3sPqpQDM47/IQHLNKepokYn0GpgxU9GYZD13nfHL7mgZIwGkWmz7OlryiKlgNxIBLb3IHMwC9kZJZQooB+BqDxq8NSZt1RZqM+lCPBnHOBWoAqF3AAD+WnkB1gpJZKhpdPLDqG6QBUIUoO7AOQA+DnPwgsuW6UkUxT3lb66UqOsKpJwy9/YQWVJd8PYJ5YQD01Etrt4JYB6EmrnPj5wtNlhgyyoijEMwgdqtMqUm/ML5BszoMz4Rkdo9oJk0kIHw0aJJfmrF+DQGpmWuWii1pB0Jr0xgH/ABuTfCQp0kElVWBBDDDOtd0YsraOPAfUJB+Ml0FJBJ+WrUd3zOESkKcguyWch9/l3R1j5fZ7UpJdCik6g+6Rd2LtN9M5L/xJZ/5cDygNfKmJclS8XdhqGocf7QGahDl1qJALY6E48YUkzUzEhSFBQOnkdDEp0pmOLh/fUQBpKZRASQSQ5KtcAORfDhCU6am6yQQz45uCHPAGDSJKi5GQJ3nc2MJqgEFojshOLhPMP5VhoiJykJq+WA6/bxgFJdnSHcsCGIeuILNyxheVZg9RgXppo8WXwkpSReqRkNdeHrHv2gMO9dObPXf0gKmdZkNROIxruciuAPnAkSUA4Es+Y0P6dItZ9qSQ1Wp3QABiS1MsByhQqlgNdJNcaNoNYBK1LCwARgMyTk1IrjZ98Wk0paiW55b/AGIGuSBvJ949ICtVZTUqLDM513ZxHZlmItMr8wy9tDygaPXRz768YlYpv/MS0g4qq2fE5wF7cqeJjhlwwlNTxMeKIDKXVnud1vD7NE5tpNaJLhnDn1jkuyCjrBY94A1atX5Ac46yAMiWZq0Or4dIAaS5GjN76wxJR3D3quaNiGGfvCBy1jMPwoYYkgEgJQCTg5P3EAYSFKSEpFEgE8VB39OUBKGJGnH1hore6wSC5Sc8GapfWOS0hVGZWTYE6NkYAcuWSQBUmgAhxrougv8AiIzIyG4eOOkRSm4P4lDmEn1Plxh7ZkpJBCgHvJcnQ48MMYBeSgksIdtCSwYukBOBo7VgYOQDDxPH7YQxLma44OAKjQjBUAKUdIesxdExO4LH+ksfBR6RKYpKCq5gqjOWZiHficNUx7Z5urBOGB4KofAwARFoioCVUJZ2oxyYGjDP9IWRIIWQMianJs95gqglBLlyNM+JI9vAfOtvbX+LOWCruoJSkHIA1LalvbRWqtQOBoPbw1217PrlTyuUhRRM7zJBNxRxTTkeZGUUcrY9oVhLUBvDeGMBY/taczHP25JzELyezc5X6CGB2WWA6gRR6nKAibdL1jgtqDmN0eOwgz5QKfsdIzrwgLDZu3vgrBSaYKGShv8AQx9NlqTNkyluyVJcH8ygwP8Apj5/sHsGJqUTZi1FBPypAD1Ia+SdDlH0awIloRcTJCUoQGTeUaMwGOOAgITJCbxu0SUkPgK4C8aPCNpSlzdw4aczFoiWhKg8v8QPeLAhLtvpnCk6Teu3E1U9KeeDQFUsR5KXMEWmB3YDy7OWvMW9NYWXJwqK78OMMlaq1oca4tSF5iYCJspYkC8HanmIhMlpJJWoXm0pSmAGLR34SmoCRwMCXJVp1YecAlNTpAlTCA2UNzJJ3V/iFfGALs5zKf5hAK2m0E/p5xDYtbTK/N6GJT5AzWnx9BEtjSwLRKZQLqOAOhzMBrEDHiYndj0tOPEwYJgMIlLY9IKiWnMn35REgkA9ffOOpTASKKwaSSA1RHbvMjHTl4RNAzgDVSEjMEq6tRuXjDUpd9d4gAJBUQM2L9SSBzhZAhqUGQo5lSRyDk/7YD0uWqYpRzYqL7qwezp7yRg/rE7BOukJpdJBU4B9jdDU7u3QlLMGJNTQkUfBt1YAMw1B/hT4AA+sSKFJa8CHrUcvSGbPOcpCy6bwe9Wj1xrBVzQwYOXJrW6FAFg9MXgALwTw/wByj6waWP1gku1mgU5GZc+VR4Q5MtSbxLZsQCzhlAVy+YDlABtS/lUPqTXiKHqwPOApAhhCbyCMwbw8leh5QDOAJNnyb/wlm7MU13TQOrUtA7TswthUnHDjSE9r2ILuzBRaKUxKfuMoLsjayikInKrWtWIyO7AwEVbOZJLsGqWqByrCNrkzbrSrItaTjNmEANqAfVuEX8m1XSFJ7wfmIsZ0qzEX15VqohPNLsTygMd2b7OKUq9Na6p+7kNCPecVO0dgT5E5SHSwVQqwKThXXLlG4R2olJLzSqU9UJuOlSciVAOk+VI52i7RyJku/LZaksVBsUOyn4O/KAS2TPWmSgUDA0FWJP6U4w2matVUgd3gBoHc4NSB2W1y1ovISC5OuidDxpDUiYi+t3ZT9Kkhn97oASpqgklRCim6E5gOK7i4aAKtaqAd3AUHMCtc4blzbqmxJUFPk1agcMNHMdn2y64ugaYULDxxrwgK2XZjiU0fPMh6NnhARZypRCUvU+G+LO12sJLXQDcoXLgqBbdQHxhVVrdgE60xqrPiYASbLKIJBmZUuh3J41zhT9kSpDt+JiaOww4/rFjaLUEUugqIBVWge8csaKhO2TCsAhLPjp3aBtBjTfAKzQkBTgOA4BSDdDgM7s1dHhdctBTeUe8omuFA2AwGDc4ZVY71xiA4AblU8nha0WQpDuCxYgGuPlnARVNSCWNAAE4vQUcjJ8YBaVovE1VV3xrXwwhm02RHeKVGgcJp5vCqvhggkPR2q2TVpvgELZNQr6GL4g0wwaBbIH/MyuJ/pMM25MuglvTEnP8AtC+zP81K4n+lUBspIpzMHaISBSCgQGElJriB1+0MIIzP/bn4RKRZyDQ14HPfzERly3qVJ5hXomAKiUk4PyA+8Sut0g9lspVRKkF/zeqd8GRYkof4qheH0h/GlIAUiX9RHd1+2+GS3w0tmpZ8ECJTlhgVFyGuoZhxNcN2cGsPeCTjdvghvxChYZV/7YAFmSTgCajAa4DnFja5alqdIJG5jmcWwiCZoDlILkN/MlIJfGjHrELJMUlQIygJ2ayLWzJoaOaCm8wdckg5EUDjBwAPSD26YpkgqSaEEpU5LanQvgIHYFm8QBiFCpoaHGAiJCjQA8veENCzLUVFKXrqH6PBJ1oIAShQYAB30GVBXfjAbPMKSTi+/wBRAMIlqSahmxG4uG4kPA5sllajI6gwc2oqATgNOgGPDxjk97zaboAYl5uOFftFXbzdACUC8VCugdyOLRfWeyOkrUpkhzkGAxLksIorGVWlc1aAbiFASwcVJSO+fzG8k8gIBnZ88Hu0BEL7Q2eFNMKlKSkuqWMSNOrQrbJN1V5J3gjSCWbaxlqSpd244c4k8oC0tc+dPllAsgZmBK0ejtGUsOzpyJhQyUAguAbxIxIyajxvphs05N4rAGoLHhTHnFYk2dCiiR31GmrPmTkB6QHNh2ZKZAUhCWJN13JZyKh2wGmcNJtdR3UDgkerxFSEIQhBLpBNBiwCRjkKQOYsEO1SXeAPLtgckhJNWN1IAAHDIeUBVaHqFMM6JB8BWFnpTf4/2jhlUdw+jiAMu0KVgSdyil6ClCGIhRVoUC4ug/lT9okmXV6dYHdGZavv0gITpy1A95R1xaByZKW7xYqduXkX8oOVJAIBPFsOHvOAypSVJNWUT3TwFfPwgBqsYdr4Bw9mI2SXLAWFkGoHQL+wrDCJL3wVoBp3sqMzePSFp8lKO9eCz4ZVDGmMAraBKCgxo9WHCmPGJKmSyKKUnuteKaO7tSIWmWhnSa0dzxdtXpC6bQAliCrEVwZh5esBXWhJHVq08OYiWy5JE+Uo6nL+FWcMWi1viHidlt96dLRdADvTGiT+vWA1NmFIKBEbMO6IK0BjDOYfM5JenrzyglmlGZ8qaD5i9KknE4fpDKJcmWz1O/UU+Uep5RyXtFRFwBycHAx/KMICaFFB7jqWX7wGH5QRQ7zWkHXZxeJnTADQhPzM4erP0hdM1Su6kucyGCU8Mv8AV/eDW4ykpHwwVKYOo7tPKu6AMhUkMbt8nNZPlnBjtq6GloSnlT+UU6vFKC4fMHz/ALeMSTAWabdqE/ygeQEMC00BAHQeEVdnTV8gHOlMuZYc4aRLJReHzKLAkh2GLcyz7oCxk2i9RIGBPypyxxhlMwgkm6EjMJToGFBiXFYp5dCabvT3xi5sE5QAZwA5JxDDIA0BLdIAipswh03gAHIGQrXhHk2hTNeUTQ1LgXsmPFPWGZNsvYpDu7ksKkAOwd8sYLY5d9RSkj+IGrAF3SdN0BxV6oQQHUycAe64IfVyOsIImpTVZpjvO4DUxK2bRClqKBWoGDAYONS0V5l1c1Pum6ABta1qnAj5UD6Xd+OXIQjsDa6ZFpMhargmXVyl/SFtdKVfwqYDjFiuXjGa7V2AmWFNWW7/AJVY+h6wG72lsv4gUuUCFj95L36p47seMYjasoCqqDXJ9H13YxYdie1KlFEmau7NTSVMOCxlKma7j647z9jl2kLZCRMZp0lTMrfodyusB8gta7qUsr5jrQAAkmPSdsTZISuUohKxhkbqiKg8oF2olol2idKloUJaFFArVNAFpqSMbw5DGJ22dKXJsvw6MFS1pOIVQ8wal4DS7P7TiawmgB6XhgOI9YvXaPnEuUUndGy7N28rlMqqkd3ll5EcIC1IcHc329RACgw6meSlVAwGgP1J5a5ZwNEwnJP8qWG80gEyjrBrvw8A69cQj0KvKDqthSGQz/iAA6MKDfjCq7Sv8Sv5jAKrrElJQUh1cU6c25x5RgyVy2uqo7EmuRNIBaXZ5RIF9T8Nz++ECmrReWxcKGIpm7VGNIaMlH0HAu4dx4YfpETZpaUgYqILODU1HD70gFbkoBYCndIYEZuM+sU0xB0i6JkO5CqHACmJOsBtU5DuhLfKWZt8BSLlkAPn9yPSPbLSPjo5+Rh/aSgT3agPz/SENnpIno5nwMBubMO6IM0Dso7o4QSAw8iWCxcv9s3yanWLBSACFlXdNdVKbJjl4cYEVJli6wUeoB13nw4wBSyS5xgHJ88qwZKfwjzOphYIKqvhHZMkrLA5dd3GDfDDAe99NYCEiWS7DEaaV9I4mD2RWKS+ZG+65Y84YsSnJK2ujFgkVIO73SAFJHdJ/EQnpU/7YbtEslTJBZICU00xPUk84jMnKCgyqBqAlqY58YYnzyQgBZZnJJOJLOej84CUiwFNZpuD/u5DDqYekWijCiReYPjeDOd8CkSyAUqUWel9NCwctXQcqVDwKZJYuMDhjTc8BZ3AQCSnvOC3JiA5w5Yc4DbLUG+HLcYBRwcaMNfSEkqOUSZhvgDSJY1wxiU2XjFFbEEG+gsRpFpYbcFgOQ7MecB6UKVGZgFpkOCDUGh3iAW3aqJE1KJ3cQv5Zn0hWaVfhyIOFcmh6fMSRQuMaZwHzDaFmMqaqWcUlwdQag+8wY+i9jO0fx0hMxV2fLHzjEpwvHUCgV14ZrtrY+6maBVJZX5VfY+ZjNWK2rkzETZRurQXSfeIIcEZgkQFhblLFrny54N5U2Yp9QtaiFDcXhLaMoyyk6LB8Fejxd7etqLaJU0JuLlgJWEtiVKNP4QGbnFTtOdeQpJL1SRyCh/ugL0yXAORFInsOeUTgMAruni7Dx9YW7OzviWdOqCUnlh4NHbSghVCzsXgN+iWAkgqelQMmIMLTF5YDQeuse2bMvIChW8kOd5/UGCLIdrppv8ARhALRwpg14fgHVX3jonfwpD53X83gFVBjBZZSlKitBNQNCLwOfB+kTns9SCQWDADJzhvaC2TDC8LznprwfrAITTKoBeQGLkhyXwo/wBs4PKWlZK0pLg0rgKHgHwMdtEsFRokApLNTQAY+2MRmzFPdATd7wd/4R0y5iAr1TQCQU3quKv1ZxA7ShSg4lgPgw00O9jSGFTJigruIY50GbYvWEp1tmnEk8sPtjAIrgNjT/jIPEeBgi5avwq6GIWOWRMS4IxZxuMBubMO6OEEaIWYd0cImYDFIlCpJNMe7+sSRJcEioDaeTwxOUklYFKvjShNBQanpAZamgGJKu7dOHkY7dKiWScsMmEBMym56c/7QxZZzGtXfkdRvgD2Ozd7vBqO5yYivERZpQj6boYlwWYP9VSCMNdKRXz1d4AUT8xB1ch/CJ2oimF4gO3Bsc6g9YCwkKlF/iXcqgB6KByxwOcQXZhdC0tz+m8VFmzP6GA2e6EPRzqAo4szHhBJCgpSgX7wZ3ZiGZRypnueAAU53gSKRMTCQB0iIQA7OQDQtvx3YwVO8QGZ7SW+ZLmABwgAGmu+DbO28lYCZrg5LHrFh2gCUmXeFJjpJOoqPAxkp1hKVFVnUFNjLNFAflMBsXDO7g5jD9IztsmKkr+Kj6TUapOXIxzY+0pau7fVJVmk4HdWkW20LMFyyUm9Q0GJ97oB2f8ACtMkXmKVN/Yb4hZAEhgwSmgbADIARney1qurXZpnyqF5HEVpvzjQIDKKTz37+cATaEgTEKQcFAg86R8yXLKFKQrFJIPLP1j6glLAiMP2xsdyamYMFhj+Yfp/TAU8ueUFxHFTHfmfCBFUcQasNDAXfY+e0xcs/WLw4p/uOkXG2ZdARiKdffjGSsM74c1C9FB+BofONvbi6S2Yp5iAl2Q2p80hSnbvJp1Hr1jSKmNGF7P2KZOtMv4CCZgUCRkBgSo5Bs4+sWfsiol50xKRonHqWA6GAz5JOAxLc4PsuwqnzLgyqtT91A1Op3RppVnsso9yWqasYBLqOOeQrmYsbPLWUKM1CU3i6kgglsAkkY084DLbYtKFJTZ5BAlINScVEYr354eUVlUJug1L3sqjKuQ4QW1rShZEvIqAJyD4DfvgCFg0VV3L5g4830gFpy7xfwj14gBi1SMBu+56ROfLAwLtjA54+Y/lPUfciAWXMWXZRHNvKOTbMsAuSXapJ7oZ38oLLWK3izgjq2UdUtgwUFUICaN5YmAqp1nJo4GjnFx5feBybLcUkvje4UBrDfwwSXUAMKMHO/Qb2gc2XdWkAuK1xGHgd3CA11nHdHCCRGR8ogjQGEKK/qNIPZQCpid3X7YxXLJevtoLZj3hz8oCxk2Z300cdMcY5dYt74cYTVNN7hT349YfsywsG9RX9WXWjb4AstnYaZv9olLJ95QRCCBeNNBQE6ngKxGTWo6boAqCcPfukHkkYZ6lm8YFRhdfeTHEitAYB+VZxVlJIb8WeUElykpDuFGmYI5jPGE0096RKUTlAc7S2D4skpJqDeoKDI194RjrRaSkBFpQolPyzUUV+vURvrPOxCqghjm4zpGd2Xa/iIZSQoCjGAoEy5U4stSJmiv3c0cQruq6wUbNnyD/AIEy+M0LDKbgceIjUSJMk/8ATAO8Q5+zghixz4cID5vtG1POlzGuTEqF5Lg40emGJpGxUu98NY3BQ8vtzhXb2zkzEKuMpQFAaF9ytcKF4hstby7qqOMMCNeBgLdYanjFT2jsHxZK0gd4B08RXxqOcPWO030lJ+dFC3gQNFDxcZRFSsoD5jLVElKpDO3rN8KeoD5Vd4c8R1eExUMKk0DZwHZ0fSOxezF22WljdSlgtZDtuAzVFBsTsZMmALtDy0UN36z/APnnXcI+w9lxJk2ZMuUlKAgkFIOZreJOJLu8A7sTY8qyS7spLPUqxUo6qOZ8oszOQ7KruMV9otyUhzQDMnCMntPbilAiWCZf1TDR9yD7eA1W3O0UuQl3B0CcYw20O2U5fyJKQaBxU8oNYtpSUoUpfeVglN51HQQrYklZ+KsAuWYCiRgzb9YAiFA1Uct+PKOyDTB35DmoFw1fOCqswqKPiK0L7yxbGFplouumjlmuilQ9SeUBG11JLANjj6mBTVj6nDBgRm3g0Tngl3agFa9NNcNIUWh4Dpnp/BeG8+oaPJtMv/2kje5PmYGJeooPeMRKvwgdH83gOT5o+kJ6JP8AtBEJpX3hQVfANkdMYsAJmigOghWck3kucA2IOu/fAbKUKCJtEZeESaA+drRU4mv94nJV3gdGrHlAhZG9usEQGFaGh4vWulYCMtTucxjv3wzLSRdBwp0d/XxgCnBIwANIYEx0pc6jPLdzgGLJeG5vfOHkLrr71hezoIWzveByfEH1g1xQy/WAZuuEkZuCNSGL9FDpEUTGIq3L0gKScHo7wZf4qF8eIZ/MHnAHE6Xgb54XR6GOpnSwfkU29f2TC0ucXolP8r+bw+hC2LBBo9EIPXuwATPFbougjByfExlyhdnXeSHSfmGo+8acSSXJKH4jyTQRWzLelDCalxg4gGpQTNQFJOMee6kochwQ76jGK+VtKVfaVQEuW14ZQTbG05cpBKyBu1gKi3WCagG6reHOPOKzYe0CoqCj3govHbJa7ZaD/wAuCmWTRSvl5PjwDxaz9kzCgoCgqYGMyapwBj3EpA9tAFtbgpmy/mSKjJac0+oOoEMImomJCkGh67xuIII5QHs9Y5ih/jEFKcw/eOQqBSLX4Mu/cupSr5kgAJvjw7wZjxEBn9qdnTarpvplsSxIdxmwcexF12e7NyrNX51/jV6aCLNcgfDAYUA5GFZ9oKQBjSAatVoYUMIydpGUSXLNUatvhEzSrMwG0JzHjWAla9vlZdak3fwhQLbyl6ndFXatrXjis5VUw3UApFbMFwzUkACi0Fss08iOhjsuYGcmAuNmTZhWLqccxLZh+bDnGmkzilmb0PGK3YFqQuUAC6kggjqx4YQ8CAASznXIYawBFgGoFH+XQvg+kSmFQcggHQHDqa0gExTVSaHLzG+JpWQlhr06cYASkHFTkE41bjA7hagO5sOsHM1q1fiYLOni7qXIBfQjpjAV6yQHbHxb1/SF1TjqesM2ma7PXiftCiiNOh+8BC+aQKX80MSmrQ4H3hCyVd8D3iIDdIwjoiCTSOhUBhEtUqJwpxeDTJSVFwca1wAP2LiF1IcY04QRMz6RgIAlpAdJ1SH5U9InLQ+GArx90jxIVdqXAbxf1gyQBRiIBizJN9LYuPEw3InvSYR+bwfDHf11CVnDKBrQg+MSUzmmZ4wB5yVJLFjopxXnElKVdAIYY88MeQiEm0kC6sXkaOXG8HKCCQpXyBSkjN8OIygBiH5KlqS3050LdB6QuLOzuxwwL46DPmeUSUrSral2J3UEBFYIoAelYhLkhQZQ6xNcwkF9Hp9ucV9u2j8FBYOomggJW4S5AFxN6YoslIFVGK07DSn/AB7coLUKhH/TTuA+s7zTdnA7DfrPmuFqogfgTrxPlxin21alzFBJUTWAtJG2ZlpWEoHw5YoSn5iHokH6RuEaSRMSJZKnYqKt5DsPACKDZtkEpKWapDHfRotNpz8hgKBh4QBJG2UqJRdug4frE9ryFLlgJ+ZHeSc3H3jPWoFnGMW+x7ffS31Ch9vAO7O2oFy60IFeIhVc28qF7VJ+GpRFAawgmcACSfGAs59oQgULnd94r/2orPdTTMxXCaFd5Ro+BgO0tqXLoQU1ZwlQcDfjdxGOsBY7Ws3xENS8H41oYz1gm/SrEEg8RSHrNtIAJvqZRyziltVqSZ6ymiSaPwD+LwGm2NMEuaFA0V3Tzw8WjXWlJxYsKBxpTxjAWY7wX0Ma/Y1qC0VqpNC5yyMA2lWRoDHZiC3eJ8+eMSUgUow3O/nE0pIo8ACWioGscUKMRhDIfpuH2gcw5mARmCFFmHppeFil230gAyV1pQkECF5Z/wAQDePMQSYpq1HrzhGyTHmDiPMQH0JJpHHjgNIiTAY9Z56faOy5Kjnyjko4CHUjOAjKlqGHlDFwv3stNI7JOPCGrFI+LMSglhVzoACc+EANB8PZhtVwqUe8HJLXRnvvRX2aYCNKwyCIA/w0NivLBI+8TkrTeSBeZw4YMa1BGcAM4DSI/tCRUHpAWJsktYJQVJb6CBRqUrhAkygmjqDZXR0a9AJVoJPdSs4/Kknyhu7NUzyppAwdCvUQAJoSCWJFD9I+5in2jaxLBmfDvqAoWFN7faLS3rKSLwuHEBQYkDzhGdOCnYv4wGY/4r8VyzQrKlupzFjb9mFLrQkhOdCw3vlCtgsipi2DgDGAbsRIUCT3UOa4bh1PhDCLYFuxGMV3ae3JQ0lBr9R3xU2OYRWA086W4NekVRmqkrCkFj4HlB7JtBJoogcYntCdKSO8tJpRq+UAG37cXNa8wbTOK+ZanxMV1st1490MIWJJzgG7ZtAJIKFqSoPVJINQ3zDCKz9sVUihLucy+Nd8DtCW6wJEAWQtlg7xDltksonfFcotXSPp+yezKbTZEzUoCl97G9Ug0GmBEBitnWlsY13ZoFU1h+E/pGXtuypkqeJa0fDctujXSLVLsak0vi6CWSpw+b3SOpEBqJWzHH7xT6BDt4xEWGY7BJVvANRrhExtCWoIJoheByvMWcg4Y5w1ZZ5SP8WfKQUqNxiS6aMbpBPjACGzJrfu1c2HmYj/AMFnH6QOJHoYv/8AzPZwADMctVkKqekcldo5a3+GmYpsWCQK4fMoQGbn9nZrVUkdTCGzdkfFmKQZtxSWUKE3tGDjMeI1jV2jbKsrOs8Vyh5LMU9p2jMvBSbILwNCZ6PtAcsnZWUtJCitV6gvSmVLUK4kktVsweUIbW7HGzBMyTfmC8L1B3Q7ksMqYwyvbltUQ0kDjaAfIiJotlsKwSECv4n8DNY8xAMA0iJVuho2KY2A/mTnzgJsEw4AfzJ+8BivrHCLDIcI9HoAyIsdi/vT+SZ/SY9HoCrkfMrl5Q1Ix6xyPQFjYfm6wvtT/Mo/+v8AqMej0B9Psvy8z6RK04R6PQGQtn+dV/8ADK/rmxfS49HoCj7a/wCSn/lT/WmPn/Zz5F+847HoDD279+v8xjs7CPR6AWMCRHo9AcEFjsegFrZgOP3hVMej0BxeEfef/C3/ANPH5z/SiPR6AR7b/L/qT5iKjaOCPy+pj0egDn/Jq/MfOCD91K/JHI9ARTF92Xwmf6f90ej0BcTICcY9HoCSIkjGPR6AJtX91zHrFMI7HoD/2Q==
Linus Carl Pauling
 
Linus Pauling nije jedini znanstvenik koji je upozoravao na lažne, falsificirane znanstvene rezultate provedenih istraživanja. Često se također citira i poznata izjava znanstvenice i dugogodišnje glavne urednice znanstvenog časopisa „New England Medical Journal“ čije ime je dr. Marcia Angell: „Jednostavno više nije moguće imati mnogo povjerenja u objavljena klinička istraživanja, ili se pouzdati na prosudbu uglednih liječnika ili autoritativne medicinske smjernice. Ne uživam u ovom zaključku koji sam dosegla polako i nevoljko kao glavna urednica NEMJ tokom dva desetljeća.“ (Ova izjava citirana je i u prošlom tekstu „Šokantno izvješće medicinskog stručnjaka“ objavljenog na portalu HF-a). 
 
A popis uglednih znanstvenika koji upozoravaju na znanstvene prijevare zaista je poduži, pa ću citirati samo one najčešće. Dr. John Bailer koji je 20 godina radio u Državnom institutu za karcinom (National Cancer Institute) i bio glavni urednik njihovog znanstvenog časopisa izjavljuje: „Moja ukupna procjena je da bi nacionalni program za rak trebao biti ocijenjen kao neuspješan, tj. propao. Naše ukupno istraživanje karcinoma u posljednjih 20 godina je totalni promašaj.“ Štoviše, dr. Bailer je naglasio da je i liječenje karcinoma u pravilu također potpuni promašaj. Mnogi znanstvenici i stručnjaci iz različitih područja upozoravaju da slijedeću činjenicu, a to je da se većina doniranog novca za istraživanje raka koristi u svrhu istraživanja raka na životinjama što je prema mnogima beskorisno. Tako je danas već daleke 1981. dr. Irwin Bross, nekadašnji direktor najvećeg svjetskog Instituta za istraživanje karcinoma (Sloan-Kettering Cancer  Research Institute) izjavio: „Malo je poznata beskorisnost istraživanja karcinoma na životinjskom modelu. ....“
Danas se TRETIRANJE bolesti nalazi u rukama korporacija. Farmaceutske korporacije i kompanije su enormno profitabilne jer ostvaruju enormne zarade budući su orijentirane prvenstveno na TRETMAN bolesti i drugih patoloških promjena, stanja i poremećaja, a ne na preventivne mjere i liječenje uz izlječenje – to je vrlo važno znati i to uvijek treba uzeti u obzir.
http://topinfopost.com/wp-content/uploads/2015/05/Linus-Pauling-Ph.D-600x400.jpg
John Bailer
 
Dr. Dean Burk, američki biokemičar i kemičar u Nacionalnom institutu za karcinom (National Cancer Institute) daleke 1934. objavio je dokument u časopisu Američkog društva za kemiju koji se još i danas ubraja u jedne od najčešće citiranih dokumenata u povijesti biokemije: „Kada imate moć tada ne morate govoriti istinu. Ovo pravilo vrijedi diljem svijeta već generacijama. A postoji golem broj ljudi koji ne će reći istinu kada se nalaze u poziciji administrativne moći“ (dokument pod nazivom: „The Determination of Enzyme Dissociation Constants“ objavljen je 1934. u časopisu „Journal of the American Chemical Society). Dr. Burk također je tvrdio sljedeće: „Fluor uzrokuje mnogo više oboljenja od karcinoma koja završavaju smrću nego bilo koja druga kemijska tvar. Ovo je jedno od najuvjerljivijih znanstvenih i bioloških dokaza do kojih sam došao tijekom mojeg pedesetogodišnjeg istraživačkog rada na području karcinoma.“
 
Dr. John P. A. Ioannidis, profesor na Sveučilištu Stanford (Stanford University) objavio je 2005. tekst koji se smatra jednim od najčitanijih u povijesti „Javne znanstvene knjižnice“ odnosno čuveni PLoS (Public Library of Science): „Sve više zabrinjava da su rezultati najnovijih istraživanja lažni.“ Časopis „Nature“ objavio je prije nekoliko godina podatak da se gotovo 88% vodećih istraživanja o karcinomu čiji rezultati su objavljivani u renomiranim i uglednim znanstvenim časopisima ne temelji na istinitosti i točnosti. Do istog zaključka došao je i znanstvenik C. Glenn Begley, nekadašnji ravnatelj globalnog istraživanja o karcinomu u Amgenu Inc., koji nije mogao nikako dobiti iste rezultate za čak 47 istraživanja od njih 53 (Objašnjenje: Begley je koristio znanstvenu metodu obnovljivosti ili reproduktivnosti kojom je želio dobiti isti rezultat istraživanja kao i sam autor/autori provedenog istraživanja). Nažalost, Begley nije smio objaviti imena znanstvenika koji su objavili lažne tj. krivotvorene rezultate istraživanja.   
 
Centar za karcinom Sveučilišta Michigan (Comprehensive Cancer Center, University of Michigan) objavio je 2009. analizu u kojoj su iznijeli na vidjelo da su 'popularne' studije o karcinomu lažne te da ima mnogo „friziranih“ tj. krivotvorenih rezultata koji su u porastu najviše radi „sukoba interesa“: analiza je otkrila kako je gotovo 1/3 svih istraživanja u sukobu interesa. Rezultati istraživanja najčeće se „prilagođavaju“ interesu/interesima farmaceutskih kompanija. Uostalom, upravo su one i najveći financijski podupiratelji ovih istraživanja.
http://i.ytimg.com/vi/qq_oQoTdnYc/hqdefault.jpg
Dean Burk
 
Nažalost, mnogo je takvih primjera i svaki dan možemo saznati za neki novi i to od ljudi koji su izravno povezani s njima. Istina je da mi živimo u svijetu lažne znanosti, znanstvenih prijevara i manipulacija. Danas se stoga često koristi i naziv „KORPORATOKRACIJA“ i mi živimo u takvom svijetu gdje je nekolicina velikih korporacija i skupina ljudi koji se ubrajaju u tzv. „elitu“ preuzela kontrolu cijeloga planeta i svih njegovih 'resursa.' Upravo je to jedan od glavnih razloga zašto se danas ljudi sve više 'okreću' prevenciji karcinoma (ovdje se ne misli na vladine „screeninge“ tj. preventivne pretrage). Nažalost, mnogo toga što nas okružuje u našem svakodnevnom životu smatra se karcinogenim tvarima i povezuje se s karcinogenim oboljenjima: golemi broj pesticida, genetski modificirani organizmi, brojni kozmetički proizvodi, različiti prehrambeni proizvodi, pušenje i još mnogo, mnogo toga. Ljudi doniraju mnogo novaca brojnim institucijama i udrugama za istraživanje karcinoma jer smatraju da će oni riješiti problem. Međutim, usprkos svemu to se ne događa, a njihov cjelokupni rad je pod velikim upitnikom. Stoga i ne čudi da se mnogi oboljeli okreću „alternativnoj medicini“ i sve više je onih koji počinju liječenje karcinoma s uljem kanabisa u kombinaciji sa zdravom prehranom koja zapravo znači konzumiranje svježe, sirove hrane, najviše povrća i voća iz ekološkog ili organskog uzgoja.
 
Antikarcinogena svojstva kanabisa poznata su već desetljećima. Usprkos tome, do sada nisu provedena klinička ispitivanja. I dok su mnogi ljudi svjesni znanstvenih prijevara i visoko karcinogenih preparata koji se koriste u tretmanu karcinoma ali i drugih bolesti, velika većina ljudi još uvijek slijepo vjeruje vladi, edukativnim letcima različitih udruga i organizacija kao i medijima koji šire krivotvorene i lažne rezultate znanstvenih istraživanja.    
 

Odabrala i prevela: Rodjena Marija Kuhar, dr. med. vet.        

Anketa

Podržavate li štrajk u školama?

Petak, 18/10/2019

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1349 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević