Get Adobe Flash player

Molimo Vas da svojim autoritetom pomognete da se ovo stanje dovede u zakonito poštivanje!

 
 
Na ovako duge i obrazložene tekstove dobro je na početku staviti sažetak.
Sažetak: U tekstu se prezentira pismo poslano najodgovornijim institucijama u RH o problemu nepoštivanjem hrvatskih zakon, hrvatske norme i hrvatskog pravopisa. Odgovore nekih institucija su prezentirani kao i ponovljeni argumenti o nepoštivanju te su zatraženi eksplicitni odgovori ili protuargumenti na niz postavljenih pitanja i činjenica. Spomenute su institucije koje su odgovorile na upozorenje kao i institucije kojima je poslovna i nezakonska taktika muk, tj. neodgovaranje na dopise. Postavljen je niz pitanja AZOO-u i NCVVO-u na koje se očekuju odgovori i protuargumenti.
Sapienti Sat - Posts | Facebook
U travnju 2018. godine objavio sam tekst Hrvatski pravopis i hrvatska norma – odgovornost ministra obrazovanja u kojem sam dosljedno obrazložio svoju tvrdnju. Taj se tekst lako može naći na internetu i pročitati moje argumente na koje nisam do dana današnjeg dobio protuargumente.
 
a) Stanje sadašnje
Nakon 2 godine znakovitog muka, jer nitko od službenih institucija i ljudi nije reagirao, a kamoli te argumente prihvatio, napisao sam novi tekst/dopis (sada kao predsjednik Hrvatske udruge nastavnika istraživača (HUNI)) i poslao ga sljedećim adresantima: predsjedniku RH, predsjedniku vlade RH, ministrici znanosti i obrazovanja (MZO), ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), ravnateljici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Odboru za školstvo Sabora RH, u Institut za  hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ), u Hrvatski zavod za norme (HZN), u Carnet, izdavačima udžbenika…
Dakle, svima onima koji bi trebali javno i dosljedno zastupati zakone RH, hrvatsku normu i hrvatski pravopis.
U pismu smo svima isto napisali na kraju: Molimo Vas da svojim autoritetom pomognete da se ovo stanje dovede u zakonito poštivanje.
Naglašavam, molili smo da se autoritetom uključe u sređivanje. Usporedite njihove odgovore na ovakvu zamolbu!
Dopis im je dostavljen početkom travnja. Samo su stigla tri birokratska odgovora. Ostali niti to. Evo tih odgovora:
-          Iz ureda predsjednika RH:
Zahvaljujemo na dopisu i privitcima upućenim Predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću, vezano za normiranje i standardizaciju pisanja znakova u školskoj matematici, kao i na Vašoj brizi za poštivanje europskih i hrvatskih normi i standarada.
Uvažavajući Vaše mišljenje i primjedbe, napominjemo da provjera zakonitosti u postupanju tijela vlasti nije u nadležnosti Predsjednika Republike Hrvatske.
Nadamo se stoga da će nadležna tijela javne vlasti razmotriti primjedbe i zaključke Hrvatske udruge nastavnika istraživača i očitovati se o njima.
 
-          Iz AZOO-a:
kao ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje vodim poslovanje i stručni rad Agencije sukladno zakonskim propisima.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovlašteno je donositi dokumente poput Kurikuluma koji nastaju radom i usuglašavanjem stručnjaka u pojedinom predmetu te prolaze više domaćih i međunarodnih recenzija, kao i javno savjetovanje.
Savjetnici Agencije aktivno u okviru svojih nadležnosti i sukladno pozitivnim propisima - sudjeluju u navedenim procesima, te ću se zalagati i za svako daljnje takvo postupanje.
 
-          Iz NCVVO-a:
 Centar je Zakonom o Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja utemeljen kao javna ustanova koja provodi vanjsko vrednovanje u odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske. Tim zakonom te Statutom Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja definirane su djelatnosti Centra u području vanjskoga vrednovanja postignuća učenika i znanstveno-istraživačkog rada u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga vrednovanja. Djelatnost Centra nije donošenje odluka ni zakona koje su u djelokrugu zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj. Stoga, nismo u mogućnosti donositi odluke koje nisu u našoj nadležnosti.
 
Što reći o njihovim odgovorima? Napisao sam nove dopise i prigovore ravnateljicama AZOO-a i NCVVO-a na koje nisam od njih dobio nikakav novi odgovor i u kojem sam ih upozorio na elementarnu logiku koja slijedi iz moje zamolbe i njihovog starog odgovora, a u kojima one izvrću činjenice i našu zamolbu.
Shvaćajući da je stalan znakovit muk spomenutih institucija odlučio sam napisati ovo otvoreno pismo javnosti i  ostalim institucijama koje se nisu udostojale odgovoriti na zamolbu (s tekstom koji sam uputio dvjema ravnateljicama).
Znam da je u RH u tijeku pokušaj rješavanja velikih problema i da je ovaj problem vjerojatno marginalan, ali je i njihovo ponašanje znakovito. No, to nije razlog da se ne osvrćemo na ovaj višegodišnji i zanemareni problem!
 
b) Otvoreno pismo javnosti i institucijama
Moj prigovor ravnateljici AZOO-a gospođi Dubravki Brezak Stamać i ravnateljici NCVVO-a gospođi Ivani Katavić sličan je, pa ću ovo otvoreno pismo koncipirati tako da ću napisati o činjenicama koje smo ih zamolili u prvom dopisu, što su  one odgovorile te navesti moje argumente i pitanja na koja sada ovim otvorenim pismom tražim odgovore (i od njih i od njihovih upravnih vijeća).
Vidjet ćemo hoće li one (i ostali) reagirati sada.
Što Vi mislite?
Procijenite svoj zaključak na ljestvici od 1  do 10 i pričekajte razumno vrijeme za odgovor kako  biste se uvjerili u svoju prosudbu!
Evo pisma s argumentima i pitanjima za koje se zalažemo i tražimo javne odgovore na njih.
 
Evo teksta dopisa AZOO-u i NCVVO-u: U odgovoru na našu zamolbu 2. travnja 2020. godine u kojoj smo elaborirali vrlo detaljno naše argumente i zamolili na kraju pisma: . . . danas su se stekli uvjeti da se odluka o oznakama osuvremeni i dovede u sklad s potpisanom Europskom normom kao i s Hrvatskom normom.Molimo Vas da svojim autoritetom pomognete da se ovo stanje dovede u zakonito poštivanje.(podcrtao P.M.)
 
Vi HUNI-ju 8. travnja 2020. godine odgovarate s tri rečenice (citiramo): kao ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje vodim poslovanje i stručni rad Agencije sukladno zakonskim propisima.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovlašteno je donositi dokumente poput Kurikuluma koji nastaju radom i usuglašavanjem stručnjaka u pojedinom predmetu te prolaze više domaćih i međunarodnih recenzija, kao i javno savjetovanje.
Savjetnici Agencije aktivno u okviru svojih nadležnosti i sukladno pozitivnim propisima sudjeluju u navedenim procesima, te ću se zalagati i za svako daljnje takvo postupanje.
Birokratskim izmotavanjem ignorirate pomoć oko dovođenja u sklad s hrvatskom tradicijom pisanja decimalnog zareza kao i u sklad sa zakonom i hrvatskom normom. Kako nismo sigurni da ste Vi, Vaši pravnici, savjetnici i/ili ostali stručnjaci s dužnom pozornošću razmotrili naše argumente napisat ćemo ih opet.
 
a) Zakon o AZOO-u
 
U članku 4. pod (3) piše (a tako piše i u Statutu AZOO-a u članku 8.):
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i provedbenim propisima ministranadležnog za obrazovanje. (podcrtao P.M.)
 
Pitanje 1. je retoričko: znadete li da je (i kada) ministar Jovanović donio provedbeni propis o uporabi hrvatskog pravopisa u školstvu? U članku 6. pod (1) piše (a tako piše i u članku 67. Statuta AZOO-a):
Agencija je dužna razmotriti podneske . . . te o poduzetim mjerama izvijestiti podnositelje.
 
Pitanje 2.:Smatrate li da je Vaš dopis argumentirano odbijanje našeg podneska?
 
b) Zakon o normizaciji
 
Zakon je donijet 24. lipnja 2013. (NN 80/13) i u njemu piše u članku 8./8
. . . promiče uporabu hrvatskih norma, a u članku 14. Sukladnost . . . s hrvatskom normom može se . . . potvrditi izjavom o sukladnosti . . .
 
Pitanje 3.: Jesu li Vaši savjetnici koji su sudjelovali u elaboriranju kurikulskih dokumenata ili AZOO od HZN-a zatražili izjavu o sukladnosti matematičkih oznaka u matematičkom dijelu kurikula s normom, a posebice o decimalnom znaku? Je li takvu izjavu zatražilo ministarstvo?
 
c) Hrvatski pravopis
 
Hrvatski pravopis koji je obvezujući za hrvatsko školstvo izdao je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu 2013. godine. Na stranici V u četvrtom odlomku tog Pravopisa piše:. . . Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 31. srpnja 2013. godine preporučilo je Hrvatski pravopis Instituta za jezik i jezikoslovlje za uporabu u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske.
 
Pitanje 4.: Poštuje li se odluka ministarstva i poštuje li se ovaj Pravopis u kojem u odjeljku ”Zarez” na stranici 97. pod i) piše i u kojem se daju dva primjera uz točku-zarez za odvajanje kad se radi o decimalnim brojevima
i)                    u decimalnim brojevima: 5,76; 365,928.?
 
d) Europska norma
 
U EU norma EN ISO 80000-2 Veličine i jedinice 2. dio: Znakovi matematičkih operacija i veličina piše na stranici 6. i 7.: Kao separator između brojeva ili izraza može se upotrebljavati zarez, točka zarez ili drugi prikladni znak. Općenito se preporučuje zarez, osim kad se upotrebljavaju brojevi sa zarezom kao desetičnim znakom.
 
e) Hrvatska norma
 
U HRN EU ISO 80000-2na naslovnici piše:
Europska norma EN ISO 8000-2:2013 ima status hrvatske norme.
 
Pitanje 5.: Poštuje li se u hrvatskom obrazovnom sustavu i djelovanju kojeg AZOO (ali i NCVVO u testovima za maturu) regulira hrvatska norma i njezine odluke u matematičkom kurikulu?
 
f) Međunarodni ured za utege i mjere (BIMP)
 
U SI uputama koje je izdao ured svugdje piše decimalni zarez (kao decimalni znak), a ne decimalna točka.
 
Pitanje 6.:Zašto svi predmeti u školstvu poštuju pisanje SI jedinica iz ovih uputa, samo školska matematika to ne čini?
O odgojnoj ili bolje reći o neodgojnoj praksi (koju smo naveli u prošlom dopisu) kad isti učitelj/nastavnik koji predaje matematiku i fiziku u istom razredu jednom traži od učenika pisanje decimalne točke, a drugi put decimalni zarez pogledajte u tom dopisu.
 
Pitanje 7.:Koji su to pedagoški principi na djelu u slučaju ovog učitelja/nastavnika? Dosljednost u čemu? I kako objasniti učenicima to nepoštivanje? Što biste Vi/Vaši savjetnici učinili kad bi u slučaju da nastavnik učenika ocijeni negativnom ocjenom jer pogrješno piše decimalne brojeve, a roditelj Vam se žali na takav postupak? Na čiju biste stranu stali: roditelja ili nastavnika?
 
Pitanje 8.: Zašto svi u RH stalno uporabljuju decimalni zarez kad pišu godišnju poreznu prijavu ministarstvu financija, dobivaju račune u prodavaonicama (fiskalizacija) na kojima piše decimalni zarez itd. a to nije u skladu s matematičkom nastavom i poučavanjem u školama?
 
g) Hrvatsko matematičko nazivlje
 
Hrvatska zaklada za znanostodobrila je i financirala projekt Izgradnja hrvatskog nazivlja u matematici - temeljni pojmovi.
Dokument koji je u tom projektu nastao pod nazivom Hrvatsko matematičko nazivlje godine 2015. u Zagrebu izdao je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na stranici 17. piše: decimalni zapis brojeva
DEFINICIJA: zapis realnog broja u decimalnome sustavu u kojemu je naznačeno koji je cijeli dio i koliko ima razlomljenih dijelova iza decimalnog zareza
NAPOMENA: na primjer, decimalni zapis 71,204 predočuje broj koji ima sedamdeset jednu jedinicu, dvije desetine, nijednu stotinu i četiri tisućnine
decimalni zarez
DEFINICIJA: zarez koji odvaja cijeli dio od razlomljenoga dijela decimalnog broja
 
Pitanje 9.Znaju li Vaši stručnjaci i Vi za ovaj dokument? I zašto ga se ignorira u školskoj matematici, tj. zašto Vaši savjetnici za matematiku svojim djelovanjem ne dovedu stanje u regularno?
 
h) Kurikul matematički
 
U NN 7/2019 (22.1.2019.), objavljena je Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Matematike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj.
Na jednom jedinom mjestu u ovom dokumentu u MAT OŠ A 5. 5 Računa s decimalnim brojevimai u preporuci (sic!) koja je ”uzgredna” napomena piše: Preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnoga ishoda: . . . Istaknuti da decimalna točka u matematici odgovara decimalnomu zarezu u nekim područjima.(potcrtao P.M.)
Nigdje, a ma baš nigdje, u odlukama ministarstva ne nalazi se obveza o decimalnoj točki.
 
Pitanje 10.: Koja su to neka područja? S kojim je pravom ovo ugrađeno u školski dokument? Možete li se zapitati koji su to stručnjaci, recenzenti itd. dopustili ovo i temeljem koje javne rasprave i argumenata je ovo obrazloženo?
U zakonu, ali i u Vašem Statutu, stoji da Vaši savjetnici sudjeluju u kreiranju ovakvih dokumenata. Možete li ih zapitati i nama poslati njihove argumente o ovoj preporuci i koja su to druga područja u kojima se u školstvu ne poštuju relevantni zakoni, odluke, pravopis? I temeljem kojih su se relevantnih dokumenata suglasili/prihvatili
ovu naznaku i praksu nepoštivanja decimalnog zareza i hrvatske norme?
 
Zaključno
 
Dakle, elementarna logika (i samo ovih nekoliko natuknica) ukazuje da AZOO (a slično iliti isto NCVVO) ne poštuje zakone, odluke, dokumente koji reguliraju problematiku matematičkih oznaka i posebice decimalnog zareza.
Elementarna logika ukazuje da svojim nečinjenjem i neispravljanjem/odbacivanjem ove nakaradne preporuke u kurikulu kao i prakse s udžbenicima i nastavom omogućujete nepoštivanje međunarodnog ugovora i relevantnih činjenica.
Kao takva je i protuhrvatski čin!
Ovo nepoštivanje evidentno unosi/unijelo je nered u školski sustav i djelatnost za koju je zadužen AZOO (i NCVVO).
Udžbenike i ostale materijale u kojima se ne poštuje decimalni zarez (kao matematički i pravopisni znak) netko je odobrio izdavačima.
Koji su to stručnjaci/recenzenti mogli ovo dopustiti? Objavite javno imena Vaših i tih naših i stranih stručnjaka kako bismo ih javno zapitati za argumente kojima su se rukovodili u svojem prijedlogu.
 
Ima li u svemu ovome i odgovornosti AZOO-a (i NCVVO-a)?
 
Posebice sada kad Vam se na to ukazuje od strane naše udruge i moli pomoć da svojim autoritetom kao ravnateljice, ali i znanstvenim diskursom (pa Vi ste dr.sc. hrvatskog jezika i profesor u elitnoj hrvatskoj gimnaziji!!!) otklonite ovu, usudili bismo se reći, sramotnu praksu.
Posebno nas zanima i Vaš osobni, kao i znanstvenice i političarke, stav o svemu ovdje iznijetom.
 
Molimo Vas da nam bez birokratskog izmotavanja odgovorite eksplicitno na već postavljena pitanja u ovom dopisu kao i na sljedeće:
1. prihvaćate li ove nabrojene činjenice ili ih možete argumentirano otkloniti?
2. možete li ili ne možete djelovati u okviru Vaših kompetencija kao i svojim utjecajem te odlukama/provedbom u otklanjanju ove prakse u odgoju i obrazovanju u RH, poštivanju tradicije, pravopisa i zakona?
 
a) Loomen – je li netko reagirao?
 
Na Loomenu učenicima je stavljena Napomena da kod rješavanja zadataka trebaju decimalne brojeve pisati s decimalnim zarezom, a ne s decimalnom točkom, primjerice 4,27 a ne 4.27.
Je li to zbog ovih naših zahtjeva ili je to zbog nekih drugih razloga (problem softvera i njegove lokalizacije?!) trebaju odgovoriti oni koji su stavili tu napomenu.
S ovom su Napomenom u potpunosti zbunili djecu jer u njihovim udžbenicima (papirnatim i virtualnim) to ne stoji jer izdavači iz kojekakvih razloga (a ja mislim iz kukavičluka i nezamjeranja ministarstvu!) ne poštuju hrvatsku normu i hrvatski pravopis.
 
b) Šutnja i nereagiranje
 
Najzanimljivija je šutnja i nereagiranje dviju institucija: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) koji je nakon sramotnog Jovanovićevog (SDP-ovog) ukidanja Povjerenstva za hrvatski jezik, koje je vodio svjetski stručnjak akademik Katičić, preuzeo brigu i politiku oko hrvatskog jezika kao i Hrvatskog zavoda za norme(HZN) u kojima stoluju stručnjaci i koji su donijeli odgovarajuće odluke koje se ne provode a oni su zaduženi za njihovo provođenje (ili upozoravanje na njihovo nepoštivanje).
Izgleda da više poštuje hrvatsku normu, pravopis i hrvatske zakone firma Apple koja je u svoj iphonpametni telefon lokalizirajući njegov softver u RH ugradilo hrvatski pravopis i hrvatsku normu. To je naročito vidljivo kod uporabe iphon kalkulatora.
 
c) Muk, argumenti i javnost
 
Što javnost treba zaključiti iz ovog muka? Objavljenih protuargumenata nema jer ih spomenute u ovom tekstu  institucije nemaju, a niti se usude objaviti, ako ih u nekim slučajevima imaju.
Kako od njih očekivati rješavanje strukturno i praktično velikih problema kad ne mogu/ne žele riješiti (u provedbi) ovaj lagani i minorni problem, ali principijelno ozbiljan i protuhrvatski (u odgojnom i svakom smislu) problem.
Što reći o elementarnoj logici ovih koji su pokušali odgovoriti?
Zašto ne poštuju ni zakone, ni hrvatsku (i europsku) normu, ni hrvatski pravopis, pa niti pristojnost odgovaranja na upite/prijedloge?
Čitatelji neka odluče sami dokučiti motive, namjeru i poruku  iz ovakvog ponašanja.
Dolaze izbori! Možda netko ovo uvaži u svojoj predizbornoj kampanji!
I tko bi to mogao biti?
Sadašnja nomenklatura ili neki novi neopterećeni i stručni ljudi? Pokušajte sami naslutiti/odlučiti (kad Vam se budu reklamirali u izbornoj utakmici) koji ljudi mogu zastupati hrvatske zakone, hrvatsku normu i hrvatski pravopis.
Latini bi rekli Sapienti sat! (Pametnome dosta!) A naš narod bi rekao Živi bili pa vidjeli!
 

Petar Mladinić

Svjetska zdravstvena organizacija pandemiju je proglasila s namjerom izazivanja kaosa, panike, bespomoćnosti…

 
 
PRAVU OPASNOST PREDSTAVLJA "AGENDA ID2020" A NE PANDEMIJA
Svjetska zdravstvena organizacija, WHO, 11. ožujka 2020. bolest COVID-19 uzrokovanu novim koronavirusom SARS-CoV-2 proglasila je – pandemijom.Međutim, mnogi stručnjaci nisu se već tada slagali s ovom odlukom. Naime, neka bolest može se, prema mišljenju, proglasiti pandemijom u slučaju kada stopa smrtnosti od infekcije tj. infektivne/zarazne bolesti bude iznad 12 posto. Međutim, u to vrijeme (početak ožujka 2020.) stopa smrtnosti u Europi bilo je oko 0,4 posto ili čak manje. Nažalost, Italija je bila izuzetak i poseban slučaj jer je stopa smrtnosti bila 6 posto. U vrijeme najjačeg „napada“ koronavirusa u Kini, smrtnost je bila oko 3 posto nekoliko tjedana, a nakon toga se smanjila na 0,7 posto kada je Kina uvedenim strogim mjerama preuzela potpunu kontrolu nad COVID-19.
https://www.greanvillepost.com/wp-content/uploads/2019/04/peterkoenig-web.jpg
Peter Koenig
 
To se dogodilo u prvom redu zbog primjene lijeka iz Kube – a to je, barem nama u Hrvatskoj dobro poznati interferon koji se nekada proizvodio i u našem Imunološkom zavodu. Kuba je Kini „ustupila“ lijek „Interferon Alfa 2B“ – vrlo snažan lijek s protuvirusnim učinkom. Nažalost, ovaj lijek ne koristi se u svijetu, a kada je u pitanju Kuba, tada se moramo podsjetiti da su SAD nametnule Kubi protuzakonit embargo koji ne dozvoljava da se lijek interferon nađe na međunarodnom tržištu.    
 
Peter KOENIG, ekonomist i geopolitički analitičar koji je više od 30 godina surađivao sa Svjetskom bankom i Svjetskom zdravstvenom organizacijom  diljem svijeta, objavio je tekst u kojem upozorava da mnogo veću opasnost od same pandemije COVID-19 predstavlja široj javnosti nepoznata „Agenda ID2020.“ Potrebno je naglasiti da je Peter Koenig predavač na sveučilištima diljem SAD-a, Europe i Južne Amerike, znanstveni je suradnik Centra za istraživanje globalizacije, redovito piše i objavljuje tekstove za neovisne medije koji se bore za istinu (Global Research, NEO, The 21st Century, Sputnik, Press TV, Defend Democracy Press itd.) Koenig je i autor knjige temeljene na stvarnim činjenicama i na njegovom 30-togodišnjem iskustvu suradnje sa Svjetskom bankom diljem svijeta: „Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed“ („Implozija – ekonomski triler o ratu, uništavanju okoliša i korporativnoj pohlepi“ objavljeno 11.01.2008.). Također je i ko-autor knjige: „The World Order and Revolution – Essays from the Resistance“ (Andre Vitchek, Christopher Black i Peter Koenig: „Svjetski poredak i revolucija! – Eseji iz otpora'“ objavljena 1. 5. 2015.).
Koenig smatra da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju jer je najvjerojatnije dobila naredbu „odzgora“ – od istih onih ljudi koji upravljaju američkim predsjednikom Trumpom i 'liderima' Europske unije kao i njezinim džavama članicama, a to su oni koji silom žele kontrolirati svijet uspostavom „Jednog svjetskog poretka.“
 
Obvezno cijepljenje pod nadzorom policije i/ili vojske
 
Svjetska zdravstvena organizacija pandemiju je proglasila s točno određenom namjerom, a to je izazivanje kaosa, panike, bespomoćnosti, što sve vodi ranjivosti ljudske populacije – a takvi ljudi vrlo lako postaju žrtve manipulacije, upozorava Koenig. Ovakva situacija nije došla iznenada, ona se pripremala godinama. A konačna odluka donesena je u siječnju 2020. u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu koji se održava iza dobro zatvorenih vrata. Iza ove odluke 'stoje' svjetski moćnici, 'vladari iz sjene': Gates, GAVI, Rockefelleri, Rothschildi i drugi – oni su odlučili o primjeni „Agende ID 2020:“ „ID2020 and partners launch program to provide digital ID with vaccines“ – „ID2020 i partneri pokreću program za omogućavanje digitalne identifikacije putem cjepiva.“ Stoga je moguće da će Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ili same države narediti obvezno cijepljenje i to pod nadzorom policije i/ili vojske. Oni koji to odbiju biti će kažnjeni novčanim kaznama i/ili zatvorom, a na kraju će ipak biti prisilno cijepljeni, upozorava Koenig. Ostvari li se naum prisilnog cijepljenja tada će to biti još jedan „zlatni rudnik“ za BIG PHARMU – koju predstavlja financijski moćan kartel farmaceutske industrije na globalnoj razini. Međutim, ono što je najvažnije od svega jest da ljudi uopće ne će znati koji ili kakav koktel će biti apliciran/injektiran u njihov organizam: možda će to biti 'spori ubojica' koji će djelovati nakon nekoliko godina, ili će to biti bolest(i) koja/koje će se pojaviti tek u slijedećoj generaciji, ili će to biti agens koji štetno djeluje na mozak, ili pak gen koji utječe na plodnost kod žena... sve ovo je moguće – uvijek s ciljem potpune kontrole čovječanstva i smanjenja globalne humane populacije. I kada se bolest nakon nekoliko godina pojavi, nitko, naravno, ne će znati odakle – tj. podrijetlo ili izvor bolesti ostat će nepoznati. Ovo je stvarna razina tehnologije koju su postigli laboratoriji za istraživanje biološko oružja (SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Izrael, Australija...). Koenig navodi još jednu hipotezu koja je i te kako moguća i ostvariva – a to je injektiranje nanočipa zajedno s cjepivom – naravno, bez znanja i pristanka cijepljenih osoba.
 
Putem čipa u tijelu znat će se i bankovni računi i digitalni novac
 
Čip će dakako sadržavati sve vaše osobne podatke i to bez vašeg znanja – a oni će biti dostupni tko zna kome sve u svijetu. Putem čipa u vašem tijelu znat će se i vaš bankovni račun(i) – digitalni novac. Da, digitalni novac – to je pravi razlog zašto oni žele ostvariti taj cilj: tako više ne ćete moći imati nikakvu kontrolu nad svojim zdravljem, vašim osobnim i intimnim podatcima kao niti nad svojom zaradom i potrošnjom. Vaš novac moći će u svakom trenutku biti blokiran ili vam oduzet, a jedna od mjera može biti i „sankcija“ zbog lošeg ponašanja jer „plivate protiv struje.“ Da, možete na ovaj način postati pravi pravcati rob svojih gospodara. Neki stručnjaci upozoravaju da se možemo vratiti u feudalizam. Glavni ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mikrobiolog, još u ožujku 2020. izjavio je kako se moramo pripremiti za digitalni novac jer se sadašnjim papirnatim novcem i kovanicama mogu širiti bolesti, osobito endemske bolesti, kao što je – koronavirus. „U mnogim skandinavskim zemljama zabranjeno je plaćanje gotovinom – pa se čak i pločica čokolade mora platiti elektronskim putem“, ističe Koenig.
 
Svijet će kreće ravno prema totalitarizmu – i to je samo jedan dio „Agende ID2020,“ upozorava Koenig te još jednom ističe kako je 18. 10. 2019. u Baltimoreu, SAD, održana simulacijska vježba izbijanja koronavirusne zaraze, a vježbu u „Johns Hopkinsu“ sponzorirali su: „Zaklada Gates,“ Svjetski ekonomski forum i britanski „Pirbright Institute.“
Bill Gates, jedan od onih koji promiču „cijepljenje za sve“ – osobito u Africi, također je i neumorni promicatelj neophodnog smanjenja svjetske populacije. Smanjenje svjetske populacije samo je jedan od ciljeva elite unutar Svjetskog ekonomskog foruma – Rockefellera, Rothschilda, Morgensa i još nekih. Svrha: manje ljudi (mala elita) moći će duže i bolje živjeti sa smanjenim i ograničenim resursima koje darežljivo daje Majka Zemlja.   
 
Ovo nije najnovija ideja – ovo se vrlo jasno propagira još od 1960-ih i 1970-ih godina prošlog stoljeća i to od Henry KISSINGERA, bivšeg ministra vanjskih poslova SAD-a u vladi predsjednika Richarda NIXONA. Kissinger se smatra suodgovornim za rat u Vijetnamu, odgovoran je i za polutajno bombardiranje u Kambodži, kada je izvršen genocid nad milijunima nenaoružanih kambodžanskih civila. Zajedno s CIA-om Kissinger je isplanirao i državni udar u Čileu 11. 9. 1973. kada je ubijen demokratski izabran predsjednik Salvador Allende i na vlast je doveden vojni diktator Augusto Pinochet koji je sa svojom vojnom huntom ostao na vlasti sve do 1990. godine. Danas je Kissinger glasnogovornik Rockefellera i njihovog „Bilderberškog društva“ („Bilderberger Society“). Dva tjedna nakon računalne simulacije i vježbe provedene u „Johns Hopkins Medical Center“ (Baltimore, Maryland) kojom je simulirana smrt 65 milijuna ljudi (!), prve infekcije izazvane koronavirusom, kasnije nazvanog SARS-CoV-2 a bolest COVID-19, pojavljuju se u kineskom gradu Wuhanu. U trenutku kada je Koenig pisao ovaj tekst koji je izvorno objavljen 12. 3. 2020., naveo je kako već sada možemo biti sigurni da je virus unesen u Wuhan i to najvjerojatnije iz nekog američkog laboratorija za istraživanje biološkog oružja.
 
Što je zloglasna Agenda ID2020? To je savez javno-privatnog partnerstva, uključujući UN-ove agencije i civilno društvo. To je elektronski ID program koji generalizirano cijepljenje koristi kao platformu za digitalni identitet.
GAVI, „Global Alliance for Vaccines and Immunization“ („Globalni savez za cjepiva i imunizaciju“) na svojoj mrežnoj (web) stranici sebe opisuje kao zdravstveno partnerstvo organizacija javnog i privatnog sektora posvećenih „imunizaciji za sve.“ Naravno, Svjetska zdravstvena organizacija podupire GAVI, a glavni partneri i sponzori su iz moćne farmaceutske industrije.
„Savez ID2020“ ('ID2020 Alliance') održao je u New Yorku 19. 9. 2019. svoj 'samit' („summit“) pod nazivom „Rising to the Good ID Challenge“ kada je ujedno i odlučeno da se u 2020. krene u ostvarenje njihovog plana – a ova odluka potvrđena je u siječnju 2020. na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Također je odlučeno da će njihov program digitalne identifikacije biti testiran prema dogovoru s vladom u Bangladešu.
 
(Svršetak u sljedećem broju)
 

Rodjena Marija Kuhar, dr. vet. med.

Pod pojmom rizika razumijeva se umnožak opsega štete i vjerojatnosti da će se ona dogoditi

 
 
VREDNOVANJE TEHNIKE – BST-2
Po analizi tehničkih kriterija opisanih u „Vrednovanje tehnike-BST-1“, izvorno u Smjernici VDI 3780, slijede gospodarski kriteriji. Odlučeno je da se oni pretvore u društvene kriterije. Također će se odvojiti kriteriji vrednovanja i u skupinu humanističkih kriterija. To će biti učinjeno na temelju podjele područja znanosti u Hrvatskoj.
https://bnn-news.com/wp-content/uploads/2019/07/feedback-3709752_640-e1563945732122.jpg

 

Društveni kriteriji vrednovanja tehnike - društvenost
 
U skupini društvenih kriterija temeljni su: gospodarstvenost, sociologičnost i psihologičnost. Iz popisa se nameću i pravni kriteriji. Potpuno je nejasno zašto se nalaze u toj skupini, po hrvatskoj klasifikaciji grana informacijske i komunikacijske znanosti. One su nužne svim područjima i trebalo bi ih izdvojiti u interdisciplinarno područje. Povezujući izvornu definiciju tehnologije s mišlju da je svaka ljudska djelatnost u funkciji društveno-humanističkih ciljeva koje određuje društvena znanost politologija, interdisciplinarna područja su zapravo ona područja koja povezuju tehničnost, društvenost i humanističnost, precizno područja tehnologičnosti. S tim stavom teško će se složiti svi koji upotrebljavaju riječ tehnologija za sve moguće, od informatike do najrazličitijih sprava i spravica (engl. gadget), programa i programčića (engl. widget) te postupaka.
 
Gospodarstvenost
 
Gospodarstvenost se dijeli u dvije osnovne skupine, pojedinačna gospodarstvenost i ukupna gospodarstvenost ili blagostanje.
U pojedinačnu gospodarstvenost ubraja se gospodarstvenost u užem smislu, minimiranje troškova, rentabilnost, maksimiranje profita, sigurnost i rast poduzeća. Blagostanje ili ukupnu gospodarstvenost ili gospodarstvenost u širem smislu čine: zadovoljavanje potreba, kvantitativni odnosno kvalitativni rast, međunarodna konkurentnost, puna zaposlenost i prednost u raspodjeli.
Pod gospodarstvenošću u užem smislu razumijeva se omjer dobivenog dobra (korist) i proizvodnih troškova (uloženog). Gospodarstvenost u užem smislu poboljšava se minimiranjem troškova, poboljšanjem proizvodnih rezultata, npr. poboljšanom kvalitetom ili većim količinama. Ta vrijednost poznata je i priznata u svim društvenim sustavima. Rentabilnost, osobito maksimiranje profita, prirođena je svakom ljudskom biću. Pod rentabilnošću razumijeva se omjer između poduzetničkog dobitka i uloženog vlasničkog kapitala. Poželjno je postojanje profita i to iznad onoga što se, za istu uloženu sumu može dobiti u banci. To je u pravilu vrlo teško ostvariti. Osiguranje rada i rast poduzeća ne dovode samo do dobre rentabilnosti, već mogu biti i u funkciji drugih ciljeva, primjerice osiguranja radnih mjesta, poboljšanja ugleda (image-a) poduzeća itd.
Pojedinačna gospodarstvenost mora biti u funkciji blagostanja. Blagostanje u ovom kontekstu znači materijalno zadovoljavanje čovjekovih potreba za dobrima i uslugama. Djelomično se to očituje u kvantitativnom rastu socijalnog proizvoda. Pod socijalnim proizvodom razumijeva se suma svih dobara i usluga. Sve više dobiva na važnosti kvalitativni rast koji se bavi sadržajnim vrijednostima kvalitete življenja.
Međunarodna je konkurentnost imperativ preživljavanja, osobito u malim zemljama, a ujedno omogućuje na temelju izvoza ostvariti potreban uvoz dobara kojih nema u zemlji.
Ako se živi u zemlji koja ima više nadnice i više cijene, međunarodnu konkurentnost moguće je ostvariti samo boljim znanjem i boljim tehničkim sredstvima odnosno postupcima. Ali taj je kriterij izravno sukobljen s kriterijem pune zaposlenosti. Puna zaposlenost znači osigurati posao i prihod svakome tko zna i želi raditi. Punoj zaposlenosti se suprotstavlja sve snažnija robotizacija i umjetnu inteligencija.
Posebno je pitanje pravednost u raspodjeli. Teorijski, svatko tko privređuje ima pravo na pravičnu nadoknadu. Međutim stvar je u praksi potpuno drugačija. Svijet se vraća u doba ranog kapitalizma. Danas sve manji broj bogatih posjeduje sve veći udio svjetskog bogatstva.  Rijetki su državnici koji uočavaju kuda vodi takva koncentracija bogatstva i ukazuju na potrebu pravične raspodjele bogatstva.
 
Sociologičnost
 
U kriterije vrednovanja tehnike ubraja se i sociologičnost. U Smjernici VDI 3780 to su: sigurnost, zdravlje, kvaliteta okoliša. Predlaže se na ovom mjestu da u skupini društvenih kriterija ostane sigurnost kojima bi se dodali kriteriji povezani s pravom i psihologijom. Zdravlje, kvaliteta okoliša, razvoj ličnosti i kvaliteta društva te etika činili bi humanističke kriterije
Pri vrednovanju tehnike sigurnost pri razvoju i uporabi tehničkih sustava znači izočnost opasnosti za duh, zdravlje i život čovjeka. No u širem smislu i njegove okoline i okoliša. Sigurnost se očituje u sprječavanju tjelesnog oštećenja te mogućnosti preživljavanja pojedinca a time dugoročno, cijelog čovječanstva. Sigurnost treba razlikovati od pouzdanosti sustava. Postoji mogućnost otkaza i pri normalnom pogonu, a svaki poremećaj pogona ne mora nužno voditi do tjelesnog oštećenja ili ugrožavanja života. Ovdje valja uočiti još jednu bitnu misao. Zbog čovjekove nesavršenosti, mogućnosti zakazivanja tehničkih sustava i nemogućnosti potpunog upravljanja prirodnim pojavama (npr. tornado, poplava, potres ili slično) ne postoji potpuna sigurnost tehničkih sustava. Zato treba uvijek računati s makar minimalnom štetom. O tome govori pojam rizika. Pod pojmom rizika razumijeva se umnožak opsega štete i vjerojatnosti da će se ona dogoditi. Industrijski rizici, u obliku u kojem ih se danas poznaje, postoje od vremena uvođenja novih tehnika. Eksplozije parnih kotlova dovele su sredinom prošlog stoljeća do osnivanja društava za nadgledanje tehnike. Sigurnosna je tehnika danas sastavni dio postrojenja i proizvoda - od automobilske tehnike do tehnike za svemirska istraživanja. Tijekom proizvodnje stvari i njihove uporabe treba voditi računa o minimiranju rizika (opsega i učestalosti štete). Rizici mogu biti pogonski rizici, rizici zakazivanja, rizici zloporabe, te rizici uslijed nemogućnosti upravljanja prirodnim i kulturologijskim pojavama. Pogonski rizici su oni koji mogu nastati pri pravilnom odvijanju rada tehničkih sustava i njegovom primjerenom uporabom (pouzdanost). Rizici zakazivanja odnose se na štete koje nastaju u slučaju zastoja, odnosno uslijed nastanka smetnji. Rizici zloupotrebe su oni koji nastaju uslijed neodgovarajućeg rukovanja tehničkim sustavom. Primjer zloupotrebe, odnosno neprimjerene uporabe tehničkog sustava bila je nesreća u Černobilju. Rizici uslijed neupravljivih prirodnih i kulturnih (kulturologijskih) pojava su oni koji mogu nastati zbog nemogućnosti potpunog upravljanja bilo prirodnim pojavama (npr. rizik od potresa u dubrovačkoj regiji je veći od istog rizika u zagrebačkoj regiji), bilo kulturnim (kulturologijskim) pojavama (npr. teroristički rizik u zračnom prometu ili rizik ratne štete u područjima zahvaćenim ratnim zbivanjima). Rizici uslijed neupravljivih kulturnih pojava su naizgled slični rizicima zloporabe jer je uzrok nesreće, neprimjereno ljudsko djelovanje. Razlika je u tome što je zloporaba rezultat djelovanja ljudi koji pripadaju samom tehničkom sustavu, dok je teroristička ili ratna šteta posljedica vanjskog djelovanja. Inače, pitanje rizika obuhvaćeno je posebnim znanstvenim područjem.
 
Razvoj tehnike uvijek je služio cilju zaštite čovjeka od premoćne prirode. Tehnika je davala i daje čovjeku sve veći osjećaj sigurnosti. Dobar pokazatelj životne sigurnosti bio bi očekivanje produljenja prosječnog trajanja čovjekovog života. Ukoliko se to uzme kao mjerilo, današnji čovjek, čovjek modernog industrijskog života, živi sigurnije nego li je čovjek ikad živio. Liječničko znanje i vještina, farmaceutski proizvodi, proizvodi kemijske industrije, ali prije svega higijena, koja je ovisna o blagostanju, načinili su čovjekov život sigurnijim, makar u području zdravlja. U ovisnostima o efektima i organizaciji moderne tehnike, danas je čovječanstvo općenito, pa tako i svaki pojedinac, sigurnije od prirodnih katastrofa. Istovremeno, omogućena je i proizvodnja prehrambenih namirnica, neovisno o vremenskim uvjetima. Premda su se zahvaljujući tehnici i industrijalizaciji, poboljšali uvjeti života, to su istovremeno nastajale neke nove opasnosti, koje su često opasnije od onih uzrokovanih prirodnim nedaćama.
Na koncepte sigurnosti utječe razvoj tehnike, a često i društva. Oni su proizvodi svog vremena. U različitim društvenim uređenjima postoje različiti koncepti sigurnosti. Uzroci katastrofe u Černobilju ili u Bophalu, kao i sve manja mogućnost korištenja rijeka za opskrbu stanovništva pitkom vodom, u nedovoljnim su sigurnosnim konceptima. U mnogim zemljama Istočne Europe i Trećeg svijeta problemi sigurnosne tehnike promatraju se s izvjesnom bezbrižnošću, za razliku od industrijski i gospodarstveno visokorazvijenih zapadnih industrijskih država. Ovdje politički procesi vode neprestanom poboljšanju sigurnosti. Stoga se u svjetskoj javnosti mora razvijati svijest za strategije i instrumente tehnike. Naime, tek kada tehnika bude dovoljno dobro prihvaćena, moći će se dinamički dalje razvijati i time doprinositi napretku.
 
Tehniku je potrebno i dalje razvijati, no pri, što je moguće višim sigurnosnim normama. To znači provedbu sigurnosnih kapaciteta, koji dostaju cijelom skupu zahtijeva i kriterija. Zajednički sastavni dijelovi svih modernih sigurnosnih koncepata, koji nalaze mjesta u zakonima i uređenjima su načela: bezuvjetne zaštite života i zdravlja ljudi, ograničene zaštite stvari i uvjetnog odmjeravanja troškova i prihoda u tehničko-gospodarskom području.
Koncept sigurnosti najčešće obuhvaća više stupnjeva, koji, nadograđujući se, uvijek vode sve preciznijem poimanju opasnosti. U 1. stupnju slijedi se koncept neposredne fizičke sigurnosti. Prije svega potrebno je zaštiti ljude. U 2. stupnju oblikuje se sigurnost sustava. Time se označava pouzdanost i izostanak sigurnosti tehničkih sustava. U tom smislu iz mnogih primjena u tehnici poznato je načelo udvostručenja ili umnožavanja komponenti sustava. Koncept globalne sigurnosti predmet je 3. stupnja. Na ovom stupnju se pokušavaju spriječiti sva negativna djelovanja do određenog reda veličine.
Ciljeve fizičke sigurnosti sustava moguće je jednoznačno definirati, odnosno, već su danas oni određeni putem pravila i obrazaca.
Treba naglasiti. Koncept sigurnosti naročito se odnosi na zaštitu okoliša. Tehnika koja opterećuje okolinu štetna je. Sigurna tehnika mora to uzeti u obzir. Stoga je potrebno inženjere i ostale koji se bave tehnikom kao ljudskom djelatnošću obrazovati u području sigurnosne tehnike, jer će se tako jačati koncept sigurnosti.
 
Psihologija i pravo u vrednovanju tehnike
 
Nije dovoljno samo zamisliti i načiniti proizvod. Treba za njega naći kupca. Ili je ideja o novom proizvodu posljedica marketinga u kojeg su ugrađene osnove psihologije.Neke karakteristike tog pristupa su oglašavanje, analiza potreba, ponašanja i navika ciljanih kupaca postaje bitan je dio plasiranja proizvoda i povećanja prodaje. Ljude treba uvjeriti da im je baš taj proizvod potreban i naći način da se proizvod učini privlačnim.
Pravni kriteriji pri razvoju tehničkih rješenja, prvenstveno se odnose na pojam pravne zaštite vlastitog proizvoda ili da se ne povrijedi tuđe intelektualno vlasništvo.
 
(Nastavak slijedi)
 

Igor Čatić, profesor emeritus

Anketa

Tko nadzire DORH?

Subota, 06/06/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1821 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević