Get Adobe Flash player

Čelnik Hrvata u BiH izabran za redovnog člana Međunarodne inženjerske akademije

 
 
Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine prof.dr. sc. Dragan Čović izabran je za redovnog člana na redovnoj godišnjoj konvenciji jedne od najuglednijih europskih institucija iz područja tehničke znanosti „Međunarodne inženjerske akademije“ (International Academy of  Engineering). Akademija je osnovana 1991. godine te uključuje nacionalne akademije inženjeringa, odjele i predstavništva širom svijeta, a osnovne smjernice određene su posebnim karakteristikama i potrebama razvoja svake od država članica Akademije. Osnovni koncept Akademije zasniva se na jačanju tehničkog i inženjerskog potencijala zemalja članica, s ciljem poboljšanja duhovnih, ekonomskih, ekoloških i društvenih aspekata života.
http://daaam.info/wp-content/uploads/2011/10/IAE_CEB.png
Osnivanjem Srednjoeuropskog odjela Međunarodne tehničke akademije sa sjedištem u Beču (International Academy of Engineering, IAE), 2013. godine, Čović je primljen u dopisno članstvo, među prvih 13 članova iz različitih dijelova svijeta kojima su dodijeljene diplome i medalje. Ta prestižna akademija trenutno ima više od 1.300 članova iz preko 40 zemalja svijeta, među kojima su premijeri i predsjednici država, istaknuti znanstvenika, javne osobe, te čelnici velikih znanstvenih i industrijskih struktura. Uspješan rad članova Akademije stekao je veliko međunarodno priznanje i zbog toga je ta akademija jedna od vodećih u svijetu, priopćeno je iz Predsjedništva BiH.
 

Fena, https://www.vecernji.ba/vijesti/covic-izabran-za-redovnog-clana-me-unarodne-inzenjerske-akademije-1246840

Predavanje Ivane Podnar Žarko, redovite profesorice na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 
 
U organizaciji Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u utorak 22. svibnja prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, redovita profesorica na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, održala je predavanje na temu Internet stvari: referentne arhitekture, programske platforme i interoperabilnost. Kako je u uvodu kazao predsjednik HAZU-a akademik Zvonko Kusić, radi se o fascinantnom području u kojem Hrvatska vrlo uspješno slijedi svjetske trendove. Podsjetio je da je u Hrvatskoj internetska mreža CarNet uvedena 1992., nekoliko godina nakon što je u SAD-u počelo korištenje interneta. Upozorio je da korištenje sustava s umjetnom inteligencijom otvara mnoga etička pitanja.
https://pbs.twimg.com/profile_images/941598488760078336/g0FCb-UI_400x400.jpg
Ivana Podnar Žarko
 
Kako je pojasnila prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, internet stvari (Internet of Things, IoT) omogućuju povezivanje fizičkog i digitalnog svijeta umrežavanjem uređaja iz naše okoline pomoću programskih platformi. Radi se o tehnologiji koja unosi sveobuhvatne promjene u brojne gospodarske grane te ima značajan utjecaj na društvo u cjelini. Programske platforme omogućuju udaljeni pristup i upravljanje uređajima povezanim na internet, a s obzirom na heterogenost uređaja, od kojih mnogi mogu imati vrlo ograničene resurse, i različita područja primjene, danas na tržištu postoji oko 400 različitih IoT platformi.
 
Predavačica je analizirala obilježja programskih platformi radi njihove klasifikacije i objasnila pojam interoperabilnosti i važnost otvorenih i interoperabilnih rješenja za daljnji razvoj IoT-a i njihovu široku primjenu u praksi. „Ovo je posebno važno za male zemlje poput Hrvatske jer otvorena i profilirana rješenja za IoT otvaraju nove mogućnosti za razvoj inovativnih malih i srednjih poduzeća“, kazala je Podnar Žarko. Predstavila je i generički programski okvir za interoperabilnost IoT platformi koji se razvija u okviru projekta symbIoTe: Symbiosis of smart objects across IoT environments, a koji se financira iz programa Obzor 2020. Navedeni programski okvir nudi sigurnu i prilagodljivu programsku opremu za suradnju različitih IoT platformi uz mogućnost odabira centraliziranog ili decentraliziranog modela integracije te značajno pojednostavljuje proces razvoja novih IoT aplikacija.
 
Ivana Podnar Žarko redovita je profesorica na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) gdje predaje kolegije u području raspodijeljenih informacijskih sustava. Zaposlena je na Zavodu za telekomunikacije FER-a od 1997. Usavršavala se na Tehničkom sveučilištu u Beču, Austrija i Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Švicarska. Sudjelovala je u nizu istraživačkih projekata financiranih iz domaćih izvora i fondova EU-a, a trenutno je voditeljica FER-ovog Laboratorija za Internet stvari i tehnički koordinator H2020 projekta symbIoTe: Symbiosis of smart objects across IoT environments. Sudjeluje kao istraživač u radu Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave koji je prvi je nacionalni centar izvrsnosti u području tehničkih znanosti u Hrvatskoj. Objavila je preko 60 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova u području raspodijeljenih sustava, interneta stvari i obrade velike količine podataka te je bila član programskog odbora većeg broja međunarodnih znanstvenih skupova. Prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko članica je svjetske stručne udruge IEEE, a od 2011. do 2014. bila je predsjednica Odjela za komunikacije Hrvatske sekcije IEEE. Primila je nagradu Hrvatske sekcije IEEE za izniman inženjerski doprinos u 2013. godini.
 

Marijan Lipovac

Metodologija za izradu i kreiranje odgojno-obrazovnih ishoda

 
 
(Prilozi za raspravu o obrazovnoj i kurikulnoj reformi – kritike i vizije (HAZU, 2017., urednik Vladimir Paar)
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo, studeni 2017.
http://www.ssmb.hr/libraries/0000/8583/01__47_.JPG
Žarko Bošnjak
 
CITATI iz stručnih recenzija Cjelovite kurikularne reforme (KRITIKE I VIZIJE) IZBOR CITATA IZ STRUČNIH RECENZIJA: KRITIKA „CJELOVITE KURIKULARNE REFORME“ (CKR) I PRIJEDLOZI NOVE VIZIJE OBRAZOVNE REFORME RH (izvaci iz "Crvene knjige" i "Plave knjige“ o reformi odgoja i obrazovanja u RH)
 
Žarko Bošnjak, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Metodologija za izradu i kreiranje odgojno-obrazovnih ishoda unutar CKR-a je nedostatna. Svaka pogreška može izazvati nesagledivu štetu. Nažalost, pogreške su napravljene. Mišljenja sam da javni poziv nije polučio potpuni uspjeh i da je nužno u svaku stručnu radnu skupinu uključiti najveća imena za pojedini predmet kako bismo u konačnici imali najkvalitetnije rješenje.
 
Razred za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti tajnik Razreda akademik August Kovačec
Velikim brojem sudionika u izradbi prijedloga reforme ne mogu se opravdati njezini strukovni nedostatci. To što su umjesto pomno odabranih skupina stručnjaka u izradbi prijedloga sudjelovali velikim dijelom ljudi koji su se sami prijavili na natječaj, nerijetko je vodilo u voluntarizam i aktivizam u predloženim rješenjima.
 
Društvo hrvatskih književnika, Zagreb Upravni odbor, predsjednik Društva Božidar Petrač
Zanemarivanje hrvatskoga identiteta i nekih njegovih nosivih obilježja u kurikulu držimo neprihvatljivim stručnim propustima onih koji su ga pisali i prvorazrednim političkim pitanjem kojim se Ministarstvo mora vrlo ozbiljno pozabaviti.
 
Doc. dr. sc. Dubravka Smajić Fakultet odgojno-obrazovnih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Kurikul Hrvatskoga jezika u području komunikacije i jezika nije usmjeren na njegovanje hrvatskoga nacionalnoga i kulturnoga identiteta. U ovome kurikulu ta je sastavnica izostala. U odgojno-obrazovnim ciljevima učenja nigdje nije naveden pridjev hrvatski, a napose ne sintagma hrvatski jezično-kulturni identitet. Program predmeta Hrvatski jezik po svojoj prirodi mora biti jasno hrvatski orijentiran, što ovaj program velikim dijelom nije. Posljedice CKR-a za učenike bile bi mnogo štetnije nego njihovo školovanje prema sadašnjem programu.
 
Akademik Antun Dubravko Jelčić HAZU, Razred za književnost, Zagreb
Ima li smisla nabrajati sve promašaje kojih je toliko da dokument CKR-a čine nepopravljivim? Ako smo ljudi odgovorni za budućnost svojih potomaka i za sudbinu svoga (malobrojnog) naroda, u ovome CKR-u možemo pročitati samo uputu kako upropastiti hrvatsko školstvo, kako ga učiniti negacijom samoga sebe. I u obrazovnom i u odgojnom smislu.
 
Dr. sc. Mario Jareb Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Treba uzeti u obzir prisutne podjele u društvu i na njima utemeljene interpretacije koje često zaobilaze znanstveno utemeljena historiografska istraživanja. Kurikul nastavnoga predmeta Povijest nije ni spomenuo događaje poput Krvavog Uskrsa na Plitvicama u kojem pada prva žrtva Domovinskog rata Josip Jović, hrvatski referendum o neovisnosti i konačno proglašenje hrvatske neovisnosti 8. listopada. Taj kurikul zaboravio je na divljački napad agresora na Dubrovnik i u kojemu je taj biser hrvatske i svjetske baštine pretrpio strašna razaranja, u kojima su ubijeni brojni građani. Držim kako bi u cjelini gledano Prijedlog nacionalnog kurikula nastavnog predmeta Povijest u sadašnjem obliku trebalo odbaciti te pristupiti izradi novoga na drugačijim temeljima.
 
Prof. dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
U izradi kurikula sada bi trebalo angažirati sve relevantne znanstvene ustanove kako bi se postigao optimalan rezultat i uklonila svaka sumnja da je njegovo provođenje monopol određene skupine ljudi. Na djeci se ne smije eksperimentirati ni improvizirati. Nevjerojatno je da se 2016. godine u novome programu za hrvatske škole spominje formulacija „ratni sukobi na (post)jugoslavenskom prostoru"!? Važno je očitovati se i donijeti zaključak o primjedbama da je novi kurikul Povijesti strukturno i metodološki neprihvatljiv, na što upozorava struka s ogromnim znanjem o metodologiji i iskustvom rada u osnovnoj i srednjoj školi. Takve su ocjene zabrinjavajuće jer ako temelj nije dobar, nema smisla ići dalje prije nego što se to popravi. Demokracija i pomirenje ne mogu se graditi na netočnim faktografskim podatcima te na nepoštivanju uzročno-posljedičnog niza i kronologije događaja u ratu u RH i BiH 1990-ih. Neutemeljena je izjava Vuka Draškovića da je „Vukovar Hirošima srpskog i hrvatskog ludila“.
 
Prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Predložena kurikulna reforma ogroman je dokument bez jasno izraženih ciljeva. Predložena reforma ne ide prema smanjenju broja predmeta, što smatram izuzetno pogrešnim. Samo smanjenje satnice pojedinih predmeta i zadržavanje istoga broja predmeta neće polučiti nikakav učinak. Na primjer, apsurdno je učiti Zemljopis osam godina. Kada će konačno netko reći da te predmete (poput Zemljopisa) treba smanjiti na npr. dvije (maksimalno četiri) godine? Zemljopis ne spada u STEM područje! Izbornost predmeta – na prvi pogled to izgleda sjajno. Međutim, praksa (na FER-u) pokazala je da učenici često idu načelom "minimuma energije" i biraju predmete koje će lagano položiti. To sigurno neće doprinijeti boljitku Hrvatske. Naime, nedostatke znanja iz temeljnih predmeta u praksi nije moguće nadoknaditi na fakultetu, što pokazuju iskustva velikog broja sveučilišnih profesora u STEM području.
 
Akademik Leo Budin HAZU i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Smatra se da temeljna znanja treba stjecati disciplinarno, u predmetnoj nastavi (Hrvatski jezik, strani jezici, Povijest, Matematika, Fizika, Kemija, Biologija, Geografija, Informatika, Tehnički odgoj, Likovni odgoj, Glazbeni odgoj, Tjelesni odgoj, Vjeronauk), a tek nakon toga može se ostvariti uspješna interdisciplinarna primjena znanja i stjecanje vještina. Zbog toga ne treba uvoditi integrirane predmete, kao primjerice Prirodoslovlje, umjesto temeljnih predmeta Fizike, Kemije, Biologije i Geoznanosti. U pripremi novih kurikula trebaju sudjelovati stručnjaci iz svih predmetnih disciplina, a treba uvažiti i ključne postavke europskih trendova u preoblikovanju obrazovnih sustava.
 
(Nastavak slijedi)
 

Vladimir Paar, urednik, Zagreb, 7. svibnja 2017.

Anketa

Treba li obustaviti postojeće sudski neutemeljene postupke protiv Zdravka Mamića?

Utorak, 17/07/2018

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 839 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević