Get Adobe Flash player

Rezistencija štetnika na Bt-toksine se povećava i širi mnogo brže nego na početku

 
 
Poljoprivrednici diljem svijeta prema procjenama 2016. uzgajali su Bt-kulture (kukuruz, pamuk, soja i dr.) na ukupnoj površini većoj od 98 milijuna hektara.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Helicoverpa_armigera_ventral.jpg
Kukuruzni moljac
 
Prema tvrdnji kompanije „Monsanto,“ Bt-kukuruz stvoren je u svrhu suzbijanja jednog od najvećih štetnika u poljima kukuruza – kukuruznog moljca, lat. Helicoverpa zea, a potom i kukuruzne zlatice, lat. Diabrotica virgifera virgifera. „Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA“ (ožujak, 2014.) u objavljenom tekstu opisuje ubrzanu evoluciju kukuruzne zlatice nakon hranjenja u poljima Bt-kukuruza. Znanstvenik i autor projekta Aaron J. Gassmann izjavljuje: „Rašireni uzgoj genetski modificiranog Bt-kukuruza na velikim površinama prouzročio je selektivan pritisak na populaciju štetnika te su oni stvorili otpornost.“
 
Kukuruzna zlatica jedan je od najčešćih i najvećih štetnika u poljima kukuruza koja se nastojala suzbiti primjenom Bt-tehnologije i uzgojem Bt-kukuruza. No, već tijekom 2009. i 2010. u američkoj saveznoj državi Iowa kukuruzna zlatica prouzročila je goleme štete upravo u poljima zasađenim Bt-kukuruzom koji 'proizvodi' insekticidnu bjelančevinu Cry3Bb1. Naime, populacija kukuruzne zlatice postala je otporna na ovaj Bt-toksin. Znanstvenici su otkrili da kukuruzna zlatica ne samo da uspješno preživljava u poljima Bt-kukuruza, nego da ovaj štetnik ima sposobnost brzog razvoja rezistencije, tj. otpornosti na Bt-insekticidnu bjelančevinu (toksin). Isto tako otkrivena je i otpornost kukuruzne zlatice na insekticidnu bjelančevinu mCry3A ('m' znači modificirana Cry3A bjelančevina) kao i postojanje unakrsne otpornosti između navedenih toksina.
 
Bt-pamuk također nije ispunio obećanja „Monsanta“ niti očekivanja uzgajivača pamuka jer su uzgoj kao i prinosi enormno podbacili. „Bt-pamuk promoviran je kao usjev koji će uzgajivačima osigurati golemi profit jer će se znatno smanjiti ulaganja zbog smanjene primjene insekticida što će ujedno predstavljati blagodat za okoliš,“ izjavila je indijska znanstvenica Vandana Shiva (The Asian Age, 22. 3. 2016.). No, prinosi Bt-pamuka u Indiji ozbiljno su smanjeni dok je primjena umjetnih gnojiva i insekticida drastično povećana. Indijska Vlada stoga je 2016. donijela odluku o promoviranju kultiviranja domaćih indijskih vrsta pamuka, budući su ličinke moljca 2015.-2016. zbog otpornosti na Bt-pamuk uzrokovale velike štete te su prinosi bili znatno smanjeni.    
 
Isto se dogodilo i u Burkini Faso, afričkoj državi poznatoj po uzgoju kvalitetnog pamuka do pojave Bt-pamuka. Burkina Faso je stoga donijela odluku o prestanku uzgoja Bt-pamuka zbog nastalih golemih problema, jer su se financijska ulaganja u uzgoju Bt-pamuka šesterostruko povećala. Budući se isto dogodilo i u uzgoju drugih genetski modificiranih kultura, osnovana je Afrička fronta za suverenost hrane („African Front for Sovereignty of Food“) zahvaljujući kojoj afrički poljoprivrednici zajednički nastupaju u borbi protiv multinacionalnih korporacija.
 
Rezultati najnovijeg istraživanja kojeg je objavio časopis „PlosOne“ u prosincu 2016. sada samo potvrđuju da je učinkovitost popularnih osobina dobivenih genetskim inženjeringom pomoću kojeg su stvoreni Bt-usjevi, osobito kukuruz i pamuk, u znatnom opadanju što uveliko ugrožava uzgoj kukuruza diljem SAD-a ali i šire. Osim toga, zbog pojave otpornosti štetnika na Bt-usjeve, povećava se i primjena insekticida. Navedenu studiju proveo je 'trio' neovisnih znanstvenika (Galen P. Dively, P. Dilip Venugopal i Chad Finkenbinder) a istraživali su pojavu otpornosti kod jednog od najvećih štetnika a to je kukuruzni moljac, Helicoverpa zea. Ličinke kukuruznog moljca su veliki štetnici ne samo u poljima kukuruza i kukuruza šećerca, nego i drugih visokovrijednih kultura budući su polifagne.
 
„Prije objavljivanja rezultata provedene studije koja obuhvaća razdoblje od 20 godina – promatranja i praćenja Bt-usjeva od početka uzgoja (Bt-usjevi počeli su se uzgajati 1996.), istraživači su ih predstavili američkoj Agenciji za zaštitu okoliša (EPA) te korporacijama koje su razvile i stavile na tržište sjeme Bt-kultura,“ izjavio je Galen P. Dively, profesor emeritus (University of Maryland), entomolog i glavni znanstvenik studije. Ponovimo još jednom: genetski modificirani usjevi poznati kao Bt-usjevi imaju gen koji kodira „proizvodnju“ insekticidne bjelančevine 'Cry,' odn. Bt-toksina koji je toksičan ne samo za kukce štetnike nego i za one korisne. Pretpostavljalo se da će uzgoj Bt-usjeva (kukuruz, pamuk, soja i dr.) smanjiti potrošnju insekticida. Diljem SAD-a 2015. više od 80 posto kukuruza u uzgoju nosio je barem jednu Bt-osobinu. A sada većina kukuruza u poljima ima multiple Bt Cry bjelančevine. Znanstvenici su otkrili da su kukci štetnici u poljima kukuruza i pamuka, osobito Helicoverpa zea (kukuruzni moljac) i Helicoverpa armigera (moljac čije ličinke nanose velike štete u poljima pamuka) sposobni preživljavati na Bt-usjevima jer su razvili otpornost na Bt-toksine.
 
Jednako tako otkriveno je da i drugi najveći štetnik kukuruza, kukuruzna zlatica, također uspješno preživljava u poljima Bt-kukuruza zbog razvijene otpornosti. Ovime se problemi za poljoprivrednike, uzgajivače kukuruza i pamuka, dodatno povećavaju i troškovi proizvodnje sve više rastu zbog sve veće primjene insekticida. Moljac (H. zea)  čije ličinke uzrokuju goleme štete uzgajivačima kukuruza, izvrsno preživljava hraneći se Bt-kukuruzom: u američkim saveznim državama North Carolina i Georgia ovaj štetnik je sve rašireniji u poljima Bt-kukuruza i nanosi sve veće štete zbog čega se strahuje da bi mogao postati najveći štetnik u poljima zasađenim kukuruzom. Znanstvenici predviđaju da će se otpornost ove vrste moljca, H. zea, na insekticidne 'Cry' bjelančevine dodatno povećati i proširiti. Postoji veliki rizik a time i opasnost od golemih šteta u poljima kukuruza uzrokovanih ovom vrstom moljca (H. zea), koji može uzgoj/proizvodnju kukuruza jako ugroziti.
 
Znanstveni istraživači dodaju kako nakon 20 godina praćenja uzgoja genetski modificiranih kultura tolerantnih na herbicid glifosat kao i Bt-kultura mogu sa sigurnošću zaključiti da ove genetski modificirane kulture gube svoju učinkovitost jednako kao i biotehnologija. Procijenjuje se da je od uvođenja GMO-a do danas, samo diljem SAD-a najmanje 28 milijuna hektara obradivih površina onečišćeno i opustošeno tzv. superkorovima otpornim na herbicid glifosat. Istovremeno, posljednjih nekoliko godina farmeri kao i stručnjaci bilježe zabrinjavajući porast otpornosti štetnika na Bt-toksine u poljima s Bt-usjevima.
 
Prošlo ljeto znanstvenici su objavili rezultate istraživanja kojim dokazuju porast otpornosti kukuruzne zlatice na Bt-bjelančevine, dok su ratari izvještavali o raširenoj šteti uzrokovanoj ovim štetnikom na biljci kukuruza. Iz svih naprijed navedenih razloga, ratari su prisiljeni koristiti sve više herbicida i insekticida kako bi zaštitili usjeve, ističu i upozoravaju agro-stručnjaci. „Uz široku primjenu genetski modificiranih Bt-usjeva, ciljani kukci štetnici koji razvijaju otpornost na insekticidne bjelančevine (Cry) predstavljaju glavnu prijetnju održivosti Bt-tehnologije,“ napisao je istraživač Dilip Venugopal u sažetku otkrića. Kritika je upućena i američkoj Agenciji za zaštitu okoliša (EPA) i to iz Ureda glavnog inspektora jer je 2009. uočena otpornost štetnika na Bt-toksine u poljima s Bt-kukuruzom u Iowi, ali EPA to nije prijavila iako je trebala.
 
Vremenski testirane poljoprivredne prakse kao što su rotacija usjeva i primjena drugih strategija bitni su za borbu protiv otpornosti štetnika. „Oslanjanjem na samo jedan tip tehnologije genetskog inženjeringa iz sezone u sezonu može se očekivati neuspjeh,“ upozoravaju agronomski stručnjaci. „Ništa se ne može učiniti,“ izjavio je Dively, te dodao: „Postoji vrlo jak dokaz da će se pogoršati.“ A njegovu tvrdnju potvrđuju znanstvenici Sveučilišta u Arizoni (University of Arizona, Tucson) koji su u listopadu 2017. u časopisu „Nature Biotechnology“ (35; 926-935) objavili rezultate istraživanja o otpornosti štetnika na Bt-toksine diljem svijeta, a zaključak glasi: „Rezistencija štetnika na Bt-toksine se povećava i širi mnogo brže nego na početku.“
 

Rodjena Marija Kuhar, dr. vet. med.

Ivana Herceg Bulić: Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja

 
 
U Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u ponedjeljak 12. ožujka predstavljena su četiri projekta koja financira Hrvatska zaklada za znanost, a predsjednik Upravnog odbora Zaklade akademik Dario Vretenar ujedno je predstavio rezultate natječaja za 2018., osvrnuvši se na rad Upravnog odbora u prethodnom mandatu, u razdoblju od 2013. do 2013. Zaklada je u tom periodu financirala 683 projekta s oko 25 milijuna kuna godišnje.
https://i1.rgstatic.net/ii/profile.image/469572764606464-1488966279438_Q512/Ivana_Bulic.jpg
Ivana Herceg Bulić
 
Doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavila je projekt „Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja“.  Projekt je usmjeren na proučavanje posebnih klimatskih uvjeta u urbanim sredinama (tzv. urbana klima), kao i klimatske varijabilnosti i manifestacija klimatskih promjena u Hrvatskoj te njihovog utjecaja na urbani okoliš. Pritom se analiziraju klimatska obilježja urbanih sredina u Hrvatskoj i urbano klimatsko modeliranje te klimatska varijabilnost i klimatske promjene u Hrvatskoj.
 
Doc. dr. sc. Goran Sedmak s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavio je projekt „Misterij subtalamusa – anatomska podjela subtalamičke jezgre“. Subtalamus je trenutno jedna od klinički najzanimljivijih struktura bazalnih ganglija. Neurokirurško stimuliranje subtalamičke jezgre pomoglo je mnogim bolesnicima s Parkinsonovom bolesti otpornom na levodopu, no dovelo je i do neželjenih nuspojava kao posljedica stimuliranja neželjenih dijelova subtalamičke jezgre. Zbog izrazite kliničke značajnosti subtalamičke jezgre i nedosljednosti u opisu broja segmenata subtalamičke jezgre, u ovome projektu analizira se podjela subtalamičke jezgre pomoću klasičnih histoloških metoda, modernim histološkim metodama, metodama slikovnog prikaza mozga i modernim metodama molekularne biologije. Također u sklopu ovog projekta nastavit će se razvoj i testiranje programskog rješenja za automatsko prepoznavanje i kvantifikaciju neurona na histološkim preparatima.
 
Izv. prof. dr. sc. Irena Galić s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predstavila je projekt „Metode za interpretaciju medicinskih snimki za detaljnu analizu zdravlja srca“. Osnovni cilj ovog projekta je razviti nove metode za analizu kardiovaskularne slike koje će moći odrediti što je više moguće kardiovaskularnih kvantifikacija srca iz što je moguće manje slika kako bi se postigla višestruka analiza kardiovaskularnog zdravlja. Takva analiza postići će se utvrđivanjem uzročno posljedičnih veza između određenih kvantifikacija i njihove dokazane utjecaje na kardiovaskularno zdravlje. Odstupanje od normalnih vrijednosti gotovo svake od ovih kvanfitikacija čimbenik je rizika u razvoju neke od srčanih bolesti. Prepoznavanjem takvih odstupanja na vrijeme omogućit će se prepoznavanje potencijalnih rizika za zdravlje pacijenta što predstavlja fundamentalno poboljšanje u dijagnostici i tretmanu pacijenata.
 
Doc. dr. sc. Sunčica Bosak s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavila je projekt „Mikrobiom morske kornjače Caretta carretta: uvid u epizoičke i endozoičke zajednice.“ Ovaj projekt će omogućiti prvi uvid u mikrobiološku bioraznolikost morskih kornjača kroz istraživanje mikrobioma glavatih želvi iz Jadranskog mora koje pripadaju sredozemnoj subpopulaciji. Zbog dugotrajnih mjera zaštite, sredozemna subpopulacija glavate želve je stabilna i u porastu te prema IUCN Crvenom popisu pripada u kategoriju najmanje zabrinjavajuće vrste. Sukladno tome, istraživanje jadranskih glavatih želvi pruža jedinstvenu priliku za proučavanje pojedinačnih jedinki koje se oporavljaju u centrima za rehabilitaciju morskih kornjača, ali i ujedno cjelokupne mediteranske populacije. Znanstveni doprinos TurtleBIOME projekta je pružiti jasnu, cjelovitu i detaljnu sliku mikrobiološkog sastava površinskog biofilma i mikrobioma probavila glavate želve. To će se postići kombiniranjem najsuvremenijeg molekularnog pristupa s tradicionalnim metodama. Dodatna vrijednost ovog projekta je suradnja s Centrom za oporavak morskih kornjača, dijelom Morskog obrazovnog centra u Puli, koji će nam omogućiti pristup analizi i karakterizaciji mikrobioma slučajno ulovljenih ili nađenih jedinki na području istočnojadranske obale koje se nalaze na oporavku u Centru.
 

Marijan Lipovac

Dodani šećeri morali bi činiti manje od 10 posto kalorija unesenih u organizam

 
 
„Djeca bi dnevno morala jesti manje od 25 grama dodanog šećera“ – ovo upozorenje objavljeno je 2016. u časopisu „Circulation“ kojeg izdaje „Američka udruga za srce“ (American Heart Association, AHA). „Djeca u dobi između 2 i 18 godina morala bi jesti ili piti manje od 6 čajnih žličica dodanog šećera na dan.“ Šest čajnih žličica šećera odgovara količini od 25 grama i 100 kalorija. „Naša preporuka jednako se odnosi na svu djecu u dobi od 2 do 18 godina i to bi trebali znati roditelji kao i javnozdravstveni stručnjaci“, izjavila je dr. Miriam Vos (M.D., MSPH), glavna autorica provedene studije, znanstvena nutricionistica i profesorica pedijatrije na 'Emory University School of Medicine' u Atlanti, Georgia (SAD) te pojasnila: „Za većinu djece konzumiranje dodanog šećera u dozi manjoj od 6 čajnih žličica je ostvarivo i zdravo.“
https://i.ytimg.com/vi/VEtTcO4guzE/maxresdefault.jpg
Miriam Vos
 
Prehrana koja je u djetinjstvu (pre)bogata dodanim šećerima povezana je s razvojem visokorizičnih faktora za srčana oboljenja, povećani rizik od pretilosti i povišeni krvni tlak kod djece i mladih odraslih. Djeca čija prehrana sadrži veće količine dodanih šećera imaju sklonost nezdravoj prehrani i jedu manje zdrave hrane poput povrća, voća, cjelovitih žitarica i dr., upozorila je Vos. Vjerojatnost razvoja naprijed navedenih zdravstvenih problema kod djece povećava se s povećanjem unosa dodanih šećera u organizam. Djeca s prekomjernom tjelesnom težinom koja nastave kontinuirano hranom i pićem unositi veće količine dodanih šećera vrlo vjerojatno će imati rezistenciju na inzulin, a to je preteča dijabetesu tipa 2, navodi se u ovom znanstvenom izvješću.
 
Nije u potpunosti jasno i nema konsenzusa o tome koja količina dodanog šećera se može smatrati sigurnom za djecu, stoga dodani šećeri ostaju uobičajeni sastojak u brojnim prehrambenim proizvodima i pićima, a sveukupno konzumiranje ostaje isto visoko – to znači da tipično američko dijete (a ja ističem: i ne samo američko!) dnevno konzumira trostruko više od preporučene dnevne doze dodanih šećera, upozorava Vos. „Studije o nutritivnim tvarima poput dodanih šećera predstavljaju izazov, a s vremenom broj takvih studija kod djece se povećao. Vjerujemo da ovaj znanstveni dokaz s našim preporukama je čvrst te bi trebao značajno pomoći i roditeljima i javnozdravstvenim stručnjacima u odabiru i preporuci najbolje moguće prehrane,“ izjavila je Vos.
 
Stručni panel također izdaje preporuku da dodani šećeri ne bi uopće smjeli biti sastavni dio (pre)hrane kod djece mlađe od 2 godine. Naime, djeca u ovoj ranoj dobi do druge godine života imaju manju potrebu za kalorijama, a okus i sklonost određenom okusu stvara se vrlo rano u životu, pa ograničavanje dodanih šećera u hrani može pomoći u dugoročnoj sklonosti zdravoj hrani. Dodani šećeri su različite vrste šećera dodane u prehrambene proizvode i pića: konzumni šećer, fruktoza i med koji se koriste u procesu proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića ili se konzumiraju odvojeno, tj. zasebno. Od srpnja 2018. proizvođači hrane, tj. prehrambena industrija morat će označavati na svojim proizvodima količinu dodanih šećera prema preporuci stručnog panela (Nutrition Facts Panel) što će znatno olakšati ostvarenje preporuka o ukupnom dnevnom unosu dodanih šećera u organizam.
 
„A do tada, najbolji način izbjegavanja dodanih šećera u prehrani djeteta jesu zdravi obroci voća, povrća, cjelovitih žitarica, riba, nemasno meso i dr. te ograničenje konzumiranja hrane s niskim nutritivnim vrijednostima“, savjetovala je Vos. Naime, najviše dodanih šećera s niskom prehrambenom vrijednosti ima upravo nezdrava hrana („junk food“), uključujući i brojne slatke napitke te športska i energetska pića.
 
Znanstvenici također upozoravaju da zbog nedostatnih istraživanja o umjetnim sladilima poput aspartama, saharina i sukraloze u prehrani djece, autori ove studije i izdane preporuke ne mogu dati preporuku „Za“ ili „Protiv“ umjetnih sladila koja nemaju kalorijsku vrijednost. Isto tako trenutno nije poznato ima li visok sadržaj šećera u sto postotnom prirodnom voćnom soku isti učinak kao i dodani šećer(i) u pićima. Nadalje, stručnjaci preporučuju izbjegavanje brojnih prehrambeno-industrijskih slastica i slatkiša – pločice sa žitaricama, keksi, kolači i brojna druga hrana koja je isključivo namijenjena dječjoj prehrani.
 
A na kraju dr. Vos podsjeća na preporuke objavljene 2015. godine koje su zajedno dali Svjetska zdravstvena organizacija (WHO),  'Dietary Guidelines for Americans 2015.-2020.' ('Smjernice o prehrani za Amerikance od 2015. do 2020.') i američka Uprava za hranu i lijekove (FDA): Dodani šećeri morali bi činiti manje od 10 posto kalorija unesenih u organizam što se i podudara s preporukama stručnjaka „American Heart Association.“
[Izvor: American Heart Association/Newsroom: „Children should eat less than 25 grams of added sugars daily“ – AHA Scientific Statement (22. kolovoz, 2016.)]
 

Rodjena Marija Kuhar, dr. vet. med.

Anketa

Hoće li A. Plenković, unatoč svemu, pokušati u Saboru progurati zlokobnu Istanbulsku konvenciju?

Subota, 17/03/2018

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1221 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević