Get Adobe Flash player
SPC na čelu noćnih kolona u Crnoj Gori i Srbiji

SPC na čelu noćnih kolona u Crnoj Gori i Srbiji

Srbija ponavlja jogurt i balvan revolucije iz osamdesetih i devedesetih...

Zašto su svi naši športaši domoljubi?

Zašto su svi naši športaši domoljubi?

Nakon svake pobjede slave svi Hrvati koji Hrvatsku osjećaju...

Hrvatskom vladaju pioniri komunizma

Hrvatskom vladaju pioniri komunizma

Hrvati bi morali voljeti Hrvatsku onoliko koliko Slovenci i Srbi žude za...

Lažne Plenkovićeve poruke iz Ludine

Lažne Plenkovićeve poruke iz Ludine

Sve što je predsjednik HDZ-a izrekao u Velikoj Ludini velika je...

Uzrok slučaja Zavadlav je u političarima

Uzrok slučaja Zavadlav je u političarima

Tragedija je posljedak nefunkcioniranja...

 • SPC na čelu noćnih kolona u Crnoj Gori i Srbiji

  SPC na čelu noćnih kolona u Crnoj Gori i Srbiji

  četvrtak, 23. siječnja 2020. 15:12
 • Zašto su svi naši športaši domoljubi?

  Zašto su svi naši športaši domoljubi?

  četvrtak, 23. siječnja 2020. 15:09
 • Hrvatskom vladaju pioniri komunizma

  Hrvatskom vladaju pioniri komunizma

  srijeda, 22. siječnja 2020. 10:52
 • Lažne Plenkovićeve poruke iz Ludine

  Lažne Plenkovićeve poruke iz Ludine

  srijeda, 22. siječnja 2020. 10:45
 • Uzrok slučaja Zavadlav je u političarima

  Uzrok slučaja Zavadlav je u političarima

  srijeda, 22. siječnja 2020. 10:39

Sve što je predsjednik HDZ-a izrekao u Velikoj Ludini velika je laž!

 
 
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković je u Velikoj Ludini svečano pustio u rad prvu kompresorsku stanicu (KS-1) na hrvatskom plinskom transportnom sustavu . Tom je prigodom na upite novinara odbacio tumačenja da je HDZ pod njegovim vodstvom otišao previše "lijevo" te ustvrdio da je njegova Vlada odgovornom politikom osigurala političku stabilnost i gospodarski rast. Podsjetio je da je usvajanje Istanbulske konvencije bilo i dijelom programa predsjedničke kampanje Kolinde Grabar-Kitarović 2014. godine te da je u programu HDZ-a bilo i prije nego je on postao predsjednik.
"Bit konvencije je zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji, dakle, nema nikakvog učinka te konvencije,  da se u naš pravni poredak uvodi treći spol, da se priznaju istospolni brakovi, da naš obrazovni sustav morate primjerice u programima nastavnim imati homoseksualni sadržaj i slično. To su sve netočnosti. Nema nikakve pravne obveze koji bi Hrvatska u vezi toga preuzimala" tako je govorio Premijer Plenković u vrijeme kampanje za usvajanje Istanbulske konvencije", rekao je on u Ludini.
https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/2014/09/logo-jabuka-crvenika.jpg
Ovom prigodom  naglasio je da "Interpretativna izjava kao dio zakona o potvrđivanju konvencije, koju je Hrvatski sabor izglasao, i koja time obvezuje sve hrvatske institucije, dobila  tako pohvalne ocjene da se čak na stručnoj razini govori o tome kako bi se takva izjava mogla koristiti kao model koji bi pomogao i drugim državama prilikom potvrđivanja ratifikacije, kako bi izbjegle i otklonile ideološke i svjetonazorske teme, a u kontekstu izrazitog negativnog fenomena koji je prisutan diljem Europe". Rekao i ostao živ, jer su Austrija, Finska, Nizozemska, Norveška, Švedska i Švicarska istaknule interpretativnu izjavu kao nevažeću nakon što ju je dala bivša lijeva poljska vlada, stoga je upitno komu će ona u Europskoj uniji predstavljati uzor u načinu rješavanja fenomena zvanog Istanbulska konvencija.
 
"Prema našem zakonu inerpretativna izjava je izjava kojom Republika Hrvatska izražava svoje tumačenje. To govorim zato što u javnom prostoru postoje mnogi koji pretendiraju biti politički akteri pa kažu da su interpretativne izjave bezvrijedne. To pokazuje njihovo veliko neznanje", nastavlja Plenković s obmanjivanjem javnosti. Tako on govori o Interpretativnoj izjavi, pa sam se potrudila pročitati Istanbusku konvenciju u kojoj se po članku 78 IK ratificira u cijelosti, bez rezervi!
Pa evo citiram članak 78. - Rezerve.
»Članak 78. – Rezerve
1. Nikakve rezerve ne mogu se staviti u pogledu bilo koje odredbe ove Konvencije, osim iznimaka predviđenih u stavcima 2. i 3.
2. Svaka država ili Europska unija može, u vrijeme potpisivanja ili prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, izjaviti da zadržava pravo ne primjenjivati ili primjenjivati samo u posebnim slučajevima ili pod posebnim uvjetima.
3. Svaka država ili Europska unija može, u vrijeme potpisivanja ili prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe, izjaviti da zadržava pravo osigurati nekaznene sankcije umjesto kaznenih sankcija, za ponašanja iz članaka 33. i 34.
4. Svaka stranka može u cijelosti ili djelomično povući svoju rezervu izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe. Ova izjava ima učinak od datuma kad ju primi glavni tajnik.« http://www.forum.tm/vijesti/za-one-koji-se-prave-blesavi-forumtm-donosi-tekst-istanbulske-konvencije-6493
 
Interpretativna izjava
 
"Republika Hrvatska smatra da je cilj Konvencije zaštita žena od svih oblika nasilja te sprječavanje, progon i eliminacija nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Republika Hrvatska smatra da odredbe Konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav ni obvezu promjene ustavne definicije braka.
Republika Hrvatska smatra da je Konvencija u skladu s odredbama Ustava republike Hrvatske, posebno s odredbama o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te će Konvenciju primjenjivati uzimajući u obzir navedene odredbe, načela i vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske."
Usprkos Interpretativnoj izjavi i tvrdnji Plenkovića da "Nema nikakve pravne obveze koji bi Hrvatska u vezi toga preuzimala" u sve zakone RH ugrađena je rodna ideologija. Time Plenković i dalje obmanjuje javnost i proglašava nas neznalicama.
 
Zakon o radu, Obiteljski zakon, Zakon o obrazovanju, Zakon o lovu
 
Zakon o obrtu, Zakon o autorskim pravima
Ovih nekoliko primjera pokazuje da je rodna ideologija ušla u sve djelatnosti, od obitelji, rada, obrazovanja, obrta pa čak i lovstva.
Jasno je vidljivo da nas još i dan danas Plenković i dalje obmanjuje i drži da pokazujemo veliko neznanje.
Pojam roda u hrvatskom zakonodavstvu nije postojao prije izglasavanja Istanbulske konvencije. Poznato je da je Sabor već donio niz zakona upravo na temu zaštite obitelji i diskriminacije, ali bez pojma roda.
• Od 2003 godine (NN 116/03)  postoji Zakon o istospolnim zajednicama u kojem nema pojma roda,
• Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN 70/17)  koji izričito štiti žene i djecu od oblika fizičkog, psihičkog, psihološkog i oblika egzistencijalno ugrožavajućeg nasilja u kojem također nema pojma roda,
• Zakon o suzbijanju diskriminacije iz 2008. godine ( NN 85/2008 ) u kojem isto nema pojma roda, te da su u Hrvatskoj na snazi i brojni  međunarodni propisi i konvencije, koji su u Hrvatskoj ratificirani, a odnose se na zaštitu djece i žena od svih oblika nasilja i diskriminacije kao što su:
1. Konvencija o pravima djeteta (UN)
2. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (UN)
3. Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama (UN)
4. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (VE)
Istanbulska konvencija dakle nije  donijela  ništa novo što Hrvatska nije već imala u svojim aktima o zaštiti žena i obitelji. I nemoguće je da Vladi i Premijeru Plenkoviću to nije bilo poznato! Pa koja je onda svrha donošenja i ratifikacije te Istanbulske konvencije? https://hrvatskepraviceblog.wordpress.com/2018/04/15/jeli-doista-bilo-nuzno-ratificirati-istanbulsku-konvenciju/
 
»Ratifikacija Istanbulske konvencije može se smatrati najvećom Plenkovićevom ideološkom reformom«
 
Upravo to je razlog, a Plenković tvrdi da nije HDZ odvukao u lijevo, da je HDZ demokršćanska stranka? S ovakvim zakonima nakon izglasavanja Istanbulske konvencije predsjednik HDZ-a i Vlade Plenković direktno se suprotstavio hrvatskom narodu kojemu je ideološki neprihvatljiva, protivna njegovom katoličkom identitetu!
Jer IK pojam roda promatra kao društveni konstrukt i razlikuje pojmove 'rodnog identiteta', 'roda' i 'spola' (čl. 4. st. 3.). Prema Konvenciji (čl. 3. c), 'rod' označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce. Iz  Konvencije jasno proizlazi da njezin cilj nadilazi borbu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, što se jasno ističe i čl. 12. (1), prema kojem je cilj Konvencije promicanje promjena u društvu i kulturnim obrascima ponašanja žena i muškaraca. Takvom definicijom unosi se podjela između čovjekova spola kao spola i društvene dimenzije spola, nazivajući je 'rodom', jer pretpostavlja da su spol i njegova društvena dimenzija dvije odvojene i nepovezane stvarnosti, za što nema utemeljenja u realnosti ni u znanosti, već proizlazi iz ideologije – rodne ideologije.
 
Izjava HBK o ratifikaciji 'Istanbulske konvencije'
 
"Protivimo se ratifikaciji Konvencije i smatramo da Republika Hrvatska svojim zakonskim okvirom i provedbom može sama – i učinkovitije od mjera i načina predviđenih Konvencijom – urediti pitanja suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Dužni smo izravno i jasno napomenuti ponajprije svim članovima Katoličke Crkve, bez obzira kojoj političkoj stranci ili opciji pripadali, koji trebaju dati svoj glas ZA ili PROTIV ratifikacije Konvencije da u njoj postoje ideološki elementi sukladni ‘rodnoj teoriji’ odražavajući rodnu ideologiju na temelju koje se gradi takozvana ‘gender kultura’, strana kršćanskim i općeljudskim vrjednotama te protivna nauku Crkve. Dati svoj glas ZA ratifikaciju Konvencije značilo bi, između ostaloga, otvoriti vrata nečemu što je u suprotnosti s ljudskom stvorenošću, s naravnim zakonom i s temeljnim vrijednostima kršćanske vjere i kulture, a što smatramo pogubnim za obitelji, za demografsku obnovu naroda i za odgoj novih naraštaja. Stoga, pozivamo da se narodni zastupnici u Hrvatskom saboru izjasne protiv ratifikacije Konvencije". Ali nažalost "narodnim "zastupnicima je važnija poslušnost predsjedniku stranke, a time i očuvanje funkcija i pozicija, od Božje riječi i volje naroda koji ih je izabrao!
 

Lili Benčik

Tragedija je posljedak nefunkcioniranja sustava

 
 
Smatram ovaj slučaj Zavadlav vrlo važnim za dijagnozu duhovnoga stanja pučanstva lijepe naše domovine Hrvatske. Mislim da izjava bliskog srodnika jednoga od ubijenih pokazuje da je nešto trulo u državi i društvu, i da vremena potrebnog za ozdravljenje zajednice možda više i nema. Gospodin (brat ubijenog čovjeka) kaže: "Obišao sam cijeli svijet jer sam 30 godina na brodu i mogu reći da smo kao zajednica, kao narod propali, što dokazuje ovaj događaj. Zato bi ljudi koji žele proglasiti ovoga momka herojem trebali biti malo pametniji i taj bijes usmjeriti prema institucijama koje su svojim radom, odnosno neradom dovele do ovoga, tražiti smjenu kompletnoga pravosuđa i policije. (ovdje se ne slažem u potpunosti, jer policiji i pravosuđu vežu ruke loši zakoni, tj. politika, op.a.). I na kraju, osobno mi najteže pada bol mojih roditelja koji su jednako brinuli o meni i o bratu. Svatko je krenuo svojim putem, ali je činjenica da ovaj križ moramo nositi..."
https://i.ytimg.com/vi/gAXDwIM7OqI/maxresdefault.jpg
Vrlo teško je sudački ocijeniti slučaj trostrukoga umorstva u Splitu, i ne ću ulaziti u pojedinosti, npr. jesu li usmrćeni ljudi svi umiješani u kriminal, te u teške oblike kriminala (prijetnja, iznuda, prodaja supstanci, reketarenje, kamatarenje, fizičko nasilje i sl.), je li počinitelj ubojstava duševno zdrav, je li djelo izveo sa predumišljajem, je li dolazi iz disfunkcionalne obitelji itd. Također ne ću ulaziti u procjenu osobnosti aktera ove tragedije, naime radi li se o počinitelju koji je impulzivan, kakav je pomorac, kakav je njegov odnos prema zajednici niti ću se baviti psihološkim profilom ubijenih, jesu li bili ružno rečeno sitne ribe (manje nezakonitosti), je li jedan od njih pregazio i usmrtio djevojčicu, koliko su materijalno zarađivali. Sucu će svakako biti od koristi podatak je li počinitelj tražio zaštitu države, tj. policije i pravosuđa, meni ne.
 
Ova je tragedija posljedak nefunkcioniranja sustava, odnosno odraz društva kojega vode političari sa izuzetno teškim kaznenim prijavama (u više članaka sam ih i nabrojio, Sanader je još najmanji krivac među političarima bilo da se radi o HDZ-u, SDP-u, HNS-u, HSS-ovcima), bilo za krađu društvene imovine, bilo za nesavjesno poslovanje, bilo za divlju gradnju, bilo za namještene natječaje, bilo za korupciju, bilo za neodgovornu vožnju (Čačić, Bandić), bilo za izvoz oružja u Siriju i gubitak INA-e, prodaju državnoga zlata, privatizaciju itd. Narod koji bira takve političare nije ni najmanje nevin, on se vrlo lijepo u socijalizmu naučio na sustav snađi se druže i prodaje se za mrvice sa stola.
 
Iz zdravstva kvalitetni kadrovi sve više odlaze u privatnike i u inozemstvo, slično je i sa sudstvom i policijom. Nestajanje obrtnika i seljaka te nabijanje stanovništva u velike gradove (započeto u socijalizmu, nastavlja se i dandanas) stvarju getoizaciju vrlo pogodnu za razvoj asocijalnog ponašanja i kriminala. Nedostatak čvrstih moralnih uzora i kolektivna deluzija (gubitak iluzija) u kombinaciji sa potpuno nerealnim i kičastim očekivanjima (američki san, ali bez reda, rada, znanja i volje) stvaraju dojam kod neiskusnih da se kriminal isplati. Kada u jednadžbu uključimo hajdučko srce naš južnjaka i sigurnosni vakuum u jugoistočnoj Europi gdje su velike sile posijale određenu količinu droge i oružja recept za katastrofu je uobličen. I mediji, te filmovi potiču agresivnost, egoizam, hedonizam, moralni relativizam; čak se navija i za legalizaciju droga i kojekakvih boleština i snobovština.
 
Jedan od klišeja zapadnih filmova je saga o superjunaku koji sam usred korumpiranoga sustava sređuje u akcijskim filmovima loše momke (bad guys). Osim što je to nemoguće, stvara i kaos; mi povjesničari znamo za krvne osvete u Albaniji i Crnoj Gori, čisti horor! Pasivnošću i blagošću, te grijehom struktura koje su debelo umočene i bez kojih taj cirkus ne bi prošao postat ćemo nesigurni poput Kolumbije,Venezuele i Meksika.
 
Slabi zakoni i zakoni koji se ne provode, ili se provode sporo i nedosljedno stvaraju mogućnost da netko samozvano uzme zakon (silu) u svoje ruke, te se može dogoditi da psihotična osoba bude nasilna radi banalnosti poput parkirališnoga mjesta ili ružne riječi. Dakako, čovjek ima pravo braniti svoj dom, svoje bližnje i svoje dostojanstvo, ali sila je tu ultima ratio i prethodno treba zatražiti pomoć institucija u kojima čak i kada su blokirane postoji normalna većina spremna pomoći. Nas kao da i nije briga za našu mladež, uvodimo nekakve smiješne školice za život dok zapravo cijela eksocijalistička Europa (mladi i stručni) bježi na Zapad, jer zida više nema. Ali postoji zid u glavama, zid koji čini da stanovništvo inertno i kmetski podržava grješne strukture.
 
Svaki narod u sklopu svoje tradicije, vjere, mentaliteta i temperamenta ima zakone i sustave sigurnosti koji mu odgovaraju, od represivnih u Saudijskoj Arabiji i Kini, Rusiji i liberalnom SAD-u do blagih u Švedskoj. Osobno ne znam kako bih riješio splitski slučaj, te u kojem smjeru će događaji ići. Ostaje i mogućnost Predsjednika Republike da intervenira, jer pravo i pravda nikada nisu bili isto, smisao prava je omogućiti normalan život i rad društva. Čini se da i u svijetu manje države često postaju žrtve ekonomski,vojno i tehnološki moćnijih, te da se "interesi" ostvaruju pod svaku cijenu, ma što mi fantazirali. Nadam se da ne ćemo ući kao epoha  ponovno u fazu životinjske civilizacije, tj. zakona džungle.
 

Teo Trostmann

Krešo Beljak žaluje zbog malo Udbinih likvidacija Hrvata

 
 
Zbilo se u Hrvatskoj ovih dana, a kao da je kao ono „bilo u  jednom Hrvatskoj“, al' eto ga opet jaše. Vrti se pretpotopni film, samo su sada „seljaci“, koji su doduše, skoro, izumrli, ni krivi, ni dužni u glavnoj roli. Ustvari njihov „vođa“ Krešo Beljak.
https://www.hrt.hr/fileadmin/video/imag/Tamara/TVD1_frame_12976.jpg
"Jugonostalgičari zaboravljaju da je bilo preko 100 političkih ubojstava izvan Jugoslavije od 1945. do 1990. godine. Udba je bila aktivna u svakoj hrvatskoj emigrantskoj zajednici u SAD-u, Njemačkoj, Kanadi, Australiji, Argentini, Švedskoj, Austriji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Španjolskoj…", napisao je jedan tviteraš., neki „Renato“ na međumrežju.Na to se osvrnuo notorni Krešo Beljak, predsjednik  HSS-a što je nevjerojatno, jošte k tome i zastupnik u Hrvatskom saboru, što je još nevjerojatnije i kao „privaga“ na kremšniti, gradonačelnik "Sanobora", za što me baš briga, te ovako odgovoriona ovaj „Renatov“ tweet :
 
"Preko 100? Očito ne dovoljno. Vidjeli smo tko je radio sr*nja i tko je uzrokovao ratove od '91. do '99. Fašisti u bivšoj Jugoslaviji i drugim zemljama koji su, nažalost, pobjegli Udbi". (Direktno hr. 13. 1. 2019.)
Krešo Beljak? Aktualni predsjednik HSS-a, stranke koja, osim ostaloga, baštini mirotvorstvo kao stranački, politički, temelj. Stranke koja se poziva, prvenstveno, na Stjepana Radića, a i na koga bi, koji je stvarno, po političkoj odluci tadašnjeg režima, likvidiran usred beogradskog parlamenta, samo je malo kasnije od posljedica iste umro. Stranke koja se, mirotvorno, zalagala, barem za, „republiku“ (HRSS) konfederaciju moderno rečeno, ako ne ide „dalje“. Stranke kojoj je na čelu, u Europi!, bio „hrvatski Gandhi… Bilo bi još za nabrajanje, ali za člančić je i ovo previše. Da njezin aktualni predsjednik iskazuje, glede nedavnih, tajnih političkih likvidacija Hrvata, najviše od svih „naroda i narodnosti“, po inozemstvu ne mogu ničim, učinkovitim opisati. Jedino što mi pada na pamet, a nije u stilu, ni na tragu Kreše Beljaka, pa je još mirotvorno, jest kako je on nakon ovoga isključivi zadatak HSS-a. Jednostavno: ili će ga HSS s usranom metlom pomesti, izbaciti, ili će nestati, na kojem putu je s Beljakom već daleko odmakao. Drugi, treći, peti… par rukava je i slijedeće: sramotno je da takvo što sjedi u Hrvatskom saboru, ali nije jedino, pa će i nastaviti sjediti još neko vrijeme. DORH ga ne će ni okrznuti (zastupnički imunitet) - „verbalni delikt“ koji se inače ne broji nikome tko je „ljevlje“ od tzv centra. Pojest će vuk magare, a možda ga samo ukrade pa preproda, kao kazetofon, a što to pak jest mladi nikad čuli.
 
Čitam kako ga je šef Partije Bero zapravo pogladio po glavi - nestaško jedan svašta priča. Budući Partijin koalicijski partner na izborima ne samo da opravdava političke likvidacije već smatra kako ih je bilo malo. „Slabo“ su radili, ili što bi rek'o član Partije Nešo Stazić, nisu  „dovršili pos'o“ u svibnju 1945., pa ni kasnije, što bi rek'o Beljak. Dobro, vidim da će živući morati čuvati glave kad i ako na vlast dođe „radničko-seljačka“ koalicija. U vrijeme kad u Hrvatskoj nit' radnika nit' seljaka! Tko će onda to „odrađivati“? Zanima me još što o Beljakovoj izjavi misle koalicijski partneri, osim SDP-a, koji su koalirali i s njim na listi Zorana Milanovića: IDS, HSU, Reformisti (Čačić) Glas, PGS, Snaga, Hrvatski laburisti, SU, MDS i Zeleni savez. Misle li i oni kako je Udba malo ubijala? I što Milanovićev izborni stožer, Klisović, Miljenić i ini aktualni glasnogovornici imaju za reći o Beljku? Milanovića ćemo pitati kad preuzme dužnost Predsjednika RH.
 
Tko dakle ovdje  danas  (po) vraća prošlost?  Pa radničko-seljačka koalicija, tako reći „fronta“. Ali ova Beljkova među mrežna crtica u dvije  tri rečenice je prebogata sadržajem. Ima i zašto je tih ubijenih od UDBE „ne dovoljno“, ali i zašto ih je trebalo (puno, puno) više  ubiti - jer su „radili sra*nja“ i bili uzročnici ratova „od '91- do '99.“ Bili su to: "Fašisti u bivšoj Jugoslaviji i drugim zemljama koji su, nažalost, pobjegli Udbi". Ma sjajno: Smrt onome koji je izmaknuo Udbi, a živio onaj kojega je Udbe - smaknula!, moglo bi se pisati i po zidovima. To kao prvo. Kao drugo, tko su u bivšoj Jugoslaviji bili „fašisti“. Oni koji su napali za račun Velike Srbije, ili oni koji su se branili, protiv Velike Srbije. Kao treće, a tko je to „u drugim zemljama“ izmakao Udbi. EU, Rusi, Amerikanci?
 
Beljak se očito igra i revizije najnovije povijesti slaveći Udbu. Ceterum censeo, uostalom smatram kako „to“ treba maknuti najprije iz HSS-a, zatim iz Hrvatskog sabora, a takve koji smatraju kako je Udba „malo“ ubijala iz političkog života uopće. "Sanoborci" si ga mogu zadržati, ali ne ću ići na tu stranu, ni na kremšnite ni za fašnik.
 

Mato Dretvić Filakov

Anketa

Tko na unutarstranačkim izborima HDZ-a može pobijediti Andreja Plenkovića?

Ponedjeljak, 27/01/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1275 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević