Get Adobe Flash player

Svako trpljenje, a posebice ono za pravdu, za duhovne vrijednosti, za Kristovu ljubav i evanđelje ima itekako smisla

 
 
Vjerujem da je široj javnosti, svjetovnoj, pa i crkvenoj malo poznata osoba vijetnamskog nadbiskupa i kardinala F. X. Nguyen Van Thuana koji je živio u umro na glasu svetosti. Čitav njegov život bio je jedna vrsta mučeništva. A to mučeništvo se na osobit način očitovalo za vrijeme njegovog 9-godišnjeg boravka u samici u koju su ga zatočili pripadnici komunističkog režima. Za vrijeme svojega boravka u samici kardinal Van Thuan bilježio je svoje osobne duhovne misli, i na taj način se kroz svoje mučeničke dane, a i kroz svoje pisanje očitovao i pokazao kao osoba sveta života koja prema svakom čovjeku, pa čak i prema svojim neprijateljima njeguje duh ljubavi. Ali ono što je u njegovim mislima vrlo nadahnjujuće jest snažna prožetost evanđeljem i potpuno suobličavanje Kristu. Međutim, ono što najviše nadahnjuje u životu toga velikoga čovjeka jest činjenica da, baš u samici, on kojemu bi najviše trebala utjeha, kroz svoje duhovne misli koje iznosi na papir upravo on tješi i hrabri druge i pokazuje se kao veliki učitelj duhovnog života.
https://www.catholic.org.tw/vntaiwan/cardinal/hyfxthuan.jpg
François-Xavier Nguyễn Văn Thuận
 
Upravo njegov primjer nam pokazuje da svako trpljenje, a posebice ono za pravdu, za duhovne vrijednosti, za Kristovu ljubav i evanđelje ima itekako smisla i da ono može biti od velike koristi ne samo onoj osobi koja trpi, nego i svima onima koji prolaze tešku kušnju trpljenja, kako bi se nadahnjivali na tom velikom čovjeku, vijetnamskom nadbiskupu koji je nakon zatvorskih godina čak i prognan iz domovine u Rim, ali je uvijek čuvao duh domoljublja i ljubavi prema zemlji iz koje je potekao. Bez obzira na sva svoja trpljenja i nepravde koje je prošao, nadbiskup Van Thuan prema nikome ne njeguje mržnju. Čak dapače, njegovo je srce puno Kristova evanđelja, te prema svakome čovjeku, pa čak i prema svojim neprijateljima njeguje duh ljubavi, praštanja i milosrđa. Postoji jedna zanimljiva misao koju on navodi upravo u trenutku kada prolazi vrhunac svojega trpljenja u samici i tako svjedoči svoju ljubav prema onima koji ga zlostavljaju. On kaže:
 
„U vrijeme trpljenja ima stvari koje treba izbjegavati: ne pitaj tko je kriv, nego Bogu zahvaljuj za tu osobu kojom se kao sredstvom služio da te posveti. Ne traži sao ljudsku utjehu. Svoje probleme posebno trebaš povjeriti Gospodinu u Presvetom Sakramentu i Mariji. Kada teškoća proše ostavi se svakoga okrivljavanja i zlopamćenja. Zaboravi, o tome više ne govori i pjevaj – Aleluja.“
 
Zar to nisu misli duhovno zrelog čovjeka, svete osobe, prožete duhom Mudrosti? Mnogi očekuju, osobito kršćani da će postići određenu duhovnu zrelost preko noći, ali u mnogim slučajevima zaboravljamo da se svetac ne rađa, svecem se postaje! Bog svakoga čovjeka, osobito kršćanina provlači kroz razne životne situacije koje su nerijetko i teške, i upravo na temelju tih poteškoća čovjek duhovno sazrijeva i tako u svojoj duši prima plodove svetosti ljubavi, milosrđa, suosjećanja prema svakom čovjeku. No, da bi se to postiglo nije dovoljno samo odazvati se Isusovom pozivu, nego je nužno i potrebno moliti Gospodina da nam udijeli duha ustrajnosti. Svetac je čovjek koji voli Gospodina i druge ljude. Riječ je o osobi koja oprašta, koja je spremna prema svakome pokazati ljubavi i empatiju i na temelju takve raspoloživosti bića djelovati. Jer, svatko tko želi napredovati u kršćanskim vrlinama, mora slijediti Isusa Krista u svakom trenutku, što nam na poseban način svjedoči nadbiskup Van Thuan svojim trpljenjem i ljubavlju prema svojim mučiteljima. U teškim kušnjama i životnim problemima kroz koje svi u životu prolazimo, bitno je da ne izgubimo krepost nade, da ne padnemo u očaj. Jer, nema tragičnije pojave u psihičkom, mentalnom, duhovnom životu kada osoba padne u egzistencijalistički očaj. Ali u čemu se sastoji krepost nade? Sastoji se ne samo u tome da će Bog sve okrenuti na dobro onima koji ga ljube, nego se sastoji i u činjenici da Bog u mojem životu ima zadnju riječ, da će on trijumfirati u mojem životu i da će mi na pojedinačnom sudu kada se pojavim pred njegovim licem udijeliti vječnu nagradu. Ali da bismo to postigli trebamo djelovati – širiti mir, ljubav, dobrotu, suosjećanje, pomoć onima kojima je to potrebno, pa čak i pretprjeti za neke svoje ideale, upravo na onaj način kako je to pretrpio taj sveti vijetnamski nadbiskup.
 
On je hodio putem nade utemeljenom na Kristovoj ljubavi i na evanđelju. Taj čovjek živio je toliko svetim životom prožetim Kristom da je neposredno nakon njegove smrti pokrenut postupak za njegovo proglašenje blaženim. Nadamo se da će se to uskoro i ostvariti. Da će ga Crkva uzdići na čast oltara i postaviti ga kao uzor kojega ćemo istinski nasljedovati u svojem kršćanskom životu. U čemu možemo nasljedovati tu veliku osobu? Upravo u činjenici kako ljubiti svoje neprijatelje, kako živjeti u nepokolebljivosti i vjernosti prema Kristu čak i u najvećim kušnjama. Jer, svatko od nas ima svoje kušnje, patnje, muke. I najvažnije je da u tim trenutcima ne gubimo nadu, nego njegujemo živu vjeru, optimizam i okrenutost prema duhovnim vrijednostima sa nadom da nas Bog voli i da će nam pomoći u trenutku kada je najteže. I što je najvažnije, u tom kontekstu duhovno sazrijevamo. Svaka kušnja u životu često puta nam djeluje kao žalost duha i srca, ali ako ostanemo prožeti djelovanjem puta nade, primit ćemo duboko duhovno iskustvo, mir, radost i velike blagoslove o kojima ne možemo ni sanjati. To je izvrsno znao primijeniti u svojem životu nadbiskup Van Thuan. I što drugo reći nego činjenicu da imamo osobu koja je tu da nam pomogne svojim molitvenim zagovorom kada nam je najpotrebnije. Ali ne samo to. Riječ je o osobi koja nam, uz mnoge primjere ljubavi prema Bogu može biti uzor kako istinski nasljedovati Krista i usvojiti veliko duhovno blago u svojem životu – a to je unutarnji mir i evanđeoska radost. Jer, bez mira u duši i savjesti ljudska je egzistencija nezamisliva. Svaki život sa grižnjom savjesti i nemirom u duši vodi nas u kaos. Jedino nas sklad sa Bogom, sa samima sobom i drugim ljudima vodi prema istinskom duhovnom miru i čuva nas na našem osobnom putu nade.
 

Vlč. Pavle Primorac

Predstavljena knjiga "Kvirin Klement Bonefačić – biskup splitski i makarski za vrijeme komunističkog režima 1944.-1954."

 
 
Katedra za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu upriličila je u četvrtak 5. studenoga predstavljanje knjige dr. Mile Vidovića „Kvirin Klement Bonefačić - biskup splitski i makarski za vrijeme komunističkog režima 1944.-1954.“. O knjizi su, uz autora, govorili i povjesničari prof. Tomislav Đonlić i prof. dr. Josip Dukić.
http://www.kubon-sagner.de/fileadmin/images/cover/953714120.jpghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/hr/thumb/e/eb/Kvirin_klement_bonefacic.jpg/190px-Kvirin_klement_bonefacic.jpg
Prof. Tomislav Đonlić kazao je kako knjiga ponovno aktualizira i otvara pitanje položaja Katoličke Crkve i sudbinu biskupa i svećenika u komunističkoj Jugoslaviji. Istaknuo je da je povod knjizi bio je dosje Udbe o biskupu Bonefačiću koji sadrži tisuće lažnih dokumenata kojim ga se htjelo oblatiti i optužiti, a don Mile Vidović, kao znanstvenik i povjesničar, dokumentima, argumentima i protuargumentima znanstveno i stručno odgovara na te konstrukcije i laži, opovrgava ih i raskrinkava.
 
Knjiga uz predgovor i pogovor te tri slikovna priloga, sadrži pet poglavlja. U prvom pod naslovom „Biskup Bonefačić u dokumentima Udbe“ nalaze se dokumenti koje je Udba prikupila o djelovanju biskupa, posebno o njegovoj zabrani ulaska u tzv. svećenička udruženja pod kontrolom Udbe i Partije, njegov lažni i iskrivljeni životopis i zapisi s njegovih saslušanja. Drugo poglavlje „Optužbe Udbe protiv biskupa Bonefačića“ donosi lažne dokaze o suradnji biskupa s Talijanima, a u trećem se nalaze „Izvješća Udbinih agenata o Bonefačiću i nekim svećenicima“. Četvrto poglavlje donosi uvid u dopisivanje biskupa Bonefačića s državnim vlastima. Posljednje peto poglavlje „Biskup Bonefačić: 'Splitska i makarska dieceza i diecezanski biskup Bonefačić u Splitu od travnja 1941. do konca 1944.'“ donosi biskupov dnevnik u kojem je on tajno bilježio svoja sjećanje na Drugi svjetski rat.
 
„Ova knjiga u kojoj se nalazi toliko vrijednih podataka koji se ne mogu osporiti, potvrđuje da je biskup Bonefačić bio čovjek koji je svjedočio istinu u ratu i poraću, a to ga je stajalo fizičkog, duhovnog i psihičkog zdravlja“, naglasio je, na početku svog izlaganja, prof. dr. Josip Dukić. Pojasnio je da se o naporima biskupa Bonefačića od 1944. do 1990. godine, s jedne strane šutjelo iz straha, a s druge se o njemu govorilo i pisalo pod izravnom kontrolom komunističke partije, kako bi ga se izvrnulo sramoti i s pomoću laži prikazalo kao suradnika narodnih neprijatelja nacista i fašista i kao protivnika narodnooslobodilačkog pokreta. Tek s demokratskim promjenama u Hrvatskoj postalo je moguće pristupiti arhivima i iz dokumenata koji nisu uništeni, dobiti uvid u stvarno povijesno stanje u Jugoslaviji, pa tako i o biskupu Bonefačiću i njegovom djelovanju za vrijeme i poslije rata.
 
Kvirin Klement Bonefačić rođen je u Baškoj na Krku 4. srpnja 1870. godine, za svećenika je zaređen 1854. u Gorici, mladu - glagoljašku - misu slavio je u Baškoj, a doktorirao u Beču 1903. godine. Godinu kasnije imenovan je župnikom i dekanom u Malom Lošinju, a zbog složenih političkih okolnosti ta je župa smatrana najosjetljivijom u biskupiji. Za vrijeme službovanja u Krku bio je vrlo aktivan na kulturnom i političkom planu te pri radu oko glagoljice i njezine obrane, koji je biskup Mahnić razvio nakon sinode. Određeno vrijeme bio je i upravitelj organizacije Svećenika klanjalaca, koja je tada bila raširena u svim hrvatskim pokrajinama i Sloveniji, te, povezano s time, uređivao je list Sanctissima Eucharistia, od 1902. do 1910. godine. Bio je tajnik Staroslavenske akademije u Krku, nadzornik novootvorene tiskare Kurykta a od 1900. do 1904. bio je i urednik službenog lista Krčke biskupije Acta Curiae Veglensis. Za vrijeme 1. svjetskog rata bio je u upravi Pučke kuhinje i vojni dušobrižnik. 12. prosinca 1908. imenovan je članom Consilium vigilantiae, a 31. prosinca 1909. imenovan je, u 39. godini, počasnim kanonikom krčke katedrale.
 
Posljednjih godina habsburške monarhije istaknuo se kao promicatelj u obrani nacionalnih hrvatskih prava u Malom Lošinju. Surađuje u uređivanju političko-gospodarstveno-informativnog lista Pučki prijatelj. Krajem 1918. župu Mali Lošinj morao je napustiti prisilno, ne po biskupovom dekretu, nakon što su talijanske vojne vlasti zauzele otok. Bio je silom konfiniran u Bašku 4. siječnja 1919. godine. Talijanima je smetao i u Baški. Međutim dr. Bonefačić je smatrao da svatko mora ostati uz svoj narod, do krajnjih granica mogućnosti, pa je u Baški preuzeo upravu župe 1920. i 1921. godine. Tu je doživio poznati Krvavi Božić 1920. godine. Tada su, neposredno pred božićnu veliku misu, u župnu crkvu provalili D’Annunzievi arditi, tražeći da misi na latinskom a ne na staroslavenskom. Nakon što je kategorički odbio u glagoljaškoj župi misiti na latinskom došlo je do sukoba između ljudi i ardita. Poginulo je troje mještana a dr. Bonefačić morao je barkom pobjeći u Senj.
 
Dr. Bonefačić imenovan je splitskim i makarskim biskupom od pape Pija XI. 6. lipnja 1923. godine. Zaređen je za biskupa u zagrebačkoj katedrali 2. rujna od zagrebačkog nadbiskupa Antuna Bauera i suposvetitelja Josipa Marušića, biskupa Senjsko-modruškog i Jeronima Milete,biskupa Šibenskog. Dana 30. rujna iste godine svečano je ustoličen u svojoj novoj biskupiji. Za vrijeme svoga dugog 31-godišnjeg biskupovanja posebnu brigu vodio je o svećenicima, svećeničkom pomlatku, intelektualnoj i duhovnoj formaciji. Poticao je svećenike na brigu za Božje stado i konkretno karitativno djelovanje. Vjernike je vrlo istančano naučavao preko propovijedi, govora i redovitih korizmenih pastoralnih poslanica. Tako je na primjer njegova pastirska riječ iz 1928. i danas vrlo aktualna.
 
U splitsko-makarskoj biskupiji više je puta posjetio sva mjesta i župe, posvetio je velik broj novih crkava i kapela, blagoslovio nove zvonike, zvona, groblja, župne kuće i ostale zgrade, uspostavio je Bogosloviju i Sjemeništu osigurao pravo javnosti. Posebnu jednostavnu ljudsku i kršćansku blizinu pokazivao je prema vjernicima uvijek a posebno za vrijeme 2. svjetskog rata. Nije bio progonjen samo od Talijana. Smetao je i komunistima u bivšoj Jugoslaviji.  Jedini je biskup koji se nakon 2. svjetskog rata nije vratio u svoju biskupsku palaču, oštećenu prilikom ratnih bombardiranja.
 
Komunistički režim koji je došao na vlast u Jugoslaviji nakon Drugoga svjetskog rata, prema svojoj ateističkoj ideologiji bio je nesklon vjerskim zajednicama, a posebice Katoličkoj crkvi koju je optuživao za navodnu suradnju s ustaškim režimom. S druge strane, Katoličkoj crkvi nije bilo prihvatljivo da je na vlasti takva politička struktura koja je otvoreno promicala i provodila protureligijsku politiku. Komunistički režim krenuo je u otvoreni obračun s Katoličkom crkvom, želeći Katoličku crkvu u Jugoslaviji što više udaljiti od utjecaja Svete Stolice i staviti je pod svoj nadzor, te se tako osloboditi jedinoga jakog i dobro organiziranog oponenta u zemlji. Uslijedila su uhićenja i ubijanja biskupa i svećenika, onemogućavanje i zabrana vjeronauka u državnim školama, oduzimanje crkvene imovine, zabrane vjerskog tiska i drugi oblici gušenja vjerskih sloboda. Takvom ponašanju komunističkog režima oduprli su se katolički biskupi, na čelu s nadbiskupom Alojzijem Stepincom, te su na sve to upozorili otvorenim i kritičkim pastirskim pismom u rujnu 1945. godine. Komunistički režim na pismo je odgovorio još oštrijim mjerama, što je kulminiralo osudom nadbiskupa Stepinca na tešku robiju, 1946. godine.
 
Napeto ozračje u crkveno-državnim odnosima osjećalo se na svim razinama crkvene i državne vlasti. Takvo stanje očitovalo se i na položaj Katoličke crkve na području splitske i makarske biskupije. Borbu za očuvanje vjerskih, ali i nacionalnih prava na tom području, predvodio je u prvim poratnim godinama, biskup Kvirin Klement Bonefačić. Splitski biskup bio je jedan od onih koji su se beskompromisno, poput kardinala Alojzija Stepinca, odnosili prema komunističkim vlastima. Godine 1952. je čak četiri puta ispitivan od jugoslavenske komunističke policije zbog stavova neprihvatljivih režimu. Svojim svećenicima nije dozvoljavao da se učlanjuju u udruženja kontrolirana od države. Ostao je zapamćen kao veliki biskup i dobri pastir svoga stada.
 
Biskup Bonefačić bio je već u poznim godinama i slaboga zdravlja te je 12. kolovoza 1954. umirovljen, nakon čega se povlači u svoju rodnu Bašku, gdje i umire 28. siječnja 1957. u 87. godini života. Sprovodni obredi održani su 30. siječnja u župnoj crkvi Presvetog Trojstva. Sprovod je predvodio splitski nadbiskup i njegov nasljednik Frane Franić, zajedno sa krčkim biskupom Josipom Srebrnićem i tadašnjim ljubljanskim pomoćnim biskupom Antonom Vovkom. Biskup Kvirin Klement Bonefačić pokopan je na bašćanskom groblju Sv. Ivana u obiteljskoj grobnici. Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Marin Barišić je kazao da svako vrijeme ima svoje breme, no da ne zna je li bilo težih i hladnijih vremena od vremena o kojem progovara knjiga. Istaknuo je da se tada nije bilo lako postaviti i nositi sa svim teškoćama i izazovima, no da se Božji čovjek, domoljub i čovjekoljub, biskup Bonefačić, s njima nosio nadahnut evanđeoskim duhom. „Neka mu Gospodin udijeli radost neba i hvala mu na svemu što je učinio za našu mjesnu Crkvu, a uz velike napore i ljubav učinio je mnogo“.
 

Nives Matijević

Samo služenje Bogu daje čovjeku puno dostojanstvo

 
 
Čovjek je sastavnica tijela, duše, psihe i duha. I kao što taj isti čovjek može učiniti suicid na tjelesnoj razini, a taj suicid ima svoj izvor u čovjekovoj duši i psihi (javlja se kada čovjek izgubi smisao života) tako isto čovjek može učiniti duhovni suicid. O duhovnom suicidu sam već mnogo puta govorio u svojim prijašnjim kolumnama. On se događa u onom trenutku kada čovjek u svojem životu izgubi osjećaj za Boga, za vječne vrijednosti, za aksiome evanđelja i za samoga Isusa Krista koji čovjeku i čovječanstvu daje smisao. Izbaciti Boga iz svoje ovozemaljske egzistencije znači naškoditi samome sebi, a da osoba koja je izbacila Boga toga nije niti svjesna. Nije svjesna svoje duboke, snažne i bezizlazne egzistencijalne nesvijesti. Isto tako, jedno društvo, skupina ljudi, pa i samo čovječanstvo može izgubiti osjećaj za Boga i tako počiniti duhovni suicid. Kada iz svoje egzistencije izbacimo Boga, bilo da je riječ o osobi, bilo da je riječ o društvu, događa nam se da postanemo ranjiviji, zlo nas lakše može zahvatiti, možemo izgubiti osjećaj jedni za druge i tada rastemo u duhu oholosti i sebičnosti. Izbacivanje Boga predpostavlja onaj đavolski „Non serviam – Ne ću služiti“.
http://www.kronikevg.com/wp-content/uploads/2014/07/SvetiBenedikt.jpg
Sveti Benedikt
 
Samo služenje Bogu daje čovjeku puno dostojanstvo, uzdiže ga na jednu razinu kojom čovjek dobiva puninu ljubavi, milosrđa, dobrote, tu dobrotu prelijeva i pokazuje prema drugima, te se u konkretnom životu ostvaruju Isusove zapovijedi ljubavi zapisane u evanđelju, a to je ljubav prema Bogu i bližnjemu. Ali da bi se ta ljubav ostvarila potrebno je ostvarivati ono što nam je sv. Benedikt, začetnik zapadnog monaštva i zaštitik Europe ostavio kao testament, a to je – „Ora et labora – Moli i radi“. To je onaj model koji daje puni smisao našoj egzistenciji. Takvim modelom, tim „benediktovskim“ mi dajemo formu, evanđeosku formu ovome društvu u kojem živimo i nastojimo to isto društvo izgrađivati na temelju međusobne ljubavi, solidarnosti, kršćanske tolerancije, snošljivosti i prožimanje ovoga svijeta i sredine u kojoj živimo istinskim Kristovim duhom. Da bismo znali kako raditi, kako izgrađivati ovaj svijet, potrebno je moliti, te u molitvi tražiti nadahnuća za svoje djelovanje. Isto tako je sa domovinom. Prije nekoliko godina u jednom tekstu napisao sam da je za ispravno djelovanje i preporod društva i domovine u kojoj živimo potrebno ništa drugo, nego otvorenost djelovanju Duha Svetoga koji nam daje ideje, nadahnuća i poticaj kako i na koji način djelovati i tako preporoditi našu domovinu.
 
Upravo otvorenost Duhu oslobađa sve odgovorne ljude koji vode domovinu od duha sebičnosti, lopovluka, oholosti, halapljivosti prema materijalnom i budi u njima duh istinskoga altruizma prema onima kojima služe kroz, na poseban način – politički život i djelovanje. Dokle god budemo izbacivali Boga iz svih pora našega društva, a osobito iz političkoga djelovanja – činit ćemo duhovni i društveni suicid. Ovdje naravno ne mislim da trebamo izgrađivati teokratsko uređenje društva. Nitko normalan, naravno, to ne želi. Važno je da oni političari koji se nazivaju kršćanima i koji se diče kršćanskim imenom, ne zaborave u svojem javnom djelovanju da su kršćani, te da počnu donositi evanšelje i Krista tamo gdje ga nema. Na to su prije svega pozvani svojim djelovanjem i kršćanskim ponašanjem, bez obzira koliko budu bili u manjini.
 
Osobno vjerujem da takvih pojedinaca ima i da oni bez obzira na bezizlaznu situaciju u kojoj se prividno nalazimo mogu doći do izražaja i puno učiniti za Hrvatsku. Dosta nam je pojedinaca i stranaka koje neprestano čine duhovni suicid, šire ga na ljude i tak štete domovini. Potrebni su nam novi ljudi, nove vizije i novi programi. Oni programi koji će preporoditi i obnoviti našu domovinu da ona bude mjesto koje je poželjno za život. Ali za to treba mijenjati mentalni sklop, a to je najteže. Uskladiti svoj mentalni sklop, svoju egzistenciju, sastavnice svojega postojanja prema evanđelju je najteže. Ali isplati se. Kada se ostvari ono evanđeosko „Moli i radi“, preporod domovine neće izostati. Zato je važno da na izborima koji su pred nama dobro razmislimo kome ćemo, ako se smatramo kršćanima dati svoj glas. Onima koji implicite promiču duhovni suicid ili onima koji žele istinsko dobro našoj domovini?
 

Pavle Primorac

Subota, 05/12/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1946 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević