Ljekarništvo Male braće upisano u Registar kulturnih dobara Hrvatske

 
 
Ministarstvo kulture donijelo je Rješenje kojim se utvrđuje da Ljekarništvo Male braće u Dubrovniku ima svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra te je 9. srpnja 2019. godine upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z – 7351. Ovim činom Ministarstva kulture priznalo je već davno od struke prihvaćenu činjenicu kako se franjevci u Dubrovniku ljekarničkim poslom bave najmanje sedam stoljeća, što je ponovno 2017. potvrdila proslava 700. obljetnice Ljekarne Male braće, održana u Dubrovniku, uz simpozij „700 godina ljekarništva u Dubrovniku“.
https://res.cloudinary.com/glashrvatske/w_760,h_428,c_fill,ar_16:9,g_auto,f_auto,q_auto:best/v1563441073/g8eiysgezg0heku4t23r
U obrazloženju Rješenja Ministarstva između ostalog stoji: „Ljekarna Male braće u Dubrovniku (Gradu) neodvojiva je cjelina koju čine ljekarna, umijeće izrade pripravaka i muzej uz kulturni prostor prenošenja i očuvanja ljekarničkoga znanja i praksi. Današnji se prostor u kojem se te aktivnosti obavljaju tijekom stoljeća naziva Ljekarna Kod Male braće. Utemeljena je 1317. kao samostanska ljekarna, namijenjena pripadnicima franjevačkoga reda, a uskoro je počela i javno djelovati što čini i danas. Bila je značajna za ekonomsku stabilnost samostana, međutim njezina je uloga u široj zajednici bila znatno veća. Naime, osim pripravaka, franjevci su u skladu s poslanjem svojega reda, davali savjete i duhovnu potporu potrebnima, a nesumnjivo je imala važnu karitativnu i socijalnu ulogu u zajednici. Znanja i vještine izrade pripravaka i njihove primjene prenosila su se generacijama pisanim i usmenim putem unutar samostanske zajednice. Iskusniji ljekarnici Male braće, „spičari”/„špicijari”, podučavali su mlađe, a njihova znanja i vještine nastala su spajanjem civilizacijskih medicinskih tekovina zapadnoga i istočnoga svijeta, konvencionalnoga i tradicijskoga ljekarništva. Umijeće izrade tradicionalnih galenskih pripravaka dio je povijesnoga identiteta ljekarne franjevačkoga samostana Male braće i grada Dubrovnika. Izrada pripravaka obvezatno je ručna, a posebna se pozornost poklanja izboru sastojaka visoke kakvoće. Neke od brojnih galenskih vodica, krema, masti i si. koji se izrađuju u ljekarni jesu: Aqua rose, Aqua rosmarini, Aqua lavandulae, Aqua aurantii, Antrid krema, Ceratum labiale, Satar itd. Ljekarna svjedoči o 700 godina kontinuiranog prenošenja znanja o izradi galenskih pripravaka i humanosti franjevaca te doprinosi autentičnosti Grada, neraskidivoj vezi materijalnoga i nematerijalnoga nasljeđa, znanja i prakse temeljene na povezanosti s prirodom“.
 
Mala braća dio su duhovnog života Dubrovnika još od samih početaka Franjevačkog reda, od 13. stoljeća, a legenda kaže kako je sam sveti Frano boravio u Gradu na putu iz Italije u Svetu zemlju. Svetac je svojoj braći polaganje zavjeta siromaštva iz ljubavi prema Bogu, a oni danas u Dubrovniku, s velikom pažnjom i ljubavlju, brinu o ogromnom bogatstvu – knjižnici i notnim zapisima koje spadaju u red najvrjednijih u svijetu, brojnim umjetninama i 702. godine staroj ljekarni. Početkom 14. stoljeća franjevački samostan u Dubrovniku, zbog sigurnosti, preselio se s Pila u grad, unutar zidina, a odmah je u njegovu sklopu počela raditi i ljekarna. „Pričalo se da je u početku radila samo za franjevce jer je jedno od pravila franjevaca da se brinu za bolesnu braću. Kasnije je zaključeno da je samostan zarađivao od ljekarne i da je ona bila na prostoru današnjeg muzeja“, objašnjavafra Stipe Nosić.
 
Ljekarničku službu u samostanu danas obavljaju Dubrovačke ljekarne, u prostoru koji je 1901. opremio vitez Ignacije Amerling. Prije toga dva i pol stoljeća bila je uz samostansku bolnicu, a u prostoru gdje su sada ljekarnički muzejski eksponati, prvih 350 godina. U muzejskom postavu, na recepturnom stolu stare ljekarne, osim pribora za pisanje, nalazi se i priručna ljekarnička oprema, kao što je pilular, mužar, žlica za doziranje i vaga. U posebnom ormariću, pod ključem, čuvali su se otrovi, a samo su školovani i osposobljeni farmaceuti mogli i u dio samostanskog vrta u kojemu se uzgajalo ljekovito bilje. Posebno su zanimljivi stari recepti i farmakološke knjige, koje se čuvaju u franjevačkoj knjižnici. „Ovdje se nalaze neke od prvih tiskanih knjiga s područja farmacije. Poput rukopisa u kojem je 130 recepata. Zapisao ih je Ivan Evanđelista Lučić. Počeo ih je zapisivati 1761. godine. Čak 17 rukopisa koje su redovnici pisali od 16. do 18. stoljeća sadrže oko 1700 recepata, a još ih je 300 na posebnim folijama', kaže fra Stipe Nosić.
 
Ovo Rješenje potvrđuje i dodatno zaštićuje neraskidivu vezu materijalnoga i nematerijalnoga nasljeđa, kao i visoku kulturnu vrijednost franjevačkih farmaceutskih eksponata, prostora i proizvodnje tradicionalnih ljekarničkih pripravaka. Franjevci su određene lijekove usavršavali uz pomoć saznanja do kojih su dolazili zahvaljujući farmaceutskim udžbenicima, usmenoj predaji i bogatom iskustvu, tako da se neki od ovih farmaceutskih proizvoda mogu slobodno zvati „fratarskim“. To je vjerojatno i razlog da se ovim preparatima „vjeruje“ i da je ljekarna Male braće često puna kupaca i znatiželjnika. Zbog znanstvenih dosega njihov je rad i danas predmet istraživanja mnogobrojnih svjetskih znanstvenika, osobito iz područja farmakologije. 
 

Nives Matijević