Get Adobe Flash player

Vila Čingrija obilovala je znakovima ateizma i hedonizma

 
 
Pisma obitelji Čingrija priredio je dr. Ivo Perić, "Iz prepiske Melka, Pera i Ivanke Čingrija (1883. – 1918.), Arhivski vjesnik, br. 31., 1987., str. 139.-162. Neke ćemo odlomke dati jer su jako povijesno zanimljivi. Pero Čingrija (1835. - 1921.) bio je predvodnik Narodne stranke i gradonačelnik Dubrovnika od 1878. - 1882., te od 1899. - 1911. Ne znam je li bio mason, ali Vila Čingrija obiluje znakovima ateizma i hedonizma. O njegovu sinu Melku koji je postao srbofil i imao vrlo tužnu sudbinu pisao sam u Hrvatskom fokusu https://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/hrvatska/16240-mracno-prorostvo-iz-1939-godine
https://hrturizam.hr/wp-content/uploads/2019/09/Vila-%C4%8Cingrija.png
Vila obitelji Čingrija
 
Radi Melka koji je bio nikakav karakter Pero se posvadio s prijateljem i suradnikom Franom Supilom. Melko piše ocu 3. 6. 1892.: "Jučer sam bio u Vojnovića na večeri; ostao sam do iza ponoća i dobro sam se zabavio. Kosto te puno pozdravlja, a gospogja mamu. Lujo je položio doktorat u Gracu i sada ide u Trst prakticirati. S njime sam se baš jutros podulje razgovarao o politici. Pa smo došli i na naše stvari. On me je zapitao na koji način ja mislim da bi moglo doći do sloge izmedju Srba i Hrvata. Ja sam mu odgovorio neka oni najprije priznadu hrvatsko državno pravo, i neka stanu za nj u nas vojevati. Na to mi je on priznao da se je i on uvjerio da je jedino moguće tako do šta doći; on da je dapače lani prikazao Matijeviću jedan program, kojemu je glavna točka to bila. Matijević (odvjetnik Vlaho, srbofil) mu je odvratio da je i on  tomu uvjeren, nu da nije moguće s tim sada izaći (tada su baš bili izbori za Carevinsko vijeće) jer da ne bi nikakva uspjeha imali u izbornoj borbi — po svoj prilici s toga što bi se bili autonomaši tako od njih odbili. Lujo mi pako kaže da on ostaje odlučno za aneksiju, i da misli to pitanje potaći kod svojijeh. Što će to pak biti, ne znam. U ostalom se vidi da ne vjeruje ni najmanje u genijalnost omladine. Tuži se na Puljiza (Antun Pugliesi, član srbokatoličke skupine, T.T.) i ostale da su fanatici, te kada se radi o teoriji da pristaju uz dobro, ali u praksi sve pomrse. Osim toga izbija mu očita mržnja na pravoslavlje, i žali se da s njima nije moguće ništa postići, jer da su identificirali vjeru s narodnošću. To ti je suština njegova govora, koliko pak u tom ima iskrenosti, ne znam. Meni je pako učinio dojam kao čovjek što je vrlo nestalan u svom mišljenju" (Lujo Vojnović, diplomat "od karijere", "pečen i kuhan sa Srbima", ali izgleda da je u Crnoj Gori špijunirao za račun Austrije). I u svezi Zavoda sv Jeronima Lujo Vojnović je učinio Hrvatima štetu,  http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/religija/23428-borba-za-hrvatski-zavod-sv-jeronima
 
Melo nastavlja pismo: "Pitaš me što je od izbora. To ćeš najbolje razabrati po novinama i ako nemadu točne izborne kronike kako bi trebalo. Osam pravaša, dva Srba neodvišnjaka, jedan i to Pejačević izvan stranaka, a ostalo madžaroni; to ti je uspjeh. Pejačević kako kažu preći će u vladinu stranku, po svoj prilici i Srbi, a ostat će samo 8 pravaša kojijeh nema ni toliko da iznesu prijedlog. Gorega poraza nije moguće ni promisliti ...
Kako je patriotizam demoraliziran i kakav pritisak vlada, to nije moguće pojmiti, ko sam ne vidi. Da ti pričam samo dva dogadjaja što sam ih sam doživio. Jutros kad sam sjedio s Lujom Vojnovićem pred kafanom, došao je za naš stô jedan mladi doktor, kojemu me je Lujo predstavio. Ja sam znao po Politeu da je taj čovjek dan prije glasovao za Madžarona, a njekoliko godina prije bio je jedan od najžešćih vikača na sveučilištu. Bezobraznik stao je tu javno Luju da pripovijeda kako mu je ban obećao mjesto u Samoboru jali u Iloku. Ja sam na to mučao ali kad je pošao dalje da brani Hinkovića (Hinko Hinković rođen kao Heinrich Moses, prešao na katoličanstvo, pravaš, zadržao osjećaj pripadnosti židovskom narodu. Kasnije se sukobljava sa Starčevićem i napušta stranku. Jedan od osnivača Hrvatsko-srpske koalicije 1905. godine. Istakao se kao glavni branitelj na veleizdajničkom procesu godine 1909. U emigraciji član Jugoslavenskog odbora. U SAD-u se bori protiv Austro-Ugarske, a za stvaranje Jugoslavije. Pisac antiklerikalnih brošura, spiritističkih spisa na francuskom i engleskom., T.T.) kod kojega je on prakticirao, tada sam ga prekinuo govoreći, da bi svijem, po onoj pjesnikovoj, znao oprostiti, ali izdajici nikada, dapače da se ja čudim, kako se može u Zagrebu naći pošten čovjek da pruži ruku Hinkoviću. Ta ga je malo oparila, te ga više nije branio, već je do skora otišao."
25. 1. 1895. prekrasan primjer demagogije Melkove u pismu ocu, podsjećam da se radi o vrlo bogatim ljudima koji su na vlasti desetljećima. Ovo bi trebao Pero reći pravašima na raspravi: "3) Ali u ovoj žalosnoj igri, koja patrijotu srce para, ima jedna vrlo smiješna nota čiji odjek vi često izazivljete, a ta je kad se vi gradite pred narodom mučenicima hrvatske ideje. Ako je ko mučenik te ideje to smo mi gospodo. Mi nosimo na svojim ledjima svu tešku stranu te ideje, dok se vi kitite lakom i udobnijom. Mi ne očekujući ništa, odbijajući dapače svom odlučnosti svaku kaplju odozgora, imamo protiv sebe odium nauckane mase od vas, kojoj vi naše korake inspirirane od trijeznog patrijotizma, što mi kročimo samo i jedino za korist hrvatske ideje, predstavljate kao prevrtljivost i izdajstvo. Dok vi nemajući čega da se plašite odozgara, zaufano i bezbrižno uživate popularnost te mase, za koju joj laskate i nas bjedite." Tatin sin ne prašta, pa i kad je u krivu prema jednom asketu i mučeniku Supilu.
 
Melko Čingrija — Peru Čingriji, Dubrovnik 21. II 1898. O CH (časopis Crvena Hrvatska) ne ću ništa da ti pišem. Ja se iz obijesti nijesam ondje našao, ali kad je već jednom Supilo onako nezgrapno, ponajviše iz odiuma prama meni, napao, trebalo mi je da mu rečem što je on, a on kao prase koje se proždro je i to mučke."  
Melko Čingrija — Peru Čingrija, Rijeka 21. XII. 1905. evo me na Rijeci. Govorio sam sa Supilom koji mi je kazao da je primio od Košuta pismo, u kom se čudi što se stvar oteže, naravno u formi, ali svakako izrazu je čudjenje. To je pismo Supilo poslao Trumbiću i istodobno mu je javio da 19. o. m. imade se stvar razjasniti te će puknut apsolutizam ili koalicija doći na vladu. Treba za to svakako prije 19. učiniti kakav korak, bio kakav bio, pa makar brzojavno. Ja držim za to da bi ti imao netom primiš ovo pismo brzojaviti Trumbiću da dodje u Dubrovnik, pa da se dogovorite i da pišeš Košutu. Što, to je manje zanimivo, samo da bude nešto. Možete se limitirat, ako misliš i na to, da ga zapitaš kad i gdje b i ste se mogli sastat. Brzojavi dakle Trumbiću da ga trgneš iz apatije i da uredimo nešto prije 29. jer inače ćemo izgubiti najljepšu priliku i sve što se poslije uradi ne će imati ni pola vrijednosti. Primi osam brzojav Iva  i po njemu ću se vladati. Pozdravi Ivanku. Supilo pozdravlja…"
 
Melko Čingrija — Peru Čingrija, Beč 1. V. 1912. dakle evo ti me danas poslije govora u delegaciji, gdje sam puna dva sata govorio, da ti se javim. Od jučer sam u prvom redu. Trebalo mi je u odboru radi mog prijedloga izdržati vatru. Danas sam u plenumu inaugurirao. Ja sam prvi počeo. Massaryk (Tomaš Garrigue, češki masonski političar slovačkoga podrijetla, štetan po hrvatske interese, T.T.) mi je dao svoje mjesto da hrvatsko pitanje bude na početku. Inače bi bio došao kao drugi. Govor ćete vidjeti u novinama kad ga budem preveo, jer imade volum, i to je glavna njegova mana, ali nije moja krivnja, jer sam primio nalog da moram dva sata govoriti i govorio sam. Postigao sam da mi je i Šušteršić čestitao, a njegovi došli da mi pitaju govor za njihove novine. (Ivan Šušteršič, slovenski političar, vidi rad Stjepana Matkovića)
Na Balkanu uvijek jako zamršeno. (rat Srba, Grka protiv Bugara 1913. Bugari su prevareni od strane Srba u dogovorenoj diobi Makedonije, Srbima i Grcima su se pridružili Crna Gora, Rumunjska i Turska. Evala junaci Balkanci! T.T.) Večeras idem u Steeda, (Henry Wickam Steed, engleski novinar i publicist, u to vrijeme dopisnik londonskog »Timesa« iz Beča. Kraljičin savjetnik, T.T) čujem imali što novo. Držim da do rata ipak ne će doći, ali se stvari ne razvijaju kako bi imale. Jučer je Doberning govorio o jugoslavenskom pitanju. Prije toga me je obavijestio govoreći da bi želio da budem prisutan. Ja sam se naravno odazvao. Al i koje razočaranje! Faktično nije ništa kazao, a ono što je reko, bolje bi bilo da nije govorio. Ja ću se do prilike podrobnije na njegov govor osvrnuti. 
 

Teo Trostmann

Partizani, da sačuvaju živote, "beže" od partizana

 
 
Izvadak iz knjige Mile Gligorijevića, Srbija na zapadu, izdanje Politika, Beograd, 1991. godine. U knjizi autor opisuje „Slike iz života emigranata“ – srpskih. Na stranici od 162. do 173. autor navodi svjedočanstva Steve Kosanovića i Joce Eremića. Oni su bili kolovođe srpskog ustanka na Kordunu. Joco Eremić je bio zapovjedniki  IV. kordunaškog partizanskog bataljuna, 26. kolovoza 1942.,u vrijeme napada na Jastrebarsko i Dječji dom za ratnu siročad u Jastrebarskom. Oni su u vrijeme tog napada bili zapravo dio srpsko-četničke pobune na Kordunu. Kasnije su osuđeni na srmt od strane partizanskog suda, odbjegli iz partizanskih redova i pridružili se četničkim postrojbama popa Momčila Đujića i kao takvi poslije rata završili na području Sjeverne Amerike. Evo što su oni rekli o događajima u Jastrebarskom iz pera Mile Gligorijevića.
https://projektvelebit.com/wp-content/uploads/2018/07/%C4%8Detnici.jpg
»Vojvoda Momčilo Đujić mora biti pomenut i u priči koja sledi, a koju kazuju Stevo Kosanović, u američkom gradu Detroitu, i Joco Eremić, u kanadskom Vindzoru. I jedan i drugi proveli su gotovo ceo rat pod partizanskom uniformom, a na kraju, 1944. obreli se među četnicima. Sa gledišta zvanične jugoslovenske istorigrafije, oni su izdajnici. Po sopstvenom ubeđenju oni su begunci od partizanske „pravde“.
Stevo Kosanović, zvani Jabučar, bio je komesar bataljona, pa komesar Kordunaškog odreda, najposle pomoćnik komesara grupe odreda. Joco Eremić je bio komesar bataljona, komesar brigade i na koncu komandant kordiunaškog područja. Narod Korduna i dan-danas pamti pesmu:
        Oj ustaše, bjež'te preko bića,
        Evo vojske Joce Eremića!
Kosanović, penzionisani hemičar i pogonski inženjer Đeneral motorsa, suvonja oduvjek upadljivo hitrog pogleda, kaže da su se Srbi u Hrvatskoj borili u partizanima za autonomiju. Hebrang je to shvatio i zato je je usledio udarac njegovog „oštrog mača“.
U odborima našim, opštinskim i sreskim, čak u orkužnom odboru, bili su ljudi koji nisu provađali partijsku politiku, nego ono što je korisno za Srbe. To je primjetio Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske, ali dugo nije preduzimao ništa, nije se osjećao jakim. Tek 1944. u maju, Andrija Hebrang šalje Josipa Đerđu, svog šefa obavještajne službe, pohrvaćenog Albanca, i on hapsi Ljubu Vujičića, Veljka Koraća, Iliju Žegarca i desetak drugih koji su se često sastajali sa mnom i koje sam ja upozorio, rekao im da budu oprezni, da će biti pohapšeni. Bio sam na frontu kad su me o tome izvjestili, kad su mi javili da je pobjegao Joco Eremić da i njega ne uhapse. Sad zovu mene telefonom, a ja znam zašto zovu. Tražim komesara korpusa Vecu Holjevca, neće da razgovara sa mnom. Pošaljem jednog oficira u Okružni komitet, da ispita što se dešava. Vrati se on i kaže: Stevo, bogami, svi se interesiraju za tebe. I onda sam pobjegao.“
Pitam Stevu Kosanovića kako su na partizanskom sudu prošli uhapšeni partizani.
"Strijeljali su petoricu, dvanaestoricu osudili na prisilni rad. Interesantan je bio taj sud, jer su Ferdu Čulinovića zadužili da piše optužnicu. Ćanica Opačić je bio narodni tužilac, državni Bogdan Opeščanin, sve Srbi... Poslije su strijeljali još neke, Mila Martinovića, koji je oslobodio srpsku djecu u Jastrebarskom. Ubili su tog učitelja, strijeljali ga u oktobru 1944., a onda kazali da se sam ubio. Kasnije, general Bulat je pomenuo negdje njegov misteriozni nestanak."
Upitan koliko je bilo tih misterioznih nestanaka, Kosanović veli:
"Nestao je moj komandant Karas, nestao je Dušan Kosanović, oficir, nestalo ih je nekoliko iz Osme divizije, jer se ona pobunila posle strijeljanja prvoboraca... Ubijena je masa ljudi, mislim sto ili stopedeset partizana najmanje. Svaki je od ubijenih nešto značio u narodu i zato ga nisu mogli javno ukloniti nego su se odlučili za tajne likvidacije."
Sledeće pitanje:
"Kuda ste se vi uputili, gospodine Kosanoviću, posle bekstva iz jedinice?"
"Bio sam u šumi dva mjeseca. Sa dezerterima iz partizanskih redova u Gackoj dolini formirali smo dva bataljona. Nismo se zvali četnicima nego narodnom vojskom. Posle smo uhvatili vezu sa vojvodama Momčilo Đujićem i Dobroslavom Jevđevićem. Vojvoda Jevđević je poslao svoje kurire u Gacku dolinu i rekao nam da se povežemo sa Đujićem. Poslali smo prvu grupu, da se sastane sa Dinarskom divizijom, i ona je uništena, naišla je na partizansku zasjedu. Druga je uspjela. Onda smo formirali korpus, hiljadu i dvjesta bivših partizana. Sa mnom je došlo šezdeset partijskih funkcionera, šezdeset oficira i funkcionera!"
„Vi ste, dakle, zajedno sa Đujićem i Jevđevićem, preko Slovenije izbegli u Italiju?“
„Da, zanimljivo je bilo u Sloveniji. Ja branim jedan položaj, a partizani viču: - Neće nas ni Jabučar spasiti, uhvatićemo Jabučara u Rimu!“
„I sada, posle svega što ste premetnuli preko glave, kako odgovarate na pitanje: Zašto ste se 1941. obreli u partizanima? Zašto ste u partizanima ostali četiri godine? Koji su bili vaši motivi?“
„Mi smo se u partizanima, rekao sam, borili za srpsku autonomiju u Hrvatskoj. Eto, zaboravio sam navesti ono najvažnije: jedan od onih koji su ubijeni razgovarao je sa Mošom Pijadeom o potrebi stvaranja takve pokrajine. Đilas je napisao da se Moša zaletio predviđajući takvu pokrajinu. On mu je, piše Đilas, i mapu pokazao. Na osnovu čega je Moša Pijade izradio takav prijedlog, s kim je prethodno razgovarao, to Đilas ne zna. Ali, ja ću vam to reći: sa našim ljudima je razgovarao, to Đilas ne zna. Ali, ja ću vam reći gdje i kad. U Slunju, oko 20. decembra 1942. godine. Došao je iz Bihaća u Slunj, navratio kod nekog Vujića, a taj je bio intelektualac, član partije od 1937., i Moša mu je vjerovao. I taj Vujić je streljan. Dakle, mi smo se za to borili, za autonomiju. Hebrang je to vidio i zato je fijuknuo taj njegov oštri mač.“
Sličnu gorku priču o srpsko-hrvatskim odnošajima u ratu, i o jugoslovenskoj zajednici, ima i Joco Jeremić. Jedne noći, u Vidnzoru, razgovarali smo dugo. Njegova priča, u početku, dotiče se predratnih prilika u Karlovcu, gdje mu je otac službovao. Veliki deo mladih ljudi, njegovih godina, ništa nije znao o srpskom pitanju. Rugali su se onima koji ga postavljaju. Išli su za doktorom Zecom i vikali: „Srbine, pazi, čirilica u opasnosti!“
„Stevo Kosanović mi je pričao kako je bilo dosta Srba, među partizanima, koji se nisu držali direktiva sa vrha nego su radili onako kako je nabolje za srpski narod. I tako su, veli on, mnogi nastradali, i zato su neki pobegli. Vas je pomenuo kad je govorio o beguncima.“
„Ja sam otišao sa položaja komandanta kordunskog područja. Niz događaja prethodio je toj odluci. vi znate da su ustaše na Kozari poklale mnogo djece. Ali ostalo je malo njih, oko sedam stotina, i bila su smještena u samostanu, u Jastrebarskom. Jedan čovjek, srbin ili Hrvat, došao je kod Mila Martinovića u Četvrtu brigadu, i rekao:
- Pazite kako pucate, pobićete djecu!
- Brigada je odmah jurnula i oslobodila sedamstvo dvadeset i sedmero srpske djece i odmah ih prebacila dalje preko Korane. Ja sam ih lično vidio. Jadna djeca“ Ali Naprijed, ogran Komunističke partije Hrvatske, objavljuje laž da je hrvatska brigada oslobodila srpsku djecu! Nastala je među nama strahovita uzbuna. Mile Martinović ode kod Bakarića i kaže da će taj naslov ojaditi srbe. Bakarić odgovara kako ga čudi Martinovićevo neshvatanje prilika. I pita Martinovića zar ne razumije da će taj naslov imati velikog odjeka u Bosni, u Crnoj Gori, u Srbiji. 
„Kosanović kaže da su Martinovića ubili, a onda kazali da se sam ubio.“
“Oni su obrazovali sud, načinili jednu sudsku lakrdiju, našli Brankoviće među Srbima. Dotle, do tog slučaja (posle smrti Končara), Srba i nije bilo u Centralnom komitetu. Tada su kooptirani: Dušan Brkić, Rade Žigić i Mile Počuča. Brkić je postao državni tužilac i zamjenik komesara glavnog štaba Hrvatske, Ćanica Opačić je postao narodni tužilac. Na smrt smo osuđeni Stevo Kosanović i ja, u odsustvu. Na smrt su osuđeni i strijeljani: Ilija Žegarac, sudija, Veljko Korać, student, Đoko Vujičić, selja, Milan Momčilović, radnik, i Marko Mrkić, ne sjećam se njegovog zanimanja...“.
A posle Kosanovićevog i njegovog bekstva, kaže Eremić, nastalo je masovno dezertiranje iz partizana. Sve te ljude, begunce, okupio je Ilija Vlašić, poznat u tom kraju, u Gackoj dolini, čovjek koji je bio kod Ćujića. Od vojvode su tri pisma dobili: pozvao ih je da mu se priključe.
Nije ta odluka o priključenju četnicima bila tako jednostavna za dojučerašnje partizane. Eremić veli da je već bila smenjena Purićeva vlada u Londonu, već su pri partizanskim jedinicama postojale velike savezničke bojne misije, već je kralj Petar pozvao Dražu Mihailovića da se stavi pod Titovu Komandu.
Pitam Jocu Eremića, na kraju, kako je na njega delovao taj kraljev poziv.
„Ja sam ga, iskreno govoreći, saslušao bez velikih uzbuđenja. Ali na onaj narod, na borce, djelovao je strašno. Govorilo se da je kralj sigurno bio prisiljen, ali da ga nitko na svijetu na to nije smeo, ni mogao, prisiliti. Govorilo se da je to izdaja. Ljudi su vikali: treba da se odrekne kraljevstva, da abdicira u korist onog Čerčilovog sina, Randolfa, koji je pio rakiju sa nama u Slunju.“«    
 

Ante Beljo

Pero i Melko Čingrija u fokusu Prave Crvene Hrvatske

 
 
U Pravoj Crvenoj Hrvatskoj napisano je: Način kako nas vide neprijatelji je često karikaturalan, ali može biti takvo ogledalo i poučno razumnom čovjeku. Dugogodišnji dubrovački načelnik Pero Čingrija i njegova politika tema su za sebe koja bi tražila posebni članak; samo napominjem njegov postupak odvajanja od Narodne stranke (skupa sa Korčulanima) kada je u Splitu načelnik postao zaslužni Vicko Mihaljević koji je simpatizirao Austriju ali ne i Srbiju.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhMWFRUXGR8aGBgYGBoaIBggHxgbGBshHhggHyggHh8nHyAeITEhJSkrLi4uHx8zODMtNygtLisBCgoKBQUFDgUFDisZExkrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrKysrK//AABEIAJIBWAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xABXEAACAgAEAwUEBAYKDwgCAwABAgMRAAQSIQUxQQYTIlFhBzJxgRRCkaEVI1KxwdEWJDNUgpKywtLTNERTYmNyc4OTlKKjw+HwNUNVhLPi4/ElpEVkdP/EABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIRAxEAPwCZ+AI5+KmWWmEeXj0rXIljTH1sNWNSnCobB7tNv70YrOFH9v5n0gy4+3vW/Ti8L/fgEHLRigEUX5KMGmWS60D7MLB64cU8sA00CjoPsGB3a+Q+zCmO+CBwDb5KMkMVFj9F1t88L7sDC2OG2OAG3kMK0/o26DnhAw4RgAEGFJEMAYcHLfANoowQjF3/ANfbhdVgX1wCQvphOnbCwcVI40pSRwr1Hdjw2aZk28Xmp51gLS8AdcZv9lsR+pKV16L8PPQJN/FdAH8+CTtjCU1aJOVkELajS77+Losbn5DzwGlC4C+WM7L2yjUurRSgoupgdPLuzJtvvsCPiPniy4ZxhZzSqa0hgbBsEKw/lfaCMBY6RWHo8U+R42kxKqrKQqv4qFhrNWCeVG8V+R7bwPsUdWLaVXZiSO7B9PecAHqATywGprAZcUuR7SRSxmRASA8aMDQoyaK3ujWscj54YyvaxXKgxOuo0b6bgXt032PWn8twvwuFhfXBA3RGFg4AheAWw5eEEcsA0G6DfCguF1gYBBXDYSzhxzhJlUfWH2jAOgYLEY56Mbd4n8YfrwiTiUI5yx/x1/XgJdYDCsQzxfLAbzwj/OJ+vDL8fynXNQf6VP14CzrB6cY3iHaXTIzRZrKslDSrTRgDlqvfVd3vdV0J2MCHtTmAP7Iybkkk3KlAa7ABB5abG/p8w6BWEutYoMt2ny4kk15qHQWBjPeJsNCAihv72o74u8tmklQPGwdTyZTYNbc8AYGFVhYXBVgGpIwbwMOvyOBgObcR4e0vEMwQsvhhgAaIopXUn5TOpHu9L5nlti9zDzN3R7hlMbFlJki6o0e/vdG+0DGd4q0I4jMkyTPrhy+kRM437trtVIs0B8AGOFR5HItHr/B+YPj0aHEgdvAXtQz+IdOfO/mGrOen/uMfzm/9mFLn59vxUP8ArH/x4y2byuXidkXhksqryaO2BFDqW52arE9uH5cSSJ+DmISMuH0inIUHQttereugsHAWknE5z/3UHzzJ/qsMrxeYbFcoPMnNHf8A3WM4oQr/ANiuH03R7ugaN1bXViga3wtALocF6E79yPvuh1258vjgNEnG3rdsmP8AzBP8wYbfjxGxmyQ/zxP6sQZMvGBtw6EMYDIobua1g0Ij677sNvXDOUmYyAPw2CJNxq1wHTQY2QOamgPMb4Ce/aEfvrJfxif54w43aAV/ZmTH8Fj0/wAriBBnQIRI8GWO51aChq1/F0Bqss/hAwiPP5ssR9Cyi0dJXvVJDaNdEhNjp3quWAnHtIv7/wAoP80/9dhiTtWoPi4hlh8IH/rfPChx3SIrGTt/3QCZaQBl91qpvAb3resMrxueR9EP0UXKVUawzFRqINLYFijvVXgHv2Up+/o/llpP6WEp2oT9+8/LLPgj2mbuGDz5RJ2IEOhmZRYFFwVug12a5VyxbcJ4mZpSEmilQImrSbKtpYubAANnRt5HkLwFYnaRDyzTH4ZV/wBWGY+KQboZyokPiJyZVWYnmzFNNk/lHFzGnENM2o5ctt3OnX+Wb13X1dPLrq9MRO0eXzAyUneyIaR9ekEWTIpjI2sUoIPxwEhuz5POY3tuIYL2FDmh5DbBxcCYcsw42rwxZcbGgR+5csOdr85JBk8xNE1OiEqaBo/A4xOV7Q8Rh+gzTzxTR5t0XuggVlD1uCALq/trzwG5HAWN3mJTvf7nltzyv9x5+uDj4M45ZqYfBcuPXpDiTLxrLxuY3zESuKtC6hhq2Xa732w1xPtDlYHEc2Yjjc76WYA0eR9Bz3wCJeGsoUfSZtzXKEdD5RYeXhXh8U87fwwnn+Qq4jcU4xBH4SwZ0Uy90u7lQDuq9bIrBx9q8p9EXNtJohfkzA3dkEaRZsG/swEr8Er/AHSf/TSf0sU2cdBI8USZuZowC+nMSKFsWBZkFmvL0xdcD43l81H3mXkEig0SARRHQg0RtjM8UH4/Nhe8vvMuajLavcPKrPr8sA4zvV/Q83fkc64/4uFMkoqsjOfjnW/rMVOe70FKfiFMit+5C1LsAATyDItgrXlvviyyHfSK2XvOLqdT3kiraAKHIBBrSwGnr4i3SsBI7uYj+wG9NWbP6zhBy8p2/B0d/wB9mb/RiIMtJC8YWTPMwVH0lkKHVfgogWVuq9FxGzkMkkkkghzwWRyWXvEUbAxlQDyHhFXfUciCQtVyExI//HZb+FLfT/Ews8Kl/wDD8j82v/h4jvmGhjjQQTszIzvrmQOmuo612Bq2BBB/RiNwnhralMseYLd62snNKQg8DKSAfEBekA7+H1wEx+ES2P2jw4ep3/mYMcJzA/tXhy+dIf6OIPEeHktLLJC4JkBRVzFCQGQpfUJQIJIr4+SUz/ds8zwhZRlz3YGaD94QotaGwNLere8BZx5OYhTHHw+m5UpN+ZBAF74S/D82niZuHoL5mNh99jEBuy/4tWTJDvb3Rsy5VdLKFNjYkrZO3QDCsn2TtJFlyiq2g6KnkYM1uAGGrawQfmR0GAspos0m5nyEYvSLjI3q63cb1vWHZUziC2zWUQC7uI9Bf5fQAnEBuAyLlVj+iRuVlLae9fqoGrmLO5Gkk7Dmbw3luyBYt32SyoGk6SkkhJbUzJa7ACzZ8r22AwFhOc2oLPn8sqqLY9zyF0Dfeee2GlOZO68Ty1bN+4ryN1v3nWjv6Yj5Ts/mYYyscOW1yEd54pAuldJAsG7JLnkRyv1Jey0gUD6HkTJ3l3T6QoTwkg76tVihYqsBZpk88wBXPRUQCD9HBu9x9fliz7L8RfMZdJJNOu2VtPK1YrsD51eIuVymaSYKPo4yy2FVQ2oC9t+R2+A39MNdglYZQBukj/yzgNLeBWBgxgESoxHhIHnYu/huK+/AwtjscDAcq4sjNxHMaVnciLL7Qvo5o1avkSAeQvfAy2Slfuo5Y5IoFdyz/ShfiO2pgbJIGoURVn5SI8vM3FM40UUbsiZZg0kjIEPclRsPesFufL54fn4Yyp3UMeSQOmqXU5I7z3fCTZNLe5GAr+GxJBMjmGhG9GQZouFBJRWaMGtwTzJN4jrkUtQ8CJG0unvPphagFJbxahRKC6v5Ylpk5gJEX8HxBiCSGPj8Ya6JO/PmOf3T+C5KNVMeabh7xambQpUEE2t0dj4bXldHngKX8GRI00jJE0I7wwhpyC8qOQALfkV2N7CuQs4sOGZWKKoZ48rDDIh1p9JJJDaVQgMbYFUAvbkcaBo+HFQh+iFVJYAtGQpPMgXsT54d7zh96i+WJ0qm7KaVb0gDkALPL9GAqszDwd1VJDCVjU6Lc+EE21G/M7+VjlgT8K4REwVo4A3PzIDCweeynliyjzHDFXSGyo5/kHmbP34VJxzh97ywWBXIHYD4csBVhuExIABAqT02w2k0tsbHkx+/Fll+NZBzaSISbkJCnxaIwCwNbkIRy3o4L9kPDuQlh8/d67emHG7S5EAHvU+St5f4uAqMxNwmONHaOExMSgbu9XujxWSLPugXvifLxDIQSvaIjx6AWWL8rSqUyr8BXMfDDqdqskP+9HyR/wCjgl7UZG/fvfV+5SHfz9zn64CKO0ORL6O5Jra+466nFAEXzDdK3xYcM49lXkEcSsHI2/FFRVE1qqh7vL4YH7Kst0Mh+EMn9HATtRDW0cx+EEnz6YCYvG4y6R6ZdToHB7ttItWai1UD4Tt50OoxR8f4ys/D8yQkqER794jL1U7E7Xv+fFmvaZCLEGZI/wAi36cQuPcQfMZaWCLK5jXIulS0elQT1ZidgOd4Bzt3vw7NV/cT+a8UHs67JrogzmYkM0ndL3IPuwrp2CjqQOu32746B9HBTQ6hlIpgQCDtvYPMYcjgVQFRQABQAAAA8gOVYDneT4fDLx/Nd7GsmmFGXUAab8XuAevrzxQ+1bi4kkzMFxxd0I+aAyZgt4gAx3CJZO3X447B3Chi+hQx2LULI+OGZctGx1MiFuVlRdeV+XpgOde0PvII8tnovfjBiauRWRPDfmA3T1wribS8M4XlYVpCzqskrLrEJfU7sF6kEkDG14gRpUeEAOvPlVHFkEUijTD1wGB9kklxZuiz3mmbU40swKqQxFbXzw52jNS5vwg0+XbdxHyF+/Y6evp1xt441HLzxnuIZKVcxM6wLOkojNFwhVkBHUb9CMBSvLM6mM5YnWiR/wBlKaC6XQ152Wttr0jzGJoyjJFJcAuSYB1bNaNCoA6nvBufH9XnR8sPR8LIFfg6Idd5VO/2YlZiOeT38jE2+oapgdyNN+75bfZgIHEIYZXdHjhqNAsTHMsNeneMOV90HqbJ5c9sR+IZB5HMjwQN4LH7YJJRIwupVWuRsHne24oDFjDw2VTa5DLLQIH401vX1dFdOf68SYcnmhQ+i5NaUoviY0rbsNk5E8x1wFJnIcpJDEGGVEiqYtLTNSooZFFk3Y1LanfcjEWEwR2sjZNI5LEhjkkfwhg7DUdlG3X13xom4dmhuMtw8H4P5AH6nkAPkMQ53k71Ym/BolYbIdRY+XhNHAM5ns7mJghWLJd2iOI1/GafFTA+Y3A3HmefLDEHY7MLqAjyIULpQMrvVAhdTHc9N76t6Yv4YuIKAqnJqB0CS0Pvw60fECPfyo/gSf0sAgRZ/u95Mv3pYVStpC73tzLcsOZiLOsaSSJQFXcqTbfW+C+nrhmbLZ+v3fLj07pj9+rFMeMS9/8AR/whlhMdtAiN3zA9+r9OeA0WThzveAyzQmMVYVCC3hII3O1NTX1G1CrM3hcM6rU8qSNt4lTQOVHaz13+ZxUpk89sPpSD4QD9LYe/Bud/fo/0CfrwF3p9cAD1xRDhed/f3/68f68JbhGdr+z2HwgiwF/frig7Cj9ruvPTNIP9u/04SOC5sjfPyfKGH+jiz4NwoZaLu4yWN6iXO7Em2JI6/wDLAWtYInbfB4TWAD8sFg3GxwMBjMlweKXiObMqBv2vliL9VkU7fwRhzinCeHwI80sEKqgtmKDl5ctz0rriy4dHWezB88rlfz5gY5n7ceLNrhyqmlrvWHnuVW/hTfdgKri3b7LayMtw7L6OQaRBZ9dI5facXfYXtZk81MuXnyMEbt7jKilWNXRBFg+Rs4y/Yv2fSZ6JpjIIkvShK6tRHPaxsOX2+WNN2L9mmYgzizTlO7iJK6WvWfq7VsBz38sB0yHguVHLLxD4Rp+rDw4ZCNu5j/iL+rGK7Z+0hcjL3EcYmkFF/FpC2LAujZrf5jFdxX2vRq0Xcxd4CoaS2rRYB0jbdh1PK9sB0cZKLpGn8Vf1YN441F6VAHWgBjmvbL2nmFkTKKjlkVyzg0Ay6gNII3og36/ZD9pXaeSbh+WaK1jzFmQjpQHgJ+N/HTgOrxtGVDJpKkbFaII9CMOMRXx+7YY5Z7MeOiDhczzNUcMrV8CqtQHmWJr1OKXNe13NGQGOKJYx9VgWJHq1jf4D7cB25SPPlhCtvzOOfcT9pCDhy5qFB3sjd3oO4jcC2s7WK3Hna+uMtw32sZhYZRKFkmNd02kADneoCuW1eeA7ezjzwbOKxx72ee0LMzZpcvmmDrKSFbSqlWqwPCACpquV2Rib7Ve2ebys6QZdhGpjDl9IJa2YULBAAryvAdT1jzwsY83Q+0HiSsG+lMd7oqhB+IrHdew/HTnMnHmCtM1hwBtqUkEj0PP54C/FVgrGFg4QwwHKvbN2reLRlIHZWYa5GUkELZCqCPMgk+leeHfY72heaGSCVizREFWYkkq17bm9iPsI8sRvbbwrL6UzBcJmNlC3+6KD+T0K373y8sYr2Y8YTLZ0GRgscilGJNAcmF/MV88Bova/xuQyDKAhECiR6PvncKD6AC/KyPIY0vsc43JPlHjkJYwuAGPPSRYF9aIPyrHM/aRKG4jmCNx4a/0aDHYxlo+G8NcwoLjjLnb320jdjzO/P0wGoD4PVudseasj2vziZjv++d3N2CxprFVpG1eQAxc+zztBmTxJA8sj96WEgYk34S3u8rBHyFjAd+u8ZXtR26y+Rljil1Mz7nTR0Ldaj+ob7HHHsh2xn/CKZqSVq7zxKSQqoTRXTyAA+8XzxM9rvDXjz7SsbWZQyemkBCPlV/MYDv0OYBAYEUdwb6EXeE/hGK67yO/LUt/ZeOP9usnnG4dw5YhKydyolVATbd2mnUBuevzxz/inZ/NZdVeeB41bZSw61dehrocB6mle1Nc62/RjyzxCbMJm2efUMwJNTauYYG/1VXSqx1P2YcUzEvDMzGjFpYtSw2bIJjtBv0Dcrxyrj8OZSdhm9ffbFtZs7jbez0wHp/L5tXFq6sBsdJBo+RrEPiHaDLwkCXMRRnyZ1X7icclGWzXCOFysx0S5qVFXS192uhiTY2DHlty2OMXwjgGZzneNChkKbtbAEk35nc7E4D0VxfPF8nLJlWEj923d6SGttJ00QaO+POHBmb6XCWJ1d8hJPO9Yu/W8dA9jWWzEc84dHWLRTKwI8eoadj1rV9oxjJ9uJn0zZ2/z2A7D2x9okWQlSERmV9i4DadCn1o23WtvjjWzcZgWFZ3lRImAKszBQQwsbnqfLHAe38Im4pIkB7xnZVofl6QpF+n3b+WN97QOyOYmyeThy41mCkK2FFaAurcgbFfvwGo/Z7w7VpObj+O9fbVY0OUzSSKHR1dW3BUhgR6EbY85ce7CZrKQd/IYmUEBgjFitmhewHPbY43PsIzbsmYi5qjIw9NQYH4e6MB1uvX/AK2wsVWE36YXGPTAGDgwMKrAAwCSMDCjyOBgKDh/9mTj/wDq5b+VmMcV9s//AGj/AJpK+1sdw4cP25NsP7Fy38rMY5P7d+GkTwZgDZkMZPqp1D7Qx+zAbP2Wsh4ZlwB0e/j3jX+vGtkIrleOSexjtMihsnKwUltURJq7FMvx2sDrZx1wPYwHAfa9w4RcQZwSRMok36HdCP8AZv54cy/s8kzGUy0+VIJkB70O1UdVArtyrn12xO9t6/tmA/4I/wAs423sh4ikmQRAfFCSrjytiy/aD+fAYH2j9jRlYoZ1YtskUgI2tYwoYeQOnl8MMZDOhuBZiNq1RzKF+DOrf08da9oPC+/yGYQCyELrXmnjH21WPOsOacRtCvKRlJA6ldQH8r82AuMxIycMiTcCad3PqEVUA9d7Pyw44yi8NX3WzUjk8/EgDACx0BUHY17179Nh297LNDwvLBVs5cAyV/f++f49Yy3Yvi+Qg3zeWLyKbVx4h0NFCwWx54C24fwIjgc8ky0WcSxXzAGlA3zF/EEHFf7K+HxT5xkmRZFETEBgCL1ILo+hONvxLtVHxDhue7qN0ESj3q3BNjl8DtjB+y3ONHxCMKurvQYz6A+K/lp+y8BE7LKE4pAo2AzAUfDXpx0L2o9pIYJYkGXinnVdWqVdQjBOwrqTV89vnjl+bzLQ515FrVHOWF8rWQkX6WMXvtVif6b3rKVE0UbqD08AUj5EHAQe0vab6ZFEHhVJEJpk2DKRVUdxuPM/LHWPYrIDw+vKVx+Y/pxy3tR2mXNZbLRJB3fcAKzdL0hQF8gdJNHy9Ma72FcRlLzZeriC95f5LWq1/CH8nAdn2wWFrZwKwHIfbF2dnzEsEkCNId4yACa31Ak8gOdk7cscjjyrNIIlFuW0AeZJoC+XPHqHtNxJMtl5Z5CAqKSPU/VA9SaGPN/ZZWfPZbqTPGT/AKQE4CIYyrSJKjawKprBUihuPQCqx6I4JxSPOZNHBVgyU4sGjpplYdDjnftg4OY5hmVACyLocgfXANb1ta7fwcH7Ecm+vMS7iMqE9C139w/lYDBdmR+3MsD/AHaMf7YGO+8N7JZaLMvmY4gJGvezQv3iBdAn08zjz1UkeYpL7xJPDQs6g21Dqb6Y9RcK1mJDNQkKDWByDUNVel4Dhftf4KuXzgeNQqTJqIHLUCQ+32H54b7YZ586/D4hu7QRgn+/kbSdvkD88bj258O1ZWKYC+6konyVx+bUFHzxmvYz2eabM/S5Ae7g2S+rkUK9FBv4kYC79qvaiXKCLKZZjGSls68wo8KgHpyO435YwnEvwk2QWWd5JMrI4IMjayCLAO5LKDuPI/ZjYe3Tgr64c0qkpp7tyPqmyy38bIv0xgvwpnJsmYLZstBTNS7LZpbarqzsP1bB0T2ES/i80vUMh+0OP0Yyvth/7Tk/xE/kDFl7D8nM2ceRdQhWMiTyYmtK+p5t6V64i+2jLMOJXR8caFdufNdvmMB1PtR2cHEMiItQVqV42PIMF2v0IJHzxxB1z3CZ68UTn4MkgB+xh94vpjsfZrMNw/g6S53WTGuoruWAZ6RaPUWoo8uXTHN/aB7QFz8YhjgKIGDanILbAjYDlz53gN12C7cLnrikURzqLocnHUr5V5Hz6745H2oh/wDyGYUGicw9EmqJc9emLr2R8Nkl4gkiA6YgzOfirKBfqT9xxE7Y8Fnbik8SROzySFkAB8QY2CD5b7nkN8AzJFPwnPrdM0ZDCuTqRvV9CLHocbL2s9qS8OXigciOePvWqwWU7Kp9Odj4eWM97T5VEmWg1B5oIFjmcdWrlfUjc/P44PNdn5sxwnK5mNWcxGRHAFnR3hINc6U2NvPyBwFWezM68POd7xRGxAKAmyuvSCRyPiHL542/sCYa82L30xmvOjJf5x9uMLwzhmfzGXdYlmeCPxlbOm7+qvItzND1xr/Yr2enOa+lMrJFGrCzY1swqq6gcz6gYDuNDneHEGEhT5YdGAK8HWEjBhsAHGxweCY/mwMBR8PH7emo/wBqZb+XmcRu2fZ6PO5Z4XNH3kar0MAaP6D6E4dy0iJnpWZwLymXuyBXjmr9P24fl45lR72Yh+cifrwHmLjfCJsrK0M6aXH2MOjKeoPniRwbiuZE8XdzSatahRrbfxAAVe4PKsd/4t+Dc0ndztBKg5eNbX/FYGx8sU3Bey/CMtMJom1Mu6anLhfUCufxvAI9ofYWTPmJ4ZERktWD3RBIOxAO432re+YxoOxPZaPIQd0ja2Y6nc7ajy2HQeQxPTjUH5RPwRz/ADcGOOQdBKfhBMf5mAnPCDYO94wHBPZVl8vm+/MjSIp1RxlfcPMamvxV02HzxsPw7F+RP/q2Y/q8GvG0J2jzH+rzD86YCVmsoroVcBlYUykWCCKojrjmXGfY1Ez6svmDEh+oya636NqBr0N/HHR34spO0U5H+RcfnAwT8S5fiJz/AAAPzsMBScC7EZfL5R8r4nWUHvGOxexXTlQ5AcvjZw32U7BZXIMZI9ckjba3olQegAAA9TzxfHiL3tlZz8oh+eQYP8Jy9MlP/Gy/9dgMw3sxyRzTZp9ban190SNGonUdqsi99JNfLbF12m7J5bOoq5hTa+4ymmW+dHy9Dty8sTxxGb95zfx4P63AOen/AHpJ85If6eAo4uwWRGVOU7q4yQxa/EWHJtfn08qsVi37P8Ay+Sj7vLpoU7nqWPmzHc4cGcn/AHq3zkj/AF4V9IzB2+jf71P+eAn6eWAfniJ3+ZrbLp85v/YcRcxxHMIVDRQKW2UNmCNRAJIH4o3sCcBzX29Ry1lmBPc2wI6a+Yv103XwPnjN+xzg5mz3ekeGBdX8JrVR+c/LHYOJo+bh7uWHKyRSgUPpL+K9wVIhu+oIxC4LkBkYjHCmVjWyzHv3Yk8rJKWfL0rAXHF8gk34uQBkPvIQCG367X9hGJWQ4fFBGscUaxoOSqAAP+j1xWZrNSimZ8sgugdbMLHPyut9sJHGS+kLm8nbAFQVa9yFqjKDdsoo0bNYCVH2XyiznMrl4xMTZfTvfU+QPqBeLRPK+pxWlM1dd/lwT/gX/rsEuSzn74g+WXf+vwFlmcokilJEV0YUysAQR5EHngsnk441VIlWNB7qoAB9gGIn0XNdcxH8oD/WnAbJ5g88yt/5Ef0sBNny4dSrqrKRRBFgj1B2wzlOFwxIY44o0Q3aKiqpvn4QKxH+hT/vk/KJf04rM1xEo7JJm5EpguruoqJIBFbMfrDp+bAaPKZRI10xoqKOSqAoHyGFSZZGIZlUlfdJAJHwPTGWy3F45HRE4hMTIdK1HCBektW8V8gTiRmsyI9JfPZgBi4FJAbKNpblCeuAtuOcMTMQS5eT3ZFKkjmPIj1Bo45FlvYxJrqXNLov6iHUR8zQ+/G3fjcOnV9OzXw7uHmAxK33FX4T18vMYcTOKyysuazRESM1nuUBC89zEKHqduuAs+zPAYMnCIoFoc2J3LnzY9T9wxbBRzxh4e0cBKj6RmgWoEDumokKVApKYEGww2Neow63aCCrE+b8VaNWlQ9hW2OjyYG+WAx3tE9nWZkzpmyqB0mILeIDu2OzXf1TzsX19L6j2Y4KuUysWXU3oWieWpibY16sScUicZhfLyTJNOTGqs6tIq1rNDxBSOhw1+HoQoJfOUQaIddLEa7Ae6+o2/w88BtFiHTDsa11vGL4VxqCabuhJmgWNIxkNNsx3rkbRhW/1fOsQV7QhSRKmZB16V0ZpnBAcoxY+HSRXLkfOt8B0bAGMbwvieXnkWNWzq6wdLNK4U6dJIsOSD4uRrkcarI5Xu10hnbrbuzn7SeWAkE4AwKwS4AzyOBh0RbbnAwGTzmUb6WZEEd/R4Ae8A5B5jsT+jfliLDxLMLtJLk4qrckbgabIAPXxfDbE7NcMy2YzRXMRRzMmWhKhwGoF5gdj8MPZfs5klvTksuvwiTf7sBVw8akDL3mcyemxYV6NWp2+I1fdiNneOtb1xHKKtnQCQaXerPn7u/xxoczw/JxIXeCBFUWT3aCh9mDymWyzoHjij0m/wDuwORINggEEEEUfLAZLJdokDxtJxbLMqnxKGHiXSRXxujdXt64j8S4xBqkMPFolEhaw0jtSsBQXxEKQ2o6lqhpHTG+EMY+qg+SjC3ZApNClsmqPIb/AP1gOd5rj8MuXaFuJo0hdWEiq40gabX8WVJum32977HBxffUOJtZYkhcs5BGtWUbG9kBTaud41nCO0uWzGru3AChCS3gH4xNaVfM6fsxKzHF4o1LPLGKUsacclGokC96G+Aq07ZZX/DH4ZeXf/Zw4/bPL7VHmm26ZWb+hiYO0GX7xIhIpLKxBDLp8LIpUm9mt18PriSOKRNEksbrIjMEDIwYWX0cxtseeAqP2Yw9IM6fhlJv6OD/AGXoeWUzx/8AKyD84xZ8X4sINFozh2rw7ldrvSNyOm17kdNxE4b2mjlbSElU0x8SHcKFP2kMNvRvLAMDtST/AGjnf9DX6cK/ZI/7xzf8QD+diZw3jkc7aUV1sH3xp5BTQ+Rv5HEfIdpVkaNBFIrPz1CgOh+IB2uh0wDR7Ry/+H5s/KP9L4A7TTf+G5v/AHI/4mDzPagIXBy8/gvxaPBt11dB64kz8eIhEoy8xLMyhNB1AqGokfknTsf74eeAhzcdzDKV/Bma3/wkC/eJbxVcVE+ZjWJ+F5nQpJo5mIXzG5MhJ5nGgyvHZHJBysy0pYlhQOzkAeZJWq6al88MDtDNZAyM2xq/Pdhtty2Bv++GAo+G8JeOQSrwyYODdtmozvSjlrrkij5YRN2aDG/wUv1idWa56i5a6O96225b/DGtk4lN3AkTLt3hVj3ZO9i9Ivb3q+8YEvEZREGaLQTKqUTqtWYLYqqO/XAZnMcPzOkIuRgVdbNTZlubhtZsKed4jHs/miQfoGR2IbeeU7ggg33fOwPsxok4jO8Yd8uY21LSFhuCN+YsEYVmc7nNMRjy6a2QGRWkFRt4bAN+LruPLpgIa/hOwfo+Rscj30l+m/dYdV+LHmuSH8OU/wAwYX9Pzv8AcI9XTxDcjUCDvttpN3zNYk5GfNGT8akax0b0NZvYqdzyrV06jAMIOKfWOT/3v6sG8fE/7plB/AkP6cHwWTN265goT9QivCKABZRXM2T63W2CnOeoU2XvcAANROnrZs7g8q2vywDRy3Ez/bGVX/Muf54wiThnEm55nKH/AMqx/PLiZI2YaFNDxd4P3WjsTR2Xn188RFTPgW00C2AN72JsD0J1EDnvtXqDf4K4gN/peVHwyn/y4c/BnEf37l/9UP8AXYnZr6TpiAeIPR7xq25c1B3xHllnCxKZY+8ZmBZR4f3N2UsOvIHpgGk4Vn+uei+WVA/4uEvwbOWSc6tkUSMug232ssdtzg5EzTGxnYqDUPCByaqI6+R/RgpI8w1EZ2K+YtRuDGQNtheqm5Hbba8Aa8DzX/iDc/7hFt6YTL2fzZquJSr/AIsUP6VOLd2YQeKRQ5Wte+myKB2PLkdjiEHJy7x/TIu8NmOTw+EDdbGrxVRs3vgGpOz+ab/+SmHwihH83DP7HMyNvwnmP9HB/QxY8NZu8bVmklsEKoK3z1XQ8hY+V4rkWVJF77iCHQw1oVjXUNK7Hexzv+F8MAodnMx14pmfkkA/4eC/YzPX/aeb+Qh/q8L4zm43OqPOpEUU2F0vd1R0g3tf34dzuY70RRQZyNZNQ1MCpZwEOqk8yaPpgIw7Mz3X4TztV5w/1eLngHDGgQq2YmnJa9UxBI2AoEAbbX8zir7RZpkhWJM7HDOpTU7VbWCLK0as+L4A4uuCPcKXKspA0l13DECjv1N3+rATiMKiG+EnAV6N4ALmrkaKt1UNYNjfaj+SeoHUb9DgYeDggkdf0bYGAwvE+Cd7n1kDMD9Hy6nS7R+DvJS41KQTZC7eh88VWS7IZ0DVJMocGQ6TJI6nVEhTegw0zLfnpJ3JJvS5+CRpZBEac5WDQfJu9lN/IAHAaHPMxp4xsbb3lG/hAHMGqJJFbmueAr8r2ZlPDjlJZRr1l1NlhtP3yAkgGtgpobdMJ4n2RacyyO8azO8ZVlBOhVoOtnc2ti9tzdDli/4dBmVvvnRvDtpXkb2JO17fD9Jhvlc13i/thGUMrOukKdOqM3fMDwyiuurntgM7P7Pme/xiE96zhmDEkFiy7E0rLem16AegF52Z7OvlkzCvIrtM5e1XSATGqHw35i9vPD+ayU4lkZM3oU0QhVTpJ0r16GmobbnD6ZCVhEO+06F/GBQD3jWhvVsRyYcvrYDPcF7ALA8bPJG6pote6qyuXMJPM7knVdfbzxFl9nOpY0GaOmONoxcdk6lmS9WoclkAAN1o2qzjUZHh8kYkDZouGXSuwHdmq28R33G3wxWjghMmk512Y7qKB0jw3RB84yfjeAg/sD/GrKuZZWRpHUKnhUyaA1KWPPSSRytiaGJ2V4D9DgVBO0iGaIhSqimbMBmN8zZYDc9B64nplqg7j6UTIjDVITTUGDt1/JNc6HXywj6MqwKVmaUGSA2xvfvIdze9nnudr5YBQTO93FTxLJ4tav1sChSg7g+RI+OHIRmgsiySw62Vu6oHYgnc3zAtem3r1ruHjKfSgYUlV2JVrBCb9417+pYbefkBUfhyZPLyVDBNrXw76qC0y9Sei7DmfiNgtgc2YFqaDvNROuiVKHVoodWor8a9cQ5ZczoDyZuGMMSEbSCCPGx9CSosDpR6jEPL5PJaaTJ5kqoAsh7AQqVrx2enLyxe5LhkEsCxmJhEpUojl7HgBGxNqRZFdCDgIMyZut87CAwBUFATVvy23FFOnNT51iVmu9k0dxnI1IXx0qtqI0ksBewq9r+sMT5eCQNpLRglF0rudh5c/XB5fguXRtSxKDWm+exFEbnlWAo8hM4hZPp8csjqO6c6RpNKB53ZIO+5vbDOd1x6g/EgXFnSVUCwbAOncHdQBuTvsemhi4BllIYQJqFUa3FVW/nh5uFwlixiQluZKiz03wGcysqoyM/Eiyjcg6abckAn4HatyBiQZUZLTMGcHMRPRo6A0y0BtdDFzHwXLg2sKDbTsoqqA5cuQoeQ264jcXy0ccS6EVB3sPuqB/bCeXx+/AZuZYJB3q52YpGybizVsB+TZsrR8rOEcPzWVk1ZQZ6Z3kcFWGsMAFsAORVUp39fXE7hs0jhy2UWHe9JAFsN1BH1hverzxJGXmEiGOGJdSLqsL4HvxciCdrH/W4Urx5Ikn6TPqtww8WrrqplHh90G7O3xwrgmeyfeqIs3MzOSiBg2+pNZBBXn4SQenLF1J9O0toihutt+Zqzub5k1y5WeuJEhzAiBCwrLqOzXp002ne+Z28+ZwGejy2RaMyLLmHUA7ksD4VRqAIB5Vt531wiDM5AalCTMt0TTWLJj0gc6HOxsOY5Y0EKZ0xSBjEH0numXejbaS3Q+HTsB54aMXEBRDw+5uHJI1UN7CjYEHy2OAY4THk517tEkADCWnDDxCxtvvy93l99VphyTUv0aTXSmgX2XxEWw3vwkbiyVresabPfSAzmNkK6DpU89dDTudtPvdfLENY82Wa54NRAFKp2rV8TzIG9/DzCPMMrNCzDLyN3UaqqFXU14lVV++65A4j9xlYkVlgaOPU/eK6sCwXLyr9Y7+EV88WcK5lI2WSeHXpVY2/vtRB1XzsFRy5354blWU9zqmjZ+8cBlSgp7mcC7JsDbp0PPAVbxZUsScjOWJuwr/lD++26GvTFhw/I5aUlPoxUIAbOrSDz0jf3gTZ/Xh5459Ots3GFOlbC7WWoVvsTYF8+XycymXmTU8uZVoibA0gc1Cgayfyt9vOsAHCvlmXuG0p4ViYMNQQiq6kcqOIOTykDMqtkSgJIsqxrYiztyOwG55jlWHSs0haVM6iRAhgulTS0tamsEWQ2xws5lzHAozcetCrTSFaEihSW25JZonfbcbYB3PxxQSK6ZXW55Ogo2TprlV0xO5HM+uK7NaZGMh4eWkO9sDdhQRfhF8gPkPlZ9oMo0skYTNdwyhtqvVdMDp1C9Om+vXpeKuLvGk0rxFLPIBVbXZDLW9ClBWhdjc+gShkYu4L/AELxWfxNLZtghPKvdAPyHxwrgeXRpATkO4KKCrkDY0AQNtjvXyOI+ZoDx8SGobEeH3lLclBvmt6d91PqMTV4xCsSGTNxs0fiYjm6gVul2LDAnAJgYZkSGfJ6XCihJR7z3iBqrkD+fE7s+3gb8R9H8R8O290S3IczeKzi2Ua2lfP91C5BVSBpA0k0GLcuZ/6FT+ypBiaswcwAxXURWmgBQ9OoPUEedkLcjClFYBGBdYCHmHKmxsu+qunKj8P1+mBhU+4I/KFD53f3b4PAUuaiWXMqnetGwgQ+HYmtfI/wumGY4svHMrtmjrXmusaRS0bXmBthUsijOSNo1PFkonWls7vOCF35mht8MBViaN5DlGPjKshiGprrUaPMfq9MAqXLZRx3jTWsjMVZXIU+JiRz5b0elgYhLlsiw8c7HvFLUWIoEHYgChXeVXmRiXwaZJdMX0J4kUFl7yIKq71QFbE2T/8AeELPIGVBlKUgavAtL7mx2r0sX7owESFMjqUjvCzaKBJ+s1jrQNnnz+NnC458llXHdmS1YqwBY+jAg7EA77fkjEjMStHI6wZTWVYeIVzKWDuu1cqB29MLkkkoSDKW5YowNXp1CmuuRBuqvasAy+ayBR4wWKSPrb90ouSOTdPdGw9PPDMjZLLtHpV1ZkEqlWcncnmLNXZBJHK8SYs9myKOTo0PrJS3oJFbE1Z8twcWGWM1RgxhRpewKpSrARjY8itmhyrAQI/orJPP3W6By4tiWBXx+HlTbjYUSD1w5LJA0ZMKEESRjVpO/wCPiY+PrZN89+frgsrLnPdGXRPA1MGTn4ioqyQCa+3D3ERMUBekXXHYBsn8anptv6nl1uwF6TgACycIkT5/8sZ7K9q4mSKRw8aypE60pckys6KpCg0bXn6/HAaXDeYdgLRQx9W0/DocZ9e2OSKg961MocExyLYYOy7FQbYI5UdQNuYux4XxITd7QZe6cLTBgd4o5N1YAqfHVb8vkAh5nO8QKgx5aIN4rDS3XhOnehfiAvlsR61Ly0mcLjWkATTZp3Js3sPDyGwva8MQcdX6JHm3BCSLGQqAubkKqoGwJtmA5DFe3brKFdSu9UGsJVgCJmFsQBSyoSTQF89jQatDyvn1rCxjEZPtyhfTJE9ltKiPVIdpp4iSKHhAh1WLO522soynb5JGNRsFJ/F0V1Sf2No5kKpbvxsTtt1sAN0Dis4/+5D/ACkR+yZDiNwbtBFmWdUDoVYqC9AOVLKwXfcgob9KOJfHIx3RJv3k/wDUXAZbMrlhLbZmdSGPhJbxWRsDV1yo3yAwsZ6DKyCR8xMQVLaXYsFXqTt5job3xbRZeUuxkhRRvpJZTyPhFb1fP7fhhLZGdjq7qPVorVq9LoV5nr6XgCy+ZgkaeJJ37ydS1NfhpRESgNbAi6B5gnzxSzwZdDbvmFYMyqSxcalJG4qhyujVhsaJEzYcao4il7lWIbT4qoHa/dO56nCxDmO9bUFEWo6SrHVWkUSCOeq+R5VgKWXO5PSImMrBWY/X3ZqFX197byxInzGUbKgssxiElUA+q6YnluV3I64mJFOscYAiUhSHW2Cr4gE07cqvyw0kGcohmiVgBp0s1E6twbHLT9+Ag8T4fklEbNC7GQEqttZ5k2L2PjP/AEMQIczkonjZYJ7FsqkEjUCznSCbZtrA5Vv0xewpNrYzSQgIhIotakk0xse7sfswbZTMCIVKhdWFuSdk00dyD4r35cj88BCz+WyySNqy00pe3LKpI8ZZiNiPUVX6cJfLRGOMrBJGHdw6EtZqDMCls7XvXLmMTcrFOqtrzCMzDwUQFsAA106E9cNSB9ER79ZG7xipA2W4Zit+dfAdeeANZIFgS8rLTS0qEWxZUNPWryX0wxPm17owDJyMoKnuyDQF+H4e7qobYkwRyUhOdUatPQHxG769boCgAQOuJb+ElGzUQk1WdQW9IWyCuodCGv8AXgIH4qOFRHlW/GEK8QFNQBO9mqHx64TmMpH+KH0IsHUsyjkCaUK3S6ZufL80vPLRVfpccbab8WncE+EgFq+q3ngQ1Jqj+lh2kFLoFaOZNUSbojYnAMSZ5mYO2Ve1sKSpBoqK0H4MVJNbjywGyyQxxSw5K5PyfrLSnm3meV+fPBT5bwK304AEFVa1pgDZrxUSPMbjfAMl5ZtOaAJkVS4vwnWqkDz2BA23u/XAOZuHxBUySOrLrJICkMdRYEnry+ZPxEGNAzBW4WArGiSEoAvpYkVuKF4dzkNlGk4hUMigIQVGvmCdXIXqG/nWHGgWKZTJnjqU7q5UEggbEbcyQeXlgHeM6lqBMkJoxRBNFVNMdlI+XMVq8udnwGIKhIy4y5Y6mUadzys0PTrvig4hmYZGLDiBTkQoIpfCfFR+qQG35YuOzyeEqk/eKh02VI5H1O+97+mAu8JdcEI2/K+7B6D+V92AbCbk+Qr7rwMLMR33+7/ngYCiyZ/bz/8A+OH/ANSXFrMx0nfy/OMDAwCH6/D9eGFc3LudlWvT3sHgYBSsaj35jf8AinBTsdcQs7sb9fAxweBgKvtVMy5cFWKnvBuCQeR64XFM3fMNRru4zVnq8gODwMBBz07aZfE211udtxibNITE1knxRcz/AIRMDAwF6eRxzKGJdPIeDNlU291QGChfIDU1ActR8zgYGAtzw+I90DFGR9DYUUWvCpVdq6BmA8gx88XvZmMCNiAAW0liB7x7pBZ8zQAvAwMBXdr4lXhqKqhVEmWAUAAAfSYtgBsBid+CMvbDuIvcQfua8vCtcvJVHwVfIYGBgKngWRiPEs8hiQqiwMilRSktOxKiqB1Emx1JPXGnTg+XAKjLw0bsd2lG6JsVvdL9g8sDAwEtMpGp1KiKTuSFAJNVz+G2InG/3Fviv8tcDAwHPp8y5ndS7FdcuxY1tI4G2LftNOy5OEqxBuTcEj6knXAwMBD7Lzsc4AWatb7Wa/c26fIfZiihzD6T4m2YDmfhgYGAkZJjqG/5X5jhvLmpoiNj+LN/ACsDAwFp7QmIza0a/Ep/6r4teFqDw+SxdpFfr+JiOBgYCtaFTDkwVBHeTbECvfNbYX2fUbbf95/w8zgYGAncOyqFQxRSwc0SosVICN/QgV8Bi2zeUjadiyIT5lQfqAfmwMDAF2hgQICFWwI1BobDvV2+HphHZuFe6gbSNWgHVQuygs3zvAwMBLkyMRRVMaFQWoFRQvnQra8LXJRd0V7tNOoGtIq751XP1wWBgHEyUelF7tNK+6NIpdwdhW3IYRl8ujTTFkViGXcgE+4h5/HfAwMAs8KgLWYIieVmNfKh0xNgy6R6RGioCdwoC34W51gYGAkw+6vwwrAwMAG5HAwMDAf/2Q==
Čingrijina vila u kojoj su odsjedali mnogi (neka uđu i plate!) pa i debelokožac Hermann Göring toliko nalik maršalu J. B. Titu ima u sebi masonske znakove poput Sfinge, maurske pendžere, neukusnu i bludnu morsku sirenu (postoji i djelo Vojnovićevo Sirene) te vojnovićevski natpis "Hoće li vječni raj biti ljepši od ovoga moga? O Perovom sinčeku (sinčiću) Melku sam već pisao u Hrvatskom fokusu:
https://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/hrvatska/16240-mracno-prorostvo-iz-1939-godine
Prava Crvena Hrvatska (u daljem tekstu P.C.H. je izlazila 1905. do 1918., urednik je bio don Ivo Prodan, rođen u pelješkoj Janjini, ali po roditeljima iz Zagvozda. Bio je prvi autentični dalmatinski pravaš i iako ga krste radikalnim i nerealnim izgleda da su njegovi stavovi o srpskoj politici bili vjerodostojni. Dugo je djelovao u Zadru, gdje mu je podignut i spomenik. Napominjem da za razliku od SAD-a gdje je Joseph Pulitzer mogao u žutoj štampi (tisku) lagati, davati klevete i slično u Austriji su zakoni bilo strogi i ozbiljni.
P.C.H 25. 3. 1905. piše: "Općinsko je vijeće zaključilo da se gradnja dubrovačkoga električnoga tramvaja od Gruža do Dubrovnika preda jednom dioničarskom društvu,kojemu će općina ustupiti koncesiju... Vijećnik dr. Melko Čingrija je istaknuo da će ovo poduzeće biti unosno, ali da ga općina ne smije sama preuzeti... jer tobože municipalizacijom ovakovih pothvata u Engleskoj pokazalo da bolje uspijevaju u privatnim rukama..." P.C.H. zaključuje naprotiv "svi socijalno politički pisci baš najviše zagovaraju ovu vrstu municipilazacije i nazivlju bezumljem kad općina pušti takova poduzeća privatnim društvima, koja iz toga vuku 12 i više posto dobiti. Dr. Čingrija je spomenuo i to da ovakova poduzeća bolje uspijevaju kad su u privatnim rukama, jer im je dobit pobuda. Dopustit ćemo da je tako, ali ima li općini biti mjerilom to da nekolicina kapitalista dobro ulože svoj novac, kad je s druge strane štetno čitavo građanstvo?"
P.C.H. 3. 11. 1906. komentira poziv Pera Čingrije načelnicima da provedu mjesne organizacije. Ističu da "gospoda načelnicu su stafaža (fr. oživljavanje slike, osobito likovima pastira) hrvatske stranke, koja ih podupire i uzdrži s njima sveze. Po zanimanju su većinom uz gdjekoju iznimku kamatnici ili plitki imućnici. Stranka ih tako po svojoj narodnjačkoj metodi eksploatiše u svoje svrhe, te se tako drži".
U istom broju piše se o posljedicama odlaska vojske u Boku koji će puk (brijače, mesare, pralje, gostioničare, kafane, "stanare", obrtnike i dr.) ekonomski pogoditi. Tome uzrok P.C.H. vidi u načelniku Čingriji kojemu je samo da uzveliča sebe, a do puka mu nije stalo. Navode da dr. Melko i otac mu Pero rade iz zabave, obijesti i prkosa, a za razliku od naroda pun im je džep i trbuh od narodnog novca! List ističe da mu je sveta dužnost skinuti Čingrijama s lica maškar (masku) narodnih vogja i prijatelja".
 
10. 11. 1906. P.C.H. piše: "Prkosna ambicija. Ko god dogje u Dubrovnik čudom se čudi i pita zašto se je uništilo starinsko ime "Ulica Široka, a učinila se ona prava nakaza, metnuvši crnu mramornu ploču, ko da ondje u zidu čigove (čije) kosti počivaju, a na kojoj se peči (drzno oholi) čudnovato Dubrovčanima ime Čingrijina ulica"... jer što je Pero Čingrija zaslužan za Dubrovnik? Što je dobra gradu učinio? Zar je tada glasoviti pjesnik današnjega doba? Zar književnik? Zar dobrotvor? Da što? Na upit pak, ko je postavio ploču, odgovorismo: Prkos i ambicija."
U istom broju se navodi da je zastupnik Melko Čingrija upozorio "rezolucionaše (pristaše Riječke rezolucije 1905. o političkom približavanju Srbima) da treba glasovati protiv bilo kojeg prijedloga pravaša, i tako se postupilo kada se tražilo da se odstrani prodaja iz "Gospe" (katedrale, biskupa je smetala vika i psovke prodavača što se čulo jasno u crkvi, T.T.), ili izgradnja javnoga zahoda u Gružu (uz toliki promet luke i začetak turizma?!) itd.
List navodi da je stav P. Čingrije "Ne, neću za despet (inat), ja sam potestat. (gradonačelnik) Ja zapovjedam!
24. 11. 1906. list zlurado javlja da se Melku izjalovio natječaj za ravnatelja bankarskog društva "Dalmatia", premda se je nudio i ministru u Beču. "Hoće naš Melko za interes, ta on je Čingrija". Spominje se i mala afera Melka Čingrije sa društvom Gundulić kada je protustatutarno htio nametnuti zajednički nastup sa srpskom muzikom.
15. 12. 1906. P.C.H. se pita: "jesu li Čingrija i Božo Mičić (Miće, T.T.) pravi Hrvati, kad je Trgovačka Obrtnička Komora glasovala ono 2.000 Kr. jadnoj i nevoljnoj "Zadruzi", poslije onog poznatog požara... (spominje ulagivanje srpskim glasačima i nanošenje štete bijednom radništvu, T.T.)? Je li Melko Čingrija pravi Hrvat kad je ono za inat o Novoj godini "Hrvatskoj Pučkoj Štedionici" bacio na ulicu svu robu? Nije ga duša ni savjest pekla da to učini zavodu u kojem je uloženo i dobro administrirano ono štednje našeg siromašnog radništva... Jesu li Čingrija i Mičić pravi Hrvati kad prigodom sakupljanja za izgorjelu "Hrvatsku Radničku Zadrugu" niti prebijene pare nijesu htjeli dati?... kad iz "Hrvatskog Sokola" odbacuju ljude i neće da ih za članove prime, već škandale prouzročuju, ne htijući primiti u upravu od nas predložene ljude?... kad Banka na kojoj klika zapovijeda nikada niti novčića pomoći nije dala za "Zadrugu",to najzaslužnije hrvatsko društvo u Dubrovniku... kad Čingrija nazivlje Hrvate koji su ga na stolicu uspeli, sektom?
...Dubrovačka je klika (misli na Čingriju i drugove, T.T.) trulež, prava guba koju treba energično čistiti i daleko od naroda tjerati, da nam ne otruje i ne ogubavi još ovo zdravog hrvatstva. Dolje obrazine!"
U istom broju piše se o Kosti Vojnoviću kao idealnom pjesniku slobodne Hrvatske, čistoj duši, golubinjoj ćudi, čelik značaju, mučeniku hrvatskog patriotizma koji "dobio je vizit kartu od dr. Čingrije na kojoj je bilo napisano: "Kosto, zaludu se trudiš, jer ću ja kandidirati protu tebi za odvjetnika Blagog djela (Opera Pia, dubrovačka zaklada za potrebite)." Čingrija bude izabran, a Vojnovića u grob položiše. (je li pravdajući svoj izlaz iz politike i odstupanje  Narodne stranke od kršćanstva u svom pismu Strossmayeru Kosta mislio i na Čingriju? T.T.)
 
Šibajući Supila, ali i Melka Čingriju list piše: "nije karakter onaj koji političko svoje djelovanje udešava ili prema vjetru koji puše... ili prema onomu koji vodi do popularnosti i do ovacija, nije karakter onaj koji upotrebljava politiku da se šarlatanski popne i glumeći dogje do položaja (ovo vrijedi i za dr. M. Čingriju), nije karakter onaj... koji jezikom radi za narod i slobodu, da okrene kabanicom tek što mu pogje za rukom dočepati se višega doticaja...", te jedno govori drugo misli treće radi. Prethodno napominje štetnost takvih ljudi Domovini i idealima, ali ih ne naziva izdajicama.
 

Teo Trostmann

Anketa

Tko je u pravu: Zoran Milanović ili Andrej Plenković?

Ponedjeljak, 26/10/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1779 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević