Get Adobe Flash player
Nametnuta protuhrvatska Plenkovićeva pomirba

Nametnuta protuhrvatska Plenkovićeva pomirba

Primjer Milana Babića je dobar i jedini ispravan put za suživot i...

Karolina Velika!

Karolina Velika!

Vidimo izgrađenu osobu koja njeguje obiteljske vrijednosti i od koje...

Plenković je u svojoj izdaji nadmašio i Titu

Plenković je u svojoj izdaji nadmašio i Titu

Vraća Hrvatskoj ustav iz 1974., jer vraća Srbe u ustav, i onda će ići...

IDS talijanizirao Istru i udaljio od Hrvatske

IDS talijanizirao Istru i udaljio od Hrvatske

IDS-u je uspjelo što nije ni Benitu...

Tko su ti koji kontroliraju istinu!?

Tko su ti koji kontroliraju istinu!?

Najviše fantazije danas ima u genderističkoj...

 • Nametnuta protuhrvatska Plenkovićeva pomirba

  Nametnuta protuhrvatska Plenkovićeva pomirba

  utorak, 04. kolovoza 2020. 13:16
 • Karolina Velika!

  Karolina Velika!

  utorak, 04. kolovoza 2020. 13:09
 • Plenković je u svojoj izdaji nadmašio i Titu

  Plenković je u svojoj izdaji nadmašio i Titu

  četvrtak, 06. kolovoza 2020. 09:32
 • IDS talijanizirao Istru i udaljio od Hrvatske

  IDS talijanizirao Istru i udaljio od Hrvatske

  utorak, 04. kolovoza 2020. 13:04
 • Tko su ti koji kontroliraju istinu!?

  Tko su ti koji kontroliraju istinu!?

  četvrtak, 06. kolovoza 2020. 17:31

Ja bih bio ništarija, kad ne bih bio osjetio bilo hrvatskog naroda

 
 
U svojoj višestoljetnoj opstojnosti zagrebačka nadbiskupija dala je hrvatskom narodu velik broj uzornih i slavnih biskupa, među kojima je bilo državnika i vojnika, pisaca i mecena, ljudi pobožna i krjeposna života, no u osobi nadbiskupa i kardinala Alojzija Stepinca dala mu je i prvog sveca. 
 
Djetinjstvo i školovanje
 
Alojzije Viktor Stepinac se rodio 8. svibnja 1898. u selu Brezariću u župi Krašić. Pučku školu završio je 1909. u Krašiću, a klasičnu gimnaziju i maturu 1916. u Zagrebu.  Nakon gimnazije bio je pozvan u Austrougarsku vojsku.  Za vrijeme Prvoga svjetskog rata sudjelovao je u borbama na talijanskom i solunskom bojišu, a u srpnju 1918. bio je ranjen i zarobljen. Iz ratnog zarobljeništva vratio se kući s činom potporučnika. Godinu dana kasnije, na nagovor svoga oca, otputovao je u Zagreb gdje se upisao na Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Već nakon prvog semestra, zbog nedoumice i sumnje u izbor pravoga zvanja, prekida studij i vraća se kući. U ljeto 1924. odlučio je postati svećenik, a u jesen iste godine zagrebački nadbiskup Antun Bauer ga šalje na studij u Rim. Studirao je na Papinskom sveučilištu Gregorijani. Za svećenika je bio zare]en 26. listopada 1930., a mladu misu je slavio u crkvi Santa Marria Maggiore.  Papa Pio XI. imenovao ga je 28. svibnja 1934. zagrebačkim nadbiskupom koadjutorom s pravom nasljedstva, a 24. lipnja 1934. zaređen je za biskupa u zagrebačkoj katedrali. Poslije smrti nadbiskupa Bauera 7. prosinca 1937.  je preuzeo je upravu zagrebačke nadbiskupije, a nakon toga i predsjedništvo tadašnje Biskupske konferencije Jugoslavije.  
http://www.zupa-brestovsko.com/stepinac/slike/Stepinac3.jpg
Iako do njegova imenovanja skoro nitko nije znao tko je Alojzije Stepinac, nakon imenovanja, u kratkom vremenu, a posebno u ratnim godinama, Stepinac je postao poznat po svojoj hrabrosti, svetosti i odanosti Crkvi i svom hrvatskom narodu. Javno i otvoreno je zastupao pravo svakoga naroda na državnu nezavisnost i narodnu slobodu. Isticao je da Katolička Crkva ne pozna i ne prihvaća više ili niže rase i da su svi ljudi, bez obzira na boju kože, Božja stvorenja. Poštivao je svaku državnu vlast, ali se nijednoj nije priklanjao i od svih je tražio da poštuju prava Crkve i dostojanstvo svake osobe. Prigodom posjeta srbijanskog kraljevskog prijestoljonasljednika kneza Pavla Zagrebu, na vratima crkve sv. Marka, u svom pozdravnom govoru nadbiskup Stepinac je rekao: “Radujem se da Vašoj kraljevskoj Visosti mogu pružiti svojim pozdravom dokaz, kojim crkva katolička poštuje vlast i njezine nositelje... Mogu uvjeriti Vašu kraljevsku Visost, da me amo nije nagnala kruta nevolja, nego savjest, da mi je kao katoličkom biskupu sveta dužnost govoriti i onda, kada bi drugi možda šutjeli (...) Crkva katolička jasno upozorava na to, da je jedini sigurni temelj svakog autoriteta u Bogu i poštivanju Boga. Rastaviti autoritet od Boga diranjem u tuđa prava, prava Crkve ili prava naroda, znači za svakoga nosioca vlasti sjeći vlastitu granu na kojoj se diže...” (Vinko Nikolić, Stepinac mu je ime, I. svezak, Zagreb, 1991. str. 39.).
 
Stepinčev odnos prema Nezavisnoj Državi Hravtskoj
 
Poput većine Hrvata, nadbiskup Stepinac se radovao proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (10. travnja 1941.), jer je u njezinu ostvarenju osjetio duboki izraz volje i težnje hrvatskog naroda za slobodom. 12. travnja, dva dana nakon uspostave NDH, posjetio je Slavka Kvaternika i čestitao mu uspostavu Hrvatske države, a 16. travnja primio ga je i dr. Ante Pavelić. Kao Hrvat i hrvatski metropolit želio je da zakoni i odredbe Hrvatske države budu u skladu s Božjim zakonima. Dva tjedna nakon uspostave Nezavisne Države Hrvatske, 28. travnja 1941., uputio je kleru zagrebačke nadbiskupije okružnicu u kojoj traži da se 4. svibnja u svim župnim crkvama održi svečani Te Deum. U toj okružnici nadbiskup Stepinac ističe:
 
“Događaji su ovo, koji su narod naš donijeli ususret davno sanjanom i željkovanom idealu. Časovi su ovo, u kojima ne govori više jezik, nego krv svojom tajanstvaenom povezanošću sa zemljom, u kojoj smo ugledali svijetlo Božje i s narodom iz kojega smo nikli. (…) Kolikogod bili heterogeni faktori, koji utječu na tok zbivanja, ipak je lako razabrati ruke Božje na djelu.  (…) Govoreći vam dakle kao predstavnik Crkve i pastir duše, molim vas i pozivam da svim silama nastojite i radite oko toga, da naša Hrvatska bude Božja zemlja, jer će samo tako mći izvršiti dvije bitne zadaće, koje kao država treba izvršiti u korist svojih članova. (…) Vjerna Bogu i Crkvi pokazat će, da vjeruje i da je konačni cilj svega ljudskog težnja k vječnosti, gdje se nalazi prava vječna domovina. (…) No vjerna Bogu i Crkvi naša će Hrvatska (…) postaviti i najčvršće temelje i zdrav razvitak zemaljskih narodnih vrednota i svoje državne slobode i čvrstoće. (…) Moramo svuda upozoravati i učiti, da sveti zanos i plemenito oduševljenje u izgrađivanju temelja mlade Države Hrvatske bude nadahnut strahom Božjim i ljubavlju za božji zakon i njegove zapovijedi, jer će samo na Božjem zakonu, a ne na lažnim načelima ovoga svijeta Država Hrvatska moći biti izgrađena na čvrstom temelju.” (Krišto, Jure: Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska: Dokumenti, Knjiga druga; Zagreb: Hrvatski institut za povijest – Dom i svijet, 1998.; dokument br. 10, str. 34.-36.).
http://www.ivanjareka.zupa.hr/wp-content/uploads/2014/02/Alojzije_Stepinac_on_trial.jpg
Na žalost, zbog unutrašnjeg neprijateljstva jugokomunista i četnika, te vanjskih pritisaka koji su uslijedili prema NDH ne samo od protivnika već i od tzv. hrvatskih saveznika, tadašnja hrvatska vlast, na čelu s dr. Antom Pavelićem, izgubila je moralni kompas u donošenju ispravnih odluka o kojima je ovisila budućnost mlade države Hrvatske. Protivnici države i neprijatelji hrvatskog naroda usmjerili su svoju propagandu ne samo protiv Ustaškog režima već i protiv države.  Hrvatski komunisti, umjesto da su rušili Pavelića i njegov režim, rušili su državu Hrvatsku. Državu o kojoj je ovisila sudbina hrvatskog naroda, namjerno su poistovjetili s Pavelićevim režimom. Nadbiskup Stepinac je bio potpuno drukčiji. Sjetimo se njegove hrabre izjave koju u lice dobacuje krvnicima i neprijateljima Hrvatske i hrvatskog naroda: "Hrvatski se narod plebiscitarno izjasnio za hrvatsku državu i ja bih bio ništarija, kad ne bih bio osjetio bilo hrvatskog naroda, koji je bio rob u bivšoj Jugoslaviji." Iako se bio razočarao u tadašnju hrvatsku vlast, Stepinac se nije odrekao države. Kritizirao je Ustaški režim ali je ostao vjeran hrvatskoj državi. “Poslije tolikih nemilih ispada po dužnosti sam morao istupiti i napasti neka djela Ustaša i Nijemaca. Onda su mi predbacili da rušim državu.” (Juraj Batelja n.d. str. 239.-240.).  
 
Stepinca je boljela svaka nepravda. Kad god mu je bilo moguće, svojim zauzimanjem je nastojao udovoljiti pravdi i umanjiti ljudsku bol i patnje. Znao je da su Nijemci i Talijani vršili velik pritisak na Hrvatsku i da su Nijemci od Hrvatske tražili da Židovi nose na rukavu Davidovu zvijezdu, no time ne opravdava hrvatsku vlast već Paveliću poručuje: “Poglavniče lupite šakom po stolu i otvoreno recite Nijemcima i Talijanima, da ovako dalje ne ide”. (Isto) 
 
Jugokomunistički zločini i Stepinčeva hrabrost
 
Nakon propasti NDH i uspostave komunističke Jugoslavije Titina vlast je bila okrutna prema Crkvi i hrvatskom narodu. Hrvati su nemilosrdno proganjani, zatvarani i ubijani bez suda. “Tito je Crkvi navijestio rat do istrijebljenja. Katoličke škole su zatvarane, društva nestala, tisak zabranjen, a vjeronauk u školama zamjenjuje Marksova nauka. Crkvi su oduzeta sva dobra, da je načini prosjakinjom, ovisnom od mrvica, koje će joj režim dobacivati, ako bude s njim surađivala.” (Davor Berezovski: Suđenje kardinalu Stepincu).
 
Stepinac je neustrašivo protestirao na jugoslavenske zločine i nepravdu i zato su ga već 17. svibnja 1945. komunističke vlasti uhitile i zatvorile. Iz zatvora je pušten 3. lipnja, a sutradan 4. lipnja Tito ga je pozvao na razgovor i tražio od njega da osnuje “narodnu crkvu” neovisnu od Rima. Stepinac je to odbio. Ostao je vjeran Bogu i Rimskom poglavaru. 18. rujna 1946. jugoslavenska vlast ga je ponovo uhitila a 30. rujna izvela ga pred montirani sudski proces. Na tom sramotnom jugoslavenskom sudu, u svom govoru 3. listopada, nadbiskup Stepinac je između ostalog rekao:

 

“Na sve tužbe koje su ovdje protiv mene iznesene, odgovaram da je moja savjest mirna, makar se publika tome smijala. Sada se ne kanim braniti niti apelirati protiv osude. Ja sam za svoje uvjerenje sposoban podnijeti ne samo ismjehivanje, prezir i poniženje, nego -jer mi je savjest čista- pripravan sam svaki čas i umrijeti. Stotinu puta je ovdje ponovljen izraz ‘optuženi Stepinac’. Ali nitko nije toliko naivan, da ne bi znao, da iza toga ‘optuženoga Stepinca’ sjedi na optuženičkoj klupi nadbiskup zagrebački, hrvatski metropolita i predstavnik Katoličke Crkve u Jugoslaviji. Nisam bio persona grata ni Nijemcima ni ustašama. Nisam bio ustaša, niti sam položio njihovu zakletvu, kako su učinili vaši činovnici, koji su ovdje. Hrvatski se narod plebiscitarno izjasnio za hrvatsku državu i ja bih bio ništarija, kad ne bih bio osjetio bilo hrvatskog naroda, koji je bio rob u bivšoj Jugoslaviji. Rekao sam: Hrvatima se nije dozvoljavalo da napreduju u vojsci ili da uđu u diplomaciju osim da promjene vjeru ili ožene inovjerku. Što sam govorio o pravu hrvatskog naroda na slobodu i nezavisnost, sve je u skladu s osnovnim principima saveznika istaknutim u Jalti i u Atlantskoj povelji. Ako prema ovim zaključcima svaki narod ima pravo na svoju nezavisnost, zašto bi se to onda branilo samo hrvatskom narodu? Zar katolički biskup i metropolita ne bi o tom smio ni pisnuti? Ako treba, past ćemo, jer smo vršili svoju dužnost.”
http://images.news-bar.hr/foto/4627/stepinac__large.jpg
Dana 11. listopada 1946. nadbiskup Stepinac je osuđen kao neprijatelj naroda na 16 godina zatvora i prisilnog rada, a 19. listopada iste godine odveden je u Lepoglavu na izdržavanje kazne, a odatle je 5 prosinca 1951. godine bio premješten u rodni Krašić na izdržavanje kazne u kućnom pritvoru. Dana 12. siječnja 1953. godine papa Pio XII. imenovao ga je kardinalom, a jugoslavenske su vlasti zbog toga prekinule diplomatske odnose sa Svetom Stolicom. Jugoslavenska vlast smatrala je Stepinca opasnim i krivim zbog njegove neizmjerne ljubavi prema Bogu, domovini i čovjeku. Milovan Đilas, jedan od najbližih Titonih ratnih i poslijeratnih suradnika, priznao je Stepinčevu veličinu i nevinost. “Govoreći istinu, ja vjerujem, a nisam sam, koji to vjeruje, da je Stepinac potpun čovjek, ispravna karaktera, kojega je nemoguće svinuti. Bio je stvarno nepravedno osuđen…” “Msgr. Stepinac došao je na sud kao duhovni učitelj Hrvata, a izašao je sa suda kao vođa svog naroda i kao primjer za svijet.” (biskup Fulton Sheen)
 
Hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, iako sa zakašnjenjem od nekoliko desetljeća, s pravom je konstatirao: “Nasuprot i Mačeku i Paveliću i Titu imamo ličnost Alojzija Stepinca, prvog čovjeka Crkve u Hrvata, hrvatskog muža, koji je bio za hrvatsku državu, za uspostavu i održanje hrvatske države bez ideoloških ograničenja, i u tome je veličina i povijesna zasluga Stepinca. Po tome se može govoriti o Stepinčevoj Crkvi, Crkvi koja je bila sa svojim narodom, koja je željela samostalnost Hrvatske države.” (Dr. Franjo Tuđman: Ja ću za te molit Boga, a ti oslobodi Rvacku! – intervju za list MI 29. siječnja 1992.)    
 
Smrt sveca
 
Kardinal Stepinac je umro 10. veljače 1960. godine. Umro je moleći za svoje progonitelje i izgovarajućiriječi "Oče, budi volja tvoja!" Pokopan je u zagrebačkoj katedrali. “Njegovi su ga krvnici htjeli uništiti, a uveličali su ga mučeničkom aureolom. Mislili su da će izbrisati njegovo ime, a učinili su ga besmrtnim... Za svoje progonitelje kardinal Stepinac je umro. Za nas i za cijeli katolički svijet započeo je njegov besmrtni život slave i pobjede. Jer je jedan mučenik uzišao na nebesa” (Alfredo Cifuentes, čileanski nadbiskup; El Diario Ilustrado, Santiago de Chile, 16. 2. 1960.).
 
“Kardinal je bio sveti duhovni čovjek, koji se volio družiti s radnicima... Umro je mučeničkom smrću, težom možda o ijedne za koju se ikada znalo, jer je umirao polako pod Titovom vlašću kroz posljednjih petnaest godina ...” (Catholic Harold, SAD, 19. 2. 1960.). I zato nije čudo što je većina svijeta njegovu smrt doživjela kao smrt pravednika i sveca. Louis Breiner, nekadašnji predsjednik Društva američkih Židova govoreći o kardinalu Stepincu rekao je: “Ovaj visoki crkveni predstavnik osuđen je kao suradnik nacizma. Mi Židovi prosvjedujemo protiv takvih kleveta. Jer mi poznajemo njegovu prošlost, mi možemo reći, da je on od 1934. i u sljedećim godinama bio vjerni prijatelj Židova. (www.geocities.com/duhovni_velikani).
 
Konferencija Svete Stolice za proglašenje svetaca priznala je Stepinca mučenikom, a 3. listopada 1998. u hrvatskom marijanskom svetištu Mariji Bistrici papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim. Prilikom beatifikacije sv. Otac je rekao: “U osobi se novoga blaženika spaja, da se tako izrazim, cjelokupna tragedija koja je pogodila hrvatsko pučanstvo i Europu komunizmom. On je sada u nebeskoj slavi okružen svima onima koji su, kao i on, dobar boj bili, kaleći svoju vjeru u kušnjama i nevoljama. U njega danas s pouzdanjem upiremo svoj pogled iščući njegov zagovor.” (Papa Ivan Pavao II. prilikom beatifikacije bl. Alojzija Stepinca; Marija Bistrica, 3. listopada 1998.) 
 
Zaključak
 
Nadbiskup Stepinac je savjesno i hrabro u ime Boga i njegovih zakona branio slobodu i dostojanstvo svih ljudi i svih naroda. Javno i neustrašivo je isticao pravo hrvatskog naroda na svoju slobodnu i novisnu državu, ali isto tako, bez straha i diplomatskih manira, osuđivao je sva zla koja su pojedinci činili nad nevinim ljudima zbog njihove nacionalne ili vjerske pripadnosti ili zbog drukčijih političkih uvjerenja. “Uvijek je želio dobro svom narodu i svakom narodu; nastojao je pomoći svakom čovjeku bez obzira na uvjerenja...” (Kardinal Franjo Kuharić; AKSA, 8. 2. 1980.).
 
“Dr. Alojzije Stepinac nije bio ni umjetnik, ni vojnik, ni političar, nego samo svećenik u najuzvišenijem smislu riječi. I baš tom predanošću svom pozivu, on je za hrvatski narod učinio više nego ijedan od njegovih predšasnika. Stepinac je živio za Izvor svega života i za nj je bio spreman podnijeti sve muke. I time je od Izvora dobio potrebnu snagu da bude svom narodu nešto više od običnog duhovnog pastira. Postao je Hrvatskoj ‘luč koja svijetli u tami’. Ta Luč je bila jača od svih tenkova, mudrija od svih diplomata, uzvišenija od svih umjetnika. Ona je u najtežim časovima podnijela javno svjedočanstvo da se hrvatski narod ne odriče Boga i Vjere.” (Dr. Ivo Korski: Smrt sveca; Republika Hrvatska, br. 38, str. 1.-2., 1960.).
 

Šime Letina, Washington

Pozivamo razne udruge, pokrete, inicijative i udruženja kršćanskog nadahnuća da se okupimo oko zajedničkih vrijednosti

 
 
Kao što vam je poznato Obiteljska stranka istupila je iz Saveza za Hrvatsku. Prije istupanja osobno sam izvijestio sve predsjednike članica SZH, a nakon toga i službeno pisanim putem. Svi su izrazili žaljenje, ali i razumijevanje za našu odluku. Još jedanput se zahvaljujem svim predsjednicima i svim strankama. Uistinu sam osobno stekao niz dragih prijatelja, a OS je obogaćen našim dosadašnjim zajedništvom. Nije bilo nikakve svađe ili bilo što neugodno.
http://hu-benedikt.hr/wp-content/uploads/2014/03/mate-knezovic.jpg
Mate Knezović
 
No, Obiteljska stranka ima specifičan politički, izvorno hrvatski, proizvod. Naša politika polazi od dva temeljna stupa:
1. Trajne općeljudske i kršćanske vrijednosti u kojima nam je na srcu osobito:
- zaštita ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a to znači da odbacujemo abortus, industriju proizvodnje ljudskih bića i manipuliranje ljudskim bićima u bilo kojoj fazi njihovog života;
- zaštita braka kao zajednice jednog muškarca i jedne žene te obitelji temeljene na zajedništvu dvije ili više generacija;
- odbacivanju rodne ideologije, te čišćenju hrvatskog zakonodavstva i javnosti od nasilja temeljenog na redefiniciji ljudske osobe, braka i obitelji te svih međuljudskih odnosa;
- socijalne pravde i obiteljski osviještene politike.
 
2. Hrvatskih nacionalnih interesa kao što su:
- snažan ekonomski, kulturni, gospodarski i ukupni razvoj Republike Hrvatske i hrvatskog naroda u cjelini;
- zaštita vrijednosti za koje smo se borili u Domovinskom obrambenom i oslobodilačkom ratu;
- odbacivanje laži o povijesnoj krivnji Hrvata te prihvaćanju činjenice da je moderna Hrvatska temeljena na iskustvu naše generacije osobito zadobivenog u Domovinskom ratu;
- EU temeljen na kršćanskim temeljima i na suverenosti naroda i država, a što se sve više narušava te postajemo objekt raznih nehrvatskih politika.
 
Oko naprijed navedenih pitanja nije bilo onog stupnja suglasnosti koji bi bio nužan za ostanak Osi u SZH. Obiteljska stranka posebno poziva razne udruge, pokrete, inicijative i udruženja kršćanskog nadahnuća da se okupimo oko zajedničkih vrijednosti. Os njima nudi svoj pravni okvir i iskustvo (ali i drugim ljudima dobre volje) da preobrazimo Hrvatsku zajedno. Također nudimo široku suradnju u kojoj će se znati tko što radi kako bismo zaštitili naše vrijednosti. Nudimo svim pojedincima kršćanskog nadahnuća i iskustva mogućnost snažnog i usmjerenog političkog djelovanja jer smo svjesni da samo iskusni kršćani, zajedno s drugim ljudima dobre volje, na svim poljima društvenog djelovanja mogu preobraziti Hrvatsku te ju učiniti zemljom ispunjenih ljudi, zemljom razvoja, znanja, otvorenosti životu i istinskim ljudskim pravima.
 

Mate Knezović, predsjednik Obiteljske stranke

Pupovac je perfidni četnički vojvoda u pričuvi i dosljedni prikriveni provoditelj Miloševićeve velikosrpske politike u Hrvatskoj

 
 
Zastupnik HDSSB-a Dinko Burić optužio je u petak SDSS-ovog Milorada Pupovca za 'drske i provokativne izjave i ponašanje', poručivši kako je 'došlo vrijeme da se kaže dosta velikosrpskim i četničkim provokacijama u Hrvatskom saboru'
http://www.ofm.hr/borovo_naselje/zupna_stranica/arhiva_vijesti/2012/Stanimirovic/Vojislav.jpg
Dragan Crnogorac i Vojislav Stanimirović
 
'Klub SDSS-a se toliko osilio da sada i otvoreno nastupa kao četnička velikosrpska ćelija u Hrvatskom saboru. Sramota je da u Hrvatskom saboru još uvijek sjede deklarirani četnički vojvode, provoditelji velikosrpske agresije, pa i njihovi potomci, dok su u isto vrijeme mnogobrojni hrvatski heroji još uvijek progonjeni', rekao je Burić na konferenciji za novinare nakon što je Pupovac podijelio novinarima selotejpe, aludirajući na posjet Branimira Glavaša Saboru.
 
Niti jedan zakon o aboliciji ne može, kaže Burić, 'sprati hrvatsku krv sa ruku provoditelja velikosrpske i četničke agresije koji danas sjede u Saboru'. Burić je poimenice napao i sve članove saborskog Kluba SDSS-a. 'Vojislav Stanimirović, koji sada uživa u saborskoj mirovini, deklarirani je četnički vojvoda kojem nikad hrvatski narod ne će zaboraviti njegovu izjavu u kameru 18. studenoga 1991., kada je prilikom ulaska četnika i JNA u vukovarsku bolnicu rekao da je 'konačno palo poslednje ustaško uporište', rekao je Burić.
http://www.hkv.hr/images/Davor/Pupovac.jpg
'Mile Horvat, ili kako ga u Slavoniji i Baranji nazivaju Mile 'Topdžija' tukao je 1991. i 1992. iz okupirane Baranje po Osijeku i slobodnim dijelovima Hrvatske koji su bili u dometu njegovih topova', nastavio je Burić. Prozvao je i SDSS-ovca Dragana Crnogorca rekavši da se radi o sinu Miomira Crnogorca, ministra saobraćaja i veza u tzv. Vladi Srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, koji je 20. studenog 1991. na sjednici tzv. Vlade u Erdutu, kada se odlučivalo o sudbini zarobljenih hrvatskih branitelja i civila na Ovčari, po koje je došao pukovnik Službe državne bezbednosti Bogdan Vujić da ih odvede u srpske logore, bio među najglasnijima od onih koji nisu bili da ih se odvede u logore već da ih se likvidira.
http://www.huknet.hr/wp-content/uploads/2013/05/SDSS.jpghttp://www.snv.hr/images/pages/big-715.jpg
Mile Horvat - član SD(S)S-a
 
Pupovca je Burić nazvao 'perfidnim četničkim vojvodom u pričuvi, dosljednim prikrivenim provoditeljom Miloševićeve velikosrpske politike u Hrvatskojkoji je, samo zahvaljujući tadašnjoj odluci pokojnog predsjednika Tuđmana, imao mogućnost koju nije znao cijeniti i biti danas to što jest'. Optužio je Pupovca da 'provodi verbalni genocid nad hrvatskim narodom u Hrvatskom saboru'.

Kad je danas donio selotejp pitam ga hoće li da na iduću saborsku sjednicu mi donesemo čahure granata koje je Mile 'Topdžija' ispaljivao po Osijeku i ostalim dijelovima Hrvatske, pitao je Burić. 'Savjetujem mu da skine selotejp s usta svih onih agresora koji i danas šute o tome gdje su nestale hrvatske žrtve', poručio je Burić Pupovcu s konferencije za novinare HDSSB-a.
 

www.tportal.hr

Anketa

A. Plenković i T. Medved dodvoravaju se Srbima. Je li to izdaja?

Petak, 07/08/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1700 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević