Get Adobe Flash player
Gordan Maras govori srpskim standardnim jezikom!

Gordan Maras govori srpskim standardnim jezikom!

SDP-ov čelnik loše govori hrvatskim standardnim...

Izjava Komisije Iustitia et pax HBK

Izjava Komisije Iustitia et pax HBK

Države imaju obvezu poštovati pravo na priziv savjesti svakoga...

Plenković u izjavi može naći poruku i za sebe

Plenković u izjavi može naći poruku i za sebe

Pravo na priziv savjesti zadnja je crta obrane...

Dražen Lalić - sociolog ili ostrašćeni navijač

Dražen Lalić - sociolog ili ostrašćeni navijač

Podržavajući navijačke udruge, kao supkulturu, podržao je izljev najnižih...

Podjela Hrvatske na šest izbornih jedinica

Podjela Hrvatske na šest izbornih jedinica

Ništa od Radne skupine za decentralizaciju i regionalni preustroj...

 • Gordan Maras govori srpskim standardnim jezikom!

  Gordan Maras govori srpskim standardnim jezikom!

  četvrtak, 21. lipnja 2018. 08:09
 • Izjava Komisije Iustitia et pax HBK

  Izjava Komisije Iustitia et pax HBK

  srijeda, 20. lipnja 2018. 11:10
 • Plenković u izjavi može naći poruku i za sebe

  Plenković u izjavi može naći poruku i za sebe

  srijeda, 20. lipnja 2018. 11:05
 • Dražen Lalić - sociolog ili ostrašćeni navijač

  Dražen Lalić - sociolog ili ostrašćeni navijač

  srijeda, 20. lipnja 2018. 11:01
 • Podjela Hrvatske na šest izbornih jedinica

  Podjela Hrvatske na šest izbornih jedinica

  nedjelja, 17. lipnja 2018. 09:36

Ugrožena objektivnost i nepristranost

 
 
Pismo predsjednik HDZ-a Tomislava Karamarka predsjedniku Sabora Josipu Leki
Poštovani gospodine Predsjedniče,
ovih je dana politička i sveukupna hrvatska javnost sa zaprepaštenjem i nevjericom suočena s informacijama o pokušaju potpuno nelegalnog i zlonamjernog utjecaja predstavnika Republike Slovenije na konačni pravorijek Arbitražnog suda u graničnom sporu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije u Savudrijskoj vali čime se na nezakonit način pokušalo ugroziti suverenitet i nacionalne interese Republike Hrvatske.
http://www.lokalniizbori.com/wp-content/uploads/2013/05/tomislav-karamarko.png
Podsjećamo da je Hrvatski sabor donio Zakon o potvrđivanju sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije koji je potpisan u Stockholmu 4. studenog 2009. godine, a kojim su vlade dviju suverenih država, u duhu Povelje Ujedinjenih naroda o miroljubivom rješavanju sporova i razvijanja dobrosusjedskih odnosa te uz pomoć Europske komisije, uspostavile Arbitražni sud, kao kompromisno rješenje,  koji je trebao riješiti spor o granici na kopnu i moru između dviju država.
 
Sporazumom o arbitraži jasno je utvrđeno da je postupak pred Arbitražnim sudom povjerljiv te da će se obje stranke uzdržati od bilo kakvog postupka ili izjave koji mogu intenzivirati spor ili ugroziti rad Arbitražnog suda.
 
Nedavne informacije koje su objavili hrvatski, i ne samo hrvatski, mediji a koje su se pokazale vjerodostojnima, kao i posljedice koje su one izazvale, nedvosmisleno upućuju na činjenicu da je predstavnica Vlade Republike Slovenije pri Arbitražnom sudu, preko suca Arbitražnog suda kojeg je imenovala Republika Slovenija, djelovala suprotno pravilima međunarodnog prava i arbitražnog postupka, u smjeru donošenja odluke Arbitražnog suda na štetu Republike Hrvatske, čime je ugrožena objektivnost i nepristranost, odnosno sama bit mirnog rješavanja sporova kao i smisao Arbitražnog suda u cjelini.
 
Prema članku 141. Ustava Republike Hrvatske međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj snazi su iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.
 
S obzirom na činjenicu da je Republika Slovenija preko svog ovlaštenog predstavnika grubo narušila postupak rada i smisao postojanja Arbitražnog suda, a čime je Republika Slovenija namjerno kršila odredbe potpisanog dvostranog ugovora, držimo nužnim da Hrvatski sabor, pozivajući se na članak 60. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, pokrene postupak prestanka, odnosno suspenzije primjene Sporazuma o arbitraži.
 
Poštovani gospodine Predsjedniče,
molimo Vas da iskoristite svoje pravo iz članka 220. Poslovnika Hrvatskoga sabora te da sazovete izvanredno zasjedanje Hrvatskoga sabora na kojem bi se Hrvatski sabor, kao najviše predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj jasno i nedvosmisleno očitovao o novonastaloj situaciji u svezi s radom Arbitražnog suda u graničnom sporu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije i donio odgovarajući akt kojim će staviti izvan snage Sporazum o arbitraži između Republike Hrvatske  i Republike Slovenije.
 

Tomislav Karamarko, predsjednik Kluba HDZ-a

Papirnom aneksijom Slovenija je Hrvatskoj 'otela' i četiri sela

 
 
Mr. sc. Tatjana Tomaić je politologinja s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Pula, i koautorica knjige “Hrvatsko-slovenska granica na rijeci Dragonji” za koju je dobila Zlatnu povelju Matice hrvatske.
http://cdn.regionalexpress.hr/images/uploads/Tatjana_Tomaji.JPG
Skandal koji poprima dimenzije ozbiljno narušenih političkih odnosa između Hrvatske i Slovenije, a koji je razotkrio Večernji list, stavio je u fokus i pitanje povjerenja uglednih međunarodnih institucija kao što je Međunarodni arbitražni sud. Stručnjacima za hrvatsko-slovenske odnose i političkim analitičarima iznesene tvrdnje i otkrivanje slovenskog utjecanja na arbitre u cilju povoljnijeg pravorijeka nije veliko iznenađenje. Na liniji je to izjava koje je u ožujku iznio slovenski ministar Karl Erjavec, a onda to i porekao. U cijelom postupku arbitražnog spora između Hrvatske i Slovenije upravo je Erjavec bio taj koji je svojim izjavama više puta povrijedio članak 10. točku 1. Sporazuma o arbitraži u kojoj je propisano uzdržavanje od bilo kakvog postupka ili izjave koje mogu intenzivirati spor ili ugroziti rad Arbitražnog suda. Svakako možemo zaključiti da je ovim transkriptima ne samo ugrožen nego i onemogućen daljnji normalni rad Arbitražnog suda. Transkriptima je povrijeđen i članak 6. točka 5. koji tumači sam postupak arbitraže kao povjerljiv.
 
Žele na otvoreno more
 
Sloveniji i od prije nije nepoznato kršenje sporazuma koje je prihvaćala ne samo sa strane Hrvatske nego i međunarodnih institucija. Slovenija je poput Hrvatske prihvatila mišljenja Badinterove komisije koja je nastala u svrhu davanja pravnih savjeta i od studenoga 1991. do siječnja 1993. izdala 15 pravnih mišljenja. Priznajući zatečeno stanje granica i poštujući dva temeljna principa razgraničenja prema Badinterovim mišljenjima: status quo i uti possidetis obje države su prihvatile mišljenje br. 3 kao kriterij za razgraničenje. Prihvatile su i mišljenje br. 7. točka 2. da nemaju nikakvih teritorijalnih sporova s graničnim državama ili republikama. Nakon što je sve to lijepo prihvatila, Slovenija je isto tako sve to i zanijekala. Prvo je 7. travnja 1993. usvojila memorandum o Piranskom zaljevu kojim se zauzima za cjelovitost Piranskog zaljeva pod slovenskim suverenitetom i za teritorijalni izlaz Slovenije do otvorenog mora. Sljedeći potez za teritorijalnom pretenzijom bio je još otvoreniji. Odlukom slovenskog Državnog zbora 3. listopada 1994. pripojena su Sloveniji četiri hrvatska sela: Bužin, Škudelin, Mlini i Škrile, kao i 113 ha hrvatskog državnog teritorija. Takva “papirnata aneksija” nije imala nikakvog pravnog učinka, osim što je izazvala šok i nevjericu u hrvatskoj javnosti.
http://www.zgodovina.eu/mediji/images/medvojna-propaganda.jpghttp://images.news-bar.hr/vijesti/3313/piran3-e1347526894694__wide-xxlarge.jpg
UVIJEK POŠTENO - Od Osvobodilne fronte do naših dana
 
Od proglašenja samostalnosti i nezavisnosti i Hrvatske i Slovenije do danas Slovenija koristi sva raspoloživa sredstva, dopuštena i nedopuštena, za postizanje svog političkog cilja broj jedan – izlaza na otvoreno more. Političke elite Slovenije tematici odnosa s Hrvatskom i graničnom pitanju posvećivale su najveću pozornost. Nije stoga čudno što slovenske vlasti koriste nelegalna i nedopuštena sredstva u pokušaju dobivanja onoga što već desetljećima obećavaju svojoj javnosti – izlaz na otvoreno more.
 
Povjerenje u Arbitražni sud sad je ozbiljno i nepovratno narušeno. Republika Hrvatska potpisala je Sporazum o arbitraži u dobroj namjeri i vjeri u nepristranost arbitara. Pretpostavka je bila da je tako učinila i Slovenija. I to usprkos činjenici da je Hrvatska bila prisiljena prihvatiti Arbitražni sud kao jedino pravno rješenje jer je 2001. deponirajući Deklaracije Tajništvu UN-a Slovenija odabrala isključivo arbitražu kao način rješavanja sporova o moru. Time je i za Hrvatsku bilo isključeno međunarodno sudsko rješavanje spora Međunarodnim sudom u Haagu ili Međunarodnim sudom za pravo mora u Hamburgu. Ni jedna druga članica EU-a, osim Slovenije, nije izabrala samo arbitražu za rješavanje spora na moru, a isključila međunarodno sudsko rješavanje. Sada se pokazalo da je to Slovenija učinila planski, računajući na svoj ondašnji povoljniji položaj zemlje članice EU-a i znajući da će utjecati na arbitre. Ili možda Slovenija nudi neko drugo razumno objašnjenje cijelog procesa?
 
Otkazivanje ugovora
 
Pravila Stalnog arbitražnog suda u Haagu propisuju mehanizme kojima se moramo zaštititi i promijeniti uvjete arbitraže i po potrebi prekinuti arbitražu jer je cijeli postupak doveden u pitanje. I ugovori koji ne sadrže odredbe o svom prestanku i ne predviđaju otkazivanje mogu se ipak otkazati po dvije osnove. Predsjednica RH, Vlada i Hrvatski sabor trebali bi hitno raspraviti to izuzetno važno vanjskopolitičko pitanje koje se odnosi na granice RH i u skladu s međunarodnim ugovornim pravom, ako se navodi pokažu ispravni, razmotriti mogućnost prestanka ili suspenzije primjene ugovora zbog povreda bitnih za ostvarenje njegove svrhe.
 

Tatjana Tomaić, Večernji list

NSA motri Vašim pokretnim daljinoglasom (mobitelom) a OTC motri praktički sve elektroničke komunikacije

 
 
Operacijski sustavi Android, iOS – operacijski sustav iPhone–a, iPad–a i iPod–a – i tako dalje u sebi sadrže stražnja vrata Nacionalne sigurnosne agencije (NSA) Sjedinjenih Američkih Država koja joj omogućuju pristup svim podatcima u pokretnome daljinoglasu (mobitelu) i upravljanje svim njegovim uređajima – u prijevodu prisluškivanje njegovim sitnoglasom (mikrofonom) i gledanje njegovim kamerama. Ovakav način prismotre ne provodi se isključivo pokretnim daljinoglasom (mobitelom) predmeta obrade već – po potrebi – i pokrenim daljinoglasima (mobitelima) osoba u bilizini. Takvu aktivnost moguće je odkriti po ubrzanoj potrošnji baterije ili/i zujanju upaljenih stolnih zvučnika računala na udaljenosti do reda veličine 1 metra (m) u trajanju od nekoliko sekundi (s) pa pucketanju svake oko sekunde (s).
 
Nacionalna sigurnosna agencija (NSA) SAD-a tu je tehničku mogućnost izgledno do neke mjere dala na korištenje Komunikacijskome stožeru uprave Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK), Ustoličenju komunikacijske sigurnosti Kanade, Australskoj upravi datih znaka Zavodu komunikacijske sigurnosti uprave Novoga Zelanda (NZ).
http://www.aninews.in/contentimages/detail/NSA1.jpg
Motrenje elektroničkih komunikacija
 
Računalni sustav Operativno–tehničkoga centra za nadzor telekomunikacija (OTC) Republike Hrvatske (RH) spojen je u računalni sustav Hrvatkih telekomunikacija d.d., Vipneta d.o.o., Tele2 d.o.o. i tako dalje i danonoćno motri sve kratke (SMS) i višemedijske (MMS) poruke i pozive na državnome području Republike Hrvatske (RH). Opći podatci (metapodatci) – pozivajući broj, pozvani broj, vrijeme poziva, trajanje poziva i slično – isporučuju se Komunikacijskome stožeru uprave Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske kao podpisnici sporazuma „UKUSA“ – zvanoga i „Pet oka“ – zaduženoj za Republiku Hrvatsku. Poruke i pozive s broja za koje je utvrđeno kako pripadaju obavještajno zanimljivim osobama – utjecajnim osobama iz medija, poduzetništva, politike ili/i drugih utjecajnih područja, pozivi u kojima računalni sustav životomjerenjem (biometrijom) glasa utvrdi kako se na vezi nalazi obavještajno zanimljiva osoba – utjecajna osoba iz medija, poduzetništva, politike ili/i drugih utjecajnih područja, međumrežnu komunikaciju uređaja za kojega je utvrđeno kako pripada obavještajno zanimljivoj osobi – utjecajnoj osobi iz medija, poduzetništva, politike ili/i drugih utjecajnih područja – i međumrežnu (internetsku) komunikaciju koja odgovara odabranim ključnim riječima razmatraju (analiziraju) razmatratelji (analitičari) Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) ili/i slično Republike Hrvatske (RH) i po potrebi snimku ili/i tekst sadržaja poziva isporučuju Komunikacijskome stožeru uprave Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. Riječ je o VRLO TAJNOJ veleizdaji koju je podpisala Vlada Republike Hrvatske Ivice Račana a u provedbi je od 2003. SE(Lj)V.
http://www.pro2col.com/wp-content/uploads/2012/09/openpgp-decryption.png
Komunikacijski stožer uprave Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske prikupljene i njemu proslijeđene podatke prosljeđuje ostalim podpisnicama sporazuma „UKUSA“ – zvanoga i „Pet oka“: Nacionalnoj sigurnosnoj agenciji (NSA) SAD-a, Ustoličenju komunikacijske sigurnosti Kanade, Australskoj upravi datih znakai Zavodu komunikacijske sigurnosti uprave Novoga Zelanda.
 
Svih 5 službi prikupljene i njima proslijeđene podatke obrađene neizravno proslijeđuju odabranim poslovnim subjektima svoje države kako si tržišnu utakmicu između poslovnih subjekta Republike Hrvatske (RH) i tih poslovnih subjekta okrenuli u njihovu korist.
 
Izbjegavanje prismotre i motrenja
 
Operacijski sustav Replicant unaprijeđena je inačica operacijskoga sustava Android, sa stražnjim vratima NSA-e izbačenima. Replicanttrenutačno pruža najsigurniju obradu podataka i komunikaciju od svih operacijskih sustava za pametne pokretne daljinoglase (mobitele). Moguće ga je opremiti komunikacijskime sustavom Tor koji izrazito otežava praćenje komunikacija pametnoga pokretnoga dalinoglasa (mobitela) unutar Međumreže (interneta) – kao i programima za primanje i slanje elektroničke pošte (e–pošte) šifrirane standardom Open Pretty Good Privacy (OpenPGP), šifriranje glasovnih poziva i tako dalje.
 

Neven Lovrić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Anketa

Tko će postati prvak svijeta u nogometu?

Petak, 22/06/2018

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1108 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević