To je svijet koji spava, koji je negdje u procijepu vremena usnuo, u hibernaciji je, u iščekivanju

 
 
Mnoštvo je motiva, tema bilo izazovno za suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, slikara Mladena Žunjića. Značajan ugled stekao je s nizom ciklusa izvedenih na velikom formatu platnu i uz vrlo karakterističan snažan, eruptivni kolor.
https://hrsvijet.net/images2/kultura/1_miroslav_pelikan/000000000000_zunjic_ciklus.jpg
U najnovijem ciklusu Nove prirode, slikar je nastavio dalje svoje likovno istraživanje, uranjajući u neobični, nestvarno stvarni svijet nesvakidašnjih krajobraza, uklopljenih u cjelinu niza Nove prirode. I ovdje je veliki format platna i jake boje su prvom planu, no ovaj ciklus nije obilježen kao i mnogi prošli, vidljivim, opipljivim gibanje formi koje nastavaju površinu, nema ni energije koja fluktuira u volumenu slike.
 
Opći je dojam prisutnost harmonije zamišljenog krajobraza u atlasu Nove prirode. Oblici se ne komešaju, primireni su, letargični. To je svijet koji spava, koji je negdje u procijepu vremena usnuo, u hibernaciji je, u iščekivanju, u nadanju.
 
Ciklus Nove prirode Mladena Žunjića zanimljiv je i vrlo simboličan ciklus, dio je kontinuiranog autorskog istraživanja, praktično, svakodnevnog autorskog sučeljavanja i odmjeravanja kako s formatom tako i s kolor i naravno s neiscrpnim motivima nefigurativnog slikarstva. Mladen Žunjić autor je vrlo opsežnog i složenog opusa, u kojem se ciklus Nove prirode, logično i skladno  uklapa.
 

Miroslav Pelikan