Ova ljubav sveta

 
 
Na grudima tvojim,
usnut bih želio
Osjetiti miris tvoje putenosti
Pustio bih mašti
svojoj bez cenzura
Sa zdravom pameti neka se oprosti
https://novosti.hr/wp-content/uploads/2017/03/Zaljubljeni-Shakespeare-Shakespeare-In-Love-1998-Si.jpg
Pustio bih prste
da se razulare
Da pokažu usnama što činiti treba
Od Boga nam dana
ova ljubav sveta
Ne vele badava sišla je sa neba…
 
Za sve život ima
različitu vrijednost
Tim zlatom se plaća ta najslađa unca
Čovjeku od Boga
Ta je ljubav dana
Kad' poželi s nekim otić do vrhunca
 

Vladimir Živaljić, Vukovar