Get Adobe Flash player

Prije 113 godina rođena znanstvenica koja je razotkrila narav i bit zla i totalitarizma

 
 
„Činjenica je da su najveći zločini počinjeni
dok su se ljudi nećkali hoće li se prikloniti
strani dobra ili zla“.
 
„Nitko nema moralno pravo nazivati se antifašistom
tko istodobno nije i antikomunist“.
(Hannah Arendt 1906.-1975.)
 
Velika njemačka filozofkinja židovskog podrijetla Hannah Arendt rođena je u Lindenu (Hannover), 14. listopada 1906., a umrla u New Yorku 4. prosinca 1975. godine. Odrasla je u socijaldemokratskom okružju, u  asimiliranoj židovskoj obitelji Königsbergu.
Od 1924. do 1929. godine pohađa studij filozofije, teologije i grčkog jezika kod Rudolfa Butmana i Martina Heideggera u Marburgu, te u Freiburgu kod Edmunda Husserla i Heidelbergu kod Karla Jaspersa. Promovirana je kod Jaspersa na temu Pojam ljubavi kod Augustina, 1928. godine.
https://www.prospectmagazine.co.uk/content/uploads/2011/09/Arendt.jpg
Njezina ljubavna veza s dvostruko starijim profesorom (Heideggerom) u koju se upušta ubrzo nakon dolaska na školovanje kao studentica (s 18 godina) kasnije (a pogotovu nakon Drugoga svjetskog rata) izaziva brojne kontroverze, utoliko prije što je on u jednom razdoblju uspona nacista bio njihov pristaša i suradnik i to je u neku ruku trajno obilježilo život znanstvenice. Ona i Heidegger bili su kontaktu sve do ljeta 1975. godine i mnogi su skloni ovu vezu nazivati „ljubavlju stoljeća“. I pored toga što se udavala dva puta, može se reći kako mu je ostala privržena do kraja života.
Progonjena je i uhićena od Gestapoa (1933. godine) nakon čega bježi u Francusku, a 1941. godine u emigrira u SAD gdje se uključuje u rad raznih izbjegličkih organizacija i glasila.
U Americi od 1953. predaje na Harvardu, Princetonu, Berkeleyu, Brooklyn College, New School i University of California, a od 1963. je profesorica na University of Chicago, na New School for Social Research u New Yorku i "Gifford Lectures" na University of Aberdeen.
Od 1961. godine izvještava sa suđenja jednome od najvećih nacističkih zločinaca Adolfa Eichmenna u Jeruzalemu, što u neku ruku predstavlja prekretnicu u njezinu znanstvenom pristupu temama zla i totalitarizma. Umrla je 4. prosinca u svome stanu u New Yorku od srčanog udara.
 
Kršćanski nauk kao temelj sustava vrijednosti
 
 U svojim temeljnim filozofskim postavkama Hannah Arendt se oslanjala na učenja crkvenog Oca sv. Augustina Aurelija i filozofa Immanuela Kanta.
Sveti Augustin bio je „doctor gratiae“, tj. učitelj nauka o milosti Božjoj i jedan od najznačajnijih kršćanskih teologa i mislilaca kojega su nazivali i velikim zapadnim crkvenim učiteljem a svrstava se i u najznamenitije latinske crkvene oce, dok Immanuel Kant spada u red najznačajnijih njemačkih filozofa s velikim utjecajem na romantičke i idalističke filozofe XIX stoljeća. Tragajući za moralnim zakonima u nutrini čovjeka, Kant je držao nužnim vjerovanje u Boga kao vrhovno biće (smatrajući da se njegovo postojanje ne može negirati iako ga čovjek nije u stanju dokazati). Govorio je kako je „jedina religija vjera u Boga“ a Bog nedostižni ideal, ali je jednako tako neovisno od vjere nastojao pomaknuti granice spoznaje vezano za ljudski um i njegovo poimanje stvarnosti i bitka, imajući uvijek u vidu moralne i etičke zakone koji dolaze od Tvorca kao vrhovne principe. Jedna od njegovih poznatih misli (iz Kritike praktičkog uma) koja se često citira govori i o jednoj i o drugoj dimenziji :
„Dvije stvari me ispunjavaju sve većim strahopoštovanjem i udivljenjem što ih više promišljam - zvjezdano nebo nada mnom i moralni zakon u meni.“
 
Usvajajući temeljne postavke učenja spomenutih filozofa koji su svoj humanistički odnos prema svijetu i ljudima gradili na kršćanskim zasadama, Hannah Arendt nastojala je proniknuti u onu mračnu stranu ljudske naravi i pronaći odgovor na jedno od najvažnijih pitanja koje se pred ljudsku civilizaciju postavilo tijekom XX stoljeća: gdje su korijeni zla i kako su mogući zločini takvih razmjera kakvi su zabilježeni u Drugome svjetskom ratu.
Ova je filozofkinja bez sumnje ostavila dubokog traga u suvremenoj filozofiji, a najbolje godine svoga produktivnog znanstvenog rada posvetila je upravo proučavanju naravi totalitarizama i mehanizama zla koji obične ljude dovode u takvo stanje svijesti da su spremni i sposobni činiti najgore masovne zločine, pa i sudjelovati u istrebljenju vlastite vrste.
 
„Banalnost zla“ koji užasava
 
Jedna od njezinih revolucionarnih filozofskih teza sadržana je u sintagmi: „banalnost zla“. Naime, Arendt smatra da ljudsko biće nije samo po sebi nositelj zla niti se čovjek rađa kao zao, a da bi postao zločinac nije čak potrebna ni sklonost ka činjenju zla, te dokazuje da su u stanovitim okolnostima i sasvim obični i prema svim društvenim normama zdravi i psihički normalni ljudi u stanju činiti zločine, pa čak i strašna masovna zlodjela – ako su dio jednog sustava i ako su uvjereni kako izvršavaju neku „višu“ pravdu ili cilj. Dakle, u tom slučaju nema niti osjećaja krivnje a ni kajanja i grižnje savjesti jer su sva nedjela unaprijed opravdana uništavanjem „zla“ i postizanjem ideala tog „višeg cilja“.
 
Hannah Arendt prvi put tu formulaciju („banalnost zla“) koristi 1963. godine u svome djelu Eichmann u Jerusalemu i srž ove teze u njezinu izvornom obliku sastoji se u tomu da najveća zla u ljudskoj povijesti nisu počinili sociopate, fanatici i luđaci, nego obični ljudi koji su prihvatili tumačenje države da je to u čemu sudjeluju normalno.
 
Spomenuta filozofska teza ove znanstvenice nastaje pod dojmom suđenja jednome od nacista najodgovornijih za istrebljenje Židova tijekom Drugoga svjetskog rata, Adolfu Eicmannu, koji nije pokazivao patološke sklonosti, nije ispoljavao zvjersku narav i porive, niti je po bilo čemu drugome izgledao kao jedan od najvećih zločinaca u dotadašnjoj povijesti ljudske civilizacije. Od optužbi za najteže zločine – istrebljenja drugih ljudi – branio se time kako je samo obavljao svoju dužnost, poput poslušnog birokrata koji pedantno odrađuje činovnički posao u državnoj službi.
Budući da joj Eichmann ni po čemu nije izgledao kao oličenje zla, Hannah Arendt se pitala kako je u tim slučajevima uopće moguće prepoznati zlo i otkuda ono dolazi.
Na kraju suđenja ona zaključuje da „krajnja zlobapatologija, ili ideološko uvjerenje nisu nužni kako bi pojedinci mogli počiniti beskrajno zlo.“
 
Upravo ju je očita Eichmannova „plitkost“, te nemogućnost refleksije i bilo kakvog preispitivanja vlastitih postupaka navela na to da imenuje „banalnim“ zlo koje nije izraz neke posebne zloće, zvjerske naravi ili pokvarenosti, već proizlazi iz dubokog nedostatka i odsustva mišljenja i rasuđivanja. Pojedinac se dragovoljno stavlja na raspolaganje kriminalnom režimu i sudjeluje u njegovom projektu kao običan kotačić u stroju, pri čemu se smatra potpuno solobođenim bilo kakve odgovornosti za ono što čini – zbog postavljene hijerarhije unutar sustava i važećih zakona. Ovdje, dakle, nema temeljnih uvjeta za suočavanje s moralnom dimenzijom takvih postupaka od čega je pojedinac potpuno izuzet jer nema priziv savjesti -  i to je ono što užasava.
 
Stoga Arendt zaključuje kako zločinačkim režimima nisu potrebni demonski karakteri, nego samo potpuna pokornost zakonima i poslušnost običnih ljudi. I to je taj paradoks banalnosti zla u kojemu nasuprot zdravom razumu i logičkom rasuđivanju vezano za dobro i zlo imamo banalnog izvršitelja lišenog savjesti i moralnog preispitavnja čija su djela u konačnici esktremno zlo.
Arendt tvrdi kako se političko zlo XX stoljeća nije moglo ostvariti bez novačenja milijuna 'normalnih' osoba i institucionalne suradnje koja je sudioništvo činjenja zla raširila na čitavo društvo. Ne može se opovrgnuti činjenica kako je u slučaju sva tri totalitarna sustava (fašizma, nacizma i kiomunizma) ova teza itekako potvrđena u praksi.
 
Na ovom mjestu osvrnut ćemo se samo na neke znakovite citate iz njezina opsežnog opusa a koji izražavaju promišljanja ove filozofkinje kojima ona pokušava objasniti narav totalirizma (kao krajnjeg stupnja degradacije društvenih odnosa):
 
„Totalitarizam je ono zlo koje, u obliku totalne dominacije nad svakim pojedincem nastoji beskrajno mnoštvo i različitost ljudskih bića organizirati tako kao da su svi oni samo jedan pojedinac. Ono nastoji učiniti svakog pojedinca suvišnim. To je zlo koje proizlazi iz politike totalitarnih sustava koji se pouzdaju u mase, a njihova učinkovitost upravljanja masom temelji se na različitim sredstvima kontrole poput propagande, tajne policije i terora.“ (Vidi: Hannah Arendt, Totalitarizam, Politička kultura, Zagreb, 1996., str. 206.)
 
„Prvi korak se sastoji u tome da se ubije pravna osoba u pojedincu, a to se postiže time što su svi pripadnici totalitarnog režima u potpunosti izvan nadležnosti bilo kakvog zakona. Ustav postoji, ali se uopće ne poštuje niti ga sudstvo provodi, čime se direktno daje do znanja da je on nevažeći. Jedini zakon koji nažalost postoji je zakon vođe. U takvom sustavu nijedan pojedinac nije siguran.“ (Vidi: isto)
 
"Čitava naša filozofska tradicija drži da ne možemo zamisliti 'radikalno zlo', to vrijedi i za kršćansku teologiju, koja je i samome Đavlu priznavala nebesko podrijetlo, kao i za Kanta, jedinoga filozofa, koji je, da upotrijebimo njegov izraz, barem morao držati mogućim postojanje toga zla iako ga je odmah racionalizirao u pojmu 'izopačene zle volje', koja se može objasniti razumljivijim motivima. Stoga se zapravo nemamo na što osloniti da bismo razumjeli jednu pojavu s čijom smo nesnosnom stvarnošću suočeni i koja ruši sva mjerila koja poznajemo. Izgleda da možemo zamijetiti samo jedno: možemo reći da je radikalno zlo nastalo u svezi sa sustavom u kojemu su svi ljudi postali podjednako suvišni.
 
Manipulatori tog sustava vjeruju u vlastitu suvišnost ostalih, a totalitarni ubojice su utoliko opasniji zato što ne mare jesu li sami živi ili mrtvi, jesu li ikada živjeli ili se nikada nisu ni rodili. Opasnost tvornica smrti i rupa zaborava leži u tome što su danas, kada su pučanstvo i beskućništvo stalno u porastu, mase ljudi stalno suvišak ako o našem svijetu nastavimo razmišljati utilitarno. Politički, društveni i ekonomski događaji posvuda su u tajnoj zavjeri s totalitarnim instrumentima izumljenim zato da se ljude učini suvišnim. Utilitarni zdrav razum masa, koje su u većini zemalja previše očajne da zadrže pravi strah od smrti, dobro razumije iskušenje koje je u tome sadržano. Nacisti i boljševici mogu biti sigurni da su njihove tvornice uništenja, koje pokazuju najbrže rješenje problema prenapučenosti, ekonomski suvišnih i društveno neukorijenjenih masa ljudi, privlačne samo kao upozorenje. Totalitarne solucije bi mogle lako nadživjeti pad totalitarnih režima u obliku snažnih iskušenja koja će nastupiti kad god se učini nemogućim popraviti političku, društvenu ili ekonomsku bijedu na način dostojan čovjeka." (Vidi: isto, str. 214.-215.)
 
„Hitlerov dolazak na vlast bio je legalan u smislu vladavine većine, a ni on ni Staljin ne bi mogli zadržati vodstvo nad golemim pučanstvom, preživjeti mnoge unutarnje i vanjske krize i prkositi brojnim opasnostima neprekidnih unutarstranačkih borbi da se nisu mogli pouzdati u mase.“ (Vidi: Hannah Arendt, Totalitarizam, Politička kultura, Zagreb, 1996., str. 31.)
 
„Da te mase nisu podržavale Staljina i Hitlera, ne bi bili mogući ni moskovski procesi ni likvidacija Röhmove frakcije. Njihova popularnost se ne može pripisati pobjedi vješte i lažne propagande nad neznanjem i glupošću jer propaganda totalitarnih pokreta, koja prethodi totalitarnim režimima i koja ih prati, uvijek je iskrena, koliko i lažljiva, a budući totalitarni vladari svoje karijere obično započinju hvaleći se svojim prošlim zlodjelima i brižljivo izlažući buduća. Privlačnost koju zlo i zločinstvo imaju za mentalitet rulje nije ništa novo. Oduvijek je vrijedilo da rulja pozdravlja 'čine nasilja sa začuđujućom primjedbom: možda je gadno, ali je vrlo pametno'. (Vidi: isto)
 
Nema lijevog i desnog zla – zlo je zlo
 
Znanstveni pogled na fenomen totalitarističkih sustava i zla kao takvog, te ideološki odmak od svakoga od njih podjednako: kako od nacizma i fašizma tako i od komunizma, u krugovima radikalnih ljevičara i kvazliberala koji su ostali čvrsto vezani za Staljina i boljševički sustav vrijednosti ili za tobožnji „antifašizam“ (kako je to kod nas u Hrvatskoj), dakako, nije naišao na simpatije, pa mnogi iz tog miljea nastoje Hannah Arendt ako ne opovrgnuti (što je teško moguće), a ono prešutjeti i ignorirati. U njihovoj vizuri društveno-političkih odnosa ne postoje lementarni uvjeti za primjenu objektivnosti i univerzalnih načela – sve je podređeno ideološkom pogledu na svijet pri čemu se vlastito zlo (komunizam) uporno želi zakloniti iza zla drugih (fašizma i nacizma), iako među njima suštinske razlike nema.
 
Hannah Arendt smatrala je (nasuprot Platonu, Schopenhaueru, Montaigneu, pa i učitelju i ljubavniku Heideggeru, koji su držali kako je smrt „genij koji inspirira filozofiju“), da je čovjek biće početka, a njegova stalna preokupacija smrću vodila bi uništenju svega što je u njemu ljudsko.
 
Njezina glavna djela su: 
Izvori totalitarizma (The Origins of Totalitarianism, 1951; hrvatski prijevod trećeg sveska: Totalitarizam, 1996) 
Ljudska sudbina (The Human Condition, 1958; hrvatski prijevod: Vita activa, 1991) 
Između prošlosti i budućnosti (Between Past and Future, 1961; hrvatski prijevod: Eseji o politici, 1996) 
Eichmann u Jeruzalemu (Eichmann in Jerusalem, 1963), 
O revoluciji (On Revolution, 1963), Ljudi u mračnim vremenima (Men in Dark Times, 1968) i O nasilju (On Violence, 1970).
Uz vrlo značajne studije studije o totalitarizmu i njegovim uzrocima, Hannah Arendt je pozorno a aktivno pratila sve što se događa u svijetu, komentirala aktualnosti, izricala ocjene i sudove o tomu, a posljednje godine života posvetila je promišljanju kojim je težila proniknuti u neka od najvažnijih pitanja ljudske egzistencije – u taj misterij kojim se već tisućama godina bave najveći umovi čovječanstva (od Sokrata, Platona, Aristotela, Talesa, Heraklita i Pitagore, do Spinoze, Kanta, Hegela, Leibniza, Heideggera i drugih).
Vođena žarkom željom otkrivanja istina koje su nam još uvijek kao ograničenim ljudskim stvorovima nedokučive, Hannah Arendt ostavila nam je u naslijeđe djelo koje će sasvim sigurno i u sljedećim destljećima biti predmetom proučavanja, ali i služiti kao temelj za nastavak istraživanja društvenih i socioloških fenomena koji uvelike određuju našu egzistenciju i sudbinu.
Najveća vrijednost njezine znanstvene metodologije jeste potpuna otvorenost prema pitanjima koja se nameću i pristup bez predrasuda i bilo kakvih svjetonazorskih ili ideoloških opterećenja.
Mnogi su na razne načine pokušavali pobiti njezine teze, ali bez nekog naročitog uspjeha.
Blistavi um filozofkinje koja nam umjesto predrasuda i manipulacija nudi potpunu otvorenost suočavanja s istinom i realnošću i njezina dosljednost i metodičnost u znanstvenom pristupu najosjetljivijim temama ljudske egzistencije, svrstale su je s pravom u red najvećih filozofa XX. stoljeća.
 

Zlatko Pinter

U Beogradu i dalje svojataju cijelu Hrvatsku

 
 
"Nitko nije veći rob od onoga
tko sebe smatra slobodnim a to ustvari nije".
(Goethe)
 
Hrvatski narod nije ni svjesan svoje nesretne sudbine, jer je pod utjecajem društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter) i senzacionalnih naslovnica u (anti)hrvatskom dnevnom tisku, te izglačanih informacija na TV-kanalima i radio postajama, koji sustavno u Zagrebu, Splitu, Rijeci i drugim hrvatskim gradovima promiču manufakturu balkanske (ne)kulture, odnosno politiku Zapadnog Balkana (''regiona'') ili, bolje rečeno - ''Veliku Srbiju.''
https://www.aljazeera.com/mritems/imagecache/mbdxxlarge/mritems/Images/2018/8/8/1e594b2a2e73487a962b187896cff4a9_18.jpg
Na završetku znanstvenog Foruma u Beogradu (17. 10. 2019.), gdje je Vesna Pusić bila moderatorica projekta: ''U potrazi za pravdom u svijetu podjela'' i ''Situacija u Europskoj  uniji 15 godina nakon velikog proširenja...'', voditelj srpske TV emisije Srđan Predojević obratio se bivšoj hrvatskoj ministrici vanjskih i europskih poslova s pretpostavkom: ''Europska unija i sve druge integracije je toliko prosvijetlila i oplemenila ljude da je, naprimjer u Hrvtskoj potpuno svejedno hoće li vam predsjednik Vlade biti Srbin ili (koji) manjinac''. Predojević je u pretpostavci aludirao da Hrvatska već ima Srbina za premijera Vlade - Milorada Pupovca, jer aktualni premijer Andrej Plenković  u Bruxellesu obnaša dužnosti Europske unije i Zapadnog Balkana. Srbija također ima ''Hrvaticu'' Anu Brnabić krutu premijerku u Vučićevoj vladi. Dakle, još ima ljudskih spodoba koje ne mogu shvatiti, ni nakon 100 krvavih godina, nepojmljivu srodnost (''bratstvo'') katoličkog europskog hrvatskog i ortodoksnog balkanskog srpskog naroda, te svaki novi pokušaj ''ujedinjenja'' je  Potio mortifera / Smrtonosni napitak.
 
''U školama u Srbiji uči se da su Dubrovnik, Zadar i Vukovar 'povijesni srpski prostor'. Namjerno prikrivaju podatke ili ih falsificiraju, a kroz te udžbenike razvijaju ideju o 'naciji-žrtvi', što je najbolji mobilizatorski element za neke nove sukobe. Sveučilišta u Beogradu i Novom Sadu uglavnom su 'rasadnici' nacionalističke mitomanije. U tim udžbenicima i školskim knjigama četnici su prikazani kao jedini istinski pokret protiv okupatora, kao 'jezgra srpskog građanskog otpora', koji je za razliku od komunista koji su  kanili podijeliti srpski etnički prostor, pod srpskim zemljama, pored Srbije, podrazumijeva Crnu Goru, cijelu Bosnu i Hercegovinu, dio Dalmacije, uključujući Dubrovnik, i Zadar, cijeli Srijem uključujući Vukovar, Vinkovce i Dalj, Vojvodinu, Kosovo i Metohiju te južnu Srbiju (Makedoniju)'. Time su autori udžbenika iscrtali svoju željenu kartu etničkih granica'', kaže Dubravka Stojanović.
 
Novinari su upitali srpskog akademika Mihaila Markovića: ''Bi li Split bio dio Srbije''? On im je odgovori: ''Split je srpski grad u kome žive Srbi katolici.'' Naime, srbofašisti su uvjereni - da je Hrvatska zemlja na kojoj žive doseljenici, te zemlja koja mora ući u sastav srpske države. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je na svečanoj proslavi 100 godina rada Udruženja ratarnih invalida: ''Srbi  nikad nisu bili agresori i nikad nisu vodili osvajačke ratove, već su uvijek žrtvovali sebe, možda i više nego što je trebalo. (...) srpski narod uvijek reagirao na nepravdu i uvijek se nalazio, čak ako je to bilo na njegovu štetu, u prvim svjetskim redovima u borbi za slobodu, protiv fašizma i imperijalizma.''
 
Postavlja se pitanje: a) Kako je moguće ''uvesti'' Hrvatsku u sastav srpske države kad Srbi nikad nisu bili ''agresori''?, te b) Zašto je potrebno Srbiji da kupuje od Rusije raketni protivuzračni sustav ''S-400 trijumf'' i ''mig-29'' ako nemaju nakanu oživotvoriti željenu kartu ''srpskih etničkih granica''?
 
''Dani srpske kulture'' u  Hrvatskoj
 
''Dani srpske kulture'' održavaju se u Hrvatskoj od 15. listopada do 2. studenog jednom godišnje od 2006. u organizaciji Srpskog kulturnog društva ''Prosvjeta''. Program uključuje izložbe, predavanja, koncerte, promocije knjiga, kazališne predstave i filmove. Valjda će netko u Hrvatskoj napraviti popis knjiga i filimovi koje su bile predstavljene hrvatskoj javnosti. ''Dani srpske kulture'' financiraju se iz sredstava Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, a počeli su 2006. godine zaslugama Stjepana Mesića, pakosnog predsjednika RH i Ive Sanadera bivšeg predsjednika Vlade. ''Važno je da Dani srpske kulture izađu iz Zagreba.(...) Od prošle godine  manifestacije se održavaju u Zagrebu i Rijeci, a nadamo se da će  slijedeće godine tu ući i Osijek, Vukovar i još neki gradovi diljem Hrvatsker'', kazao je podpresjednik riječkog pododbora ''Prosvijete'' Damir Radović za ''Slobodnu Europu.'' 
 
Na programu je u centru ''Gavalis'' koncert Miroslava Ilića, protiv čijeg su nastupa u Zagrebu na ovogodišnjem ''Rujanfestu'', prosvjedovale Udruga ratnih vojnih invalida iz obrambenog Domovinskog rata, jer pjeva četničke pjesme i širi mržnju. Radović je odgovorio: ''Mislim da se Miroslavu Iliću svakako treba dozvoliti da pjeva, jer on to radi odlično. Na ''Rujanfestu'' je bilo 30 tisuća posjetitelja. To govori samo po sebi i mislim da više ništa preko toga treba komentirati. Nitko se nije žalio.'' Uzalud su bili prosvjedi hrvatskih branitelja i ratnih invalida, pokraj čije su povorke u kolicima i na štakama prolazilo srblje i srbofili i gurali invalide da stignu na vrijeme i ugrabe dobro mjesto kako bi čuli i vidjeli četnika koji pjeva zabavne pjesme o ljubavi za ''otadžbinu, za Dražom i za svetosavlje'' u metropoli Republike Hrvatske u Zagrebu!? Kako doznajemo da su na koncertu bili i neki zastupnici iz Hrvatskog (državnog?) sabora, čije fotografije treba objaviti na hrvatskim portalima. Bože, ne oprosti veleizdajnicima Hrvatske -  jer znaju što čine!
 
Portal ''Slobodna Europa''  navodi da je to ''jedinstvena prilika da se hrvatska javnost upozna sa recentnom kulturom postignuća u Srbiji, po izboru SKD ''Prosvjeta''. Hrvatska je javnost već davno upoznata sa srpskom krvavom kulturom: od Gavrila Princa, Puniše Račića, Draže Mihailovića, Slobodana Miloševića, te još nekoliko tisuća ratnih i poratnih zločinaca koji su bili u službi balkanskog krvnika kralja Aleksandra i svjetskog zločinca, partizana i komuniste, Josipa Broza Tita. Oni su ostavili bezbroj zatrpanih jama i masovnih grobnica s izmrcvarenim i na zločinački način ubijenih nevinih hrvatskih žitelja samo zato što su bili Hrvati. 
 
U oslobođenoj, samostalnoj, demokratskoj, europskoj i natovskoj Hrvatskoj uništavaju se spomenici hrvatskim braniteljima u gradovima diljem Hrvatske!? Posebice su na meti spomenici prvom predsjedniku RH dr. Franji Tuđmanu i hrvatskim braniteljima Domovinskog obrambenog rata. Među ostalim, u Zagrebu su već nekoliko puta Tuđmanov spomenik išarali svastikom i zamazali ljudskim fekalijama (go...ma), i još se traga za počiniteljima! Zašto ne pitatate Pupovca i uredništvo njegovog biltena Novosti! Spomenik hrvatskim braniteljima u Sisku vandali su uništili već drugi put, a ovog puta do temelja, jer su nabacili smeće na Vječni plamen tako da su ostale samo ruševine. Drugaricu Kristinu Ikić Baniček, SDP-ovu gradonačelnicu Siska, koja je okorjela partizanka i istinskiamrziteljica neovisne Države Hrvtske, vjerojatno znade počinitelje. Treba naglasiti, da su na Spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima u Sisku upisana imena najvećih vitezova (heroja) u hrvatskoj povijesti jer su ostvarili tisućljetni san hrvatskog naroda. Skupine ili pojedinci koji ruše i uništavaju spomenike hrvatskim vitezovima i braniteljima nisu samo kriminalci, nego su neprijatelji hrvatskog naroda. To su osvetnički ostaci ''Srpske Krajine'', kojima se treba suditi na isti način kao i onima koji su se borili s puškom u ruci protv hrvatskih branitelja.
 

Rudi Tomić, Toronto

Napokon da će saborske klupe jednom biti popunjene

 
 
Odluka Predsjedništva Sabora iz travnja ove godine o iznajmljivanju sabornice, u konkretnom slučaju za potrebe kongresa Europske pučke stranke, naišla je na žestoku osudu većine oporbenih stranaka, dok su je vladajući branili kao uobičajenu situaciju u parlamentima Europske unije. Markantni SDP-ov 'king-kong', Peđa Grbin ustvrdio je kako je očito da u Hrvatskoj sve ima cijenu, pa tako i Hrvatski sabor, odnosno sabornica. 'Mjesto u kojem bi se trebalo raspravljati i zakonima, Ustavu dobilo je svoju etiketu, barkod i cijenu, a sve u režiji HDZ-a. Jednom riječju – sramota', poručio je taj, inače, obožavatelj „ustašoidnog“ pjevača Marka Perkovića Thompsona! Dakle, za Peđu Grbina bi iznajmljivanje tog, eto, 'svetog mjesta' bilo pravo svetogrđe, neoprostiva uvrjeda za časne, vrijedne i radišne narodne deputate! E, dragi naš Peđa, tu smo te čekali!
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhMWFhUXFxgYGBgYGBgVFxgXFxgYGhcYGBgYHiggGBolHRgVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0lICYtLS0rLy41LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALMBGQMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgABB//EAEQQAAEDAgMEBwUFBgUEAwEAAAEAAhEDIQQSMQVBUXEGImGBkaGxEzLB0fAUI0JScmKCkrLh8RUkMzRzQ1Oi0hZjwgf/xAAaAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMABAUG/8QAKBEAAgICAgEEAgIDAQAAAAAAAAECEQMhEjFBBCIyURNhM5GxwfCB/9oADAMBAAIRAxEAPwAv7MOCgcErDjw3/UY9n6movD1mPEtIK8zmepxFb8EVQ7DEJ+WKt9FHkahCWEKyliHN5cNybHDAqDsCEbBQNT2iN7fA/OVN+OYdGk8yPkoVcCh34U8FtGospS4mPD5byjqFSoyMlQgzoCQI48DySgscNJUhj6jd88wHeq3EDNCzaz/+oxj+2MrvFvyV1PHUXXDnUz29YeLbrLv2xU7Bya35IU44zqtwYto3grOOhbVHME/Byvw7Bq5pEjQmR81kdnsLgHFxg3Ef0Wpw4sOQSylxNxGtB43fJMsLUuJ0SzDNTSgxSWV2LNKjE9PyDW6o3CeVt/isBicP4fW5fQenLXe2tuF/Bvjv+isVXauyErVipaE7qcbl9S6N0z9loHcKY49u7vXzTEUXkgtIAElwIkkRu4L6d0apl2Ewz4j7ppvukH5oZekaPZhNvUiQ/gSN57N3cs6KAWn2vSPWO4x8N3clLMKZ0TJ0g1YPh2XsEV7Mphg9j1Xe7Tce63jomdLo4/8AGWN4y6T4NlDmjcGZ0MVzafFa7CdFmkAlz3fpblHi438Efhdg0hULBSbIAdL3FwuSNBA3JXkCooSdGNqNotqCCXOLcvVnSZtrvT87UxFRrgyg4gmznQABAtum8prT2ZlaYcGwDZjWt89URsnBMfTY54L3FrSS4k3jhooy3KmNaSsxL9gOc7NWq0mk2iQ7uytBum2D6KM3NqvPYwMH8T7rT7UotaKWVrR99T0AG9OWlaKTbTFllaVox3+B5Hsb7Bgzkiaj3VCIE6CAntHYka1SOym1tPzAlWbRP32H/U/+VMS9GHbRKc5NIz+0dk0mvonKXE1ADmJdIjfPJZ7HbLDajQLh0HuJ0Wv2tTJdRIBtUBPYO1LsbQ+8ZJAsBfiFGbaky2J2lYhxWy2AAt3ifKUo+zjgthisPAbyP8pST7I7gfBaMvsr2OMFhwaTJLpLWzcndwNkvx2zKZqMaabDmzXLYIgcWQj8HjaWRobVYYaIuLiLFeVGF1Wm8XaA+T2nLHxT7SFTFFfoyy5bnaeLah9HD4oKlsqrlzU67iDp7Rk+bZWtqGxQmyR9zTn8oR1YeTM26niW2y03/pflPg6PRePxbm/6lGq3tykjx0Wka0HEHspjzcfkpY6mGtbl6pL2CW9WxcJ0SvSbGUjOUcSx/uuHLQ+CmaK0mJ2cxzSXAGAT1g13mRPmgaewKT2tflALgD1S5uveR5LW+gckJn0Qg8RhBwWgxGxS0ta17wXEx7tTQTq6I0QlfZFZupab2mWHlcZZ70VMLp9GUGzss9Zxkk3vHYOxKcZg76lbKts6qJ+7cf0w/wDklZ7HUCCZBB7RB81eGRPtkMkHWjQ7JoRSp/ob6LR4dunIeiSbNIyMj8oHktJhaenIei5srLJaD8JTTKkhKCDpYbEVC4e0dAMWyUxoCIIzE2IUoJt6IzryzO9N2F1e0WHeeqJi8xp5LLHZ9RxgNPx8NV9Lw2wg8FzyJzOF5qHqkiZcY3flU8FgGeya4ySROuVv8LYC6YuSVBUoHzuh0cf+O0gi5DdRGhgrQYDB1BTpspuhjGBjSxpcYaI998dt1oNmU2ihTIAksaZi5kcVXsw/cs5fEoXyqxr+kI8JsNjpOUmHEEvdvFjZvzRmDwQD3NAa0NDfdaAbzvMncjdm+67/AJKn8xUqFMipUcdDlg8gZTLpUBsGxOGAfSFzJdMkmeqUXiaYFN8ADqnQdiqxVRmZji9oy5iZI3tP9T3KFbaNMgiS6xBDQSdBO7tHimp7AFYI/ds/SPRVM/3D/wDjZ/M9B1NrCmIyEQI65az3SBq49/IJfiulDGAuz0W2IDsxfMHqjqDSJKDg2kY1hu08iu2SwtpUwbEMaCN8wsTU6V5mlzKjyOtZlKDf3T94RMeaDqdJHkFxZWAFx7So1rdIghsmN996PDdmrR9G2g1rg3M8Nyva+SQPdMxdRqbawwN6rSZi3Wvw6u9fIcTt97Jz0Gxlyy3PWMAyM2aAb8UMekGJPXa7NJktFNtEyeM3J7QUVDdi8D61V6SUHFrmsqVC0Oc0taYtY6nXgELjOmDmgxSa2wI9pVa2SdxG4jevkNfalSpINR7XzOV9VzhI3AsdI5EKlwe4kVaQLtA5jJI4CXDKfFNwo3BH1TEdLKrpy1aLRbKWtc+34pm3KCllXadWoSfbBxzEtllha0wL3Xz6nh67CC15c2CYhrWwNbfJbfo3S+5a46ku7fxFZwTCqXQxdjMQ6c1RpktjqxaBM28F3+IYrjS+u5HVsHABH1ohIUWkUC6mxaZ8tw3aeCo/wMD3XEabyNDPH+6T4/pPiKMBzGGd8/0QNHppiBq2m7uI9CsubQtpGnbg67fdquOmrp3ydRv07l62ri26kO5tHbPu9seaR0+m5/FQ8Hx6hF0um1H8VOoOWV3xCPu+jWhgNpVWkudQaTEEglpIAmOsOJKsftdjoD6dQQ4G0ESCYnstPehqXS3CnV5bza74Aotm18K7/q0u8gfzJX+0Gwn/ABqi5pGctJEdZrhqB2ftBFYLG0sjWtqMMNA1G4If7LSdoGnkfkqqmxqR3eh9QluNmGVUF1SmRcDNJHaICnjT1qX/ACD+VyS/4E0e69zeUj0IUhgMQ33a7u8zw4g/RSuvsNDnaAB9nIBmo3dzPwVePpNlg3F8ETIjK46G25Lc2LETkfFxLRrGtiPqV1TH1rZ6AOUyMpIvEcOBKDRkiWL2TSzMAY0ZiZIGQ2aTrTy8EdhaORobJMbyST4m6XP2qCWlzKjS2dIcLgjjPamFCrmAI38dVOaG3QfRKPwQLc5daXAieGRg9QUvoLJ9IsO9r35XSNRm6xg3/FI/sqenXuIzjy0bJu0aNNpDqrJzPNnA6uJ0HMJaNs0mMawFzsoiQ0gcJ60BfK8TjK4ke1cOsRwmDwYWjglz6T36uzA65jpyBBXVwAopH01/SelTDaYLBAAAdUZmgARIbJS9/StoBazdoG039sRnyj8vnzWGoYFxLeudRvOk6Q2Bw3Fa4bOHWnQTFiPPetwSHB8V00gT95fiWU+MXaHdm/cl1fpc4kRTBHFxqvO46iG/hGvbxKX16EMaBoaY48OPgqadJmpAnidd+/v8gqJIWy89Ja5nLlEaQym2BBA64znQnXiULU2nintg1Khnc5z3juLMpaLjdvR7XN3R3Dnw5lemsOB8I9eQ8FgiqpQqutBE3s1j2Xn8NS40PgpfYakzmLd8se5s2n3II80x9t+ye+PmvW1Sdw8f6Imsb7IwR9iC52YyRJ33PyVm1MGPYPNtHaTFjZHbFdFBpPE6RxN7r3bRmg8wRZwjlbckfRjH4lvXg7oNiQZIOsHvXU8Iyc2RuaxnKJkfNX47Ujl5qDGqi6BRaAI7o7plc544757+KlSpSqMbssVC0lzwBuDiGkzIzAarUZne0H1K13R6nNNo/V6lYnDUMhIgxOu6ewL6R0RoTRB7XDzKWegLYye3d2O9EphOsQ2D/Ek8LmZUyHSwyWd/wSDItF0hbJb3/BJXuYDBc0HgTCri+Ir7KQ1cQiWMBuCDyIK9NFUA0K3VCCUTTZIHaqa1HrH63BM6NCMs7ss/vEAeJSSoCQ8xeC9nh3VG1HgtAPvGNyzjcdV1FWoCd4cR6Fa3bP8AtKg/ZHqFkMkKePd2PLs1eB2ji2UM/tQ4NaXdYEmBfXegB00xUzmYRwLLfNMXf7Zw/wDrPoscWIQipXaBLRqaf/8AQKo96nTPIlp9SjKXT9h96i4cnA+oWCrU+s23FX0mjeneGD8C8mfQ8L0soVXBgZUk8WgjyKf0XL5tsSkPatPIBfSMFhXVAQxwBAMEmLwY84XNkhUuMSidK2MqKUdJKR97iPRORhyyzjNzHKbeSH21SzUTyKPp9SEbvaPmWMYJM/nfGuub+3ml5oH8MTFp0lNsYADcfjqcLdf+3gqMO24XcugUAbPFT2jRUiZb7ska3vw5wts+YfOkGLfFKKVIZm23j1Tuq0xUnQAxYdv19Qkk0FIxmLnI0bvZt3b44qqhQBA5/NX4ucrRu9m2fAb1LDaDn8066AWU8MOCzG16jxWqNDnACIAJH4WndzW1oCyze1diVX1nvbGVxB04NA7OCaDVgldGeqNd+Zx5kn1Tno1T63j6BSHR2r9R8002Nsh9J0mIv8E7khFF2avZoApCfzdusmIhV7Yy/Z35dIdu3zex7ZRezKGakB2n1IhR25hyMPUBv1XXMTx5LlbK0Y7HAZjxtPhZcxgVmPZ1j4eC9a1UXRi3DtRAaqqGivasErNMfV1ueiTf8sD+0/8AncsUVuOjFsM3m/8AnckmwMvxnvfxJPCbYo3/AIkoUWOjJ7cPWb3/AASmrhGOMuaCeKabZPXHegZVcfxFb2Qw+HawENESZPPvU3r2VF5VANgH43fW5fT6X2b7K7NTYX+z97fLRLPB0FfLnO6zuae0sYbNmxXPki29BhVNMa7VP+WdyHqFlK/vNH1oVpdrVR9nIkTDeeoWfc2SLI4umaW2aar/AKDv0H0WWeAFpMXWApOB1LeBO7sWdbRc8SxpcJ3A7tUcPk0wKs8F0XkTuUtndfPIIygEQRclwbv5qqp79wRAOsIjZtRrc+abgbt4cD28FZySRNQk30P9mUctRnd5rcYbEZIPb6XWCwe02e1a6HBoi8WtYnktDs7pJQe4NBI1u4AN46yuHJtnSoOujZGuXRPBQxx+77j6JfTx9MAEvYAbglwAPLiia1drqcggg7wZ9FsK2TkqMJtTqu01fU4/nPz+twuHFwittVYuN7qk77Zik9XHinDiHETHVEnwXZF+1WCnZoMN77f1N9Qn2KeS2rOgBize3SL6R5cYGW2bj2uq0x1gS5uoO8iBm92e9afG4yadYE2DXR7v7X5b6ZdeziQJzYaMTtAkAAaZG7t8Deuwug5/AqO06ws0EHqiQIkG3mhqePY2ASZ7GuO7iAqxaoWmPaGivCU09rUhYkz2NcfMBWVNsUmm5J5Nc70Fj2LWvsNP6Ga8S6ptikAHZrHcASe9oEjvUqO1KbpIJtrLXN8JF+5a0an9GnwFKaLf1E79znX0MnQ3srNpUQMK+wHVdYTAkk2zDtVex8Yfs9NzJu52g1GZ+tjAJi8b1ftSuThn5iSS113DKYm0jduXPJ9hRh9rWqOjSR5BQaVPbzvvnC5Ft1u470B9uYCQc3D3HnzAhdEX7UDyNsOiGpbTxjQzMZifyunwiVZQ2rSc4MDjmOgLXDt3jsKJg4rb9HT/AJdv7387lhDV3fX1cLc7CP3Df3v5ipz8ALcUb/xJUj8bVhwHHN6SUuzKTHRgNobWa5xIuBodxk+XegW4+1tRuNh2fFe08BVfck02xvcAN86H6hVOFRu9rrDeT1t4meXiisnhFfxRT2WVNqPiMtMcg+f5iqWYioCSTPGZj+ihRdJzSSL7jpuGsqVbEt90EAzeWu08wtyZXhCiQa4mePBWNxLjHWgjgQvKTDG48Oqf/VUUyJM5IGgBbu5jjKHJm4RVaGOKxpqMDXNDYdIdLp5ECQZ7bocPZPWYTb3s8T/4qurtECA1tIyd9Ki6LbupYri6Wk5JtoDE9wha2ZRS6JV6zj7s5QIF5gcJi6GY4z1m5jpw07YUX523yuAibNd815hKjg0AuN54iO7iilezaL4E5iWgRpJB8woGtN2NI4yQeXJD4otEEkkkm+/zCsw5aBrrx3eSzT+gW7osdiwGlwBBkDrEHyUnYh85yWjjZpHcBv5KmniC4HK7smAPBTfWggZhP7Un5rUa/wBhLH+0d1nODNBGgG/q804btototwtKqDTBMn2T2u6xdml2Y5hLj+H+uec8zq0COIEn95SIIaS1gJgxGQ+gWM0mGYo5YyuB16oa9oPbBaJVT6+jnSI3ZYBPORKoYTq5jp4gZbeCrOJBcQZDWm0yTMD9pHiFMNo48SCXBhBkZXHXnNo7FdXx7HTYk/m9obkjeDMjVBV9oEQA90uni2AO8zqqzlgkkQBOvDm1K4sDGBq5/wBk6z1jPqua8B2WBMTm63y1QdPFkWBeLcRCHwT3GSdSTEgGb8iAsohbSGDnuaQXOLzeIGnHVSqdcDKQOw5T8eaHr4eoYNmtEzALR4tEKPsRIMh19M8epQdJ0YJp1J6okka3bu1Xn2l1MdYyNwbl+Eqo0iAcrDJO57XDXgZRLqMNkipxnJTdu/SjX0HZ1Ha1cZRQzDI2L5bAkm3fNzdMKG260kYlzusIs251t7pO/dwSF1W+giY6zAPJXNpiZD6RI7Ht4dwRV/QkopjjGvwxY40/be1OmdnVJ3ycs96UCrTFiTpBsNVP/Ej7oaw7pDqovMT70LxmGc2CGAR+WqCe3WUGMuqI0KzIOYgXtabdplWVMaARkLZ4nKIHcVF2McwkOzg6nrNPwVeGqQJBqX35c0670KS/5h5aoKpYrMBLxImY7T+pXYfalSlVY+mZyyesTkuCLgOvqT4JfiK0gtzls8WR8VH7u0OZrvHyRb/f+RW9UhpU2lUe4udVdJmILovrHWsvPtL/APuu/wDL/wBkEAzd7LuBHq1dlb+Wn/EPkj/6G6FlHaNV7oLvnbmiW1HyMziRI1S7Z4+97imdTUcwjNJSpIhjbcbbBqdX9ln/AJD0co12NbwBJgCXb+ZXlFVbVruYWw4NnNMieHYUIJuSQ8p0rZfUxLW2zTbddUYGp1I5pdUq7xBkxYo3ANOkK2SHtE/PykSrVgHgFzhvsAQb75cEYSDeB9Qqa+w8Q92Zgc0R+0Dv7FY5pBg6ix5iAVHIlxVBxzbk0SaRukciQrRVdue7xlUDdKdU9iyMwqSImQwkeqjRaxYahPvBrv1NBXoe3fSb+6S0ouvsp4Et6w5QdOG9AI39ALsNQw2kVWDmH+ZVVfAU88sqPMwA00o8w74KylVaAcwJO4g71PaNJxAc27QYdGoHb2TConP+zOKoFxlCrBaDmMgQDHkbrxrKjDDmFs/maR6hTw20atM9V1uBuPArT4Hpc2plZXaBG8CQbHVvy8EzyfoRfK2zJUMQTUfciOHV3divrVoAkuJJjU+a1GI2HRec7GZZA6zIAJO/h/dIsf0ZeS1zHutuFiRM9/8AVCMoSlb0F8ktbBxcSXNMDQhwgDcIletdTeMvsTcfgcfQ6qjG03tY+GnNoAATCrwTXBsEEHtBCeUXSpjJJSqg6phqJs59RhsIc2DC9pbIdEU3h4mwm4t2IDH4k5qbCSd/13IrGYhop5soa4aFtge7QpfxzWkxtb/R5j9mVwwgMJM7r/GfJWU6722OgEQ4CIHY5X4TG1RS9oHyBq06x2Tr3IjD7fYRD2DmO3jNvND8kvKNq7FWysU4yQYDnONgNBbTuRW0q/VBD4OYaNAPKQYHgtTsKvhi6PZUHB26owdUzuBt4LcYfothK7Q44Wgf3YE8gV0Y8ayrkqIZM/49NHyTD5yARVJJGjivXvq3ByPg36o3RqQCvqg6E4Z7AfZMbIkZS9kA3aLHl5r5jtGg/DVqlIuALHEGJy9x8NUk/TOCGw5Y5LSsFEb6Df3TG/nxUnVqMXpvb2ySPOFacTms/TsiT3qYosd7ro5qLhKPTLJPwLjRoOLi2q4T+YA/yo6hh7AMrA+XklWLpAOIOUqlpjQkcilbkmBaGWKwWIMEXaCZgxMWEq17a41YP4Z84S1lZ40cfrlCJobaxDdHSOBh38w+Kb8r+kDojjcSQ05qbQY1gHySmStC7bxeAKlNvHQie8SF5/ilD/tM/iHyTrNS6ElHkxJhGxXcOGceCPdqObUvw0/aHGN7/OUwJu39TPVbJ8kSw/EZu6K1m6OYf4h8FB3Rl7z94DvjISNddQt+zEA6FdnUlJp2CW1TMbS6J0bZxUPOPgEzo9F8KPwOniXH0CfOcouE7k3OX2JxRn6vRpg9x1RvfZCVujZ3OB/UIPitYWn6/uuyWv8AXchyZqRhK+wqjb5RAuSDuHNN9nYLqAEEgmbbhE+ceaeYygPZvP7DuI3His83aDx4DefmlknLotifdh7qF9CEpxuABcSGTOvva/uo2lj3nXgeO4TxSLD481HOLmF54MzNaBwAb9XRwenlyt9HQ5p6KcRs6o3d1Zlx0s2+8zrC8wOIgwWhwJuDf+yPIEf7Y95qfFyAFItlzhEA/XaPkupw2kPFeQHEAFxLRDZsJmOyVSQrqYsJ+pUjTUXV6ORvY56J40yaTrtIkdhBvHj5Ju6rUBllOWiG3IzTyBuTG4JV0Vwhzl24CO8x8PVaWnB6xa0k/sgwIt36XUVKEZPktf7KOM5RXFivF7OfVk1MO4G0EAzbiQLpG/DFpymmGmYhzrzy1C2rKTHTmYw/ut+SXdI8I17qdRxIgRawMXEwr482OTUYoaEZx+TszVTZJLs5ZDhvzH0VlCmab2ucNPj/AGN0fkZvjxcl2OcJtp8PqD3ldE1RSGz3pDh8tF9Sm2Qb2GnE+qzuDqWWloVsrQDcTpuI+Wim7YdGqJoj2b/yj3T3bu5Tn8UmJPHJy5IQsfGhj08Fo9h9MK1Dqk5m6dbXufqO+Qs1isO+k4teIP1cKvOpK0Tb8M+r7J2617W5CDAEtc0ZrDs153VO2nB4ktEk8NBrbgvmNDEuYQQT3ajktnsHbBqtOcAlkXiZzA63EGyGSU3VvRoqKXt7BMZgRPUOXsiR8/VCfZ3NN294Mtt5jvT/ABRa48OTeHehXADefD+qVZXF/ZZPRkKzpce1PaWJgBpAIAiCFLE4Ci4z7rteqIB5j5QgXOyuLQ4OjcfgfmAqwkpts0VthzsNRfuynst/TySfE0gxxAMjcdExoESSQRAJIOnZHfHFKMS+XdyaeKKhYJ0kSY9WZkGHKXtO1c3ElyNrW2E1xv1TxbZSp9GaW8uJ5rQ03QQ12/QnXkeKtLyNI+uxUdnNF6FZpPbZrTHE3ROHLt/qrn1HHgoimgYtDSrWUSq6bFdTp9p8UKMT9kvcq8g8V49ajFO0QPZP/SdD2FYp59AtpUbPJYd5v3fJFKiuPyJNt4qoKzWtJyhkkDS5cJPkiqLy1gaLbzFpJ1lD7VpTVzawwCL/AJ3Hv3qBxoGocN+nC678a9iNCcVJ2wlw7VPDYY1Htpt368IFz5CO9UNqzcA7t06iRzsmWwqxZUL4tGW4jUgmJ5BGXWi2TLFReyeM2bmJygNePw6A8uB8kqBIMOEGYIOoW4xGGbVE6HUFJtrYEvGkVGi37TR8eC5XFM4VNrsd7MbTptAE24t1PEwUY9wLYGQaaBwgfwpQ60boaPRdTqm1z4lcvB01fZ6FJ0xpRbbUHx+IQ22HNDQXEWuBmAJuAYB96JExzVftSJg7kiruZnzOqVXuG97h5NAgDsCr6f03u5fQZTb0EsrUzu8x8kqxjw53VEDS3Hj8Ef8AbG7p+u5WtrNi8+K7pQbXSGTryKam5sCwuOfDtROBBmQbceHNVV35nTuPkjKDcrXOOsajQzv8EiVyKoz/AEkxMvbPAnxNvRK2vXu06uao49seFkMEJK2eZkye9hbitT0BAz1ZE9VvqVkWOla/oEOtV5M//ShNUhouzS4tjc1mjwQYpt4D6CJxZv4pZi8QWskayopXo6ED7bpgU+q2+Ye7a0GbhJmUXwOqXN4HUcj8kVWrOd7xJ+uCoLl248LiqspGNFtQZWHW+43IA5dyRvfJJTHEVIaSlbjctOo1G/sWyp1RHPJJpHocvVAtXi56I2fWTVMZXcweBGiMokOaHW7ee9AMaTaCe5dQrOpuIGlpaeO/kbLnx5Hx9xbLhTdx7GQpb16WBSoVg8SDzG8dysdTlWRytNOmRDIUs/cpezXvs1gWVyoPKu9koGkeKZIwLUncsMXei3lai68arJf/AB/EfkG78QWaKY5JdiHFUZfNoyjWeLuHNU1aAgyB3CLHWSSVqKXRiq4deG98+YReD6JsB68nh87yumOSKgjmnFubMlTpdRsQLD3gD+FotPJG4WoRoRPYAPRa9nRugNWk83EqdLY9EXDB6pI5IrwGUWwPZVYuF5ROOwsjMNRcc0wbhxoLKVWn1YSuW7QUtUzL13X7goU3XCrrP1+ty8pO6w5KB6KENHpC91Ytd7suGVvV0MCTcnxCYUaPtnzGRojMdddw7Vm9mYSpVLnsbIDzJ7ZK02FtTA43PMr0opRVEsPKWy84OkNC4+HzUX0GftLl4VqR1JPyRFJg3E8yuqVOrkbYEjxUSVfs/Cmo+ANAT8AlpLZpz4xbAtr9GA5ntKW7UcD29naslUw5aSCIINwvqmzXFhLXCx3HelHSno4HD2lKZ3cP09nYs1yX7PDjKnswIYQtl0EF6nJvxWTNIjVazoRY1O70K5cnR14+xzi33SzaB6neisW/rJdtWplpydJ+Kjj+SOtOgBxUSVAVtbG2tjaVF1QcV6VllJML2cwOffQA+dvmr8Vslj5gQfEf0RWwsJNMuIPWNj2C3rKLfRLeSTns8r1T5TZj8Xgn0zBBjxHc5Cx+yfJbiqWkQQCOHNC/YaP5Ag4Qe2v6ILJNaTNy2uxrQBe06zv4k379Evxb2l7nA6gRY98+aXg7wiA4O5rz8nrXKLjxVHqY/RqEuVsmx8EOBg8R9XTbCYwOsdfI8kiymVa18blyQyOHR05MUci2aYNUg1K8FtC1zI47xzTVrgbjRdsJKa0edkxyg9nrWr32Y3r2FzhxVKJlZC6V61mqllQ4msrLVW6kVeGKRYikawUslR9mEVNrKDmdsJqBYO1plSrDqm34TfuVkQoY133Tz+w70WaMjAYh915TffuVVV115TOvJc7Z6AqwuH9m5zRLWuDXBs2LjZxvf+6aBypxeGY4jMXi1soJiN9mkgqDMMwaPrE8MrnHuGTVerLTo5PT+qUYU0F5l4XIJ1F7cpJd7wBBiQCYGg10VjZ693GDAhs85gXCRzS7OqPqYMIKZdH6uUuP5iB4f3KTNFQ6DxDm+oT3ZmFkAAwfimSTRz+q9QnHjHs0L2te2481VhHRLDcFWYSlGpnvXtbDlrpCWOtHC1ezF9KNlezqF0Wd9T9fFedGhlLuX16rcYvBitTLDrFvksdg8K6lUex2oB7xaFH1EdWX9PLdHuINylHSEn2Qj8zZ5SmVZ1yhcbRNRmVsaiZMQAZPpHeuSHyR15PiyvZtfJVc/KHCdCdwEeUnxTyo+m//AKbb9/qEhaw0ny/3ToYmCQJFu0eaIGLpHR3k4fBdkYJL3HFOTb9o/wANVFgYAFgP7K6o5o3pLh6odoQpPe5P+NeCfJrsOrYXNcKj7E7s8VRTxJCI/wAQPD0WqS6Bpl7dV62zhC5cvDPoAusbKqmuXJV0MTBymRZO8C4ioWg24LlyfD80Szr2MZkrjdcuXpnks7cvKhsuXIgIm4XosLLlyxjwi0qGc3+uK5csjHUzdU7W/wBJ/wCh38pXLkWZdnzl+q6nv5fBcuXJ5PQC6ascepO9eLl77in4PAUmgJ+k75HqFbh/ePL5Lly4s/8ALE7MP8UhrSaI0HgFQTc81y5dCOd9huBcZC0jfdXLkkxoEcP7w5rP7fb/AJt//EPVcuUM/wAC/p/mZ2rqiNmtBcZE2+K5cuTB/JE68/8AGwupRaZBAIQdTBs/KF4uXqSSa2eZFtdHtCkGmwiVe3RcuUiiIP0VUrlyyAz/2Q==
Sramota je nama, čak i totalno apolitičnim TV gledateljima, samo i pogledati vašu sablasno praznu sabornicu uobičajenim 'radnim danom' a to su srijeda, četvrtak, petak-osim onih par sati kod glasovanja. Stoga smo precizno pobrojali nazočne kojih je u prosjeku bilo sramotno mizernih 14 od 150 i jednog. Pardon, bilo ih je prosječno 13 jer su osebujnog predsjedničkog kandidata Ivana Pernara zaštitari na rukama iznijeli iz sabornice. Dakle, ponedjeljak i utorak su tradicionalno 'neradni dani praznog hoda' (dubokoumnih priprema za sjednicu???)) a sabornica je pristojno popunjena jedino na aktualnom satu kod prvog plenarnog zasjedanja i petkom tek par sati kod glasovanja o amandmanima. E, to je uistinu sramota, naš 'ustavotvorni' Peđa!
 
Ako je u prosjeku prisutno samo 13 deputata udobno zavaljenih u kožnatim foteljama raskošne Sabornice, postavlja se logično pitanje gdje je onih preostalih, 151-13=138? Jesu li na važnim saborskim odborima, komisijama za 'istraživanje ruda i gubljenje vremena' (Alan Ford), jesu li na bolovanju ili su možda u 'šopingu', jesu li po zagrebačkim kafićima, jesu li ne daj Bože kod svojih ljubavni-ca/ka… ili su jednostavno neodgovorni 'markiranti' koji sramotno primaju visoku plaću za svoj nerad? Konačno za njih, desetak prisutnih, sabornica je uistinu preglomazna, mogli bi koristiti saborski kafić ili restoran za svoje jalovo 'mlaćenje prazne slame'!?
 
Ustvari, iznajmljivanje neracionalno iskorištene Sabornice mogli bi usporediti s velebnom Spaladium arenom u Splitu izgrađenom zbog rukometnog prvenstva koja danas bezuspješno traži potencijalne korisnike. Slično splitskoj Areni i bojno polje zvano sabornica koristi se de facto tek za napetu utakmicu zvanu 'aktualno prijepodne' ili za onih par sati natjecanja u glasovanju rijetkim petkom; sasvim iracionalno! Kako bi bilo da poput prosvjetara i saborski 'markiranti' solidarno stupe u štrajk tražeći od vlade povećanje svojih primanja jer su ona višekratno niža od primanja hrvatskih europarlamentaraca, primjerice od primanja zaliječenog PTSP-ovca Freda Matića, ratnika iz vukovarskog podruma!? Kako bi to nakaradno izgledalo kad bi se 'mali njonjo' suprotstavio svom 'velikom diktatoru'… bio bi to smak demokracije!? Ili, kakva bi neprocjenjiva državna šteta nastala kad bi oštro-kondžasta ministrica Blaženka Divjak podnijela ostavku u vladi zbog neispunjenih štrajkaških koeficijenata!?
 
Nego, bilo bi dobro i veoma humano ali ne iznajmiti nego dopustiti zagrebačkim beskućnicima barem kratkotrajni boravak u raskošnoj sabornici kako bi i ti članovi našeg demokratskog društva osjetili svu blagodat modernog kapitalističkog poretka: Udobne kožne fotelje, klimatizirani prostor Sabornice, bogati a bagatelno jeftini restoran a la carte, ugodni i topli kafić s probranim napitcima, 'makijato', 'kapučino'... A zgodno bi bilo kad bi dragi nam zagrebački klošari doveli i svoj avangardni 'bend' poznat po nazivu 'Kraljevi ulice' koji bi svake 'Nedjelje u 2' mogao zamijeniti već dosadnog i politički ofucanog tv-Acu i time obogatiti sumornu jesensku shemu naše ionako reprizne a javne TV kuće! 'Kraljevi ulice' bi mogli zapjevati davno poznati, omiljeni šlager u novom ruhu, a sve u čast 'ustavotvorcu' Peđi Grbinu:
Na vrh grada saborska mehana,
Iz nje viri glava nečešljana.
Nečešljana od silnoga pića,
To je kuća saborskih markića
(markirant, od milja!)
Iz kafane pijan ja izlazim,
Svake čudne ulice nalazim,
Lijevo, desno, nigdje moga stana,
Evo našeg Peđe, punog maligana...
 

Damir Kalafatić

Anketa

Tko je naredio uhićenje predsjednika Uprave JANAF-a?

Srijeda, 30/09/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1861 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević