Get Adobe Flash player
SPC na čelu noćnih kolona u Crnoj Gori i Srbiji

SPC na čelu noćnih kolona u Crnoj Gori i Srbiji

Srbija ponavlja jogurt i balvan revolucije iz osamdesetih i devedesetih...

Zašto su svi naši športaši domoljubi?

Zašto su svi naši športaši domoljubi?

Nakon svake pobjede slave svi Hrvati koji Hrvatsku osjećaju...

Hrvatskom vladaju pioniri komunizma

Hrvatskom vladaju pioniri komunizma

Hrvati bi morali voljeti Hrvatsku onoliko koliko Slovenci i Srbi žude za...

Lažne Plenkovićeve poruke iz Ludine

Lažne Plenkovićeve poruke iz Ludine

Sve što je predsjednik HDZ-a izrekao u Velikoj Ludini velika je...

Uzrok slučaja Zavadlav je u političarima

Uzrok slučaja Zavadlav je u političarima

Tragedija je posljedak nefunkcioniranja...

 • SPC na čelu noćnih kolona u Crnoj Gori i Srbiji

  SPC na čelu noćnih kolona u Crnoj Gori i Srbiji

  četvrtak, 23. siječnja 2020. 15:12
 • Zašto su svi naši športaši domoljubi?

  Zašto su svi naši športaši domoljubi?

  četvrtak, 23. siječnja 2020. 15:09
 • Hrvatskom vladaju pioniri komunizma

  Hrvatskom vladaju pioniri komunizma

  srijeda, 22. siječnja 2020. 10:52
 • Lažne Plenkovićeve poruke iz Ludine

  Lažne Plenkovićeve poruke iz Ludine

  srijeda, 22. siječnja 2020. 10:45
 • Uzrok slučaja Zavadlav je u političarima

  Uzrok slučaja Zavadlav je u političarima

  srijeda, 22. siječnja 2020. 10:39

Neka prodam i voćnjak i njivu

 
 
Pisali mi ljudi u tuđinu
Da će rušit moju kuću staru -
Kućar, šupu, ambare i štalu,
Zatrpat će temelje bunaru.
Ajme ljudi, ne činite toga,
Svele ruke onim ak' ju sruše.
To je kuća oca pokojnoga
Tu mi osta pola moje duše.
 
Pisali mi okrutni neljudi
Neka prodam i voćnjak i njivu.
Nema roda, zapušteno sve je,
Čemu gledat korov i koprivu?
 
Ajme ljudi, ne činite toga,
Vratit ću se nazad jednog dana.
U voćnjaku znoj je oca moga,
Tu je njeg'va mladost zakopana.
 
Voćke su mu Bogom darovane
Miris'o ih čim su procvjetale.
Koru, krošnje, zrelog ploda grane
Staračke mu ruke milovale.
 
Sanak grozan usnuh jedne noći,
Nije mora, već bje zbilje dosti -
Jauk oca začuh o ponoći,
''Nemojte mi protresati kosti.''
 
Dođoh domu iz daleka svijeta,
Al' ne nađoh voćnjaka ni kuće.
Gdje no bilo i roda i cvijeta
Tu zjapilo samo krstopuće.
 
Svijet, auti, jurili bezglavo,
Mamile ih novog vijeka staze.
Nitko stranca pogledao nije,
Nisu znali da mi srce gaze.
 
Plakah gorko pored krstopuća
Sunce sjalo, dušu stegla zima.
Otac jeknu: ''Srušena je kuća,
U mom grobu za te mjesta ima.''
 

Marija Dubravac, Brisbane

Moći će prijaviti prebivalište u svojoj kući kad se budu vratili u Hrvatsku

 
 
Hrvatska mora odrediti uvjete pod kojima je dopušteno useljavanje stranaca, željenu strukturu stranaca, godišnje kvote  koje se moraju temeljiti na dovoljno dugom roku i uključivati distribucijske efekte. Nije dobro ni za Hrvatsku ni za useljenike budu li se u Hrvatskoj stvarala etnička geta i paralelna društva te naseljavalo tek Zagreb i po koji veći hrvatski grad. Mora nužno odrediti  broj useljenika putem godišnjih kvota i uvesti sustav bodovanja.
http://www.mup.hr/resize2.aspx?filename=A1_WEB_ILUSTRACIJE/OSOBNI_DOKUMENTI/petrinjska05.jpg&width=267http://www.mup.hr/resize2.aspx?filename=A1_WEB_ILUSTRACIJE/OSOBNI_DOKUMENTI/petrinjska04.jpg&width=267
Hrvatska nema Ministarstvo useljeništva ni neko drugo centralno tijelo koje bi koordiniralo područja migracije. Sada je to područje dijelom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, dijelom u Ministarstvu vanjskih poslova u Upravi za hrvatske manjine, useljeništvo iseljeništvo, dijelom u Ministarstvu regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva u Upravi za prognanike, povratnike i izbjeglice, dijelom u Hrvatskoj matici iseljenika, dijelom u MUP-u u Upravni za inspekcijske i upravne poslove.
 
Do nekakvog trulog konsenzusa oko usvajanja Strategije migracijske politike za 2007/2008. godinu je došlo  jer zastupnici u Hrvatskom saboru još nisu uočili da se radi vrijednosnom izboru i da to nužno iziskuje politička nadmetanja. Radi se o nacionalnim interesima, ograničenosti hrvatskih mogućnosti integracije useljenika i potrebi očuvanja hrvatskog karaktera Republike Hrvatske. Aktualna neartikulirana  hrvatska useljenička politika i zadnje nesretne izmjene Ustava s 22 nacionalne manjine nabrojene u Ustavu idu u suprotnom pravcu od politike europskih zemalja kojima je useljenička politika pri vrhu državnih prioriteta.
 
Kamo ide hrvatska useljenička politika pokazuje odgovor MUP-a obitelji Hrvata, hrvatskih državljana koji rade u Njemačkoj i koja je prošlog ljeta htjela prijaviti prebivalište na adresi naslijeđene kuće kod Koprivnice. Moći će prijaviti prebivalište u svojoj kući kad se budu vratili u Hrvatsku.
https://vlada.gov.hr/userdocsimages//Materijali%20za%20istaknuto/2014/MUP%20-%20servis%20gra%C4%91ana/MUP-naslovna.jpg?width=750&height=500
Vrijedilo bi ponovo uzeti u ruke Nacionalni program demografskog razvitka Republike Hrvatske, Nacionalnu populacijsku politiku, Zaključke međunarodne konferencije HGK-a,1 zakone članica EU-a i formirati multidisciplinarni tim koji bi izradio hrvatsku useljeničku politiku.
Nijemcima su četiri godine radili na izradi svoje useljeničke politike i pored toga, u njemačkom parlamentu, ta je politika prošla kroz iglene uši. Nije stoga realno očekivati da bi u Hrvatskoj neka radna skupina od nekoliko službenika  mogla u kratkom vremenu izraditi ozbiljnu hrvatsku useljeničku politiku i useljenički zakon.
 
Bilješke:
 
1. Zaključci međunarodne konferencije HGK-a:
Zbog zabrinjavajućih trendova u demografskim kretanjima kao i zbog potrebe da se osiguraju adekvatni stručni kadrovi za razvoj Hrvatska treba definirati svoju useljeničku politiku sa jasnim ciljevima promicanja socijalnih, gospodarskih, demografskih i kulturnih interesa.
Pri formuliranju buduće migracijske politike koja će biti u funkciji razvoja gospodarstva treba poći od razvojne strategije nacionalnoga gospodarstva, demografskih trendova i utvrđenih deficita na tržištu rada, te utvrditi jasne ciljeve.
Za izradu useljeničke politike važne su pored demografske i društvene statistike, pouzdane analitičke podloge i istraživanja o migracijskim kretanjima, kao i detaljne analize kretanja na tržištu rada, a isto tako i kratkoročne i dugoročne potrebe gospodarstva.
Stoga je neophodno što prije uvesti upisnik (registar) stanovništva, kako bi se osigurali pouzdani statistički podaci o kretanju stanovništva.
Globalna ekonomija već je stvorila globalnu radnu snagu koja je lako pokretljiva i prihvaća prilike na raznim lokacijama. Privući dio takve radne snage u Hrvatsku u onim segmentima gdje naše gospodarstvo ima veliki potencijal za razvoj trebala bi biti jedna od ključnih politika razvoja ljudskih resursa. Pri tome useljenička politika ne smije biti prepreka, već aktivna potpora.
Ciljana imigracija nije samo nužnost nego i poticaj dinamičnom gospodarstvu i Hrvatska bi trebala proaktivno regulirati uvoz radne snage.
Potrebno je odrediti nositelje izrade hrvatske useljeničke politike, a isto tako trebalo bi razmotriti i osnivanje centralnog nacionalnog tijela koje bi koordiniralo sve aktivnosti vezane uz migracije i osiguralo pojednostavljenje i veću učinkovitost u provođenju administrativnih postupaka.
Osnovna dilema više nije trebaju li nam useljenici ili ne, jer oni su već tu i stoga treba vidjeti kako na što učinkovitiji način upravljati migracijama prema utvrđenim razvojnim ciljevima i identificiranim potrebama.
Obrazovni sustav ne prati promjene. Da bi se adekvatno planiralo obrazovanje koje će pratiti potrebe gospodarstva, nužno je uvesti mehanizam prilagođavanja koji se temelji na procjeni budućih potreba gospodarstva.
Potrebno je bolje koordinirati mjere obrazovne politike, profesionalnog usmjeravanja, prekvalifikacije i stvarnih potreba na hrvatskom tržištu rada.
Ojačati zapošljivost neaktivnih i nezaposlenih i istodobno povećati fleksibilnost hrvatskog tržišta rada, kako bi se uskladila ponuda i potražnja radne snage.
Posebno treba intenzivirati proces cjeloživotnoga obrazovanja.
Povećati stopu zaposlenosti, a u dugom roku stopu rađanja, kako bi se osigurala fiskalna ravnoteža.
Imigracija može pomoći u rješavanju kratkoročnih i srednjoročnih neravnoteža na tržištu rada, ali i olakšati postizanje stabilnosti mirovinskog sustava.
Prioritet treba dati domaćoj populaciji i useljavanju svojih iseljenika i njihovih obitelji po uzoru na druge imigracijske zemlje.
Važno je voditi računa o uravnoteživanju naseljavanja stanovništva i zaustavljanje koncentracije stanovništva u velikim urbanim sredinama.
Napraviti izmjene i dopune zakona koji sada određuju hrvatsku useljeničku politiku.
Useljavanje se mora planirati i usmjeravati, a nikako događati mimo volje i znanja mjerodavnih tijela. Dakle, treba djelovati. Još danas!
 

Branko Barbić

U čast Agostini Piccoli

 

1. Zaklada "Agostina Piccoli" osnovala je NAGRADU "FONDAZIONE PICCOLI", koja se dodjeljuje za ostvarenje na području kulture i umjetnosti, s temama vezanim uz jezik, tradiciju i povijest moliško hrvatske zajednice. Natječaj ostaje otvoren do 7. kolovoza 2004.
2. Nagradaje osnovana sa ciljem da se približi i kroz mas-medije popularizira naša jezična, povijesna i kulturna baština, te da se na taj način promiče interes za našu zajednicu, s naglaskom na njezinom statusu posebne jezične manjine.
3. Vrste nagrada:
a) literarna nagrada;
b) likovna nagrada;
c) nagrada "Mali umjetnik".
3.a. Literarna nagrada
U obzir dolaze sva prozna djela (članci, studije, prikazi, novele, priče, ...) i poezija na moliškohrvatskom jeziku. Prozna djela mogu biti napisana i na talijanskom i hrvatskom jeziku.
3.b. Likovna nagrada
U obzir dolazi svako likovno ostvarenje, u bilo kojoj tehnici (slikarstvo, kiparstvo, obrt, fotografija, ...), na temu u kojoj dominira senzibilitet prema našem okružju, kulturi i jeziku.
3.c. Nagrada "Mali umjetnik"
Nagrada se dodjeljuje djeci do navršene 12. godine. Na natječaj se može prijaviti s likovnim i s literarnim ostvarenjima.
4. Ostali uvjeti natječaja:
a) Natječaj traje do 7. kolovoza 2004.
b) Natječaj je otvoren za sve.
c) U obzir dolaze djela koja nisu ranije objavljena - izložena.
d) Na omotnici obvezno napisati za koju vrstu nagrade se natječete (literarna, likovna ili nagrada "Mali umjetnik"). Uz djelo obvezno napisati ime, prezime i adresu, te po potrebi dodatna objašnjenja ili opaske vezane uz djelo.
e) Radove poslati ili donijeti na adresu:
Fondazione "Agostina Piccoli"
Centro di Documentazione
via Castello, 47
I-86030 Montemitro (CB)

e-pošta - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
http://www.mundimitar.it/fap/images/Agostina%20Piccoli.jpg
Agostina Piccoli
 
5. Žiri za dodjele nagrada
Odbor koji ocjenjuje i nagrađuje djela sastoji se od sedam članova:
- predsjednik Zaklade "Agostina Piccoli";
- 1 stručnjak za književnost;
- 1 stručnjak za likovnu umjetnost;
- 1 stručnjak za hrvatski jezik;
- 1 stručnjak na pedagoškom polju;
- 2 predstavnika društava iz Filiča i Kruča.
6. Nagrade
Autori prvonagrađenih djela na literarnom i likovnom polju primit će novčanu nagradu. Autor prvonagrađenog djela u kategoriji nagrade "Mali umjetnik" dobit će nagradu sukladno svojoj dobi i interesima (npr. knjige, putovanje, pribor za informatiku i sl.). Prva tri nagrađena autora u svakoj kategoriji dobit će i odlikovanje.
7. Nakon dodjele nagrada,
Zaklada "Agostina Piccoli" uzima pravo da prema potrebi raspolaže literarnim i likovnim ostvarenjima, a u svrhu promicanja interesa za život i kulturu moliškohrvatske zajednice. Također će zadržati negative fotografija.
 
Zašto Zaklada Piccoli?
 
Antonio Sammartino (1961.) je hrvatski pisac, društveni djelatnik i aktivist iz Italije. Predsjednik je moliškohrvatske  Zaklade i počasni konzul Republike Hrvatske (od 2004. do 2010.) u talijanskoj pokrajini Molise. Po struci je geodet. Voditelj je folklorne skupine „KroaTarantata“ iz Mundimitra. Bio je suprugom Agostine Piccoli, zagrebačke studentice kroatistike, istaknute manjinske aktivistice, dosta angažirane oko zajednice moliških Hrvata.
http://www.mundimitar.it/fap/archivio/Tjedan%20hrvatskih%20manjina/Mostra_03.jpg
Antonio Sammartino
 
Nakon što je ona tragično poginula, 1999. je godine Antonio Sammartino utemeljio Zakladu Agostina Piccoli njoj u spomen i na trajno sjećanje. Zaklada se bavi prije svega moliškim Hrvatima, istraživanjem, njegovanjem i očuvanjem njihove jezične baštine te promiče sve vrsta aktivnosti koje pridonose očuvanju kulture i tradicije moliških Hrvata. Godine 2004. je stiglo jedno veliko priznanje njegovu radu. Zbog toga što se mnogo angažirao i što je mnogo radio oko zajednice moliških Hrvata, imenovan je za počasnog konzula RH u Italiji za pokrajinu Molise. I njegova druga supruga je aktivistica hrvatske manjine u Italiji, Vesna Ljubić Sammartino, profesorica hrvatskog jezika iz Mundimitra i suvoditeljica tamošnje hrvatske kulturne udruge.
 
Potpisan sporazum između Zagreba i Molisea
 
Na Svjetskoj izložbi Expo 2015. u Milanu, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i predsjednik regije Molise Paulo Di Laura Frattura potpisali su Sporazum o suradnji, kojim se učvršćuju veze Zagreba i Moliških Hrvata koji su u toj pokrajini očuvali hrvatski jezik, tradiciju i kulturu.S regijom Molise, koja broji oko 400 tisuća stanovnika, pojačat ćemo gospodarsku, znanstvenu i kulturnu suradnju, rekao je Bandić po povratku u Zagreb, a prigodom primanja sudionika Međunarodne smotre folklora. "Hrvatska enklava već osamsto godina živi u tri gradića s dvije tisuće stanovnika, na brežuljcima pokrajine Molise, gdje imamo tri gradonačelnika koji čuvaju hrvatsku tradiciju, običaje i jezik", kazao je Bandić, dodavši da je riječ o Hrvatima koji su otišli iz dijela od Neretve do Cetine, dijela Hercegovine i Dalmatinske Zagore.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQUFRQUFxcUFRcUFBQUFRUUFBQXFxUUFRQYHCggGBolHBQUITEhJSksLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGiwcHxwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAOMA3gMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAAECAwUGBwj/xAA4EAACAQMCAgcHAgYCAwAAAAAAAQIDESEEMQUSIkFRYXGBoQYTMpGxwfDR4RQjM0JScgdiFbLx/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAIDAQQF/8QAJBEBAQEAAQQBBAMBAAAAAAAAAAECEQMSITFBBBMyUUJhcSL/2gAMAwEAAhEDEQA/AMb2jjg5tPc6n2hj0TmJ08nn6/J29P8AFCLIXyXThYrlEVUTTeCJGnIjzZFkbatuVyJtlfNk2Moikh6qFTZKoxKaAqayEqJRBdIKjEbVZIbkwBQwzSksALWTM0aiyLIslAqrOw0YkyutqVEslK8TNqUs5HzmX2TV4a2i1HMiyvV5clPDFZZQRq43iR1J3qZ/ELDWJllzKlRszR0r6JXWJ7hM6vqpIsIQZLmEsNKViyhG5Wi7SC302e1nKCVY5D5IBr7i5prHT8fj0TnZI6bja6BzbZbq/kh0PxD19ymaL625VMWLU0CuosllMlOI0vBLOTRWCKeS6WED1JmzyL4FUi6cQXTyC90Ts8mlBx+INhsDzp2V8N/7Ky/caHvJXtFY6sp+RT7Vv9J/dkX1HgCpvLCo023maz23X/t8itx5VeS7m/B2N+1YPuyoTnyoG9/zBc1F3V1gz4xs2jZkXQiDKqUbyJ2sh+HK8mzPUtHzGmo4FcUqisUqqQ7VeQvEafYD0KtkGV5c0WZcHbB0Y85R341yMqzwNo22y2rSvDBLSQsjL6bPa5Iu025Ui3S7kNelZ7EMztTDpB8mBaiWRct06/i8egzmXSOq4nHoM52pHBbre4h9P6oGuiioX1yl7i5VqMEWSQ8Yk6sTbRwrnsDSiFMqlEfJdH068iP8ZFvotPq6V2rdttgfU1bR5Vly6KSWXfGPzrOo9nfYmrK06rUU7WjvK3Vd9S7ik7c+aTjWrxGDyzvy04p7dJu/y7H5F8dBqm72kr7p8zx2Ndnh2nq3DPZGnBbN+P6L7mzR4JCO0Y+SFvVvxDToz5rwvUcD1F8Rvfrz8u4GlwTUreMtu/Y+glw2C/tRTqOHxaacUZ97Tfs5r5+0NNxqWndXdr7Z8QvW0rN26t/18D0jj3spCWYq1+tYsee8X0dSjOSlm3rF9dvIfO5v/U9dO4/wLqWuRBGlSUTM1NTFgjSyvGwuvTc3yfU17PDBpVu8p1ULPBVE2Zg5ra0rTQFxKKTQdoKatgH4jBcyuLi/9N3+Kyk+ggiisA0ItLAVRkZRDlul3KGEaSOSWvSk9rWsg2qjsF9YLrd0Jn2bTsdeuizn5RwdHrF0Wc69mW689Of6f5AVo4BXuaFdYA6qEyvUYl8lgqpRyXTY19lVyiVTL3IhIbIrS9ieExq1fez/ALXaP55ep63oqfceb/8AHs705f7Nnp2jWExd3nR+lOMjqcS9RI0WFRHzlLeuKFlAqqQDJyBqqM1luNWsjXQx4nD+2mhU4cy+JKz71+253nEFdHGe09XlpTfYSzeNRbU5y8i1MGpcsur8RoadK2CvirTknjKTdu/89QOlValudW5y5MXho+6VxqenSLKeS2exz81fiI0WognEtQntuNrZYAKaV8lunn+SW9fDW01boZCNI7gHPgO0bsjNQZWyiE6TcotcI0m5HXpWe1tsg+rWwW1kr1KWCeb5Pp1eqWGc41udJqNmc5JZZ0df1HL9P7oetHAFUQdW2BJxwTy6KhR3LqiKo4ZY2PfZVSjksdMhGOQuMbmXw34Gf8fVLTqw7J/U9V0FaNkm0uvvPLeFcLqafXVKb/vpqpF2tlNR28Wde9H7uN3Nc8mrNQcn2Jb56l2vA1nOuW4tk4/TuaVSO10Expp7M8j4bppaio4w1NdOK5pWglyq9t+d4vbZHdezs6lNulUnztWcZdq+ZTxE+23zG5q9XTpK85JJduDC1HtXp3iMk2u+3nkD4/w+NaryybalmS3WF1K3cYPFOA+55HptPCbbaacJSkrWs25NdreOzyCWVvZc+W7qeLdfJ0XlSi000YHtEuejVxvF+uxt8P57unNK3Knfl6N2sry269gbiulXJUitnF2+RHU8reeHi+l4XWqqXu4Sn7tc0rWwrv5+QA2z2X/j7hiVCNR26dR3XakuVN+b9Ty32h0vu9VXp/4VakV4Kbt6WL533WubXT7cy/sLS4iPX4hjADMrKfbz7T76JqahyRGm2QgE0Ur2C+B7FaNXeTZaVgajQVgiDxY59XlbM4Stgt0u5CUMEtMrMnfRvkYnkq1Udi2w2ohdEZ7U16dHX1Uc5MeOWzG1eomt16mpw1txudXU8xzdLPbTThuC1qeDTcNwKvTwSzFrQMaWSzksW32JTQ9pYGSCKTs0+x3+RXBFrVhb5O9C4nRVSdDVQ2k/d37ppSXycPma9Th6lySm/gd1bFnbfxOb9masp6N04q7p1VPwjdN+dub1Ow0cuZXGhp5vKjT6SnHm5KavK7k7ZbecuxXTj/MT67+hqzcYrv7OrzMuFaKkm2rt5Q2ub4bOD8Qp2lft9GGRhK116g3EdZTbUVm6d9myzh+q5Y79bsn2X2MksrbeYnCL3kkYvHayim3sk/odDLVQnth9hyHtXK6t1X+zF34Hufpd7GcsNJJddveZ70mvoeMcUfPOc93OcpvxlJv7nsfH9bT02ikouKnKmowtZX5o2Vl4P0PJY00Nm8eUtzmcMSGnbewRPQY7zS5EKY96t+E504wlRlcPhQwu0L92NJ2C9TlkxwI0k8WYRsA0J5D6mULYaVLmuidFA1GDsGUoiXxGwRDctqLBTHcIlG6I/KlZGrb5m28G7wuN44M/iHBnFfFc3uD6e1NHZZflzzg0KG4FXp4ZsKmCV6OGL2m5YfJsXKmF/wAP0ExTp2Rlz4bNA4Usj1ol8YD14CcG5Hez3G/4aTum4TxK2+OtHb8Ert04uObxujyjWSZ3vsJxNOlGL3i+V+HV6DSNmuGzXrSWG8vL/Ys0tCLablH5/YO4jQhUTi0nFr8YLoHOCUYunaPVOPVnF1+YKRvHMXVdLTStdZ7M/Qy9dq405xVpty+FKErt4/VfM2ZaibXxxju/5dO2++XcFp0UpqTblLtk7v8AMBoZyt09KUrXXL6tKxzvtSrXt3v5J/qdTPUcifacXx+c6klTp/HJ2j3XeX5b+RPU5HPHLy2c27XbdsZbdu5XJRmdJ7Zez/uKs5QvyuTaXc3m3m/U5iDN1mzxUs6mvScJ5E5ZK3uWLYWniy5TWiPcdxuEFS0cDQccA2lpBsIm2lhqHwltPYri90WUngSmTW4WngF5MhTWBKZn0uf3lpSbO94LouamvA450/5yPRvZaN4pdx19OcuffhTHhtk3YA1GlwzuoU42aOZ4rHlUrFuIny5SVRKlbsuBajUxtujI1+uk3KOVkzot9rI6quY3ZapdpKWoTW5gtvvL6FGctk7drdkSP4ntbqq6udv7F8MboSntOUrx8Iq1n3NtnHUeHpO82m1m3V5vrPTPZeaeljy/2tp9zcm/ujo6GJq+XP1erx+Kei4osKWH2PdPsC5PpY6zJ1+kvOV9puUodzw5R8r+eewEhrKkMSv0cKVm8djyT3O3Vjo6euc8uxVC8cyle223ogStLkTbasjHjxeTXxQXzv8ALADqqrni8qj7Nod1/wB2JrUqkq/VcYw3lt/DHrdy/wBmdG0516mZJY7IuWyXbhSu+9Amm4c+ZOWZvH7I6edJR5KUe3mffZb+kS30+O7XP6c3X3254/blvbvTWVOp4rzw/sclKS2srd6R1f8AyFxOMpQoRy4O8+xO1lHxs/U5GLH6vHc5c3wrraGlLeC8V0X6FMuDQ6pSj8pINHJXMUnU1PVZFTgcv7ZxfjdfqVrhtSO8b+DTNxvtHjIXshp1tMVK2B02a9SnGfxLz7PMAlp3B5zHt/US5sWx1JpVp4N3L6RT/EqLLdNWUtjPcOJcC2awMsl1R4J00NWp2rxO99l/hOG1H9aB2HBq6gdnTQ26aj8bRjcZaTYfDVpZOR9oOL9NpZe3cinMifPDlOJxXvJWXWDx0je6t9fkHud7vrZBs5+3ya9a8eFUKUV1ebLHMRGI8kiN1b7RTz9za9mOLe4qWl/TnZS7uyXkYzXyIoaXi8wteq1dPGfQbspWnCSa6M47ST8G79zl2mdytSu15pdGSe0ovrTttujB9neNY9xVfQfRhJ/23w4vus/I7TQu9K9k+az25o9rfLaze2dzo1089bPPyOn1r07/AEr0+lpVFey9BtVGFNWisvbuBP4WcZrklbmxlStezds5tZfly6VPk6VScU+ray782XX19xx/Z139ld86uezvXU9M4xclZSxn/HfCVt9s/uZvFeMe5U6sn/McVGmv+0opuVuxXQ3FPanTU4uKk6sli0MR77z6/U4PinEXXqOclyrCjFbJJWSXyO23PTx259vOutb1dVVOTk2225Sy345uPsRh2vcnc5THuOmJ7D/MAkmMxXGbAGYr3Vu0jUlshSkZw1g6vS9Jp7dXgNo6nLg0eLU248y6s+XWYVKeSdzxHRjq914b9PVln8Xcx41sItpzI2Oh0Gun/Ngzo9DqMnA09ZKrOLthG/71pWvv9DoxeEOpxJy2eKccunGnfs5v0/UwHK/59Rm/Ma4/tzW8pdxFoSeB748DGI37hJD3GsaCuM4kubuI3AISROjXnB9Gco+EmmJxK34GgbPjOoas69Rrvm3t5gNetOT6c3Lxk2PYSiFoVqHZ6ligySJIwESUbCiu0TAEOxCkAPcgpEplS2AFPdef2HqYRGq9u77iqN2AHbTWcrZ+DwcxqaPI2uxnSUs/nyM3jembtKKvfD+wulel7ZFKpsFxqWBaWjqf4svehqf4kbw6pWlw3URU+RbmvOXWZXCdKleo93heF8+v0NLmyX44cV6l1Imsr0Kr7k4vHqUt7/uaVbTE0V0J/S5Z+eQA9xCVhpSAHcUM4En+hFSAGsxi24zsAVfm4rFlh0ARjHvJ2I3Hb7AB35jJMSHAHaFFEZP9B/zxAIz6yCY9RYIQCBCvLdef3JzeH4P6FFZ9K/cvrYtez8Gb8A1Hctk8fO1wei9vAJsLqctzeGM+O/8AUb/z0v8AEG4pS5aj7Hlef4wXmIdmf07p5nLrIpJWWysvkM9yKQ6W50PPPJ4K3O8R5SB4vD23fobAt04U9gCi8BqlgK09x7EIvwySSMCax+YGaGHSAI3HsO0RUQB0hMe3eJ+YA1rCiu0drrHsAK47Qoj37ABmhvqSG8ACqoVxeCyoRisBAF1O8e/Hyz9i6bxYhqF8Lzh39GNSZoNSeEGJgMHhBaDQgHjGn5op9cX6P9zI/h+9HS1Yc0Wn1po5Krp5RbTbunYjqOvo78cOtsOthlca/ZYq41cmCX6Ul3/ZP9QipIFqfF4pP5N/qhoE6Uv1Dodn5kzqL6Vu36GhCS8zKE4r88CaZH8wPFGNSt+Ie/WNYQA4yHElgAZxf2Gtcmvz/wCEJyYNSuPcjFkmwYcXMMmK4A8RreI6GAKq+2xGw9VCSwADa12j5r1ZXp5C4o/5bfZZ+qIUZYY0Cynt8/qE02Cw2CIbBWRcmYvHtO1JSXXh+K29Poa6ZKUVLDVydimNdtQuRYrkGxk1UslFbePg19H9izmuU11hPsaf6/UcLKS6QfCJkOpytX63Y06N07PZ9ZlAmxKJCLx2Eo/UVqbRGSHTHQAkM2O31EWwBmkKwzfaPcAckQuPkAk2M3YhFklIAm3+IhOQn9CPMAQrMeTI1XgkzAA4vL+TU/1f0KdHK8fFJ+hPjX9Gp/pL6AnCa/NTi+5emB56FHxYRGQKn1l8QrFw8SCJcwlaqm8DSf3EIaMDLrIVfz0EIZjJ4nN236jb4fNyoxby7IcQaP8AxHwJS6xCEKnBCSx5CEFait/ztI9X52iEAOtiSEIAUVghJ/UQgB7DXyIRoIfqEIwK5Ck9hCMaz+Lv+VU/0f0Mvgn9KHh9xCKZ9FrV6i+CHEAPfBY3YQhK1//Z
Paulo Di Laura Frattura
 
Bandić je izrazio i zadovoljstvo i što je posjetio Expo iako, što je ocijenio besramnim, Hrvatska ove godine na toj svjetskoj izložbi ne sudjeluje. "Hrvatskog štanda nije bilo, ali smo barem u maloj enklavi Molise zastupali Hrvatsku i barem na jedan dan bili na Expu", dodao je. Sporazumom se nastavlja dugogodišnja suradnja Grada Zagreba i Regije Molise, koja bi sada trebala biti proširena područjima od zajedničkog interesa s naglaskom na gospodarstvo i kulturu, te stvaranje veza između obrazovnih i znanstvenih ustanova i programima i projektima koji se financiraju iz fondova EU-a. Poticat će se i suradnja u ekološkim programima s posebnim osvrtom na energetsku efikasnost i zaštitu okoliša, sportska suradnja i promicanje hrvatske kulture, književnosti i jezika u Regiji Molise, kao i promicanje talijanske kulture, književnosti i jezika u Zagrebu. Na poziv zagrebačkog gradonačelnika, predsjednik te regije u rujnu dolazi u Zagreb.
 

Vid Hinković

Anketa

Tko na unutarstranačkim izborima HDZ-a može pobijediti Andreja Plenkovića?

Petak, 24/01/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1285 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević