Ranko Ostojić se poziva na svoj represivni Zakon o policiji od 2001. godine

 
 
PREDSJEDNIK:
Imamo prijavljene replike na vaše izlaganje.
Prva replika i poštovani zastupnik Ivica Mandić.
 
IVICA MANDIĆ:
Hvala lijepo gospodine predsjedniče.
Gospodine potpredsjedniče Vlade pa ja ću iskoristiti institut replike s obzirom da sam tražio od Ministarstva unutrašnjih poslova prije mjesec dana podatke koji su vezani za ilegalne prelaske naše granice. Zanimalo me u četiri županije Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka. Nitko mi nije rekao da su to podaci tajni, da ne mogu dobiti. Nisam dobio ni nakon nekoliko poziva jer ti su mi podaci bili potrebni da mogu usporediti s obzirom da smo imali ovaj okrugli stol gdje smo imali istaknute ljude iz EU baš da govorimo o ovim podacima o kojima ste vi rekli da li je trend u porastu ili opadanju.
Pa sam neugodno iznenađen, to sam tražio preko našeg kluba preko Sabora da nisam te podatke dobio u mjesec dana. Mislim da to nije dobro.
http://www.photocroatia.com/eephoto/dobranje/normal/S_PERVAN_DOBRANJE_11.jpg
Dobranje, selo u koje je 2001. Ranko Ostojić s 400 dugih cijevi došao tražiti generala Antu Gotovinu. Po nalogu Engleza, kod kojih je tih dana gostovao Ivica Račan
 
PREDSJEDNIK:
Odgovor na repliku?
Ništa.
Hoćete?
Izvolite potpredsjedniče Vlade RH.
 
RANKO OSTOJIĆ:
Naravno da ćemo zajedno to provjeriti. Ne mogu vjerovati da ne možete dobiti te podatke. A sada ću vam odmah i pomoći, inače vam se ovo nalazi na wwwmup.hr javni transparentno stalno se mijenjaju, prema tome ne bi trebalo biti nikakvih problema. Ali ovo ćemo nas dva zajedno provjeriti kako se to moglo dogoditi da ne dobijete odgovor.
 
PREDSJEDNIK:
Hvala lijepa potpredsjedniče Vlade.
Nova replika i poštovani zastupnik Davor Božinović.
 
Dr. sc. DAVOR BOŽINOVIĆ:
Gospodine ministre ne znam u kojem dijelu ste me ispravili jer ja Bugarsku nisam niti jednom spomenuo dok sam govorio. Ja sam samo kazao da prema vašim podacima je najveći broj ovih zahtjeva dolazio od državljana Afganistana i Somalije i to sam iskoristio povezati sa jučerašnjom raspravom o Afganistanu gdje sam rekao da nam treba jedan interresorni napor jer je to je jedan od ciljeva hrvatske vanjske politike, situacija u toj zemlji. Puno ministarstava je na neki način u to uključeno, nisam siguran da svi imaju dovoljan broj odnosno sve postojeće informacije koje bi bile sigurno dobre, dobrodošle da na razini države zaključimo kako stoje stvari i kako stoji stanje odnosa, a zbog toga što tamo šaljemo svoje ljude i zbog toga što se u ovom trenutku tamo događaju neke ključne promjene.
Druga zemlja je Somalija dakle i tamo imamo misiju samo treba malo povezati dva i dva. Dakle ne znam u kom dijelu ste me htjeli ispraviti jer stvarno Bugarsku u kojoj sam jedno vrijeme i službovao večeras spomenuo, toliko sam pri sebi.
A što se tiče javne rasprave ministarstvo, ministar je ipak taj koji to diktira i vi to možete napraviti, tu vam je i odbor i saborski zastupnici, nisu samo nevladine udruge te koje su zainteresirane za prethodnu raspravu.
Hvala.
 
PREDSJEDNIK:
Odgovor na repliku potpredsjednik Vlade Ranko Ostojić.
 
RANKO OSTOJIĆ:
Poštovani zastupniče ispravka se odnosila na situaciju u kojoj ste tijekom svog obraćanja u ime kluba non-stop koristili izraz migranti, a mi danas govorimo o azilantima. Također postoji velika razlika između strukture po zemljama u odnosu na tražitelja azila i one koji ilegalno prelaze granicu. To je bio razlog zašto sam u tom dijelu intervenirao.
I kažem ako mene isto tako dobro pamet služi onda kada kažete istočne zemlje EU-a onda pretpostavljam da ne isključujete Bugarsku.
Hvala.
 
PREDSJEDNIK:
Hvala i vama.
Iscrpili smo listu prijavljenih, replike i odgovore na repliku. Rasprava o tekstu zakona je završena, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti za to.
Sada ćemo ići na:
 
-        Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2012.
 
Izvješće je podnio ministar unutrašnjih poslova sukladno članku 4. Zakona o policiji ujedno je i potpredsjednik Vlade RH.
Prijedlog izvješća primili ste u pretince. Vlada RH je dostavila mišljenje o tom izvješću. raspravu su proveli Odbor za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici.
Želi li predlagatelj dati uvodno obrazloženje? Da.
Potpredsjednik Vlade RH i ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić.
http://www.independent.mk/media/photos_more/201506/path_1837.jpg
Ovo su starci i djeca koja bježe od rata u Siriji...
 
RANKO OSTOJIĆ:
Zahvaljujem gospodine predsjedniče.
Ponovo štovane kolegice i kolege zastupnici.
Ovo je izvješće za 2012. Kao što znate uvijek jedini ministar koji je ikad podnosio izvješća u ovom Saboru po ovom pitanju iako je ova odredba u svim Zakonima o policiji od 2001. godine osobno to smatram iz razloga da je potrebno to raditi i da ministar mora podnijeti izvješće, iako ću još jedanput ponoviti podnosim izvješće o obavljanju policijskih poslova za koje kao ministar nisam odgovoran. Ne upravljam policijom, ne zapovijedam niti imam ingerencije da na bilo koji način mogu se u taj miješati jer ministar po Zakonu o policiji ima vrlo preciznu poziciju, a to znači da osigurava uvjete za rad policije. Ali dobro, kako je tako napisano u zakonu pa onda bi bilo puno bolje da ravnatelj policije bude taj glavni ravnatelj policije koji bi mogao puno bolje govoriti o ovome ali držimo se onoga što u zakonu stoji.
Mi smo u izvješću za 2012. godinu imali situaciju da u prethodnom izvješću za 2011. smo promijenili način mjerenja efikasnosti ali samo u onome dijelu rada ministra, a ne policije. A to znači koliki je proračun u odnosu na efikasnost kriminalističke policije i ovo je odgovor oko onoga pitanja šta znači biti dobar, gori, najgori itd. jer kada budemo došli do sljedeće godine kada se nadam da ću biti u prilici da vam podnesem izvješće za 2013. godinu onda ćete vidjeti koliko je bilo ispravno da se pristupi drugačijem načinu izvještavanja i drugačijem načinu vrednovanja rezultata bez ikakvog friziranja i bez pokušaja da se po bilo kojim elementima prikazuju podaci na način da je jedno kazneno djelo prikazano kao da ih je riješeno 10, a zapravo se radilo o tome da neko je 10 mjeseci nije isplatio recimo plaću pa mu je to pisano kao 10 puta svaki mjesec po jednu kaznenu prijavu.
Ono što želim reći a to je da nikad nisam želio stvarati sliku o radu MUP-a ili policije na način da to bude lažno prikazano već isključivo temeljem onih rezultata koji se stvarno i događaju. Također naravno osjećaj sigurnosti kod građana je najbitniji indikator i ono što ja mogu u ovom uvodu reći, a to je i dalje visok i da je Hrvatska sigurna zemlja.
Samo za primjer, 2000. godine na području Hrvatske je bilo 101 ubojstvo 2012. godine upola manje, zabilježeno je 51 ubojstvo. Iz podataka je vidljivo da su promijenjeni trendovi. Ono na čemu jesam inzistirao, to je da je poruka policije bila da uđu u tamnu zonu kriminaliteta, da upravo u tom dijelu budu zainteresirani, da bude što veći broj prijava, da se tu ne ide na varijantu da se hvalimo manjim brojem kaznenih djela, ne obrnuto. Tu treba što više ući, a radi se o području kriminala, pitanje nasilja u obitelji, kriminaliteta droge i mislim da je to najvažniji trend koji mogu reći da je napravljen.
Također što se tiče efikasnosti policije, jedan od važnih detalja je promjena strukture unutar same policije, a to je u graničnoj policiji mi danas imamo 6338 graničnih policajaca, naravno da to znate iz razloga što smo morali zadovoljit sve one kriterije prema Europske uniji. Mijenja se problematika i obaveza, a prije samo nekoliko godina imali smo samo 3200 policajaca u graničnoj policiji. Tako da kad takav statistički podatak dijelite onda morate uzet u obzir da smo imali ozbiljno povećanje jer se spremamo za ulazak u schengenski prostor.
Također, ono što mislim da je osim glavnih ciljeva brojke koje su unutra iznesene vrlo su precizne i redovito se mjesečno objavljuju na našim web stranicama. Znači sve ono što ste vidjeli u ovome redovitom, možete vidjet i na našim web stranicama i to je nešto što smatramo da je ispravan pristup i da se upravo takvi statistički podaci moraju bit dostupni jer oni nisu samo pitanje slike u policiji, one mogu služit itekako i ovom Saboru, političarima, kao i u ovom slučaju koji smo maloprije čuli i za pripremu za određene odluke.
Upravo vezano na ovu temu nezakonitih migracija kao što sam i najavio spomenut ću to, radi se o tome da kroz balkansku rutu, a to potvrđuje i fronteks, bila je situacija da smo nezakonitih prelazaka granice u 2012. godini imali jako puno, znači 2012. 6839 ali ove godine bilježimo upravo zahvaljujući aktivnostima koje smo imali ugovori o … pad. To je nešto što znači da u ovim trenucima Republika Hrvatska upravo kvalitetno provodi, u tom dijelu provodi svoj dio posla i fronteks, znači onaj koji je zadužen upravo u Europskoj uniji bilježi pozitivne trendove da je balkanska ruta upravo ona koju se izbjegava iako i danas naravno imamo preko 3000 uhvaćenih osoba koje su nezakonito prelazile granicu.
Mislim da je također bitno istaći da u pitanjima uspješnosti samog rada, kažem to je nešto što uvijek možemo mjerit na ovaj ili na onaj način, sigurnost je interes prije svega, ja ću to ponovit kao što uvijek kažem, bez obzira na to koja je vlast mi bi trebali biti zainteresirani da imamo što kvalitetniji rad policije i u tom dijelu ja i podnošenje izvješća i raspravu i ono što ćete vi govorit smatram upravo usmjeravanjem da odradimo što kvalitetniji posao zajedno.
Inače u Ministarstvu unutarnjih poslova 31. 12. 2012. je bilo 26.729 zaposlenih. Mi jesmo jedno od najvećih ministarstava, a ono što je posebno bitno, a to je naša spremnost da osiguramo ono što je siguran sam zajednički nacionalni interes, a to je izgradnja sustava da možemo za dvije godine aplicirat za Schengen.
U pristupanju schengenskom prostoru osim što smo ispunili sve obaveze koje su bile napisane u monitoringu od usklađivanja zakonodavstva, a moram istaći 98% podzakonskih akata Ministarstva unutarnjih poslova moralo riješit, flotu smo riješili sa 51 plovilom. O kadrovskoj popunjenosti u kompletu znači zadovoljili sve što je vezano za graničnu policiju, nacionalni pomorski centar za prikupljanje podataka u funkciji 24/7, nabavu tehničke opreme potpuno isplanirani u skladu s onim sredstvima koja će nam bit namijenjena, uz naravno to nije sve, moram reći da tih 12 milijuna eura koje dobivamo iz Schengen facility fonda nisu jedina sredstva i ne treba zanemarit sve ono što je Hrvatska i do sada uložila u rad policije.
Oko pitanja kriminaliteta, da same brojke koje sam već izlagao i na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost također želim istaći broj manje smrtno stradalih i takav trend se nastavlja i dalje. O ubojstvima je već rečeno. Što se tiče kriminaliteta na štetu djece i maloljetnika, to je nešto što je inzistiranje, a to je pitanje takvog kriminaliteta nas posebno zanima. Tu je izvršeno 3133 kaznena djela iz kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika. Mislim da sam kriminalitet koji su počinili maloljetnici tu se dogodilo 557 puta što je zabrinjavajuća brojka iako je taj broj za 25,2% manji nego što je bio godinu dana ranije.
Još bih spomenuo, što želim reći da je važno u ovom preventivnom djelovanju, neću ići na pojedinačne slučajeve ali mislim da je sama aktivnost posebno u ovom segmentu ulaska u tamnu brojku šta i je osnovni cilj policije i također u korupcijskome dijelu financijskih istraga i pranja novca s obzirom da tu imamo značajno povećanje. To je ono šta je strateška odrednica. U samoj međunarodnoj još suradnji moram istaći da je Republika Hrvatska za razdoblje 2012. godine od strane predsjednice INTERPOL-a ocijenjena kao ne jedna od nego najaktivnija članica INTERPOL-a s obzirom na broj postupaka koji je objavila, odradila i mislim da je to jedna važna stvar za sve nas.
Evo ja sa svoje strane uvodno toliko. Vjerujem da ću bit u prilici nakon rasprave reći naravno još svoje mišljenje.
Hvala.
 
PREDSJEDNIK:
Hvala lijepa.
 
(Nastavak slijedi)
 

Zrinko Horvat