Hrvatski jezik na Campusu

 
 
Dan otvorenih vrata Sveučilišta Saarland (http://www.uni-saarland.de/aktuelles/veranstaltungen/tdot.html) održao se u subotu, 04. srpnja od 10.00 do 17.00 sati. Brojni posjetitelji iz Saarbrückena i obližnjih francuskih gradova došli su na Campus kako bi sudjelovali na predstavljanju različitih ponuda za studiranje i to od područja prirodnih do društvenih, političkih, socijalnih i humanističkih znanosti.
Uz svoj već tradicionalni štand pokraj glavne zgrade Campusa, Odjel Slavistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Saarland ponudio je “brze tečajeve” jezika i to grčkog u sklopu Europaicuma koji djeluje pri Slavistici:http://www.uni-saarland.de/info/europainternationales/europaicum.html, bugarskog, češkog, ruskog poljskog, ukrajinskog te hrvatskoga jezika. Sva su predavanja bila dobro posjećena.
Nakon vrlo uspješno savladanog gradiva, posjetiteljima predavanja iz hrvatskoga jezika, uručeni su promicateljski materijali o Republici Hrvatskoj na kojima, kao i proteklih godina, najljepša zahvala pripada Hrvatskoj turističkoj zajednici iz Frankfurta.
 

Lucija Šarčević, prof., Saarbrücken