Get Adobe Flash player

Useljavanje muslimana drastično će promijeniti strukturu europskog stanovništva!

 
 
Već duže od desetljeća u analizama demografa u Hrvatskoj nema pozitivnih vijesti jer svako novo istraživanje pokazuje trend sve bržega gubljenja stanovništva. To je potvrdila i posljednja UN-ova analiza, koja je Hrvatsku svrstala među 11 zemalja svijeta koje će do 2050. godine izgubiti više od 15 posto stanovništva. U razgovoru s dr. Nenadom Pokosom, demografom s Instituta za društvena istraživanja “Ivo Pilar” i predavačem na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i Hrvatskim studijima, dotaknuli smo se demografskih tema, ali i aktualne migrantske krize, koja donosi nove izazove.
http://www.glas-slavonije.hr/Slike/2015/10/202816.jpg
• Rijetko se spominje aspekt izbjegličkoga vala, koji sa sve većim brojem muslimana može biti izazov za kršćanski identitet Europe. Kako zadržati vlastiti europski identitet pred tim migracijskim valom, što kazuju brojke?
- Europska unija voljela se hvaliti poštovanjem svih religija i svačijega svjetonazora, poštovanjem ljudskih prava, solidarnošću i jedinstvom, sve dok izbjeglice nisu došle na njezine granice. Ljudi koji žele život dostojan čovjeka odjednom su uzdrmali temelje Europske unije, koja je nespremno dočekala njihov dolazak. Kao demograf osvrnuo bih se na promjenu vjerske strukture europskoga stanovništva posljednjih pedesetak godina. Danas od ukupno 740 milijuna Europljana oko 76 % čine kršćani, muslimani 6 % - 46 milijuna, budisti 0,4 % - oko tri milijuna, hinduisti 0,2 % - 1,5 milijuna, židovi 0,2 % - 1,4 milijuna, sikhi 0,1 % - oko milijun.
 
Danas je udjel kršćana podjednak kao i 1970. godine, kad su oni činili 75 % ukupnog stanovništva Europe. Taj gotovo nepromijenjeni udjel kršćana posljedica je znatnoga smanjenja udjela ateista i agnostika nakon sloma komunizma 1989. godine. Tako su primjerice u istočnoj Europi kršćani 1970. godine činili samo 57,2 %, a danas ih je oko 85 % ukupnog stanovništva. U svim ostalim dijelovima Europe udjel kršćana se između 1970. i 2015. godine smanjio, što je najizraženije u zapadnoj Europi, gdje kršćani danas čine oko 66 % ukupnoga stanovništva, a 1970. njihov je udjel iznosio 89 %.
 
Među ostalim religijama najveći porast broja pripadnika bilježe muslimani, kojih je 1970. bilo 20 milijuna, što je tada činilo 3 % europskog stanovništva. Već 1990. njihov broj iznosi 4,1 %, a danas ih ima oko 46 milijuna, što je 6 %. Prema projekciji izrađenoj 2011. godine, očekivalo se da bi 2030. godine njihov broj iznosio oko 58 milijuna, što bi činilo 8 % europskoga stanovništva.
 
Međutim, kako je ta projekcija rađena prije ove migrantske krize, u kojoj najveći broj izbjeglica čine upravo muslimani, njihov broj i udjel će za petnaest godina biti zasigurno veći. Naime, osim što će velik broj recentnih izbjeglica ostati zauvijek u Europi, na snimkama ovih dana možemo vidjeti da je uglavnom riječ o mlađemu, reproduktivnom stanovništvu, koje je sa sobom donijelo i svoj potencijalni natalitet, a koji također nije bio uključen u prethodne projekcije. Opće je poznato da muslimani imaju tradicionalno veće stope nataliteta od kršćana, pa će stoga za nekoliko desetljeća sigurno doći do drastičnije promjene vjerske strukture europskoga stanovništva no što se donedavno predviđalo. Kako će se doseljavanje muslimana na naš kontinent i dalje nastaviti, razmjere je teško procijeniti, na Europi je da te migrante pokuša što bolje integrirati u europsko društvo, ali ne zadirući u njihov islamski identitet.
 
• Koga vidite odgovornim za toliki priljev izbjeglica? Je li za to odgovorna politika prema toj regiji, američka invazija prije deset godina, bijeg od siromaštva... S geopolitičkoga gledišta - vidite li političku volju “jakih” zemalja da riješe neastabilnosti i osiguraju preduvjete za ostanak, posebice u Siriji?
- Izbjeglička ili migrantska kriza počela je već prošle godine, kada je u odnosu na 2013. u Europsku uniju ušlo oko 280.000 izbjeglica, ili čak 140 % više nego godinu prije. Priljev izbjeglica preko Sredozemlja bio je tada čak 266 % veći nego 2013. godine, a među njima su najbrojniji bili državljani Sirije (30,2 %), nakon kojih su slijedili izbjeglice iz Eritreje (15,6 %), nespecificiranih subsaharskih država (12 %), Afganistana (5,8%) itd. Najveći broj izbjeglica ušao je preko Italije, koja je primila 170.000 izbjeglica, ili 296 % više nego 2013. godine.
 
Najveći broj izbjeglica dolazi iz Sirije, gdje već četiri i pol godine traju krvavi sukobi koji su započeli na tragu arapskoga proljeća... O nastanku i naglomu širenju Islamske države postoje kontroverzna tumačenja, ali upravo jačanjem njihova terorizma mnogi Sirijci, kao i Iračani, prisiljeni su bježati iz svojih domova. Tijekom sukoba iz Sirije je izbjeglo četiri milijuna stanovnika, unutar zemlje raseljeno više od sedam miljuna ljudi, a poginulo je oko 250.000 ljudi i razumljivo je da mnogobrojni stanovnici te zemlje više ne žele ili ne mogu čekati kraj sukoba i konačan dogovor, ponajprije velikih sila.
 
Usto su izbjeglički kampovi u susjednim državama - Libanonu, Jordanu i Turskoj - prepuni te Sirijcima ne preostaje drugo nego da krenu u Europu. Kao najpoželjnija europska destinacija uvjerljivo prednjači Njemačka, koja je zbog potreba za brojnom radnom snagom, između ostalih, i izbjeglicama iz Sirije znatno pojednostavila postupak za dobivanje azila. Osim toga u Njemačkoj se već nalazi znatan broj njihovih članova obitelji ili rodbine, pa je stoga u prvih sedam mjeseci ove godine u Njemačkoj azil zatražilo već 44.000 Sirijaca, dok je u istom razdoblju prošle godine taj broj iznosio 16.500. U Njemačkoj k tomu tražitelji azila dobivaju mjesečnu naknadu u visini od 352 eura i plaćeni su im stan i grijanje, pa time postaje jasnije zašto je njihov krajnji cilj baš Njemačka.
 
• Bavili ste se promjenama vjerskoga sastava stanovništva u Hrvatskoj posljednjih pedesetak godina. Do kakvih ste nalaza došli? Mogu li se prilike iz naše zemlje preslikati na opću, sadašnju sliku?
- Vjerski sastav stanovništva Hrvatske poprilično se razlikuje od europske slike. U Hrvatskoj je nakon Drugoga svjetskoga rata pitanje o vjerskoj pripadnosti postavljeno u popisu 1953. godine te od popisa 1991. nadalje, a na posljednjem popisu, 2011. godine, 94,8 % stanovništva Hrvatske izjasnilo se vjernicima. Nadalje, kršćani su 2011. godine činili 91,3 % ukupnog stanovništva, po čemu Hrvatska pripada u red europskih država s najvećim udjelom te religijske skupine. Jedna od najznačajnijih promjena između 1991. i 2011. godine znatan je porast udjela katolika sa 76,9 % na 86,3 %, do čega je došlo zbog doseljavanja Hrvata iz susjednih država, ponajprije iz Bosne i Hercegovine, znatnoga brojčanoga smanjenja stanovništva, koje se 1991. godine nije izjasnilo kao vjernici te drastična smanjenja broja i udjela pravoslavaca. Broj potonjih smanjio se između 1991. i 2011. za 342.000, odnosno, za 64,3 %. Time se udjel pravoslavaca u tih dvadeset godina smanjio s 11,1 % na samo 4,4 % ukupnog stanovništva Hrvatske, a što je prije svega posljedica intenzivna iseljavanja srpskoga pravoslavnoga stanovništva 1990-ih godina uglavnom u Bosnu i Hercegovinu te Srbiju.
 
Brojem značajniju religijsku skupinu čine još muslimani, sa 63.000 pripadnika (1,5 % stanovništva Hrvatske), što je u odnosu na 1991. porast od samo 14,8 %, a u istom razdoblju u Europi je porast iznosio više od 50 %. Možda je nekima začuđujuće što se 2011. godine čak 9647 muslimana u Hrvatskoj u narodnosnom smislu izjasnilo Hrvatima, no to je fenomen koji u Hrvatskoj ima starije političko-nacionalno i kulturno utemeljenje, a čija će perspektiva ovisiti i o kretanju integracijsko-asimilacijskih društvenih procesa. Iz predočenih podataka proizlazi da je Hrvatska vjerski znatno homogenija od europskoga kontinenta te da bi do znatnijega poremećaja vjerske slike došlo tek masovnijim doseljavanjem nekršćanskoga stanovništva.
 
• Spominje se i treći val iseljavanja mladih ljudi, koji u potrazi za egzistencijalnim pitanjima odlaze ne samo u europske nego i prekooceanske zemlje. Kako spriječiti taj odlazak?
- Za razliku od europske migrantske krize, nas za sada treba znatno više zabrinjavati iseljavanje mladog stanovništva iz Hrvatske. Točne razmjere tog iseljavanja ne znamo jer su statistički podatci dosta nepouzdani. Njemačka statistika bilježi da je u prvih šest mjeseci 2014. godine u Njemačku iselilo 21.000 hrvatskih državljana, a Državni zavod za statistiku, koristeći MUP-ove podatke, barata s brojem od 7877 hrvatskih državljana iseljenih u Njemačku tijekom 2014. godine. Podatci za tu godinu bit će još nepovoljniji jer je Njemačka, kao i Francuska, Belgija i Italija, 1. srpnja ukinula restrikcije za zapošljavanje hrvatskih državljana. Treba reći i da se Hrvati lako integriraju, a mnogi i asimiliraju u njemačko društvo, pa se prema nekim projekcijama očekuje da će svaki drugi radni migrant iz Hrvatske otići u Njemačku. Odgovornost za taj masovni odlazak je na vladajućim strukturama, koje ne poduzimaju adekvatne mjere za ostanak mladih ljudi, a pritom se prije svega misli na otvaranje novih radnih mjesta te donošenje javnih politika, kao što su populacijska i obiteljska politika.
 
• Posljednja obiteljska politika donesena je 2003. godine. Što se o tom pitanju poduzelo u proteklom desetljeću? Ima li kod vlasti spremnosti za provođenje mjera za preokret negativnih trendova?
- Donošenje nove obiteljske politike, kao i populacijske politike, treba biti jedna od prioritetnih zadaća hrvatske politike. Krajem 2012. godine pri Ministarstvu socijalne politike i mladih osnovana je radna skupina za izradu nove Nacionalne obiteljske politike. Nakon nekoliko početnih sastanaka navedeno ministarstvo nije poduzimalo daljnje akcije, već je u veljači 2015. osnovalo novu radnu skupinu, koju je činio znatno manji broj stručnjaka te koja je do kraja lipnja ministarstvu predložila mjere obiteljske politike. Kako se približavaju parlamentarni izbori, postaje jasno da se za mandata ove vlade obiteljska politika ne će usvojiti. Najveća šteta od svega je što bi predloženim mjerama (općenito su najznačajnije mjere obiteljske politike dječji dodatci, porezne olakšice, potpore majkama, obiteljski servisi, pomoć jednoroditeljskim obiteljima i sl.) možda idućih godina imali nekoliko tisuća više živorođene djece, odnosno manje iseljenih stanovnika. (Intervju preuzet iz Glasa Koncila. Zahvaljujemo na dopuštenju za objavu u skraćenom obliku) Razgovarao: Ivan TAŠEV
 
• Čuju se komentari da je populacijska politika skupa. Mogu li se pozitivni pomaci osigurati samo sustavom obiteljskih potpora i poreznih olakšica, tj. novcem, ili su potrebnije sveobuhvatne promjene?
- Bez obzira na to što je svaka populacijska ili obiteljska politika skupa, moramo postati svjesni da što će se više odgađati donošenje adekvatnih mjera populacijske i pronatalitetne politike, to će one iziskivati mnogo više truda i mnogo će više stajati hrvatsko društvo. O uloženim financijskim sredstvima teško je govoriti jer sve ovisi o predviđenim mjerama. Osim novcem, jaka populacijska politika može se ostvariti, primjerice, i u odnosu prema zaposlenim ženama, a koji kod naših poslodavaca nije uvijek na visokoj razini. Stopa zaposlenosti žena najveća je upravo u onim razvijenim europskim zemljama koje imaju pozitivne demografske trendove. U tim zemljama mnoge žene mogu raditi pola radnoga vremena, ali uz punu plaću, a što im subvencionira država. Ako žene raspolažu novcem, vremenom i javnim uslugama, odnosno dostupnošću jaslica i vrtića, riječ je o pozitivnoj diskriminaciji zaposlenih žena te u tim zemljama (primjer Švedske) žene imaju jaku javnu podršku.
 

Ivan Tašev, Glas Slavonije

Strah od etikete rasizma, antisemitizma i fašizma potpuno paralizira europsku političku i akademsku klasu, pogotovo u Njemačkoj

 
 
Razgovor s dr. sc. Tomislavom Sunićem.
http://photos1.blogger.com/blogger2/373/298169287104412/1600/tom_sunic.jpg
• Poštovani dr. Suniću, tzv. migrantska kriza nakon zatvaranja srbijanske granice prema Mađarskoj pokucala je i na vrata Hrvatske. Gdje se prema Vašem mišljenju kriju dublji uzroci migrantske krize odnosno – kako neki analitičari pišu – nove „seobe naroda“?
- Ovo nije nikakva migrantska kriza već izvanredno stanje koja tinja u Europi desetljećima, i koje konačno sada, i to u nekoliko dana, pokazuje svoje predratno lice. Izvjesnu paralelu možemo povući i sa mjesecom svibnjem 1991. godine, kada su se masa hrvatskih građana zavaravala da i nakon pokolja u Borovu selu predstoji još lijep i drag jugoslavenski suživot. Uzroke krize, kako vi to zovete, a koju ja zovem predratni interregnum ili burin pred neviđenom katastrofom, treba tražiti u ideologiji multikulturalizma, u liberalnom kapitalizmu, kao i patološkom osjećaju krivnje i potrebe za povijesnim kajanjima, pogotovo kod Nijemaca prema neeuropskim došljacima. Znate već, kompleks baštine kolonijalizma, fašizma, nacional-socijalizma, ustaštva, itd.. Hrvatska se ponovno našla u žarištu povijesnog vrtloga čije će posljedice bitipuno gore nego 1493., 1945. ili 1991. Ne, to nije vikend kriza – to je stogodišnji vrtlog koji će vrlo brzo izmijeniti cijelo lice Hrvatske.
 
• Činjenica je da među tzv. migrantima vidimo ne samo Sirijce i Iračane, nego i ljude koji dolaze iz Maroka, Nigerije, Čada itd., dakle iz zemlja gdje se ne vode ratovi. Kako to komentirate?
- U svijetu ima blizu 7 milijardi ljudi, 4 milijarde ljudi živi na manje od 10 kuna dnevno, a Ujedinjeni narodi vode 60 milijuna ljudi kao „izbjeglice“. Na primjer 1900. bilo je 100 milijuna Afrikanaca, danas, sto godina kasnije ima ih preko milijardu. Mitski bogati Zapad, ideologija jednakost i pomanjkanje nacionalne svijesti, prisilna ideologija kajanja bijelaca, potiče itekako strance da nahrupe u Europu bez obzira dolaze li oni iz Nigerije ili Afganistana.
 
• U medijima se stalno ponavlja mantra kako je riječ o „izbjeglicama“. Međutim, rat u Siriji započeo je 2011. godine, a ti su ljudi do sada bili na sigurnom, mahom u izbjegličkim kampovima u Turskoj. Zašto su prema Vašem mišljenju baš sada odlučili krenuti u Europu?
- Nije riječ ovdje o nikakvoj masonskoj igri protiv Europe, kao što to tvrde hrvatski teoretičari urota. Seoba, ili Kriza. Uzroke krize, kako vi to zovete, a koju ja zovem predratni interregnum ili burin pred neviđenom katastrofom, treba tražiti u ideologiji multikulturalizma, u liberalnom kapitalizmu, kao i patološkom osjećaju krivnje i potrebe za povijesnim kajanjima, pogotovo kod Nijemaca prema neeuropskim došljacima. Znate već, kompleks baštine kolonijalizma, fašizma, nacional-socijalizma, ustaštva, itd., bolje rečeno zamjena naroda, logičan je slijed događaja bez obzira na promašenu i diletantsku politiku NATO-a, Amerike i Europe prema Siriji, Libiji, Afganistanu ili Iraku Dolazak migranata iz Afrike i Azije logična je reakcija na gore navedenueuropsku samoubilačku svijest. Jedan sirijski migrant zna vrlo dobro da će ga za najmanje urlikanje turski „asker“ ili jordanski policajac prebiti na mrtvo ime; dočim će mu se njemački granični policajac pokloniti... i pritom mu se još ispričati! Strah od etikete „rasizma“, „antisemitizma“ i „fašizma“ potpuno paralizira europsku političku i akademsku klasu, pogotovo u Njemačkoj.
 
• Vrlo je zanimljivo da određeni političari koji se inače vole deklarirati kao „antifašisti“ i zagovornici multikulturalizma sada ne pokazuju benevolentan stav prema primitku migranata. Kako to komentirate?
- Mislim da poznajem dobro psihologiju antifašista. Dugo sam kao profesor vani živio i radio s njima. Da, svi su oni veliki humanisti i samaritanci ex-cathedra. Ali nikada ih ne ćete vidjeti da su ugostili svoje egzotične miljenikeu svojim domovima. Treba li navesti „Špicu" u Zagrebu ilažni humanitarni „Antifa“ polusvijet? Vidjet ćete za mjesec dva kad nahrupe egzotičnimigranti – ode Špica i šminka, Stradun i Zrće u aorist!
 
• U medijima su se već postavljala pitanja zašto imigranti ne odlaze u bogate zaljevske zemlje koje su im vjerski i kulturološki bliske. Kako Vi gledate na taj „misterij“?
- Za razliku od bijele Europe i Amerike ostali narode i rase nemaju osjećaj povijesne krivnje prema Drugom. Kad ste čuli da se neki emir iz Katara zabrinuo za teško stanje seljaka u Moldaviji ili hrvatskoj Zagori? Na Levantu u Aziji i Africi vrijedi nepisano pravilo - Ili se pokloni ili se ukloni.nemaju osjećaj povijesne krivnje prema Drugom. Kad ste čuli da se neki emir iz Katara zabrinuo za teško stanje seljaka u Moldaviji ili hrvatskoj Zagori? Na Levantu u Aziji i Africi vrijedi nepisano pravilo - Ili se pokloni ili se ukloni.
 
• Pred koji dan dužnosnici europskih središnjih banaka dali su izjavu kako bi doseljavanja afroazijskih migranata moglo riješiti europske demografske probleme. Kako komentirate takvo razmišljanje? Tretiraju li bankari imigrante kao „rezervnu armiju kapitala“?
- Na ovo vaše najvažnije pitanje moram odgovoriti retorički da mi javnost ne nalijepi etiketu rasista i ksenofoba. Prvo. Koliko nobelovaca ima Afrika ili srednja i prednja Azija, a koliko Nobelovca je dala Njemačka, SAD ili Velika Britanija? Nije to viša matematika. Drugo. Svakako da dolaskom migranata domaći tajkuni imaju dodatne povode da drakonski režu plaće domaćem europskom i hrvatskom stanovništvu. Trgovac, baš kao i njegov dvojac komunistički komesar, nema domovine; njemu je domovina novac ili anacionalna tvorevina, kao na primjer ona nakaza zvana EU. Praksa koju gledamo već dvadesetak godina. Bešćutni zakon tzv. slobodnog tržišta samo potiče priliv neeuropskih migranata, čije su „kognitivne sposobnosti“ - rečeno politički korektnim jezikom - puno niže i ljudi s kojima tajkun ili bankar može lakše manipulirati.
 
• Dugo godina živjeli ste u SAD-u, a kao diplomat i u brojnim europskim prijestolnicama gdje već živi značajan postotak neueuropskog stanovništva. Kako multikulturalizam – koji, da se referiramo na prethodno pitanje, zagovaraju bankari - funkcionira u praksi?
- Danas imate rođenje nove Sv. Alijanse, ili možemo reći novog sekularnog Svetog Trojstva koje ima isti cilj usprkos Tržište. Svakako da dolaskom migranata domaći tajkuni imaju dodatne povode da drakonski režu plaće domaćem europskom i hrvatskom stanovništvu. Trgovac, baš kao i njegov dvojac komunistički komesar, nema domovine; njemu je domovina novac ili anacionalna tvorevina, kao na primjer ona nakaza zvana EU. Praksa koju gledamo već dvadesetak godina. Bešćutni zakon tzv. slobodnog tržišta samo potiče priliv neeuropskih migranata, čije su „kognitivne sposobnosti“ - rečeno politički korektnim jezikom - puno niže i ljudi s kojima tajkun ili bankar može lakše manipulirati. Visoki kapital, ljevičarska „Antifa“ i Crkva - svi troje imaju isti cilj, ali pod drugačijim nazivom: ili rabe riječ multikulturalizam, ili ekumenizam ili slobodno tržište. Najveći pobornik u SAD-u ilegalnog ulaska milijuna mestica - imigranata je katolički kler.
 
• Predsjednik Vlade Zoran Milanović prije izbijanja sadašnje migrantske krize u Hrvatskoj ponavljao je kako će Hrvatska biti samo tranzitna zona prema bogatijim zapadnim zemljama. Takve izjave on je davao i nakon što su Mađarska, Austrija i Njemačka zatvorile granice čime je automatski postalo jasno da bi Hrvatska uz Srbiju mogla postati ne tranzitna zona, nego parkiralište za imigrante. Kako komentirate takav diletantski pristup Vlade ovome problemu?
- Najlakše je danas lupati po amateru Milanoviću premda se zaboravlja da je Milanovićev amaterizam logičan odraz Sistema koji ionako nemanacionalni identitet. Konačno i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović prvo mora slušati prokonzule iz Buzina, a tek onda bilo svog naroda.
 
• Kakve bi političke, ekonomske, socijalne i demografske implikacije za Hrvatsku te Europu u cjelini moglo imati doseljavanje velikog broja afroazijskih migranata?
- Mnogima još nije jasno što se stvarno dogodilo u Bleiburgu. Biološki je najinteligentniji i najsposobniji dio hrvatskog naroda uništen. Nakon 1945. dolazi do negativne sociobiološke selekcije. Sve, ama baš svi problemi u Hrvatskoj, danas su odraz te negativne biološke selekcije. Po stoti put čitam Schopenhauera i njegov tekst „o ništavilu života“ i Emila Ciorana koji je ne tako davno pisao: „Kada bismo znali što nas još čeka odmah bismo zadavili svoju djecu.“ Evo tu smo. No, usprkos Ciorana, povijest je uvijek otvorena,pa mi se čini da se neki novi Prometeji bude negdje u Europi...
 

Davor Dijanović, HKV

Milanović se u Areni bojao zvižduka

 
 
Televizijski urednik i voditelj, kolumnist Velimir Bujanec dao je veliki intervju Hrvatskom tjedniku koji u cijelosti prenosimo.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhQUEhQUFBQWFBQVFxUVFBQUFBYUFBQXFhQUFxUYHCggGBolHBQVITEhJSksLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGiwkHCQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAJ8BPgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQYHAAj/xABBEAABAwEFBAYIBQIFBQEAAAABAAIDEQQSITFBBQZRYRMicYGRoQcUIzJCscHRUmJy4fAWgjOSorLxFSRDY8JT/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAJREAAgICAgEFAAMBAAAAAAAAAAECEQMSITETBCJBUWEyQnEU/9oADAMBAAIRAxEAPwDTWhKtCK0JTQpWTRnu+O77bTaGyOpRlMONDXFXnZTqxt5ABU+Xal+UsAzcRXsKtmwfcXL6WTk5N/Z0ZkkkiTa1HDUZoRqLvTOQIGoaI1EaiqxBKIKJSiKQqTAIgRiEVMQCw30m218ttdHhdjdgAa401rl2LclhW8TQ+32oin+M4CnKiw9Q+DbAvcQUkfVAGePdXDP+ZJWCH2bnGp+vDt/ZSbbBe7Rph/K0Vk2FuySPaYMIpTX9tFypM7OCiWeF81GhprXCg+ic2vdqWMB7o3XSSDmRQnD+di1vZ2woIvdYK8TifNSLmjLRbxj9kuKZggsBAJulwqKmhyxGPcfJWD0XbWdZ7cyA+5NVpH5mh104mmOvYFqPqUYaQGNpwoFRNq7ELNoWSWGgJtEYpTS8Cf8ATeRymZyxqjXEVCVy7DhAXLlyYjkV7ahGXIAq20N0Y5Xl7ianmkDuRFz8SreQgojVBsyojcmHn4lCNy4eHmVbCEFEaoNmVP8AouHh5ld/RcPDzKtdF1Ear6DZlUO5kHBFO5kHBWyiCiNV9Bsyp/0XBwRDuVBwVtLUUtRqvoNmVQ7mwcET+jYBorYQiEI1QbMqjt0IeCL/AElD+FWpwSZaikO2SbUMruq7sKKCiWk9R36T8lwnQY9u5bi+3PaTUVf/ALitW2A/A9qxvdJhFuef1f7ite3fd7yyxx1NcjssbSjVSLCj1XUjnYeqGqIChBVIQeqAoKrlQgCiFKFJlUhMTmkutLjkAT4LLrZsEOdJNHUPc50jmuINQSalhGQroeS0+1Nqxw4tI8sFSrRJdMdDRpbcywPVvE1/F1cu1c+f4Oz0qTT+yG3WsoLy8jAV7KqzT2ktyBceAzPjkozYjQG8Kmqn3QAjLwwKwjydDWpGP2pKzE2d7h+RzXH/AC1CUse3Ypjdbea4Gha5pa4HsUezdRjXueCSXClXuc4tyq5prUOwz0x4p9ZW3ZB2XanM01Wl0hJNsPtfbUMA9o9rdMePDBMN3rZFarUwsdXog6SlKfCWAjl11H2rd1z53zteS7rC6aC6TW6QaHAVrSmNBzrY91LG5hvSuD5ejDS4ADAOxw7aeCuKuSMcr9rLIuXIF0nACuQIU0IAoAUJRQh9gHQLlysQBQISgQIBcuQIGcuXIEAAUUoxRSkAQohRyiFABCiI5RCgY+BRLR7jv0n5LgV0nunsK4DpMS3Wttbc9vN48HFaxu8cXLGNhG5tN4/9kg/1FbHu473lCdmkkWZhR6pGMo9V0R6OdhwUcFIgo4KpCFKri6maaWu1iMVzOgVettsfJmaDgFM8iiVGFk3bNtxMB61aAnDkmVg3kZIAXAtrxVT2o+vsmnrGhf8AlYNDzKaWp9wUBULJIvRGnB4IqMlTdpzMuzNDm1EjxdwJqHUBHcmOx97OjLIXVc6QuDMR1aNJLjywA7SExkgLH0OpdjxBNQfCiWaVpG/pYU2x/Y+oABwHzVisk3VCrUT8QOBw71K2GXG6ohwzpfKJhxVfNta2Yl+rnNAoeqGupUmlBmM1LWi0Xa1IaBqTRRE1ohNSHsJOH711WklYoD2K0Nc91zJoFTzOnNPdjPvSPIya0Dvca/8Az5qu2adratY4EA4gHic092FvLZI70T5mslLySH1aMaBoDyLuQGuqqFWYeofsLauQBwIqMQciMly6DzwVy5cqEcgAQrk6A5cuXJiAKAoyKUCAQFDVASgYBQEoHOST5UgDF6TMqbS2hRdu2q2MVc4BRKaRahZMPtACRdbW8QqBtXfqNpo01SMe0ekALXHHSqwyepUTWOCzQHbQbxHikXbTZ+IeKz6Qni496ZyWR51d4lY/9v4aL0v6bK0oxOCaskR+lVWTRg8/s9rv4dKfOhWybtnBx5rJN/bBJFtHpWscWOLXVAwByP0Wq7rv9iHHCuKyRoyzxuR76ZxzITagMyB3rZS4MnEehyTtVpDBz0Crlo30srC9jX9I9oJLY2ucKjQuAoCs03h9IUsriIzcHn2JTy0qj2OGO++jS9p7TY3rSyDsqqvtne5jW0hoZHYDGt2vxHsWXz7QkkNXOJPMosFpIPH74ivmsFGXbNvaXb/qdxp61a4ucTiTqSVXtr71SDqxYE4VIx7q5KOkmLhSq5kQIxWsURL8AgtkjHslvlz2kOBJriDWnYtf2Ta4rdAHsNHjAjVjvwuHDgVjr20wOSc7K2jJZ3iSF10jvBHBw1C3g10+iVJro1a1RujoXChGfCmhFMwn9lnGB80w3f3lhtrLjqCQCro69YcXRn4m/LUJS0bKkYCY6yRnEFvvt5GPXtbXsCJYK5jyjaOZPhk+esNCDxUZaoJAaNERb+ZuI7FDR2l4r0bw7MEE0I+3enUu13hvWaR/c37qKZtGaR0zbnAl1BgA3HICizHa8UjZpBM268uJIqCKOxBBGBFKLRrAHPkbISACTQDH4c+3RU/0hwNjtzmsOHRQm7oyrAbv1/uWni1jb7ObNk2dBt098JrC4NqZLOT1oifd5xk+6eWS2jZW047TE2WF15jsjqDq0jQjgvOitPo93m9TmMch9hKQDwY/IP7NDy7ERdHPKNm3VXVSPSLr61TM6FqrqpK+uvKrFQrVBeSZeiGROxULFyKXJF0iSfKlY6HJkST5k0dOkXypOQ9RxJOm0s6Se9NJ5lnKRooiO0LfcCqe0pxKet4KR2pISVAzA1xWZRBba2a0C83BKbq7RGLHZjJF2u4k0UEGGORr2965sqUuDeFrk0kyBFL1GWe03mgpTply6Guxodo2o1uF4V7UgNq1+IeKwnbe0ZRaJfaO985HBJ2Ge1TPEcTpHvOgOnEnQcyurV1ZhZuktoZK4NddNcdDklZLeW4MA4DgqfuzuzJFR88jpJNBU3G9g+I8z4KWt+1mQu6NoM0+fRtODecjsmDzUN2qiWlTtklLaHBpfNLdYMSSbrR91BWy1yWoFrb0Vn1cerLKOAGbGc8yiCAucJLU8SvGLWDCGP8AS3U/mPkhtVrByVQx1yxSkdFM2FoZEAxo0A+ag9vbJZaKvaAyXiPdd2j6peadN3WngrJKTM8xuLXChGiXspvYqX27ZBO283/EblzHBQ1j6jQB7xxPLkqRLH7GpQBMgK5pWMKlFisWe0HNMJgWHknqBwrgVQCNmnIc0tJa4GrXA0LSNQVqm5m9nTUjlIbMB2CQfibwdxHeOWTmK6a6JaKUgggkEGoIwIIyIK1xzcWS0egbVYYJ6GWNpOj8n/5hioa17GZGH3RUUdRzjUgZHP8AmKjtxt6BaWdBKQJmioOkjRqOfEd/ZZ3vYQWvNMx71cDXSla46VXRLHHIrQ4TlFld3Vs9LNETnQ0poLxoDxwoqBvvZ5I7bKZC5wkIex7gOs26AWimHV93sAWrbM2Y2I3Gklhq5t7MAnEeJ8wibc2BHa4TDJhqx496N+jh9RqEPHtBJ9jk03aMSBXPFUvtPZ8lmldDKKPbw91zdHt4g/sm5K5GqJNf9G+3/WLP0bz7WABp4ujPuO8iO7mrdeWA7ubZdZJxK3EULXN0c06fXuV6b6QA73aV4HA+CN67FrZoocjVWZy79SaUTOTfyfQgdyfmig8TNXJSbnLIZd9bUfjA7k1dvfav/wBfII88R+FmxuekJJFkrN8rU34w7tCltmb+kuAmaAD8QS8yYeJovjnol5NY7SHAOaag4go4ejaw1DSvUfPKl53qLtTq1Czmy4IhNs7bjjdTM8lEHbcbuIKrG0pHMne14JN7xXMtLa3XtLCdShWweqJid4diDVR8za4JOpjdStQUoTjgspJ3yaJquCxbttBbR2ilnxxjmqpseR3SUBpVWtllIGLwod/BKr5ZUrTsRskz5JnthY5xP4nkHRrfqcFYtl7Ysllbcs8Z/M53vvI1cfpkOCpTpS48UZrDqm4trllql0W/aG9ckx6KE9CKe0kGLgNGsOh5pKy2uOJt1muJJxc48S7Uqswg3SNcK9wofMJLpiFSjSE2W11tqjNnB1VWjtpCW9d4FMROWiYHkVFTykFE9aqkJHEp0TYpJaqAnkoyN3iUtafcPcPNNmmiuKJbHDXhKMlCa3mrmvByFVViofNkRjj2pGOLkU5jjpiqXIhJJmKmWXD7fZOCBXt+aSdUFFUFgQTOY5rmEtc0gtcMCCMiOa2jcrecW2Kj6CZlL7ePB7RwPDQ9yxZ7df4U52TtN9nlZNEaOae4j4mO5FaY8mr/AADedoVAa9oqWnED4mn3m9uR7QEvFGHAOacCKjgmuwtqMtULJo8nDFpza4e8w8wnbWlgN0VbWt3UVzI5cl18PkCD3y3VbbYhSjZmVMb/AJsP5SsXtMDo3uZI0se03XNOYP2XomGYOFQcFUvSLuuLREZoh7eMaf8AkYMS08Tw/dZZMe3K7F0Y1IaYpGeSlHDT5Jd+X88Ex6I9Vugp5LkGSbLQTnoaIekTWE0JHGiKXHAcXfTNQ4ItTY5dKimRACDU8EcNCWg9wl9c84JwyzA5FIWyItRoG5om41qLrMK/C4gdisTXqo+j59YHDg9WoFEQZ07lGzOxTy0OUbK5TMqJmG8sh9af2pATFzS1/WqMDqClN4D/AN0/tTOTAhbY/wCJz5P5DqEkxV/ClbNLUJOxt9m5EsLsSs5rg0ix9Y5iJRirTDLxVQgmHStwV4s9rF0dQeS55pfJtFuuClsCPhxTTpEdr1ukZtj+xEXqZk5cyB7v9zaj9TWcSktoWe66oxBxHYgYA4YYEUII0IxB8QE/LekjrrnThUmre5wcOwBaNWiLpkE9N+lIT6aOij7Q1ZFjiG0J+14OKr5cloLYRgqRLJHaEtG94+qjmknVdPNVBZpKVwx05JiHT4w0VdidBXP9kaF7uTeTR9Sm5fU1JqUq2UBV/gD1ja/E7xKO6E6Od41TWOQ6CnzTqN/EJpioazSObg7EcQl7NN0jPzN8xxSzmBw18MEyssRjkP4Tr9CmA6a5Ekwx01+6GQUKPSqALHuFvL6nPR59hKQH8Gn4ZB2ZHl2BbW11cseC80NNDdPd9lqvoz3mvs9WlNXsHsjq5g+Dtb8uxb4Z/wBWBe5I6VLTdJxywJ0JH2TfZe0BOwn3SHOYRmCWnMcQk9qRvdG8A0cQaY5VRrNAxjGsjwDWgDHL910tBZmPpD3b9Xk6ZlOildQgfBIcfA0PeqPIw107/ktc3y2ZaJonsjc14OTSCKEZEHFZTLCcWSC69po4HMELlzQSdoSES4NBOZ4pNst3POhPYP5RFe6hN7ADIceaShZe6x90mp5gZNWIDmFpuiv6j9E6rwTN85pXicByCcx4YanE96dBYoFz8RQ5I1AiHNDiOyZ3e2/6q1zbl9pNfeoR5K2WDeezyjF3Rng/DwORWdXVzqZBToPY1N1oa8VY5rhxaQfkmMzlnkZc01a4tPEEg+SkINvStwcQ8c8/FZzg/guM0QO3T/3MnamJfUhSG3LLI2W/JG9gkAc0uaQCCK4HIqNBVxtKjKfZLWL/AAnJjZ39Yp5Yz7FyiDJSqU+kVEcWeasw7aK9WMVaMVnVnIvAnKqudj241rQGtqsMkW+jWEkuyBCOESNKhakCsLlJ2CWjiDr1u7APH+139rlFNTuF+TgKlprTjoW94JHerTJaDbSgukqHnarDbaOaMa4Ch4tIq13eCD21UDMFElyUuiMeERLShJ0QhDizWR7xVowGvPgi2mF8Zo4UJFfHgVJ7Pl9k0Di75lL7adeszSRiHjHX4vskpOxEExLRuATQFLxhUA9itFE8Ya4n7KPjdwS7XaZn+YpgPS7QU+yRkkOgr/PJGlkDBdGdKk6/8lc2CtCdMaaV+qoBJ8uVc0Zk6cubVAIRSmf3RbChna8RhnmEpszaLmubIw3ZGOBBGhH0P3CWNkadPAlNnbLFatcQeYBRYUbhu7t9trhEjSA7J7AaFrxmC46ajkVMsa3Oje3E+ZWI7rbUksU173o3Cj2DMjQiuo+pV+j36sjh1+kbyLCflULpjmVc9lcMs20pGsa6Vr3i51i0OqxwGYIIwyOVFlPpSiuWxkzKXJomkU1LAMe8OarpJvlYXRuF9xBBFOikrj2inmqhvJtKz2mxNiF/poadEXNpea3ChIJoS3jySyTi1wKioTRiVvP+eSZTSUAb5ckvEx7T7rvCqJarKXOvAUrnXiudsmgkb8anTIJeKfPHEpr6kVwszhkkpg4j1s9TglDLhmmUcbxoEUy1OKrdE0x/0vBHilANNVHwvcTRrSewEnyQdZrutVp4EEHwKewUSXT4qZ3U2Z61ao4821vP/QzE+OA71V3S1V89E0pZNI8UNbrCDo3FxI76eC0xraSQGrbUsUUkRZLG17KUuOAIPCnBeeN5tnGz2iRnRmNt4ljSSRcOVHHML0W+QOyyGSre927MdsiLSKPFSx+rT9ks8vdx0bqG0f0w+zy+ycFGuKltoWN9m6SKVt17T4jRw4gqJaKrBsiqOa1SFmNAkI4UtcKzfJSFYilwUzhcnLSmhCgKcWeShTWqEOVJiJInAt1b1hzYTiP7XO8JPyqMtY1Sjpz1TqK0rkaggtPIgkHtTeeUFuBxrrnTQ/zVEuQXAwlKSqjSOREgJDZz+qRwNfFPbfjZj+tv881D2Sa65SptLXxOjJpUhwPA6/IKX2L5IQIzSumjLTj48UFQrXI2Oo3pxZXdbuqo9r0tE+lexAiSsovYn4nD/TinzwmFnkDS0cBj3py+SuIVroQshSPSJVr1VCsMhSQcuEiAsVIQdBxRo3alEkkva0CKCwjjU0b3lGDKIS8AUCSY8oaGmKKQ3e2ObXN0V4sF1zi4CpAGAp3kKKdKr36IiHTz1GIjZTsvmv0ThBOSTHZH7Z9HksEbpGyskY0VNQWvoOGYcfBVZtl5L0LtKIUApzPYP3+SrW0N3IZMQ2478TQMe4in1U5dYyo0UNlaMctUV0KHeOq48wPn9le99N2J4zfjYZWaloLng82aDsqFTIYm1aHioxqAaGopnwUcN8ENOPZJblis9eDXHyp9VcrVZ2SYPY1w5gFZ9Z7aYH3mCmBFOWCd/wBTyLGcXfBrCSombZutEcWFzOXvDwKW2DZJLLeIeCagigI01UAd55P4Umd5X/wpxlkXTCoG4bubQE8YcMwaEagp27aAD3Mdhdpj2hY9uFvM5lso40ZLgR+Ye6fp4K0elSSVrYLRC9zWh4a9vwk5sJGuII7wt1L2lJrsf+kzYDJ7KZQ32kYvBwzujFw7KVWSss1MltG522PW7O5sgAcOqW56Z96yvadh6G1ywnANd1f0HFvbnTuSpPojKvkjBG5GuO5KQNmK71c8FWhhsiCjKdMcmpjxOOpThkI4lYGooXhEfaAEdtmb/wA4pVlnAyARsGoyc8nj4Iha52gH8+alBCjCFLYrUjGbPrmn9m2bD8dSlC1ddS2HqKu2VZTkXtPbVMLTsynuG9zrj4J1dQgIsTiQstmfqCkDCeBViqV1VWwtSu9GVwqFYqDgPBFLG8B4I2DUhYp6JxHOOKkHWZh+FE/6fHwPiq3J0EPWOaO209iOdktORPgEU7H5hPyIXjYJnCD1gLjsU8kLNhE8PJHlQeNhTbOYXeuDiPFLjd12WFe1B/TzuSXmQ/FIQFqBOaP0vDE1oB2pRu7UhyAx5jhX6FCN35RrTH8WqPNEPFL6Em2niNaZeSvvoekBtUtD/wCHzvtVIk2VOz4snXqdUi8NUlBHNG+8JHMdWtWG6a92nJaY80U0xPHJHpmaG/kcckzNnIGWSx7Y2/ltgPXcJ26h9Gu7ntHzBWj7o78RW28266ORubHdarfxBwwzrhngqlKM2aQbXBMdGNaEVp2LPvSDuM6Um02YDpWj2kYw6Qfjb+fCh4rSJ48eTvmuj6zaj32YHgQloXJ2uTzC7EOqMaGnJ1UzLCtJ9K2xI4pY54Whomv325C+KG8BpWpr2KhOidwHiooxfHAxIQJzJGdR8k2ISoSdilmkLXBwzaQR2g1C0PereWKawxxB9+RzmOcPwBpqa8OCzlmaVieA4VxFRXsrimhqTVovu7kxhnixIDh1v7vdw7vNR3pKlLdoEg19nHTzr51Skttb6u+0NxLZGAYUOBAooXfLabLTOJIySOiYDUEdYVJAr2hJOjfJWtCcW1iE6G3jwCrlV1Vosskcjxpn/9k=
• Krenula je nova sezona Bujice na 12 lokalnih i regionalnih televizijskih kanala, u produkciji Osječke TV. Odmarali ste se nešto manje od dva mjeseca. Je li vam nedostajala emisija i je li, po vašim dojmovima, nedostajala vašim gledateljima?
- Bujica nam je nedostajala podjednako. Gledatelji su počeli „pritiskati" već u kolovozu, nezadovoljni ponajprije propagandom vladajućih, kojoj su bili izloženi u protekla dva mjeseca na „Radmanoviziji" i naročito, RTL-u. Dobivao sam na stotine poruka da se pod hitno moram vratiti u eter, ali morate razumijeti i mene, u prošloj sam sezoni napravio 120 emisija, ni jednom se nije dogodilo da izostanem, baš svaki ponedjeljak, srijedu i petak bio sam sa svojim gledateljima, čak sam radio i s temperaturom 39!
 
• Koliko ste Bujica do sada proizveli?
- Ove sezone doseći ćemo rekord i proslaviti 1000-tu Bujicu! Emisije sam u zadnjih pet godina realizirao na OTV-u, Jabuci, Mreži i sada Osječkoj TV i pridruženim televizijama – Z1, TV Jadran, SBTV, VOX, RiTV, Srce TV, HTV Oscar C Mostar, TV Kiss Kiseljak, Posavska TV, CNRTV Sydney...
 
• Osim „Radmanovizije", kako nazivate HRT, počeli ste kritički govoriti i o RTL televiziji, zašto?
- Zato jer je riječ o najobičnijoj ispostavi Zorana Milanovića i SDP-a. Pogledajte samo njihov informativni program – ispada da u Hrvatskoj teku med i mlijeko, a cijele vijesti sastoje se od isključive promocije različitih ministra – najjača zvijezda, iza Milanovića, je Boris Obrada Lalovac.
 
• Zašto ga zovete Boris Obrada Lalovac?
- Zato jer se tako zove.
 
• A Ranka Ostojića sada svi radi vas zovu Ostoja Ranković. Kako ste došli na ideju dati mu takav nadimak?
- Montažer Marinko i ja uvijek se šalimo dok montiramo priloge o SDP-u. Naprosto, volimo sprdati Milanovića i drugove. Jednom takvom zgodom dogodio se lapsus i slučajno sam Ranka Ostojića nazvao Ostojom Rankovićem. Odmah sam shvatio da mu takav nadimak u potpunosti, u svakom polgedu - odgovara. Sada ga tako zovu baš svi – i opozicija, ali i njegovi stranački drugovi! Čak sam čuo da su mu tijekom prijema, poslije vojnog mimohoda u Zagrebu, neki generali dobacivali: „Ostoja, Ostoja Rankoviću!" A on je bježao glavom bez obzira. Po tome se vidi da teško podnosi šalu na svoj račun, a to su onda iskompleksirani tipovi... Vidite, mnogi se šale i na moj račun, a ja to prihvatim sa simpatijama, kud bi došao da se ljutim na svakoga?!
 
• Vratimo se još malo RTL-u... Gledate li možda Big Brother?
- Nemam vremena, ali gledaju ga neke moje prijateljice. I strašno su uvrijeđene što u svakoj sezoni tog showa Hrvatice ispadaju fufice, a Srbi, Crnogorci i Muslimani fuckeri. One misle da to nije slučajno! Navodno, u Big Brotheru čak govore i nekim stranim jezicima, a RTL to ne titluje... Ja to ne želim komentirati, već sam komentirao njihov informativni program i mislim da se previše ne razlikuje od opisane Big Brother koncepcije. S jedne strane RTL propaganda nudi obitelj Vasić, a s druge – obitelj Milanović. Na kraju vam dođe na isto!
 
• A zašto su toliko uz SDP, pa ipak je riječ o privatnoj televiziji?
- Zato jer su interesno povezani od samog početka. Koncesiju im je dao SDP, a o poslovno-agencijskim i tajkunskim spregama, za sada ne bih.
 
• Vratimo se sada Bujici – kako će izgledati i zvučati Bujica u novoj sezoni?
- Pobjednički tim i taktiku ne treba mijenjati. Jednakom žestinom diktirat ćemo tempo tri dana u tjednu, na deset televizija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u dijaspori. Pregovaram i s još dvije nove televizije, čiji vlasnici žele Bujicu. Nije isključeno da nam se uskoro pridruže...
 
• Imate li tužbi?
- Tužili su me Goran Radman i Matija Babić. Velika čast za mene, a lak posao za moje odvjetnike. Zamislite, tuži me tip kojeg bi trebalo lustrirati i kompleksaš kojeg su ucijenili Ostoja Ranković i Zoran Milanović! Prije bih se ubio, nego da me takvi drže u šaci!
 
• Je l' Vam smetaju napadi na lijevim portalima, udaraju na vas osobno, nazivaju pogrdnim imenima...
- Naprotiv, dižu mi gledanost i učvršćuju popularnost Bujice od centra na desno. Čak i mnogi pošteni ljevičari shvaćaju da je riječ o propagandnoj mašineriji Milanovićevih PR-ovaca. SDP samo za rat na internetu plaća tri agencije, a ja sam im jedna od glavnih meta. No sve to im ne pomaže baš nimalo: prema respektabilnim istraživanjima, Bujicu sada već na različite načine prati gotovo 300.000 ljudi, a to je brojka koju uvažavaju čak i oni koji me mrze.
 
• A vi nikoga ne mrzite?
- Uglavnom mi je sve ravno. Uživam baš poput vepra, kada se mrgudi pjene. Gadovima je najgore, kada tako reagirate...
 
• Ispada da od tzv. desnih novinara u hrvatskom eteru, napadaju najviše vas, kako to objašnjavate?
- Budimo otvoreni, Bujica se ipak najviše gleda, mi se silno trudimo profesionalno i ozbiljno raditi svoj posao i to daje dobre rezultate. Vidjeli su što se na predsjedničkim izborima dogodilo Ivi Josipoviću i sada su napokon shvatili da bi se isto moglo dogoditi i Milanoviću, na parlamentarnim izborima. U medijskome smislu, Bujica tu nije nebitna karika i ja sam toga sjestan.
 
• Ali, svjesni su i vaši neprijatelji...
- Mogu im samo citirati transparent iz Savske 66: Oba će pasti!
 
• Nije li to politički angažirano novinarstvo?
- Naravno da jest! Ja bih volio da se svi izjasne, a ne da se skrivaju, čak i srame vlastitih prezimena. U demokratskim državama poput recimo, SAD-a, postoje televizije i naročito, voditelji koji jasno kažu: „Ja sam za republikance" ili „Ja sam za demokrate". Jedino kod nas postoji ona glupa predizborna šutnja i licemjerno prikrivanje političkih stavova.
 
• Što mislite, zašto je to tako?
- Zamislite, kada bi se recimo, izjasnili novinari tobože „javne" televizije i na revere stavili bedževe crvene ili plave boje. Ispalo bi da su na HTV-u 1 svi simpatizeri crvenih i onda bi narod i doslovce vidio kome plaća RTV pristojbu! Uostalom, to sve se najbolje vidjelo tijekom referenduma za obitelj. Na „javnoj" televiziji koju svi plaćamo jednako, 95 posto urednika i voditelja agitiralo je protiv. No, na kraju im niti to nije pomoglo.
 
• Ipak, ispada da je i Milanović nezadovoljan HTV-om. Jedan njemu blizak novinar izračunao je da su tijekom košarkaške utakmice Hrvatska – Slovenija, predsjednicu Kolindu Grabar – Kitarović kamere prikazale čak 8 puta, a premijera niti jedanput...
- Podvaljuju nam spin. Oni njega nisu prikazali niti jedanput, zato da mu publika u Areni ne bi zviždala! Slično se dogodilo Josipoviću u istoj dvorani, tijekom rukometne utakmice Zagreba i PSG-a. Kada je najavljen i prikazan na velikom ekranu, publika je zviždala, a Bujica se dokopala te snimke i pustili smo je, unatoč silnim pritiscima. Isto bi se dogodilo i Milanoviću, zato ga nije bilo u kadru, a sad tobože glumi žrtvu... Pa, ne misli valjda da je toliko popularan da bi mu ljudi u Areni pljeskali – hahaha!
 
• Optužuju vas za bliskost Domoljubnoj koaliciji i HDZ-u...
- Pa što onda?! Već sam vam rekao: mislim da je posve legitimno biti za promjene i željeti Domovini bolje.
 
• Što mislite o Tomislavu Karamarku? Kako biste ga usporedili s Milanovićem?
- Nebo i zemlja! Karamarko je iskreni antikomunist, a Milanović je salonski ljevičar. Šef oporbe je radnik, a trenutačni premijer najobičnija ljenčina. Ipak, i jedan i drugi imaju dobar ukus za žene, s tom razlikom da je Karamarko i tu legalist, a Milanović u ilegali!
 
• Neposredno prije odlaska na odmor, bili ste i na osnivačkoj skupštini Hrvatskih novinara i publicista, svojevrsne alternative HND-u?
- Mislim da je važno napokon ukinuti monopol koji je u Hrvatskoj do sada imao HND. Riječ je o društvu koje se posve slučajno naziva „hrvatskim" i koje nije novinarska, nego je više politička udruga. Nedostatak profesionalnosti i osobne neuspjehe nastoje kompenzirati služenjem vlasti. Zato sam podržao udrugu Hrvatski novinari i publicisti. Ivo Lončar, Jozo Barišić, Branimir Farkaš, Tončica Čeljuska, Siniša Kovačić i ostali kolege iz „Kažnjeničke bojne HTV-a" imali su dobru ideju i mislim da je ok što sam ih podržao u tome. Osim toga, tu ima još dosta novinara iz najrazličitijih medija koji su vrlo ozbiljno pristupili projektu alternativnog novinarskog društva.
 
• Jeste li uopće ikada imali kontakte s HND-om?
- Kako da ne: prozivali su me kad god je to od njih naručio netko iz SDP-a! A moj komentar je vrlo jasan: niti sam njihov član, niti priznajem njihove institucije. Tzv. Sud časti HND-a očitovao se oko nekih mojih emisija, a meni uopće nije jasno odakle im pravo i kakve oni veze imaju samnom?! Neka gledaju svoja posla; kako bi rekao moj prijatelj Denis Kuljiš: „Nek' mi ne zaviruju u tanjur, jer ja ne zavirujem u dno njihove boce!"
 
• Znači, ne smeta vam kad vas zovu desničarskim novinarom, bliskim HDZ-u?
- Na vlastiti politički stav imam pravo, baš kao i svaki drugi građanin. A što se tiče HDZ-a, mislim da je opet na djelu jedna velika obmana. Pa pogledajte samo sljedeću situaciju: dio jugo-pravosuđa nastoji HDZ kriminalizirati zbog Fimi medije i tobožnje pljačke milijuna zbog navodnog stvaranja vlastitih medija. A ja sad javno pitam: pa gdje su ti HDZ-ovi mediji?! HDZ je na optuženičkoj klupi zbog Fimi medije, a nema niti jedan medij. Tko je tu lud?!
 
• Znači, tvrdite da je većina medija pod kontrolom SDP-a...
- Pod političkom kontrolom jugoslavenske ljevice. A što se tiče afera, čim se promijeni vlast, vidjet ćemo koliko je kriminalna sprega pojedinaca bliskih Kukuriku koaliciji i njihovih medija. Možda i neki novi likovi sjednu na optuženičku klupu...
 
• Na koga, konkretno mislite?
- O imenima za sada, ne bih.
 
• Hoćete li i u novoj sezoni uspjeti sačuvati specifičnu razliku u odnosu na ostale talk-showove u Hrvatskoj?
- Sada ne ću ništa mijenjati. Ljudi Bujicu shvaćaju kao vlastiti projekt, prozor u svijet... U Hercegovini su ovo ljeto svi komentirali da bez Bujice ne bi znali što se zaista događa u Hrvatskoj. Slično je bilo i u Imotskom. Kada sam bio u Prološcu, na Svetoj misi u Zelenoj katedrali, vidio sam kako narod reagira na ono što radim i to mi je najvažnije. Na Thompsonovom koncertu u Kninu napunio sam baterije i energija koju dobiješ kroz svaki stisak ruke hrvatskog branitelja toliko je jaka da Bujica nakon svega, samo još može prebaciti u višu brzinu...
 
• Gdje ste bili na odmoru, gdje vam je bilo najljepše?
- Prvo sam išao na Korčulu, u Vela Luku. Potom u Sali na Dugom otoku. I u jednom i u drugom mjestu na vlasti su crveni, ali su me naši dočekali fenomenalno. Na Dugom otoku skupina mladih dečki, 90. godište, čak mi je upala na jednu privatnu večeru sa zastavom HOS-a, njih desetak... Bili su oduševljeni što sam s njima. Ipak, i ove godine najljepše mi je bilo u Hercegovini. Iako sam rođen u Varaždinu i nemam nikakve veze s Hercegovinom, tamo se osjećam kao kod svoje kuće. Sjajno sam se proveo u Mostaru, na Širokom i u Međugorju, na slapovima Kravica i u Tihaljini... Bio sam i u Donjoj Blatnici, kod dragog prijatelja Mate Bulića, u Zemuniku i Bibinju, a Knin i Vukovar da i ne spominjem...
 
• Očekuje se tzv. vruća jesen, imat ćemo izbore za Hrvatski sabor. Kako ćete se postaviti?
- Zna se. Desno.
 
• Što vam to točno znači?
- To što sam rekao.
 
• A jeste li „Spremni"?
- Moji gledatelji već su mi napisali na fejsu: „Za Bujicu – spremni!"
 
• Imate li namjeru dovesti u emisiju neke posebne goste koje niste uspjeli prijašnjih godina?
- Već u prvome tjednu emitiranja najavljujem ekskluzivnog gosta koji 25 godina nije dao intervju niti jednoj hrvatskoj televiziji i čije će gostovanje zasigurno odjeknuti i izvan naših granica.
 
• Je li i dalje velik interes javnih osoba za gostovanje u Bujici?
- Imamo velikih problema kako rasporediti sve one koji žele gostovati i koji su, prije svega, zanimljivi našim gledateljima. Ni kad bi se Bujica prikazivala svaki dan u tjednu, ne bih imao dovoljno mjesta za sve one koji žele nastupiti! Uistinu, to je veliki kompliment za posao koj radim.
 
• Rekli ste da ste bili u Kninu. Kako ste doživjeli obilježavanje 20-te obljetnice akcije Oluja?
- Fantastično! S djevojkom i frendom bio sam na koncertu najvećeg hrvatskog glazbenika svih vremena – Marka Perkovića Thompsona. Osjećaj je bio neponovljiv, a otkrit ću vam i jednu tajnu: oznaku HOS-a koju je imao na ramenu, ja sam mu poklonio!
 
• Hoćemo li u Bujici imati prilike vidjeti izvještaj iz Knina?
- S tog veličanstvenog koncerta ću sigurno pustiti neke kadrove, a što se ostaloga tiče, moram priznati da mi se svidio i govor hrvatske predsjednice. O Milanoviću i ovima što su pobjegli – ne treba trošiti vrijeme...
 
• I na kraju, što mislite o izbjegličkom valu koji prijeti Hrvatskoj?
- To će sigurno biti jedna od tema u Bujici. Načelno, žao mi je ljudi, naročito žena i djece. Međutim, kada vidim vojno sposobne muškarce kako nadiru prema Europi, to mi se ni malo ne sviđa. Mi bi valjda trebali slati svoje vojnike u krizna područja da se vraćaju kući u ljesovima, a njih bi trebali prihvatiti kao „izbjeglice". Mislim da je Mađarska posve dobar primjer.
 
• Vi ste dakle, zalažete za zid prema Srbiji?
- Naravno. I ne samo zbog izbjeglica iz arapskog svijeta.
 
• Ali Milanović i Ostojić misle drukčije...
- To me ni malo ne čudi. Milanović ima razumijevanja za izbjeglice, jer je i sam izbjegnuo u Bruxelles kada je u njegovoj domovini bio rat. A on je bio u naponu snage, baš kao i mnogi Sirijci koji u Europu dolaze s novim iphonima i sa po pet tisuća dolara u džepu, koje im daje katarski emir i saudijska kraljevska obitelj.
 
• A prihvatni centri u Tovarniku i Trilju?
- Sramota i užas! Pogledajte licemjernih hrvatskih ljevičara i liberala! Zalažu se za dolazak izbjeglica u Hrvatsku, ali ih ne bi prihvatili u svojim domovima, u Varaždinu, Međimurju ili u Istri! Opet treba trovati Vukovar i okolicu, a sada još i Dalmatinsku Zagoru. Evo, ja kao rođeni Varaždinac predlažem da se, ako baš moramo, izbjeglice naseli u „tolerantnom" i „multikulturalnom" Varaždinu! Neka grade džamiju u Puli, a Tovarnik i Trilj neka poštede. Znate, ne bi me ni malo začudilo da Ostoja Ranković izbjeglice prebaci iz Tovarnika u Vukovar i da sutra osim ćirilice, dobijemo ploče i na arapskom jeziku!
 

Hrvatski tjednik; http://direktno.hr/en/2014/direkt/24629/Bujanec-otkrio-za%C5%A1to-kamera-HRT-a-nije-u-Areni-'voljela'-Milanovi%C4%87a.htm

Anketa

Buduća Hrvatska vlada bit će najljevija od 1945. godine. Slažete li se?

Srijeda, 08/07/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1119 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević