Get Adobe Flash player

Jednostrane raskide ugovora međunarodno pravo teško prihvaća

 
 
Predstojnica Katedre za međunarodno pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci, Vesna Crnić-Grotić, proanalizirala je sadržaj odluke Arbitražnog suda o razgraničenju sa Slovenijom te u razgovoru za Jutarnji list objasnila kako se i zašto Hrvatska našla u pat-poziciji, detektirala trenutke u kojima su hrvatske vlasti zakazale i propustile poduzeti sve što su trebale kako bi se prekinuo kompromitirani arbitražni postupak. Stručno i argumentirano Crnić-Grotić je demantirala “stručnjake” koji ovih dana izlaze u javnost s tvrdnjama kako su dijelovi odluke Arbitražnog suda protivni međunarodnom pravu te objasnila kojim se kriterijima rukovodio Sud kada je određivao granicu na kopnu, a kojima na moru.
http://www.pravri.uniri.hr/files/slike/katedre/Optimized-Crnic.jpg
• Opet se aktualiziralo pitanje kako je Hrvatska pristala na arbitražu o granici sa Slovenijom i je li to trebala učiniti. Kakav je vaš stav o tome?
- Lako je biti general poslije bitke pa sada reći da nije trebalo pristati na vrlo neuvijenu ucjenu Slovenije. U ono je vrijeme većini u Saboru Sporazum o arbitraži bio prihvatljiv, osim Ivi Josipoviću, jer ga je Sabor prihvatio samo s njegovim glasom protiv. Pristupanje EU-u bilo je prioritet. Nakon dugog razdoblja blokade pregovora arbitraža je bila mogućnost da se blokada skine i da se Hrvatska pridruži EU-u, a tada se nije slušalo one koji su upozoravali na moguće probleme. No, nitko nije mogao očekivati probleme koji su nastali već u samom postupku nedopuštenim aktivnostima slovenskog suca i agentice, koji su doveli do izlaska Hrvatske iz parnice.
 
• Prigovor je da u hrvatsko-slovenskom sporu nije odlučivao neki od stalnih sudova koji bi primjenjivao međunarodno pravo, nego ad hoc formirani sud koji odlučuje prema međunarodnom pravu, načelu pravičnosti i dobrosusjedskih odnosa. Ima li mjesta takvom prigovoru?
- Oni koji bolje pamte, sjećaju se da je Hrvatska uporno predlagala da spor o granici rješava Međunarodni sud UN-a u Haagu koji je svojim Statutom ovlašten primjenjivati samo međunarodno pravo, osim ako ga stranke drukčije ne ovlaste. Bilo je i prijedloga da se obratimo Tribunalu za pravo mora u Hamburgu. No, problem svih međunarodnih sudova, ad hoc ili stalnih, jest u zahtjevu da obje strane u sporu prihvate njegovu nadležnost. Prema tome, ne postoji mogućnost jednostrane tužbe ako druga strana nije prije nastanka spora ili poslije njega prihvatila njegovu nadležnost. Slovenija se uporno protivila takvom rješenju i cijelo vrijeme ustrajavala na blokadi pregovora s EU-om. Konačno, pristala je na arbitražu uz posredovanje nekih država.
 
Treba znati da u ugovoru o arbitraži stranke kažu Sudu i koji je predmet njihova spora i koje pravo, odnosno pravila Sud mora primijeniti. To su Hrvatska i Slovenija učinile u čl. 3. i 4. Sporazuma iz 2009. godine. Tako je predmet spora razgraničenje na kopnu i moru uz primjenu pravila međunarodnog prava te veza (famozni junction) Slovenije s otvorenim morem uz primjenu ‘međunarodnog prava, pravednosti i načela dobrosusjedskih odnosa u svrhu postizanja poštenog i pravednog rezultata, uključujući i sve relevantne okolnosti za utvrđivanja navedena u članku 3. (1) (b) i (c)’. Ista su pravila primjenjiva i u odnosu na režim za uporabu relevantnih morskih područja. Prema tome, stranke Hrvatska i Slovenija ovlastile su arbitražu da odredi granicu, junction i režim tih dijelova mora i rekle su mu temeljem kojih propisa to mora učiniti. Konačno, u članku 7. istog sporazuma obvezale su se izvršiti presudu u roku od šest mjeseci.
 
• Postoje li u odluci koju je donio Arbitražni sud, odnosno njezinu sadržaju, dijelovi koji bi bili protivni međunarodnom pravu?
- Čini mi se da ne jer Sud na više od 370 stranica objašnjava svoje razloge i usklađuje ih sa svojim viđenjem pravila međunarodnog prava. Mi, naravno, vidimo samo argumente stranaka kako ih vidi Sud jer je sam postupak bio povjerljiv, bez prisutnosti javnosti. Koliko sam vidjela, na kopnu Sud uglavnom prihvaća stajalište Hrvatske da su mjerodavni katastarski zapisi. Ako su suglasni, Sud u pravilu ne ispituje dalje i smatra da je granica na crti katastarskih čestica. Kako tvrdi Sud, tom su metodom dvije države već utvrdile oko 90 posto granice kroz rad stručne mješovite komisije. Problemi su nastali na područjima gdje se katastarske čestice preklapaju, a bilo je i područja koja nisu bila ni u jednom od katastara. U tom je slučaju Sud koristio povijesne dokaze iz razdoblja Jugoslavije, često i iz XIX. stoljeća, ali i, primjerice, Rapallski ugovor iz 1920. godine i slične izvore te dokaze o vršenju vlasti na nekom području (npr. čija je općina bila nadležna za izdavanje neke dozvole ili za policijske poslove i sl.). To u međunarodnom pravu nazivamo efektivitet ili načelo uti possidetis juris - čija vlast, njegova i zemlja. Na toj je osnovi Sud određivao pripada li neko područje Hrvatskoj ili Sloveniji bez neke vidljive preferencije. Često je problem bio nedostatak pisanih dokaza iz razdoblja zajedničke države.
 
• A što je s razgraničenjem na moru?
- Našu je javnost najviše pogodilo razgraničenje u Piranskom zaljevu ili Savudrijskoj vali. Sud je prihvatio tvrdnju Slovenije da su vode zaljeva bile unutarnje morske vode u vrijeme stjecanja neovisnosti te se na razgraničenje opet primjenjuje načelo uti possidetis. Iz toga je Sud zaključio da niti jedna država ne može dokazati da je vršila vlast na cijelom području zaljeva, što je zapravo bio stav Slovenije, ali ne i Hrvatske. Nakon toga je pristupio razgraničenju sada teritorijalnog mora i pozvao se na članak 15. UN-ove Konvencije o pravu mora, koji predviđa crtu sredine, osim ako ne bi postojale ‘posebne okolnosti’ koje bi dovele do ‘neopravdane razlike’. Te posebne okolnosti Sud je našao u obalnoj konfiguraciji zaljeva. Riječima Suda, hrvatska obala ima uglavnom jugozapadni smjer i samo bi u zaljevu ona tekla prema sjeveru te bi crta sredine rezultirala pretjeranim zatvaranjem slovenskog mora. S druge strane, odbacio je slovenski zahtjev kojim bi im pripao cijeli zaljev i dio teritorijalnog mora Hrvatske od rta Savudrija prema granici s Italijom. Polazna točka za crtu razgraničenja je ista ona koja je prihvaćena i na kopnu: tok rijeke Dragonje kroz kanal Sv. Odorika. Zanimljivo je primijetiti kako Sud tvrdi da je tu granicu prihvatila i Hrvatska tijekom rasprave (str. 234. presude).
 
Famozni junction nije ispunio slovenska očekivanja da to bude teritorijalni dodir s otvorenim morem. U tom su pogledu dobili gotovo isto što već i imaju, znači pravo prolaska brodova, osim što se sada tim koridorom mogu služiti i zrakoplovi i podmornice. I dalje ne smiju ribariti u tom području, a osobito im to ne omogućava proširenje vlasti na epikontinentalni pojas, dakle na morsko dno, niti smiju proglasiti gospodarski pojas u Jadranu. Drugim riječima, njihovi maksimalistički zahtjevi u cijelosti su odbijeni.
 
• Uzmemo li sadržaj odluke, je li ona loša po Hrvatsku i zašto?
- Možemo se ne slagati sa Sudom glede postojanja posebnih okolnosti u zaljevu jer Sud nije uzeo u obzir i potrebe hrvatskog stanovništva u zaljevu. Mogao je uzeti u obzir tradicionalni ribolov koji je važan izvor prihoda lokalnih ribara i možda razmotriti mogućnost kondominija, odnosno zajedničke vlasti u zaljevu. Primjer za takvo rješenje imamo u praksi Međunarodnog suda u zaljevu Fonseca u Srednjoj Americi. Općenito, Sud je malo ili nimalo pažnje pridavao interesima stanovništva, čak je na nekim mjestima izričito utvrdio da njihove želje nisu relevantne. No, to je, za mene, odgovornost onih koji nisu bili u stanju 20 godina pregovorima postići kompromisno rješenje koje bi vodilo računa o potrebama stanovništva i njihovim željama. Sad slušamo da se mnogi Slovenci osjećaju odsječeni od svoje domovine, a sličnih žalbi ima i na hrvatskoj strani. Ispada da je primarni interes politike bio teritorij, a ne boljitak stanovništva.
 
• Nakon što je arbitraža kompromitirana, Sabor je 2015. godine jednoglasno odlučio da izlazimo iz nje. Slovenija, s druge strane, i dalje inzistira da je rad Suda, koji je nastavljen u promijenjenom sastavu, valjan. Tko je i zašto u pravu?
- I mene osobno žalosti što je Hrvatska dovedena u ovakvu nezahvalnu poziciju - sama je inzistirala na rješenju utemeljenom na međunarodnom pravu, a sad je prozivaju kao kršiteljicu toga prava. Slovenija je već nakon sklapanja Sporazuma o arbitraži donijela odluku da neće poštivati odluku Suda ako im ne dosude teritorijalni stik s otvorenim morem. I sad ga nisu dobili, ali svoj raniji stav više ne ističu. Cerar kaže da inzistiraju na implementaciji presude, ali da sa Svete Gere ne idu! Nepoštenim radnjama doveli su do gubitka povjerenja u rad Suda zbog čega je Hrvatska izašla iz Sporazuma. Ali, jednostrane raskide ugovora međunarodno pravo teško prihvaća. Sud je prošle godine odlučio da je Slovenija prekršila pravila, ali ne toliko da bi dovela u pitanje cijeli postupak. Smatram da Hrvatska nije dovoljno iskoristila trenutak kada je slovenskog suca uhvatila ‘u grijehu’ te da je sva hrvatska diplomacija trebala krenuti u ofenzivu, odnosno svima uporno objašnjavati što se to dogodilo i zašto je napustila postupak. Taj je trenutak bio onda kad je i predsjednik Međunarodnog suda pobjegao i nije htio biti novi arbitar u tako kontaminiranom postupku. No, trenutak je prošao, mi smo se zabavljali promjenama vlada i ministara i neuspjelom blokadom Srbije, a Slovenija je očito puno bolje odradila svoj posao. I sad ćemo se naći u situaciji da smo bez potpore važnih država i EU-A, dok Slovenija uvijek može blokirati odluke EU-A za koje se traži konsenzus, a nama su važne. A i blokade na granicama mogu nam nanijeti velike štete.
 
• Je li Hrvatska nakon izlaska iz arbitraže poduzela sve potrebne korake koje je prema međunarodnom pravu trebala?
- Hrvatska je počela postupak raskida prema Bečkoj konvenciji o pravu ugovora, ali nije mi poznato koje je korake poduzela istekom roka od godine dana. No, i tu postoje ograničenja - bez pristanka druge strane ne može se voditi postupak mirnog rješenja spora. Nije mi poznato je li Hrvatska obavijestila glavnog tajnika UN-a o mirenju prema Aneksu Bečke konvencije.
 
• U granični spor između Hrvatske i Slovenije na određeni su se način uplele države EU (konkretno Njemačka), pozivajući Vladu da prizna odluku Arbitražnog suda, a onda i Europska komisija. Imaju li države i institucije EU na to pravo?
- Politički pritisak ne zahtijeva posebne dozvole i pravne osnove. Državama je u interesu poštivanje međunarodnog prava i odluka međunarodnih sudskih tijela. Istina je da ne postoje pravni mehanizmi koji će natjerati državu da poštuje odluku arbitraže, ali Hrvatska će se teško oduprijeti političkim i drugim pritiscima. U ovom času postoji odluka arbitraže između Filipina i Kine o Južnom kineskom moru, koju Kina ne priznaje. Ali, Hrvatska nije Kina.
 
• Kako bi, prema vašem mišljenju, sada trebala postupati odgovorna Vlada i koje bi korake valjalo poduzeti?
- Teško je naći izlaz iz ove pat-pozicije. Mogu li pregovori na osnovi presude biti rješenje, sumnjam, osim ako se Sloveniji ne ponude određeni ustupci i kompromisna rješenja, primjerice Svetu Geru za više zaljeva. Jasno je da maksimalizam ni s jedne strane ne može uspjeti.
 
• Kako iščitavate poruke premijera Andreja Plenkovića upućene Europskoj komisiji u kojima im otvoreno govori da nisu nadležni za bilateralna pitanja dviju zemalja i spočitava što je Hrvatska izgubila dvije godine na putu u EU jer je trpjela ucjene Slovenije te na kraju de facto morala pristati na arbitražu?
- Pitam se nisu li to poruke našoj javnosti. S Komisijom se komunicira na druge načine, a ne medijima.
 
• Može li se reći da je međunarodno pravo u velikoj mjeri politika i ako ta teza stoji, što bi ona značila za konkretni slučaj?
- Međunarodno je pravo - pravo, a u svakom pravu ima udjela i politika. Pravo donosi pravila, a zbog kršenja slijede sankcije. Možda se u međunarodnom pravu politika više vidi zato što se radi o važnim državnim interesima, ali mi živimo u zemlji gdje se zakoni donose ad hominem, pa imamo lex Perković, lex Vlahušić, lex Agrokor... Kud ćeš više politike u pravu od toga.
 

Ivanka Toma, http://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/strucnjakinja-za-medunarodno-pravo-analizirala-je-arbitraznu-presudu-o-granici-tko-je-zapravo-dobio-a-tko-izgubio-gdje-su-hrvatske-vlasti-zakazale/6344311/

Slovencima sam rekao: Dajte vi nama koridor da budemo susjedi Austriji

 
 
Ivo Sanader je prije točno osam godina, 1. srpnja 2009., podnio ostavku na dužnost premijera. O razlozima ostavke, o tome koliko je ona vezana za granični spor sa Slovenijom, o arbitražnom sporazumu, ali i novoj knjizi koju izdaje Večernji list razgovarali smo s bivšim premijerom.
http://www.delo.si/assets/media/picture/20090224/pahor_in_samnader_Druznik.jpg?rev=1
Borut Pahor i Ivo Sanader
 
• Rekli ste da je razlog ostavci to što niste željeli trgovati hrvatskim teritorijem. Tko je od vas to tražio?
- U ljeto 2007. tadašnji slovenski premijer Janez Janša i ja dogovorili smo na Bledu da se granični spor riješi pred Međunarodnim sudom pravde u Den Haagu. No sljedeće je godine Janša na izborima izgubio za jedan mandat, a vladu je formirao Borut Pahor. Uskoro nakon toga najavio mi je da ne će prihvatiti Međunarodni sud pravde. Nas on ne zanima, hajmo mi to riješiti arbitražom, kazao mi je. Rekao sam da arbitraža, koja se inače oslanja ne samo na međunarodno pravo već i na druga načela, poput pravičnosti, za nas ne dolazi u obzir.
 
• Kada počinju problemi Hrvatske sa slovenskom blokadom?
- U jesen 2008. već smo bili spremni i planirano je da Hrvatska službeno uđe u NATO početkom 2009. na summitu NATO-a. Sve su države završavale ratifikaciju našeg sporazuma s NATO-om i očekivali smo da to učine i Slovenci. Međutim, odjednom se pojavila inicijativa nevladinih udruga i grupe građana koja je s peticijom za raspisivanje referenduma o hrvatskom članstvu u NATO-u. Poslije smo doznali da je Pahor stajao iza te inicijative. Ideja je bila da Hrvatska zakasni na summit. Sljedeći je bio tek za dvije godine. Tad smo mi u dogovoru sa SAD-om, pritisnuli da se hrvatski ugovor s NATO-om ratificira u slovenskom parlamentu. Čekali su do kraja, ali su ratificirali.
 
• Zbog graničnog spora Slovenci su blokirali Hrvatsku u pregovorima s EU. Kako se to odvijalo?
- Istovremeno je pokrenuta i inicijativa da se blokiraju pregovori pod prividnim razlogom da mi u raznim poglavljima prejudiciramo granicu. Da bih umirio Slovence, Vlada je donijela odluku u kojoj se kaže da Hrvatska u pregovorima s EU-om ne želi prejudicirati granicu i da ćemo poštovati svaki dogovor oko graničnog spora. Slovenci su to odbacili i blokirali nam 14 poglavlja. Zvao sam predsjednika EK Manuela Barrosa i rekao mu: “Ne može nas se ucjenjivati bilateralnim problemom. Imamo granični spor sa Slovenijom, ali ima i Slovenija s nama. Nije to naš problem, to je zajednički problem.” Slovenija ušla u EU i NATO s istim tim problemom i mi nismo, a mogli smo raditi probleme.
 
• Je li u tom vremenu postojala tajna diplomacija?
- Da, Pahor i ja smo se našli nekoliko puta. Na sastanku u Mokricama, u četiri oka sam ga pitao zašto to radi, da je to je čista ucjena. Rekao mi je da je to njima zadnji vlak. Ako nam vi to ne date, mi ne dižemo blokadu, poručio je. Tad sam mu rekao: “Borute, upamti, Hrvatska će ući u EU, a ne će dati ni centimetra zemlje.”
 
• Još je sporazumom Račan – Drnovšek bilo predviđeno da se Sloveniji prepustio dio teritorija. Kako ste na to reagirali?
- Račan je parafirao sporazum s Drnovšekom i nazvao me tog ljeta, kao šefa HDZ-a i oporbe, da mi to kaže. Rekao mi je da im dajemo većinu Piranskog zaljeva i taj dimnjak, koridor do otvorenog mora jer žele biti pomorska zemlja, a to ne mogu biti prema konvencijama UN-a ako nemaju doticaj s otvorenim morem. “Ivice, što to radiš?”, pitao sam. “Tu na mene i na HDZ ne možeš računati”, rekao sam mu. “Nema šanse.”
 
Više me nije kontaktirao do početka Sabora. Ne znam je li on to organizirao, ali su me zvali da se nađem sa slovenskim predsjednikom Milanom Kučanom i ministrom vanjskih poslova Dimitrijem Rupelom. I jednom i drugom rekao sam isto: “Vi želite biti pomorska zemlja i treba vam koridor do otvorenog mora. To je 166 četvornih kilometara. Ja sam spreman to potpisati, ali pod jednim uvjetom. Mi želimo biti izravni susjedi s Austrijom, pa vi nama dajte koridor od 166 četvornih kilometara do Austrije.” Mislili su da se šalim. Ali nisam. I tako je taj plan propao, a sporazum Račan – Drnovšek nikad nije došao u Sabor.
 
• Rekli ste da su i vama nudili arbitražni sporazum u istom obliku u kojem ga je poslije potpisala Jadranka Kosor, ali da ga niste htjeli potpisati. Zašto?
- To je bio prijedlog Europske komisije i Olli Rehn, tadašnji povjerenik za proširenje, doletio je u New York, gdje sam ja govorio pred Vijećem sigurnosti, kako bi mi ga donio. Tri smo sata razgovarali. U tom su prijedlogu bili i arbitražni sud, a ne međunarodni sud, i junction. Ja sam to odmah odbio. Tražili smo na predsjedništvu HDZ-a, a tad je bio i glavni pregovarač Vladimir Drobnjak, da nam stručnjaci rastumače pojam “junction”. Čim smo čuli da ima više značenja, a da je jedno “teritorijalna poveznica”. Odmah smo ga odbacili.
 
• Je li Jadranka Kosor bila na tom sastanku?
- Bila je.
 
• Što je bilo nakon toga?
- Dan nakon 17. lipnja i proslave obljetnice HDZ-a u Bruxellesu bio sam na sastanku Europske pučke stranke. Prije toga sam predsjednika EPP-a Wilfrieda Martensa zatražio da na dnevni red uvrsti točku o slovensko-hrvatskom sporu. Govorio sam 15 minuta, digao sam i ton: “Molim vas, blokada hrvatskih pregovora traje od studenoga. Budući da svi podržavate da Hrvatska uđe u EU, budući da znate da je ovo bilateralno pitanje, a ne pitanje europskih vrijednosti i smjernica, molim vas da napravite simboličku gestu. A ta gesta neka bude da se na sljedećoj međuvladinoj konferenciji, koju sam prethodno dogovorio s češkim premijerom Mirekom Topolanekom za 26. lipnja, otvori ili zatvori barem jedno, najformalnije poglavlje. U suprotnom ja ne mogu jamčiti ni za što”, poručio sam im. Poslije me Angela Merkel pitala zašto sam tako ljutit. No Česi su otkazali tu međuvladinu konferenciju, nije bilo prijedloga da se nešto otvori ili zatvori. Tog sam dana odlučio dati ostavku.
 
• Sljedećeg tjedna u četvrtak je promocija, u petak je na kioscima vaša knjiga u izdanju Večernjeg lista. Koja je tema knjige?
- Tema je hrvatska politička paradigma i diskurs koji se o politici vodi u medijskom mainstreamu i među političarima. Još radim na dvije sljedeće knjige.
 
• Trebaju li neki akteri iz političkog života strijepiti od vaših knjiga?
- Ne mora nitko strijepiti, ne pišem da bih prestrašio, nego da bismo znali što smo prošli, kakva je bila istina i kakva je zapravo hrvatska politika.
 
• Knjiga nosi naziv “Detuđmanizacija”. Zašto?
- Stvara se lažan diskurs i s ljevice i desnice o navodnoj detuđmanizaciji. Ja tvrdim da je moja politika bila nastavak Tuđmanove politike iz 90-ih ali osuvremenjena, modernizirana i predstavljena u svjetlu XXI. stoljeća i kroz te četiri velike teme – odnos prema nacionalnim manjinama, posebno Srbima, suradnja s Haaškim Tribunalom, ZERP i reforme u HDZ-u – da je temeljna paradigma ista te da je moje bilo samo nadogradnja.
 

Sandra Veljković, https://www.vecernji.hr/premium/slovencima-sam-rekao-dajte-vi-nama-koridor-da-budemo-susjedi-austriji-ivo-sanader-arbitraza-intervju-1179827?utm_source=Premium&utm_campaign=79ede35a03-Premium_NL4_3_2017&utm_medium=email&utm_term=0_475ccc36d1-79ede35a03-68223853&goal=0_475ccc36d1-79ede35a03-68223853

Ponovno sjesti i pregovarati dok god se ne postigne rješenje

 
 
'Odluka Arbitražnog suda je katastrofa!': ugledna splitska stručnjakinja za međunarodno pravo, Vesna Barić Punda, analizira kakve će posljedice snositi Hrvatska i tko je najveći krivac za 'pobjedu' Slovenije.
https://map.viamichelin.com/map/carte?map=viamichelin&z=10&lat=45.52815&lon=13.56808&width=550&height=382&format=png&version=latest&layer=background&debug_pattern=.*
Ova odluka Arbitražnog suda iz Den Haaga čista je katastrofa. Slovenija je dobila ovom odlukom, čak više i od onoga što joj se nudilo sporazumom Račan – Drnovšek. No, nema tih pravnih mehanizama kojima bi se prisililo Hrvatsku da poštuje ovu odluku Arbitražnog suda iz Den Haaga – kazala nam je dr. Vesna Barić Punda, pročelnica Katedre za međunarodno pravo i međunarodno pravo mora na Pravnom fakultetu u Splitu, netom nakon što je pročitana odluka Arbitražnog suda u Den Haagu o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije na kopnu i moru.
 
Arbitražni sud objavio odluku: Sloveniji idu tri četvrtine Piranskog zaljeva! Dobila i slobodan prolaz kroz dio hrvatskog mora! A prema toj odluci, puno više od tri četvrtine Savudrijskog zaljeva – s koliko barataju mediji nakon objavljivanja presude u Haagu – pripalo je Slovencima. Sveta Gera, na kojoj se nalazi vojarna slovenske vojske, prema istoj je odluci dio hrvatskog državnog teritorija, dok je granica između dviju država uz Muru i Sutlu ostala ista.
 
Što se tiče rijeke Dragonje, tribunal zaključuje da je spor nastao zbog odluke iz 1952. godine i to je pitanje koje je ostalo neriješeno. Granica bi se, preporučuje tribunal, trebala utvrditi na rijeci Dragonji prema aktualnoj situaciji i slijediti tok rijeke Dragonje po sredini kanala. To znači da istarski zaseoci Škodelin, Bužini i Mlini–Škrilje, kao i kuća kontroverznog Joška Jorasa – koji je, slovenski mediji javljaju, podivljao nakon ove vijesti – ostaju u Hrvatskoj.
 
Unatoč velikoj medijskoj pozornosti, valja podvući da ova odluka ništa ne će promijeniti što se tiče graničnog režima na terenu. Naša je Vlada sukladno odluci Sabora napustila arbitražni postupak, što znači da se odluka Stalnog arbitražnog suda iz Den Haaga koju je pročitao sudac Gilbert Guillaume ne će primjenjivati u praksi, i ona ostaje, a kako se godinama i piše – mrtvo slovo na papiru. To je, čitajući presudu, u neku ruku priznao i sam sudac Guillaume, kazavši da Arbitražni sud nema jurisdikciju ispuniti hrvatske zahtjeve da se slovenski vojni kompleks izmjesti sa Svete Gere, iako je ona, po odluci istog tog suda – nesumnjivo na hrvatskom državnom teritoriju.
 
Što je onda činiti dalje? Kako okončati ovu susjedsku trakavicu oko međe/meje?
– Ponovno sjesti i pregovarati dok god se ne postigne rješenje koje bi zadovoljavalo obje strane. Jednostavno, nema nam druge – tvrdi dr. Vesna Barić Punda. Sud je odredio posebno "junction" područje kroz hrvatske teritorijalne vode kojim se omogućuje Sloveniji doticaj s međunarodnim vodama. Koridor do međunarodnih voda je širok oko 2,5 nautičke milje i, prema riječima suda, slovenski brodovi i avioni imat će svu slobodu prolaska kroz hrvatsko područje.
 
To je taj kontakt s otvorenim morem, taj dimnik ili hrvatski – dimnjak, koji je još Janez Drnovšek tražio od Ivice Račana, a hrvatski političari koji su Račana naslijedili u Banskim dvorima redom ga odbijali "napraviti", kao i naši pravni stručnjaci i, što je najvažnije – saborski zastupnici, jer da nije bilo njihove odluke za vrijeme Vlade Zorana Milanovića da se arbitraža napusti, danas bismo ostali bez dijela teritorija na krajnjem zapadu Istre.
 
Nismo ostali bez teritorija, ali smo – traljavošću nekoga iz državne administracije – ostali bez novca. – Čuli ste suca, Slovenija i Hrvatska morat će podijeliti troškove spora. Bez obzira na to što smo napustili arbitražni sporazum, i što je to potvrdio Sabor, odluka našeg parlamenta očito nije bila dovoljna da nam se ne zaračuna trošak arbitriranja u Haagu – kaže dr. Punda. Hrvatska je za arbitražu potrošila četiri milijuna eura.
 
Inače, granično pitanje između Hrvatske i Slovenije, koje je s vremenom preraslo u spor, postalo je aktualno proglašenjem samostalnosti obiju država 1991. godine. Tada je bivša međurepublička granica u praksi postala međudržavnom, s time da ju je bilo potrebno precizirati i označiti. S time su se načelno složile obje strane, kad su na međunarodnoj mirovnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji odgovorile da među njima nema teritorijalnih zahtjeva.
 
Diplomatske komisije za granicu, koje su obje države formirale nakon osamostaljenja kako bi se definiralo i označilo 670 kilometara kopnene granice od tromeđe s Mađarskom do mora, nisu u potpunosti razriješile probleme preciznog razgraničenja, iako se konstatiralo da je 98 posto te granice neprijeporno, a u jučerašnjoj je odluci Arbitražnog suda naznačeno da je 90 posto granice između dvije susjedne i prijateljske zemlje na kopnu neosporno.
 
No, bez obzira na to što odluka Arbitražnog suda u Den Haagu za Hrvatsku nije pravno obvezujuća, ostaje gorak okus da je unatoč gruboj povredi arbitražnog postupka uz kojeg je istupila jedna strana, Sud pošto poto okončao svoj posao, a njemačko veleposlanstvo izvršilo priopćenjem za javnost diplomatski pritisak na Hrvatsku da prizna njegovu odluku. – Ovo je katastrofa! Ovo pokazuje da smo imali pravo kad smo kao Društvo za međunarodno pravo upozoravali tadašnju premijerku Jadranku Kosor da sporazum o arbitraži nije dobar. Što se tiče reakcije njemačkog veleposlanstva, ona je neočekivana i neuobičajena – kaže dr. Vesna Barić Punda.
 
Odmah nakon odluke Suda iz Den Haaga u javnosti se stekao dojam da Slovenci ipak nisu dobili jurisdikciju nad cijelim Piranskim zaljevom, odnosno da Sud nije u potpunosti udovoljio njihovim zahtjevima, međutim, to nije točno. Karte koje će se crtati sukladno ovoj odluci pokazat će da su Slovenci dobili i više nego što su tražili. – Sve je bilo jasno kad su na Sudu pokazali kartu na kojoj nije bilo crte sredine na kojoj smo stalno inzistirali – kaže dr. Vesna Barić Punda i objašnjava da Sud nije imao ni pravnog temelja odobriti Slovencima jurisdikciju nad cijelim zaljevom.
 
Na području slovenskog prolaza prema otvorenom moru vrijedi posebni pravni režim, koji tribunal imenuje "junction". No, istaknuto je da sloboda prolaska slovenskih brodova prema otvorenom moru ne uključuje istraživanje, eksploataciju niti upravljanje prirodnim resursima na tom području. Riječ je, dakle, o slobodi kretanja, brodova, zrakoplova, kabela i cjevovoda, a te se slobode odnose na sve civilne i vojne brodove bez obzira na to pod kojom zastavom plove, odnosno lete. Sudac Guillaume naglasio je da "trenutačno nema mjesta gdje je teritorijalno more Slovenije izravno spojeno na otvoreno more, ali ga Sud ima dužnost odrediti". Odredio je i to da slovenski "junction" do otvorenog mora bude područje u kojem brodovi i zrakoplovi imaju jednaka prava kao na otvorenom moru.
 
Sudac Guillaume je podsjetio na to da je Slovenija u arbitraži inzistirala na tome da je zaljev imao ulogu unutarnjih voda Jugoslavije prije raspada SFRJ, a Hrvatska da Jugoslavija nikada nije povukla crtu koja zatvara zaljev i nikada nije napravila službenu kartu. Tribunal se složio s tvrdnjom slovenske strane da je 1991. sporni zaljev u Istri ipak bio dio unutarnjih voda Jugoslavije, i najviše zbog toga dao je za pravo Slovencima. Tvrdnje hrvatske strane da imamo pravo jurisdikcije na jugozapadnom dijelu zaljeva te da se slijedi središnja crta razgraničenja – odbačene su.
 

Saša Ljubičić, http://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/hrvatska/clanak/id/494207/odluka-arbitraznog-suda-je-katastrofa-ugledna-splitska-strucnjakinja-za-meunarodno-pravo-analizira-kakve-ce-posljedice-snositi-hrvatska-i-tko-je-najveci-krivac-za-pobjedu-slovenije

Anketa

A. Plenković i T. Medved dodvoravaju se Srbima. Je li to izdaja?

Petak, 07/08/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1045 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević