Get Adobe Flash player
Dokle će hrvatske vlasti financirati četnički dernek?

Dokle će hrvatske vlasti financirati četnički dernek?

Pupovčev SDSS osnovali su ratni zločinci i rušitelji hrvatske...

Slavljenje u Srbu nastavak velikosrpske politike

Slavljenje u Srbu nastavak velikosrpske politike

U Srbu se slavi pokolj nad hrvatskim...

Zagreb – posvojeni grad

Zagreb – posvojeni grad

I bez potresa sa starih zgrada padala je žbuka, kamenje, dijelovi...

Austrijska zabrana komemoracije na Bleiburgu

Austrijska zabrana komemoracije na Bleiburgu

Miroslav Škoro špekulira prema Jasenovcu i prema...

Prvi politički program Velike Srbije

Prvi politički program Velike Srbije

Namjere Srbije bile su jasne, dominirati u zajedničkoj...

 • Dokle će hrvatske vlasti financirati četnički dernek?

  Dokle će hrvatske vlasti financirati četnički dernek?

  srijeda, 29. srpnja 2020. 17:48
 • Slavljenje u Srbu nastavak velikosrpske politike

  Slavljenje u Srbu nastavak velikosrpske politike

  srijeda, 29. srpnja 2020. 17:53
 • Zagreb – posvojeni grad

  Zagreb – posvojeni grad

  četvrtak, 30. srpnja 2020. 11:31
 • Austrijska zabrana komemoracije na Bleiburgu

  Austrijska zabrana komemoracije na Bleiburgu

  četvrtak, 30. srpnja 2020. 11:26
 • Prvi politički program Velike Srbije

  Prvi politički program Velike Srbije

  četvrtak, 30. srpnja 2020. 16:42

Hrvatsko gospodarstvo nakon 0,3 posto rasta

 
 
Dana 27. veljače 2015. objavljen je podatak Državnog zavoda za statistiku, prva procjena, o rastu BDP-a od 0,3 % u čertvrtom tromjesečju 2014. godine. Pozitivnim rastom barem je prekinut dvanaesti uzastopni tromjesečni pad BDP-a. Ima li mjesta za nadati se da će se pozitivni pomaci nastaviti i dalje? Cijela 2014. godina završila je prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku  s minusom od  0,4 %.
http://elecuatoriano.net/wp-content/uploads/2012/05/crisis-economia.jpg
U Radnom dokumentu službi Europske komisije – Izvješće za Hrvatsku 2015. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makrogospodarskih neravnoteža od 26. 2. 2015. godine, ne daju nam se izgledi za znatniji oporavak, čak suprotno rast oko nule ili nešto iznad.U spomenutom se dokumentu u sažetku koji je dan kao uvod u problem  navodi,  da se hrvatsko  gospodarstvo u 2014. smanjilo šestu uzastopnu godinu, te da su  gospodarski izgledi i dalje  loši iako se u 2015. očekuje izlazak iz recesije. Obzirom na  pad u prethodnim tromjesečjima 2014. godine od 0,6 %, 0,8 % i 0,5 % kao povoljan rezultat ocijenjuje se  da je pad gospodarstva u toj godini usporen.
 
U 2015. godini, procjenjuje se u izvješću, da će gospodarstvo rasti i  iznositi tek nešto više od nule, a u 2016. trebalo bi ostvariti   porast od 1 %. Zbog takvih gospodarskih prognoza zaključak je u izvješću, da se ne očekuje pad stope nezaposlenosti. Prema podatcima iz Izvješća  nezaposlenost je u 2014. godini iznosila 17 %. Državni zavod za statistiku objavio je 27. veljače 2015. godine da je u siječnju broj zaposlenih pao ispod 1,3 milijuna te da iznosi 1.290.470 zaposlenih a da stopa registrirane nezaposlenosti iznosi 20,3 %. Broj nezaposlenih je u siječnju 2015. godine na razini od 320 tisuća.  
 
U dokumentu Izvješću službi Europske komisije se predviđa, da bi unutarnja potražnja trebala progresivno početi pozitivno pridonositi rastu pod utjecajem ulaganja potaknutih financiranjem iz europskih fondova, dok bi izvozni rezultati i dalje trebali biti dobri s obzirom na nastavak oporavka u EU-u. Istodobno se zaključuje, da nedostatni administrativni kapaciteti spriječavaju potpuni prihvat (apsorpciju) novca iz fondova EU-a. U tom kontekstu čini se da su opravdane kritike upućene iz oporbenih redova o nedovoljnom povlačenju novca ili propuštenoj šansi za povlačenjem novca iz europskih fondova. Osim toga i ovom izvješću se konstatira, da su kapacitetei javne uprave osobito slabi a javnost i učinkovitost javne nabave je niska i na središnjoj i na lokalnoj razini. Što se tiče javne uprave, u prošlom broju „Hrvatskog fokusa“ pisali smo da Vlada zajedno sa socijalnim partnerima na Gospodarsko-socijalnom vijeću tek izrađuje staregiju razvoja javne uprave, što znači odgađanje reformi javne uprave do neodređnog roka, dok je istodobo saborska večina na nedavnoj raspravi u Hrvatskom saboru odbila prijedlog nekih reformskih zahvata javne uprave (sustav plaća, učinkovitost i drugo), po načelu, ako nije od nas to je loše.
 
Još u ožujku 2014. godine Europska komisija je zaključila da je Hrvatska izložena prekomjernim makrogospodarskim neravnotežama. Prekomjerne makrogospodarske neravnoteže odnosno rizici koji iz njih proizlaze su visoki vanjski dugovi, pad izvoznih rezultata (u zadnjim tromjesečjima 2014. godine nešto poboljšani), visoke zaduženosti poduzeća i brzog rast duga opće države. Zbog niskog, minusnog, rasta GDP, i slabe sposobnosti prilagodbe, zahtjev je Komisije da se neravnoteže posebno prate i poduzimaju odlučne mjere politike.
 
Ovo Izvješće ocjenjuje se sa stajališta godišnjeg pregleda Komisije u kojem se preporučuju tri glavna stupa gospodarske i socijalne politike u 2015. godini, i to: ulaganje, strukturne reforme i fiskalan odgovornost. Nadalje se u izvješču između ostaloga, napominje, da je sve veći dug opće države razlog za zabrinutost, što dodatno pogoršavaju slabosti upravljanja javnim sektorom. Recesija od šest uzastopnih godina te preuzimanje obveza javnih poduzeća dovela su do naglog rasta  javnog duga. Napredak, ili kako se u Izvješću navodi, određeni napredak je postignutu provedbi osam preporuka po državama članicama upućenih Hrvatskoj u vezi s postupkom zbog makrogospodarskih neravnoteža. Faza reforme tržišta rada u potpunosti je provedena te su uspješno završene dodatne nadzorne dijagnostičke mjere nad bankama, čime je potvrđena otpornost hrvatskog bankarskog sektora.
 
Što se tiče financijskog sektora, istodobno se navodi, da se financijski sektor suočava se s pokušajima povezanima s razinom intervencije države u gospodarstvo. U svezi problema zamrzavanje tečaja kune prema švicarskom franku za zajmove denominirane u švicarskim francima naglašavase način rješavanja toga odnosa predvidljivim pravnim sustavom, razmjernom i pravičnom intervencijom države u financijski sektor i reguliranjem sustava osobnog stečaja građana.  
 
“Nefleksibilno poslovno okruženje preprekaje rastu“, jedan je od zaključaka. Visoko administrativno i neporezno (parafiskalno) opterećenje povećavaju troškove poduzetničkih aktivnosti od raznih  neporeznih opterećenja, što proizlazi iz kritike upučene Vladi, svega je 7 tih davanja smanjeno od ukupno 51 koliko je bilo planirano ukinuti ili smanjiti. Jedno od tih optrećenja je i plaćanje za reviziju financijskih izvješća poduzetnika koji su po dosadašnjem sustavu oporezivanja dobitka unosili dio ili cijeli dobitak u temeljnu glavnicu subjekta. Zakonski naložena obveza revizije izvješča, te obveza upisa temeljne glavnice u sudski registar, prouzročila je trošak za poduzenika od oko 50.000,00,  što je za malog i srednjeg  poduzetnika  značio samo nepotreban trošak.  
http://www.gtkp.com/userfiles/financial-crisis.jpg
U izvješću službe Europske komisije posebno je istaknuto, da je skupina usporedivih gospodarstava u regiji, kao što je gospodarstvo  Bugarske, Češke, Estonije, Letonije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije, nakon velikog pada trgovine u 2008. ostvario brzi rast, čime se suprotstavilo padu unutarnje potražnje Tome su doprinijeli stroži uvjeti kreditiranja u privatnom sektoru koji su prisilili nefinancijske korporacije i kućanstva na brzu prilagodbu zaduženosti, dok je pritisak za obnovu povjerenja tržišta potaknuo odlučne mjere fiskalne konsolidacije. Do 2010. u tim je državama zaustavljen pad unutarnje potražnje, što je označilo početak nove uravnoteženije faze ekspanzije.
 
Hrvatska je, za razliku od usporedivih gospodarstava u regiji, ostala na repu događanja. Ključna događanja odigrala su se 2012. godine, kada je zbog povećanja stope PDV, povećanja osnovice za oporezivanje dohotka, povećanja cijene enregenta i drugih usluga, unutarnja potražnja pala za oko 5 %, nakon što je u 2011. godini pokazivala znakove oporavka. Od tada pa do 2014. godine unutarnja potražnja nije pokazivala znatnije faze oporavka.
 
Od uspredivih gospodarstava u državama s kojima bi se Hrvatska mogla uspoređivati, iako je do 2008. godine bila i u prednosti, možemo navesti primjerice gospodarstvo:
Bugarske – iz recesije izašlo 2010. godine  a u 2014. godini rast do 1,5 %;
Češke – 2012. i 2013. godine, minusi od 1,2 i 1,1 %, 2014. godine tromjesečni rast od  2,6 2,3, 2,4 1,3 %;
Grčka – minus 3,7 i 6,4 u 2012. i 2013. godini, tromjesečni rezultati u 2014. godini minusi i neznatni plusevi;
Cipar ne izlazi iz recesije;
Mađarska rast od 3 %;
Slovenija – tromjesečni rezultati 2014. godine pokazuju da je izašla iz recesije (treće tromjesečje rast od 3,1 %);
Slovačka izašla iz recesije - rast od 2,3 do 2,5%. Itd.
 
I na koncu, kao zaključak službe Europske komisije da se u nedostatku daljnjih mjera, u 2015. očekuje pogoršanje proračunskog deficita na 5,5 % BDP-a, a na približno bi se istoj razini trebao zadržati i u 2016. unatoč skromnom oporavku rasta. Na dug je utjecalo uključivanje dvaju velikih državnih poduzeća, u skladu s novim računovodstvenim pravilima, čime je u razdoblju 2008. – 2013. udio duga u BDP-u u prosjeku povećan za 7,8 postotnih bodova. Dug opće države povećao sa 75,7 % BDP-a u 2013. na 81,4 % BDP-a u 2014. U 2015. i 2016. očekuje se da će se uslijed temeljnih kretanja deficita udio duga u BDP-u povećati na 84,9 % odnosno na 88,7 % BDP-a.
 

Zvonko Koprivčić, dipl. oec.

U svijetu bogatstvo se nalazi u rukama manjine. I mi idemo u tom smjeru

 
 
Iz dana u dan je sve eksplicitnije kako se relativno mali broj  ekstremno bogatih i moćnih sve više bogati i jača, dok veliki broj žitelja lijepe naše, biva sve siromašniji, sve više slabi, biva marginaliziran, nevidljiv i apsolutno isključiv. Cijelo društvo je praktički podijeljeno na dva suprotna pola, odnosno predstavlja dvije društvene klase, koje sliče na dijametralno suprotne točke, koje se sve više međusobno udaljavaju i grupiraju prema svojoj krajnjoj točci, dok  među točaka ima vrlo malo, rijetko i kaotično su smještene s tendencijom pomaka prema većini. Na toj poluzi nema sredine (centra), iako se težište pomiče prema manjem broju, zbog ravnoteže i mogućnosti poželjnog utjecaja, da se ravnoteža uspostavi i stanje koliko toliko dovede u red i stabilizira, mnogi fizikalni zakoni tu ne pomažu, pa tako ni Zakon poluge. Kako god blizu manjini (bogatima) bio centar te imaginarne poluge, druga strana vuče prema dnu i nikakva sila sa strane je ne može podići, a kamoli dovesti u nekakvu, barem labilnu ravnotežu.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFRQSFhUYFBUWFBgXFRcUFxYWFxQUFRUYHCghGB4lGxQUITEhJSorLi4uFx8zODYsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICYsLCwtLzQsLywsNCwsLCwsLC8sLCwsLDQsLC0sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALkBEQMBEQACEQEDEQH/xAAbAAEBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAABgEFAgMEB//EAFcQAAEDAgEGCAgGDAwGAwAAAAEAAgMEEQUGEiExQVEHE2FxgZGhwRQiMjNScrHRFiNCYpLCFRckNDVTc6KjssPSJUNEVFVjZHWEk6S0gpSz4/DxdIPT/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAQFAQMGAgf/xAAzEQEAAgECBAMGBQQDAQAAAAAAAQIDBBEFEiExMkFRExQiYXGBM6HB4fAVQrHRBiORJP/aAAwDAQACEQMRAD8A+4oCAgFBhrr6tKxE79mImJ6wyssiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg12UD3CnkzASSLaNgPlHoF1F1s3jBbk77IXELXjT25I67NbkVO4xOaQc1h8U7NOtv8A5vUPhF7zi2ntHZA4FkvbBNbdonpKjVsvBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQYugXQZQEBAQEBAQdNa28bxva72Fa8sb0mPlLVnjfHaPlKIyeFeWv8GdSiMOHnmSl980X8hwCreDzE4ZiPVUcBmJ08xHq2Zhxj8bh4/wDoqD+2Ctl4eD4x+PoB/hp//wB0HiqJcWbPFCaiivM2UhwpZbDi8zRYzab5/Yg9vgGLfzyjHNRyd86DH2Mxb+f0w5qF3fOgx9icV/pGAf4D/vINbhcWKzSVEf2Rhb4NKI7+ANOdeKOTOtxujzlradSDYjA8U24ozow9g9spQZ+wGI7cV6qKIfWQY+DmIf0q/opIQg1VHhlfJVVEBxWYCBsLg4U9Pd3GhxNwW6LZvag2nwWrduL1P+RTD9mgfBOr24tV9EdOP2aDByPqf6WreqAfs0GlywwCppaKoqGYpWudDGXNaXRBpI1A2jBQbRmQ8pAJxXEdIGqWMeyNBy+AT9uKYl/zIHsYgweD++vEsT/5wj2NQBwds24hiZ/xz/cg0uWeRraWhqahlbiBfDE5zM6tkLc4arjag2lJwdQuYxzqvECXNaT92yayASg7vtbU384rj/jZfegz9rSk2y1h56yb95Bj7WVFtdVHnrJv3kD7V9BtE556uf8AfQafDsnIKPHKeOnDw00k8jw6WSS5z2safHcbazqQfTEBAQEBAQEHCUeKeY+xebeGXm/hlN5EHRKNzh7CO5U/B+lbx81DwDpXJX5qdXToGoxjKSnpjaR/jeg0ZzhykDV0rTk1GPH4pTdNw/Uajrjr09e0NK3Hoamro3ROJs+oYQ4ZrtMOcDY7PE18izizUyx8Lzq9Fm0sxGSO6xW1EEBBO5Ni1XiI/tER66WH3IKJAQEE3hP4TrvyVGeyb3IKRAQEExwmfgur5YrdbggpIfJHMPYg5oCAgkuFd1sJrOWMD6T2t70FRTNsxo3NHsQdqAgICCIvnZRfk8MPW6pb7igt0BAQEBAQEGHLEsT2Q2B41DTPqONeG2IsNbnEOfoa3WVRcPyVxXyc3qqf+O6LPnzZa46zPXv5d582mx7LuaW7Ybws33+MI5/k9GnlW7NrrW6U6Q+k6LgOLHtbN8U+nl+6TLtNybk6STpJO8naoO+/VfxWIjaHZQVT4aiCoZY8S8ktPymuY5jm32aHdikafP7KZlXcQ0PvdYpM7bTv+UvuOG17J42yxm7Xi43jeDuIV3S8XrzQ4TPhvhyTjvHWGvx/KaGkLWyZznOF81gBIG83IsPctebUUxdLJWj4dm1UTOOOkerngeUkFUPi3WeNcbtDxy22jlCziz0yeGXnV8Pz6Wf+yOnr5PLgX39iA+fTHrgaPqrchKFBxe4AEkgAaydACTOzMRMztDW0+UVM+QRMmY55JAAN7kC+g6joWqM+OZ5YnqlX0OopT2lqTENbhZ/hWt/IUZ7agdy2oimQEBBM8JX4MqeVjR1vagpI9Q5gg5ICAgj+Fs/wVUD0nU7fpVEQ70FeAgygICAgisMGdj1W78XRUzPpPe7uQWqAgICAgICAg+EYzonmudUsoufXcucyRte0fOX0bQUx009OSIjeIn8nfguA1FWfiWeJtlfojHMfldF1txaa+Ts1avieDT9LT19I7rij4N4Wxuz3ufM5thJchrD81gOkc9+hWEaGnLtPdzd+PZ5yxasbRHl6vn9dRvhkdHILOYbEbDuIO0HWCqq9Jpbll12DPTUY4yUnpLa5K5UOo3OaQXxvBObufbQ4btQBUjTaicW/oreJcNjWTEx0tHn8v52aqvrHzSOkkN3vNydnIANgCj5Lze02lZafBTBjjHTtDpY4ghzSWuGkOBsQd4IXmJmJ3hsvSt45bRvCjyTyudBUTPqryNqBCOMaPGbxbXNu5ttNwRpGnRtVlh10bRF//XMa3gMzabYOnyVWMZfws0QAyu9LyYx06z0DpW3LrqV8PVE0vAc2Trl+GPzQuLY7PUn42Qluxg8Vg/4Rr6bqty575O8um0vDsGm8Fevr5vCyVzS17DZ8ZBB3EaWnuWutprO8JFqVvE47dpfQ8kcSFRiFTK3U+koiRudn1Qc3oIXQYskXrFofPNVp7afLbHbyWy2I4gIJnhJ/B1RyiMdcrEFKzUOZBlAQEEfwri+HlvpT0g/1MXuQWCAgICAgicmPGxnFneiKKPqhzva4oLZAQEBAQEBAQfMazJFlTXyWlkhIc9/iiN4LiWnxmytcCNJ0W2qnwWidXfHaPmi6fjmttqr6a1/hiOn0UseTta3Q3FJbDUDS0th9GMK4S5mZ6y5nCMRGrEWH1qNn1XhGEvllgNZmslmmhnOeyJrY6cxPJkeGtu8yuBAJ1W2qJqtP7Su8d4W/CeITpcnLbwz3/wBo0js7N6pHdRMTG8OVJg9RWSCKmDLjxnOkLmsaN5LQTr0DQpelxRe20qriusnT4+auyllyGri4fFUrG2sQyplebjaOMiHtUrNoInrRTaPj96ztn6x6+afraR8LzHK0seNbTrtsI3jRrVZfHak7Wh1GDUY89ebHO8OuBjnuDGNc951NaLu6glaTadoZy5qYq8152h7Bk5iOf41DNxeu7JaYuJ2Ah0ugdqsKaCdvilz2f/kNYttjru6HxuY4te0tcND2nWDtB5lAtWa22lf0yRlpF6+fWHqyHx7wKtmD4JphURxNZxDA92dGZDpaXDWH36FaaLJWK8vm5bjmnyWy+1iOmz6CcvYx5VHiDeejef1bqe54PCFSjyo6xvrUNR+4g4fbLw8eVJKz16advtjQaLLfhBw6eiljiqmOkcY7NzXg6JWF2tu4E9CCli4Q8MOqug6X29qDvZlzhp1V1L/nsHtKD1RZUUTvJq6c80zPeg9TMXpzqniPNKw96CY4Salj6WJrXtdnVlENDgf5Qzcgsw4HUgygICAgi8iNNdi799TE36EDB3oLRAQEBAQEBAQS1OLYk7lB/Vae5UmPpxGY+X6Odx/Dxa0esfoqVduiEGgy2+92H0amjP8AqYh3oNXlNkMKiXjYpBFn+cBbcE+kLEWJ28yg59HGS3NE7L3Qcatp8Xs7RzejeZM4Cyji4tvjOOl77WLndwGwKThwxirtCt1usvqsnPb7R6NutqIkjQxy4rUslja9po6M2c0EXE1YNvOvNqVtG1o3bMWbJinekzE/JSUVBFCLRRsjB1hjQ2/PZK0rXtBkzXyTveZn6vSvTW+c8JWEZr21DRoks2T1wPFd0gW6AqvX4tp54dVwDV7xOC3l1j9UXxhaWvabOYQQdxBu09ar62mJ3h0NsdbxNLdpfa8CxNtTAyVvyh4w3OGhzegroMWSMlItD55q9PbT5rY58nvWxHEEvwl/g+T16cddREEFC+ijOuNh52g9yDokwandrghPPEw9yDyTZJ0LvKo6Z3PBGfqoPM/IPDT/ACGm6IWD2BBJ5d5D4fGym4qkiY6Stpo3FoIvG5/xjdB1FoIQbx/BZhR/kjR6r5B7HIMDgvw8eSyZvq1U49j0GTwb03yZq1nq1s3e4oOB4OWDycQxJvNWX/WYUGRkHIPJxXEhzzRu/ZoPPwT05YMQDpHykV8reMfbPfmRxNznWFr60F4gICAgICAgIJaY2xJvKB+qR3Kkv04jE+sfo56/w8WifWP0VKu3QiDQ5c/eUh9F8Dvozxu7kG+QEBBPQttish9Kji/Nml/eQUKAg8eLUDZ4XxO1PFr7jscOY2K8ZKRes1lu0+a2HJGSvk+K1EDo3ujeLOaS1w5Rr965+1Zraay+iY8lcuOL17T1U3BpjHFTupnnxZdLPygGnraPzVO0OXaeSfNQ8e0vPSM9e8d/o+mVE7WNLnuDWjWXGwHSVaTMRG8uVpS152rG8o/GcvWNu2nbnn03Ahg5hrd2BQcuurHSnVe6TgWS/wAWaeWPTz/ZB5S5R1UkZbI8vie+EuaGjxQyaOQkBovcZvLcLTg1V5yfHPRN1vCsMaefZV+KH2umnbI1r2EOa4AtI1EHUrSJiY3hyt6Wpaa2jaYdqy8iAgkuEA+NhzfSxCDsZK76qCtQEBAQEEZwWC9PUv8AxlfWO/SkdyCzQEBAQEBAQEEnjcrY66J7nBrTm3LiANZGs86ptRExr6TDn9XExxLHMeinjqWO8l7TzOB9iuXQO1BPcIRthlYRrbBI4c7RnD2IKFAQEGgOjFB86jP5s4/eQb9AQEHyjhEb93uDW6BBC97h6T3ysF+iIC6q9fi688Oq4Bq94nBb6wmCDnse1xa5hBBGu4N2qDW/L1hf5cMZIms9pbHEsUlndnSvL9w+SPVbqCzky3yT8UtWn0eHTxtjrt/n/wBdNHA+V2ZCx0jtoYLges7U3pKUx2v4YZz6nFhjfJaIcXDW0jkIOggjXzEFeJiY6S2xMWiLVUeRGUfgz+IlPxLz4rjqY4nXyNJ17jp3qbpNRyTyW7Kbi/DveK+2xx8Ud49f3fUgVbuOEBBI5c6Z8LH9vaeqCdBXICAgICCK4H9OGMcf4yWpd11EnuQWqAgICAgICAgkcraZj6mBsjGvY4tDmvaHNIzxoLToOtUuvnl1eKY/nVz3E7TTXYbR/Or2OyFw4m4oqdp3siaw9bLK6dC63ZCUetonjP8AV1dSzqDZLINTlVkgG0NVmVdaQIJjmPqnSscMx3iuElzY6tBQbCmwCszGujxSfxmg2kgp5BpF9kbT2oOYw7FW6q6mk/KULm/qToOTn4s35NDL/wAc0X1XoNHNimINxGMvoYnPNLMAyOsFiwSxFz7vjbYglot87XoQbn4U1LfLwurHKx9PIOyW56kD4cxjzlJXx7y6ilcPpMDggy3hBoPlSvjtr42nni7XsCCcqcoMOqa+fOrKcRS0MMYe6VjRxjZ5nWBcR4wzmm3KF4yUi9ZrLdgzWw5IyV7wlKSndLIY4s2VwNiWPaWetn3tblVJGmyTbliHd24lp644yTbvG/zXGB8H7TZ1TIH/ANVGSGczn63dFlOxaGsdb9VBq+PXv8OGNo9fNcUdHHE0MiY1jRqa0ADsU+tYrG0KDJkvknmvO8ojhJwiNjPCx4pzmMkAHll72sY4W23cBy9Cg6vTc3x17rvhHEvZT7HJPwz2+X7IVwuLH/0ql10Tt1hd5AZTXtSzHxhoicTrH4snfu3hWmj1O/8A12+zl+NcM5f/AKMUdJ7x6fNeqxc2IJHLHTW4U3fVSn6NNKe9BXICAgIOmsfmxvO5rj1AoJbgkjzcIo+WNzvpSPd3oK9AQEBAQEBAQS2V+iWnduJ7HMKpeKRtlxW+bnuMxtmw2+f6wqArp0EMoy8GPR51LO3fDKOtjkGcDfnU0B3xRnrYEHuQEE3XC2LUp30daOqWjKCkQEGCLoJKSgifi72vije00MZs5jXC/hEumxCD31ORWHyeVRUxP5Fg9gQeN/Bzh3yYDHu4qeaLsZIAgx8AoR5upro92bWzEdT3EFBPZdZMzRUzSMRq3g1FI0Ml4p7QXVMQa6/Fg3aSHDTrGlB049kbPAx0zp/CdJdIeJbE5oOt2azxSNpsBvVZq9N/fX7un4PxPtgyz9J/RLvvrabOGlpGu41aVXRO0ultHSY8pV+TOWuJTDixS08z4xp+6jE94GjPzTGRuvzq8wZ65I2ierhNfw/Lp7c0x8Mz02b74TV7fOYTNymKpgkHRctJ6lIVyYyhyuc6uw58lDWxcTJUOLTCHufenc34oRuOfYuudw0oKYcI9GPOCpi/KUc7es5lkHdDwjYY7VWwj1nFnXnAINjS5VUMnm6ymedzZ4yeoOQbKKqY7yXtdzOB9iDyZRS5lJUO9GCU9THFBruDqPNwuiH9miPWwHvQUSAgICAgICAgl8txYQnc8+y/cqbi/SKT81Bx3pXHb0spmHQOYK4r2Xte0OSy9OmsZnRvG9rh1ghBq8ipc/D6N3pU0B642oN0gIJvFTbFKHlp68fnUZ7igpEBAQTI/DJ5aBvZUO96CmQEBBLcI33rHy1lD/uokFQQg+X5bZMeDuMsQ+JedI/FuOz1SdW7VuVRq9NyTz17Ow4RxP20exyz8Udp9f3S9PUvie2WM5r2G4PvG0bCFDpeaTzQus2GmWk47xvEvsWTOOsq4Q9uhw0SM2td7jsKvcOaMtd4cDrtFfS5eS3byn1hqMoNOLYYPRbWu/RNb9ZbkNXIOiajjf5bGO9ZoPtCDW1WSdDJ5dHTu54We5Bq5+DTC3afA2NO+N0kZ/RuCDQ5ZZB0lPQVcsLqiMxwSuaBVzFhIYbBzXPIcL6wdaC4yYizaOmb6MEQ/Mag2aAgICAgICAgmMvr8SwgXIfoGrSWutpVVxesTijf1UnHaxOGsz6sQ49WNa0vw6R4zRpgngfs3SOYVZ0nesLjHMTSJj0czlnG3ztPWQ+tSSPA53Qh47V6e3ODLnDnnN8Mha7VmyP4t3NmyWKDr4Oahpw2jaHtc5lPE1wDgbFrQ06uZBTICCdxkfwhQH5tW3rjjd9RBRICAgmT+GRy0B7Kge9BTICAgluET73h5a2g/wB1EgqUHCaJr2lrgHNcCCDpBB1grExExtLNbTWd47vkmV2TrqSS7bmF58R21p15juXXY7QqXVaecc7x2dxwriUaqnJfxx+fzavBsXfSTCaPSNT2bHN2g+0HYVrwZZx23hK1+jpqcXJb7St6nFIpsSoJ2OvGKOteTtFjAHAjYRpFleVyVtXmjs4LJgvjyeztHXfZQ5N5SRVgeYwWmM2LXWzi0+S+w2HT1Lxhz1y77JGt0GXSTEX8/wCbN0tyCICCU4VJM3Caw/1JHWQO9BR4fHmxRt9FjB1NAQehAQEBAQEBAQTuXLfucHdIztNu9VvFY308/WFRxuN9LP1ht8JdeGM72N9imaed8VZ+SfpJ3w0n5Q9a3JDrmga8We1rhucAR2oIrJjI6hmpIzLSQOeHStL+LaH+JNI0eOADs3oNn8B6dumKSqh3cVVzADmY5xb2IMNybqmeaxOpPJNHTyjpIja7tQaTGKfEo6qiJmpJncZOI86CSHSYHlweWyO+S06hrQbr7K4mzy6CKT8hWNueiZjPagDK9zfPYfXR21kRMmHRxL3E9SDDeEKgBtJM6E7p4Zoe2RgHag8VJjtNNizHxVEMjDQyNzmyNIzvCIzm3B169CC1BugygIJbhD8zT8tfQf7mNBUoCDz19GyaN0cjc5jxYjvG48q82rFo2lsxZbYrxek7TD45lLgT6SXMd4zHX4t/pN3Hc4bR0qkz4JxW+TvOHcQpq8fpaO8J6iqHwVOcPGbLBNCNPk8ZmkuHL8WAtuPNy4rVRNToZyavHee0N3k/izqWdko8nVI30mHWO8coWjBlnHfdP4hpI1OGaefl9X22nna9rXtN2vAc0jUQRcFX0TExvD57es0tNbd4diy8iCM4XtOFzN/GOgj+nNG3vQWQCDKAgICAgICAg0WWw+5H8hYep7VB4jG+nsreLV30tvt/l7MnnXpoj8wLbop3wU+jdw+d9NT6NipKYINDkV97uHo1FWP9TL70G+QEE9lIbVWHH+0yDrpahBQoCDDmg6CLjlQROJ4DSzYtGyWnhkaaKZ2a6JhGcJ4QHaRrs4i/KUHudwfUA83E+D8hPLD2RvAQcfgbIzzOJV8e4OlZM39NG49qDJwrFGebr4ZBsE9Hp6XRSN9iCcy2nxNsdOJoqSQCtoy0wyyMLpBM0sZmSNIaCQBfONr7UFCMqqtvnsKqm8sUkEw5/FkB7EA8INK3zzKqD8rR1AHW1hHSg7Tl/h5Y50dVFI5oJEYka2R1tga8jSvNp2jd7x057RXfbfzRWPZcOqojGaaLNdpa4ykuafkuaQ3WqzLq4vE1tV1Ok4PfBeMlMiVGy9r9/IoDoo693K6PW76FwZY9rpZDqu6Endrczo1jp3Kz0Obf4J+zlOPaHln29PPv/t9CVi5oQRnCo77lgZ+MraNv6Zp+qgs0BAQEBAQEBAQabLEfcc3I2/UQVF1kb4LfRD4hXfT3+jhkdUtdSxjOBIDgRcXFnEal40Fo9hWGvhlo92rG7eKasBBoskdDJx6NXVdsznfWQb1AQT2VA+OoDuq/bTzhBQoCAgmKn8MwctBU9lRS+9BToCAglOEPzdH/AHlQf9dqCrQEHircIp5haWCKQHY+Jjx1OCCZyg4P4Hs+5WMge3U1rc2J3IWjQ3nHaoufS1ydY6StuH8VyaaeW3Wv+Po+YVtK+J5jlaWPbrafaN45Qqi9LUnaXY4dRTNTnpO8Om68t27kypfGRJEbSRkOYdlxpF+TuK9Y55bRLVqKe0xWptvvD6Rg2W1dLGJPsYZGEkF0FXE4gjWDG8NI69qvseSt43h8+1GnvgvyXjaXu+HrWefoq+HeXUrnt+nEXBe2hP5W5WUlbJh0MEhc/wCyNM50bo5I3hjBISc2Ro0XzetB9QQEBAQEBAQEBB01lM2Vjo3i7HgtcLkXB16QvNqxaOWXm9IvWa27SmJ8gKfXG+WI8j7/AK2ntUK3D8f9szH3V1uFYv7ZmPu6fgxWxeZrSRsDw7vLh2Lx7pnp4MjX7hqKfh5ZPCMWi8qOOYb2kX+r7Fjm1lPKJY5uIY+8RZ4MKyklpjNx9LIBLM+W4a4BueG3bpFjpBN77Vn369fHjln+pZKfiYpj+fRu6XLukfrc5h+c3vbde68Rwz33hspxbTz33j6w21NjtPJ5E0ZO7OAPUdKkU1OK/a0JdNXgv4bQ8GVLgXURBvasj1cscre9bomJ7N8TE9lAssiAgmav8MU//wAGr/69IgpkBAQS2Xw8Wi/vGj7JL9yCpQEBAQfP8SwOOsxWqjkuMyjpcxwOljjLObjYeYrVlxVyRtKVpdZl01uak/byRGUOATUb82UXafIkA8R/uPzT261UZsFsc9ezstFxDHqq/D0nzhqw5aU/dVcH+PeDT5jj8VOQ07mv1Mdya7Ho3KVpM3Jbae0qjjOi9vi9pXxV/wAPsKuHFozLlgdWYU22k1jnfQgkKCzQEBAQEBAQEBAKDrAO9YYZudyBxnIm5uznhDo8lVhMEnlxRu5SwX614thx27xDXbBjv3rDUVWQ9I7UxzD8x7vYSQo1+H4LeSHfhent5bNZUZAWsYql7c0hzQ4Xs4anAtIsRvWn+nzXwXmGn+lzT8PJMM/Y/FYvImZKNxIv+e3vWPZaynhtu8ew1+Pw3iT4RV8XnaQuA1loPtbnJ7zqqeKm573rMfjx7/R2Q8IMV7SxSMO3Uew2KzHE6x0vWYeq8XpHS9Zh5nZQ08mJU8wfaNtLUsc5wLQHvkpnMaSd4Y/qUiuuwWjfm2+qVTiOntG/Nt9eizp66N/kSMd6rgfYpFctLeGYlKpmx38Nol6F7bBBMZdfyL+8KXsLj3IKdAQEBBJYPpxiv+bT0I6zUFBS19FHMwxytD2O1tP/AJoPKsWrFo2l7x5LY7Ras7S+SZX5FSUt5IryQaydb4x8/e353XvVXn0s0617Or4fxaubamTpb8pSjXKHMLuJ8n2Pg9x/wmDMebywWa6+tzfkP7LHlHKrfS5uem094cXxbRe75uavht2/06MqfGxXCm7jWSfRha39opSqWSAgICAgICAgICDAQZQEHHNTZjZji1jY2M0706nVi5Q3Z4zkTc3ZzwssuE1Ox4s5rXDlAPtXma1nvDzNK27w1NVknSP1wtB3sJYfzSFovo8Nu9UW+g09+9WqqOD+E6Y5ZGdIcO0X7VGtwzHPhmYRb8HxT4ZmHmOS9dF5mrvuDi5vZ4wXj3PPTwXav6fqcf4eQ8LxaHyoxKBtAa79XNPYsc2tp3jc5+IY+8RZqceykmk8H46nMfg9RHMSc5ucGZ12gFtr+Nv2LMcQvX8SjMcUyU/FxzClpMvaV+vPZztBH5pK204lhnvvDbTi+C3feG3psoKZ/kzMvuJzT1FSKarDbtaEumswX8NobFkgOkEEchut8TE9kmLRPaXJZZSmT4vimJHc2jb1RvP1kFWgwQg+c5ZcH986ajFjpL4NQO8xbj83Vuttg59LE/FRfcP4vNNsebt6/wC0Vk/i76SobKAbsJbKzUS29nsIOo6OsBQcd5xX3X2qw01eCa/eJ+b6NWVLZsYw9zDnN8DqpGkbnmFoKu4mJjeHC3pNLTW3eFssvIgICAgICAgICAgICDCDKAgwUGUGC1Y2Y2cTGmxsxmnenU6lyhvJxnIm5uyJAs7m7loPKsbbkxE92vq8CppPLhjPLmgHrGlarYMdu9Yab6bDfxVhqKnIOld5OfH6r+511Gvw7DbtGyHk4Vp7do2ax+QL2aYKktPK0g9bCPYtM8NmPBfZHnhFq/h3mP58nD7H4tD5EgkG4PDr/wCYO9Y9jrKdrbsew1+Pw23a6hxCtpJqiaSnc41JjMl2Gw4tgYM0suLWHKs+9amniozOt1eOPjxtvTcI0eqSJ4O3NcD2GxWa8Tr2tWXqvGK9rVmG3pstKR/8YW+s0jttZSK6/Dbz2SqcS09v7tvq21LicMnm5WP9VwKkVy0t4ZhKpmx38NolocrsjIqsF7LRzgaHjU/c2QbefWOxa82nrkj5rbQ8Ryaadu9fT/SNyBw+ohxcRVAtxNDOYxcGzXVMdyCNhOcQmmpaldrHE82LNl58fnHV9bUhXCAgICAgICAgICAgICAgIBQEBAQYQZQYsgwWBY2Y2hwdGE2Y2Mw7CnU6mc5NzeTjuRN2d2RME3N3MG6yy6Kmhjk85Gx/rNB9q8Wx1t3h4tipbxREtPVZGUb/AOKzfUcW9gNlotosNvJFvw/T2/t2+jT1fBvEfImkG4PDXjsAKjW4ZTymUW/B8c+G0w8fwQr4fM1IIGoB72fm6QvHueengu1e4anH+Hd4oqXEYKl1U+J8kpiEJd4j28WHZ4sGab32rE31lI223YnJxDHG22/5sQZZ1Ec7nyDQSM6IggNsALAHS3VfpUX33NTJNp+8If8AUNRTLN5+8fzs+iYNijKiMSMvbUbi2nvV3gzRmrzRGzodNqK56c0RMPctyQICAgICAgICAgICAgICAgICDCDKAgIMO2IMoCDBCDiYwsbMbQ6xCDfnTZjY4tw1E9fvWOp1M5w/9JvJvLIm3jqWdzmchME3Z3cw5ZZa2PA6bjHS8Ux0jnEuc4ZxvyX1dC0+wx83Nt1aI02Lmm/LG7ZAWW7ZviNmUBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEGCgygICAg4s286DkgIOqVeZeZdaw8uG1Zh6h2x61mCO7vWXoQEBB//Z
Numerički podatci mnogih relevantnih istraživanja su neoborivi i neumoljivi. Ti podatci nam govore kako 1posto najbogatijih u svijetu drži 48 posto svjetskoga bogatstva, s tendencijom rasta po gotovo  geometrijskoj progresiji i uskoro će prijeći 50 posto tog bogatstva. Što se sve događa i događat će se s onih 99 posto ne možemo čak ni zamisliti. Nije se potrebno opterećivati tom pojavom u svjetskim razmjerima i tim ogromnim brojkama, kad i ovdje kod nas imamo zorne primjere tog suvremenog društvenog fenomena, koji je još više naglašen i ekstreman zbog tranzicije, Domovinskog rata, poraća, privatizacije, dokapitalizacije i svega onog neprihvatljivog, ružnog, nepravednog, nepoštenog, kriminalnog i mafijaškog što se uz put događalo, ne baš uvijek pred očima javnosti, ali hvala Bogu i ljudima koji su to započeli, podržali, razvijali i nastojali rasvijetliti i objelodaniti malo pomalo izlazi na vidjelo, unatoč raznim pokušajima da se to zamrači, ostavi u  nedavnoj prošlosti i mirno prijeđe preko toga, sve po onoj „Ja tebi, ti meni.“, što je mnogima bila svojevrsna vendetta, u određenom smislu, po potrebi i motivaciji.
 
Zbog nesrazmjera raspodjele po gore napisanoj sintagmi, započelo je razotkrivanje i prokazivanje dojučerašnjih ortaka, sasvim svejedno kojih i zašto, jer je evidentno kako je do velikog raslojavanja i podjele društva došlo zbog koncentracije bogatstava i moći u malog broja podobnih, spretnih, beskrupuloznih, pohlepnih i „državotvornih“, dok  je istovremeno sve veći broj ostalih građana osiromašivao i doveden na rub egzistencije. Bez obzira na uzroke, takvo djelovanje i ponašanje onih koji su se snašli i bili u poziciji, makar sve izgledalo ili čak bilo po zakonu proizvelo je rastuću socijalnu nejednakost. Da bi se to spoznalo ne treba čitati Thomasa Pikettyja i citirati njegove misli i konstatacije iz knjige „Kapital 21. stoljeća“, kao ni knjigu „Cijena nejednakosti“ nobelovca Josepha E. Stiglitza, kako bi se spoznalo i  postalo svjesno kako: „Prevelike nejednakosti ugrožavaju demokraciju i potkopavaju vladavinu prava.“
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQreRaV7uWw9C8BWhHC9z4FPHzm2ZSVM9as7xKyQ_JyRdIeTYMuVw
Nestabilnost demokratskog poretka narušava i onemogućuje elementarnu solidarnost među ljudima. Mnoga znanstvena istraživanja pokazuju i dokazuju da se to događa kad kapitalizam nadvlada nad društvom i savjetuju da bi se tada  u takvo stanje trebala umiješati država, kako bi bujanje nezdravog kapitalizma stavila od kontrolu. Naša država, odnosno njene institucije i odgovorni pojedinci raznim proaktivnim i nužno potrebnim mjerama pokušaju barem djelomično umanjiti nejednakosti i onim najpotrebitijima pomoći da „prežive“ i osigurati novi početak. Nije to nimalo lako i jednostavno je osmisliti, programirati i napraviti u „normalnim“ državama, gdje je svima do toga stalo, gdje nije bitno tko i što je trenutačno porba, a što oporba, već je prioritetni cilj briga za sve građane, a najviše za one koji dalje sami više ne mogu, a tome nisu nimalo doprinijeli, već su u to stanje dovedeni, činjenjem ili nečinjenjem odgovornih  pojedinaca, stranačkih i političkih skupina. Realizirati taj cilj je gotovo nemoguće, jer su na djelu stalne opstrukcije, čak unutar iste grupacije onih kojima je to zadatak, koji su to obećavali, koji su to programirali i koji to zaista nastoje napraviti. Po svemu se pljuje, sve se dovodi od sumnju, u svemu se vidi samo privid, zavaravanje, svojevrsni paravan, dok je u biti sve to u svrhu pridobivanja glasova potencijalnih birača i priprema za dolazeće izbore.
 
Mislim, da je tu fazu u razvoju demokratskog suvremenog društva, već davno trebalo nadići i napustiti. Istina je kako svatko gleda i sudi prema sebi, pa nije niti čudo kako se tako zaključuje kad se vidi od kuda i od koga to sve dolazi. Puno će još vremena proteći da bi u interesu pojedinaca (lidera) i pojedinih skupina  (političkih stranaka i koalicija) zaista, bilo opće dobro svakog čovjeka, kao primarni interes i opća  motivacija i kad će razni partikularni interesi postati gotovo zanemarivi. Dotle nas zabavljaju prepucavanjima i nadmudrivanjima u Saboru, osmišljavanju raznih strategija i taktika, najviše onih po copy-paste metodama, pisanjem početničkih literarno-lirskih uradaka u smislu prikazivanja svoje osobnosti i svojih sposobnosti, nalik na Supermana, Batmana, na pojedine likove iz bajki, na poante Ezopovih basni, na čudotvorne moći, na Mesijansku ulogu i poslanje… narušavajući pritom piramidu temeljnih ljudskih vrijednosti svime i svačime, a najviše evidentnom proklamacijom raznih opskurnih i zakonom prokazanih likova, kao zaslužnih i uzornih građanina Lijepe naše, koji se na javnim mjestima ne znaju niti ponašati, pa nesvjesno sramote svoje mentore i mecene, čak i njihovu vjerodostojnost dovode u pitanje.
 
Nužno je potrebno i bilo bi vrlo učinkovito kad bi svi smirili svoje uzburkane strasti, umanjili svoj ego, nadvladali oholost, osvijestili empatiju i humanost, pokazali ljubav prema bližnjemu, osudili korupciju i nepotizam, pružili ruku jedni drugima, zanemarili bitne razlike, u različitostima uvidjeli bogatstvo i osigurali najboljima, u svakom smislu, da dođu na vrh u svim područjima rada i života, naročito u politici i gospodarstvu. Za postići takvo nešto ne trebaju nam strani savjetnici, ni programeri, imamo živih primjera pokraj nas Treba se samo okrenuti oko sebe, biti realan, pošten, neisključiv, pravedan, voljeti sve ljude i domovinu.
 

Ankica Benček

Rođendanski boom na sajmu GAST!

 
 
Tradicionalno, već dvadeseti put, na splitskom Žnjanu, od 4.-.8 ožujka održava se sajam GAST. Ovogodišnje  jubilarno izdanje sajma GAST bilježi sudjelovanje 12 % više tvrtki izlagača iz sektora pića, prehrane, hotelske i ugostiteljske opreme, te  namještaja. Tijekom Sajma velika je i fešta sa svakodnevnim besplatnim delicijama, od roštiljade, slastica, vina, koktela, čokolade, kulinarskih izazova i sajamskih popusta!
http://split-turizam.com/wp-content/uploads/2015/03/gast2015-425x130.jpg
Sajam GAST vodeći je gastronomski i turistički događaj u Hrvatskoj, te nezaobilazno mjesto okupljanja gospodarstvenika relevantnih djelatnosti i sklapanja poslova neposredno pred turističku sezonu na atraktivnom rastućem turističkom  tržištu Hrvatske. Sajam GAST u sebi obuhvaća niz specijaliziranih sajmova: 20. sajam prehrane, 20. sajam hotelske i ugostiteljske opreme, 20. sajam pića, 10. sajam namještaja - FURNITURA, 20. sajam vina – DIONIZIJANA, 10. sajam kave  te 10. sajam za turizam - SATURN.
 
GAST se održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, Ministarstva poljoprivrede, Splitsko-dalmatinske županije, Grada  Splita, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice grada Splita. Svoje sudjelovanje na 20. međunarodnom sajmu GAST upriličili su izlagači iz 11 zemalja: Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Italije, Njemačke, Austrije, Belgije, Srbije, Indonezije,  Poljske i Hrvatske. Jubilarni 20. sajam GAST službeno je otvorio splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja kao izaslanik predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović.
 
„Ne treba biti ekonomski analitičar da bi se reklo u kakvim teškim uvjetima posluju gospodarstvenici u Hrvatskoj, ne ću nabrajati sve probleme, nego ću, kao i predsjednica Hrvatske, pozvati na reforme, od smanjenje poreza, reorganizacije uprave“, rekao je Ževrnja. Direktorica tvrtke Sajam Sanja Vuković Veić zahvalila se svima koji su podržali sajam u proteklih 20 godina, te tako omogućili stvaranje jednog poslovnog okruženja. Istaknula je da su i lokalne i nacionalne institucije prepoznale vrijednost GAST-a. „GAST bilježi rast od 12 kao što je raritet u sajamskoj industriji u Hrvatskoj. Unatoč razvoju tehnologije, ljudski kontakt je i dalje očito ključan kod ugovaranja poslova“, rekla je Vuković Veić.
http://www.gastfair.com/wp-content/themes/gast/images/gast_500x500-01.png
Predsjednica Županijske komore Split HGK-a Katja Buličić istaknula je važnost povezivanja gospodarskih subjekata u regiji te zajednički nastup na tržištu Europske unije. Najavila je sastanke s komorama iz Hrvatske, BiH, Vojvodine. Turizam smatra posebno bitnim. “Split bilježi povijesne turističke rezultate, a kod sklapanja poslova u tom sektoru značaj GAST-a je apsolutno neupitan”, rekla je Buličić. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Bruno Bojić je rekao da njegova zemlja već petu godinu dolazi na GAST te da je lijepo biti dio događaja na kojem su glavni akteri - gospodarstvenici.
 
“Za poduzetnika iz BiH GAST je polučio rezultate, realizirani su mnogi poslovi, te smatram ovaj sajam najvažnijom gospodarskom manifestacijom u Hrvatskoj”, rekao je Bojić. Gradonačelnik Splita Ivo Baldasar je rekao da je GAST opstao najviše zahvaljujući organizatorima koji su bili uporni i nisu dozvolili njegovo gašenje. “GAST je važan i zbog toga što okuplja susjede i prijatelje koji, kako se kaže, rade posao”, rekao je gradonačelnik Splita. “Potpisujte što više ugovora, ali otiđite i do grada, bar na pet minuta, pogledajte naš Split”, dodao je Baldasar. „Osim izlagačkog dijela, sajam GAST i ove godine donosi niz stručnih edukativnih sadržaja poput 3. Turističke mreže, konferencije o turizmu, 1. Dana dizajna – konferencije o primjeni dizajna u turizmu, te Regionalnog skupa gospodarskih komora čiji predstavnici dolaze u Split u organizaciji HGK ŽK Split kako bi se poboljšala gospodarska razmjena i uspostavili poslovni odnosi s našim tvrtkama“, istaknuo je Bogdan Šarić, direktor sajma GAST.
 

Ivica Luetić

Anketa

Što je po Vama odluka Stožera civilne zaštite da svi moramo nositi maske na ustima i nosu?

Utorak, 04/08/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1518 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević