Get Adobe Flash player
Nametnuta protuhrvatska Plenkovićeva pomirba

Nametnuta protuhrvatska Plenkovićeva pomirba

Primjer Milana Babića je dobar i jedini ispravan put za suživot i...

Karolina Velika!

Karolina Velika!

Vidimo izgrađenu osobu koja njeguje obiteljske vrijednosti i od koje...

Plenković je u svojoj izdaji nadmašio i Titu

Plenković je u svojoj izdaji nadmašio i Titu

Vraća Hrvatskoj ustav iz 1974., jer vraća Srbe u ustav, i onda će ići...

IDS talijanizirao Istru i udaljio od Hrvatske

IDS talijanizirao Istru i udaljio od Hrvatske

IDS-u je uspjelo što nije ni Benitu...

Tko su ti koji kontroliraju istinu!?

Tko su ti koji kontroliraju istinu!?

Najviše fantazije danas ima u genderističkoj...

 • Nametnuta protuhrvatska Plenkovićeva pomirba

  Nametnuta protuhrvatska Plenkovićeva pomirba

  utorak, 04. kolovoza 2020. 13:16
 • Karolina Velika!

  Karolina Velika!

  utorak, 04. kolovoza 2020. 13:09
 • Plenković je u svojoj izdaji nadmašio i Titu

  Plenković je u svojoj izdaji nadmašio i Titu

  četvrtak, 06. kolovoza 2020. 09:32
 • IDS talijanizirao Istru i udaljio od Hrvatske

  IDS talijanizirao Istru i udaljio od Hrvatske

  utorak, 04. kolovoza 2020. 13:04
 • Tko su ti koji kontroliraju istinu!?

  Tko su ti koji kontroliraju istinu!?

  četvrtak, 06. kolovoza 2020. 17:31

Razina ambicije ispod očekivane, rizik usklađena deficita

 
 
U dokumentu Europske komisije KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I EUROPSKOJ INVESTICIJSKOJ BANCI - Godišnji pregled rasta 2015., od 26. 11. 2014. godine, Komisija preporučuje tri osnovna stupa gospodarske i socijalne politike EU-a u 2015.:
- Koordinirano poticanje ulaganja;
2. Ponovno zauzimanje za strukturne reforme: one su ključne kako bi države mogle izaći iz duga te kako bi se potaknulo veće zapošljavanje i otvaranje boljih radnih mjesta.
3. Primjena fiskalne odgovornosti.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7VZYKVT3gRfN1YQGX5uctU_uRQA6S3dINTHg2mGUIFpBhrq6g8Q
Konstatira se da  usprkos znatnom napretku u fiskalnoj konsolidaciji, države članice još uvijek trebaju osigurati dugoročni nadzor nad visinom deficita i duga. U očekivanju oštrijih mjera u postupku otklanjanja prekomjernih makrogospodarskih neravnoteža što ih provodi Vijeće Europe, mjera koje zahtjevaju odlučne mjere politika i pokretanje postupka (zadnja skupina VI.) u slučaju prekomjernih neravnoteža, Hrvatska je u skupini V država prekomjerne neravnoteže koje zahtijevaju odlučne mjere politika i posebno praćenje. U zadnjem dokumentu Europske komisije pod nazivom Preporuka za Preporuku vijeća o Nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2015. i dostavljanju mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2015. od 13. 5. 2015. godine, iznose se ocijene o gospodarskoj politici i preporuke koje treba poduzeti Hrvatska za otklanjenje tih neravnoteža.
 
U uvodnom se dijelu toga dokumenta  po točkom (7) navodi se, da su  u ožujku 2015., nakon što je objavljeno izvješće za Hrvatsku, da su hrvatska državna tijela stupila u dijalog sa službama Komisije o reformama koje su najpotrebnije za rješavanje prekomjernih makroekonomskih neravnoteža. U dokumentu se dalje  navodi da su  državna  tijela pristupila dijalogu konstruktivno i najavila niz važnih mjera. Te mjere uključuju i slijedeće korake koje će Hrvatska poduzeti, a to su:
1. smanjenje parafiskalnih nameta tijekom 2016. i 2017.,
2. racionalizaciju sustava državnih agencija i područnih jedinica središnjih tijela državne uprave,
3. poticanje jedinica lokalne samouprave na dobrovoljno spajanje,
4. smanjenje pravne nesigurnosti i jačanje Državnog ureda za reviziju.
 
Zatim u dokumentu slijedi zaključak (točka (7), da je Hrvatska  detaljnije predstavila planove za reforme u nekoliko drugih područja, među ostalim u smanjenju administrativnog opterećenja i poboljšanju upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu. „Razina ambicije, međutim, ispod je očekivane u mnogim područjima, osobito u pogledu postroživanja propisa o prijevremenom umirovljenju te objavi i provedbi nalaza revizije rashoda,što je djelomično kompenzirano predstavljanjem određenih dodatnih mjera“ zaključak je iznesen u točki (7) Preporuke.
 
U točki (8) Preporuke navodi se da je  Hrvatska  trenutačno obuhvaćena korektivnim dijelom Pakta o stabilnosti i rastu, te da  u Programu konvergencije 2015. vlada planira smanjiti prekomjerni deficit do 2017., što nije u skladu s rokom do 2016 kako je preporučilo Vijeće (3 %), jer  Vlada planira postupno smanjiti ukupni deficit na 5,0 % BDP-a u 2015., 3,9  % u 2016. te na 2,7 %. BDP-a u 2017. Prema  Vladinom  Programu konvergencije očekuje se da će udio državnog duga u BDP-u dosegnuti 92,5 % u 2017., a zatim se uglavnom stabilizirati na 92,4 % BDP-a u 2018.  
 
U točki (8) Preporuke se nadalje ocijenjuje, da prema Komisijinoj proljetnoj prognozi 2015., ne očekuje se pravodobno i održivo smanjenje prekomjernog deficita do 2016. te da sudeći prema količini poduzetih diskrecijskih mjera, fiskalni je napor tijekom 2014. bio u skladu s preporukom Vijeća i to unatoč prognoziranom manjku za 2015. vrijedi i u kumulativnom smislu za 2014. i 2015. Kao zaključak točke (8) navodi se, na temelju ocjene Programa konvergencije i uzimajući u obzir Komisijinu proljetnu prognozu 2015., Vijeće smatra da postoji rizik od toga da Hrvatska ne će biti usklađena s odredbama Pakta o stabilnosti i rastu.
 
U Preporuci se naglašava, da u zdravstvenom sektoru fiskalni rizik i dalje čine periodični zaostaci u plaćanjima,što znači da se time  povećava deficit, te da su pokrenute mjere za racionalizaciju u financiranju bolnica. Hrvatskoj se u razdoblju 2015.- 2016. godine preporučuju da poduzme sljedeće mjere:
1. Osigurati održivo smanjenje prekomjernog deficita do 2016.  Kontrola nad rashodima na središnjoj i lokalnoj razini, osobito uspostavom mehanizma za sankcioniranje subjekata koji ne poštuju proračunska ograničenja.
2. Donijeti zakon o fiskalnoj odgovornosti te jačati sposobnosti i ulogu Državnog ureda za reviziju.
Zakon o fiskalnoj odgovornosti donesen je u prosincu 2010. godine, a mijenjan je u veljači 2014. godine.Promijenjena je odredba članka 5. toga zakona koja je određivala da će se ukupni rashodi općeg proračuna izraženi udjelom u procijenjenom bruto domaćem proizvodu godišnje  smanjivati za najmanje 1 postotni bod. Sada se naglašava da  se donese zakon o fiskalnoj odgovornosti.  
3. Destimulirati prijevremeno umirovljenje povećanjem umanjenja za prijevremene mirovine.  
4. Rješavati fiskalne rizike u zdravstvenom sektoru.
   
U Preporuci se iznose još neke mjere koje Hrvatska mora pokrenuti, kao na primjer, u sektoru javnih poduzeća, osobito u pogledu imenovanja na upravne funkcije i druge mjere. Pokazatelji, koji se odnose na ulaganja u investicije poslovnih subjekata, upućuju na zaključak da poslovni subjekti znatno ne povećavaju investicije koje bi doprinosile rastu BDP-a. Prema nedavno objavljenim podatcima FINE o poslovanju poduzetnika u 2014. godini, razina godišnjih ulaganja u novu dugotrajnu imovinu ne prelazi od 2011. do 2014. godine, godišnja ulaganja od oko tridesetak milijardi kuna. Investicije u novu dugotrajnu imovinu u 2011. i 2012. godini iznosile su oko 33 mlrd kuna, da bi se u 2013. godini ta svota povećala na oko 37 mlrd. kuna i u 2014. godini smanjila na  na oko 35 mlrd. kuna.   
 
Ovih se dana, konac svibnja 2015. godine, očekuje objava Državnog zavoda za statistiku o rastu BDP u prvom tromjesečju 2015. godine. Očekuje se i dalje skromni rast u prvom tromjesečju, kao i  u četvrtom tromjesečju 2014., što bi moglo značiti izlazak iz krize, dakle izdizanje barem iznad nulte stope odnosno minusa. Da bi se uopće moglo govoriti o vraćanju kamata i mogućem utjecaju na smanjenje javnog duga,trebaju se ostvariti stope rasta dugoročno od preko 2,5 do 3 i više postotaka, što bi se moglo odraziti i na povećani standard  stanovništva.
 
Hrvatski javni dug iznosi gotovo 100 % BDP-a, pa se, kako se i u Preporuci navodi, na svim razinama treba stati na kraj neracionalnom trošenju proračunskog novca. Često organiziranje raznih  prekooceanskih  i drugih putovanja bez ikakvih donesenih mjerljivih rezultata osoba odgovornih za vođenje gospodarske politike, financiranje raznih „nezavisnih“ civilnih udruga proračunskim novcem, pa i trošenje proračunskog novca za organiziranje raznih prigodnih proslava i obljetnica, sve je to dio politike koju treba preispitati. To naravno čini samo dio ukupne makrogospodarske politike za otklanjanje neravnoteža. O strukturnim reformama  i poticanju rasta da i ne govorimo.
 
Na koncu, u dokumentu EU-a Europska politika za 2015, 2016. navodi se da će  Ministri država članica EU-a raspravljati  o Preporukama, koje smo iznijeli u ovom  kratkom sažetku, po državama članicama u lipnju prije nego što ih 25. i 26. lipnja podrže čelnici država i vlada EU-a. Preporuke će se formalno donijeti u srpnju. Tada provedba preporuka ovisi o državama članicama, koje ih uključuju u svoje nacionalne politike i proračunske planove za 2015./2016.
 

Zvonko Koprivčić

Zupčanici moraju ići u istom smjeru

 
 
U razgovoru s voditeljima manjih poduzeća primijetio sam da im je potrebno pomoći o temeljnim i općim ekonomskim zakonitostima kako bi jednostavnije i preglednije vidjeli što je potrebno znati o poslovima koje obavljaju. I neki ekonomisti nisu savladali ili učili na fakultetu o elementima marketing miksa, a kamoli oni samozvani voditelji poduzeća bez ikakvih ekonomskih predznanja. Mnogi se služe intuicijom. Kod nas poduzeća vode ljudi različitih struka (tako na primjer ginekolog vodi posmrtnu zadrugu, no možda je taj posao unosniji jer je kod nas veći mortalitet od nataliteta).
http://m.tportal.hr/ResourceManager/GetImage.aspx?imgId=788287&shotId=1&width=630&height=360
Ovako ne valja. Zupčanici moraju ići u - istom smjeru!
 
Smatram da su HDZ i(li) HGK pozvani pomagati poduzetnicima, osobito onima koji imaju kvalitetni proizvodni program, a ne znaju kako organizirati, unaprijediti i racionalizirati proces proizvodnje, te kako plasirati svoju robu na tržištu, na kojem tržištu, uz koju cijenu, te koje promocijske elemente primjenjivati. Valjalo bi, prema američkoj vojnoj strategiji, organizirati TASK FORCE; - te takav tim specijalista poslati u određeno poduzeće s definiranim ciljem. Zupčanici moraju ići u istom smjeru, a ne kako ih pogrješno u javnost plasira ministar Gordan Maras.
 

Mr. oec. sc. Vinko Fostač

Istaknute hrvatske tvrtke vide dugoročnu gospodarsku korist kroz šibenski studij energetike

 
 
Poslodavci s područja čitave Hrvatske toplo su pozdravili i podržali projekt osnivanja dislociranog Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora Sveučilišta u Zagrebu u Šibeniku koji s radom starta u rujnu ove godine. Njihov je interes za kadrovima koji će biti educirani na ovom području opravdan kada je poznato da je Vlada Republike Hrvatske zakonom uredila područje učinkovitog korištenja energije, donošenje planova na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini za poboljšanje energetske učinkovitosti, te njihovo provođenje, kao i provođenje mjera energetske učinkovitosti. Podršku šibenskom studiju, osim šibenskih poduzetnika, izrazila je među prvima tvrtka DOK-ING d.o.o., jedan od vodećih proizvođača specijaliziranih robotiziranih vozila koja se koriste u razminiranju, vatrogastvu i podzemnim iskopima. Riječ je o tvrci koja ostvaruje suradnju isključivo s inozemnim partnerima, a na izvozu temelji svoje poslovanje. Članica Uprave DOK-ING-a Ana Majetić kazala je kako su iznimno sretni zbog otvorenja studija kao poslodavac koji je zainteresiran za zapošljavanje mladih kadrova energetske struke.
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUEhQVFRUUFRQUFxcXFRQXFxQVFBQWFhUUFxUaHCggGBolHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OFxAQGiwcHB8sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAADBAIFAAEGB//EAEUQAAIBAgIGBwUECQMCBwAAAAECAAMRBCEFEjFBUXEGYYGRobHBEyIyQtEUUmLwByNTgpKistLhcsLiFTM0Q1Rj0/Hy/8QAGAEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwT/xAAhEQEBAQACAwEBAAMBAAAAAAAAARECEgMhMVFBIjKBE//aAAwDAQACEQMRAD8AosOktMMkUwyyyoLNhvC08xLenRiGBT3hLylTmgOnSh0ow6UodKUIAtGFFCO08Nle0kB1Tny8vHjcrU42khRm/Yx8KJL2Ql4+TjflSyxXeymxSjxoyPs5tBMNgAyE775dWUihencC4v8Am4jWCrap6jtllqKwysROPPh7114+TJl+Oexra9srWFofA6JDLcm0s3wCndD0aWqLCZ6+/bd8vrOKiq6OIbV23ldjMPqkg7jOwcgZtsnM6QfWYniZvx8euufPn2zVQyQZpxxkgmSdWCjJBFI4UgmSRVx0YxaLrU3sNYggnZe1rX7p0n2cTgCJsV2GxiORMmDu6ioouzADrIEotK9JqdMEUhrtx2KPU/nOcxWqE7TeK1BJgVx9dqjl3N2O8+Q4DqiFRI+4izrCkKgi1RI/UWL1EgXuitXFYSphqhzC6oPBT8DfukeAnkWLwzI7I4syMVYcCpsfKeh6Lxfsaqvu2N/pO369kuNJaAw7VGrMgZnsSTmuQABC7Nwl+p8eQUMG9Q2pozchkOZ2CWNDozUOdQhOoe8fpPQcRYCygADcMgOyVWIMmGuVqdHlvkW7x9JkJi9IOrsLgWJHw7t2+ZA67DpLPDiI4ZZZUFmka0hiWpJrJ8VwNhPPIcpmB6Vkf9xL9akG3MGxgtOU9ZFF7e9fjsB+sqBh36j1H/l9Zjlysrpx4yx32A6Q0HsNcKTub3T3GXtB1Owgzytadh7ym3ge+48Y/g2K/A7JyJAHZmsTyfqXxvWMM4tYwjYdTs8JwGD03iE26tQdYt/Mtx5S5wvSpT/3Edese8O9fWTlOPL6znKOiOEO6aGFaAwOm6b/AA1A3aJZLjFnO+CL3oLYcgXMXKRurXvlugZ34zJjFoIWERyNmUkEvsmzSPCa9Agxjc+yabHN1d0CVkSsmQ1CvWJ2m8TZLnnHDTg2pyiNbQ7hSx1chci5v5SuNKWT3ORJI5mYuGJF7ZSW5Nqqs0YN6EuDQEwYS+wGcv8A24tda596cXdJ0OP0YVXW3bOsSoqU51l32iudYCossHpxaosCvqLFqiywdCdggWw0mKrKgi1Xzyly1ACUmJJ9vSPyuKqgdQUMD22Mg02HO+O0cUdUKTcAWHIbJAi2WZ4H0ilGvr64A1dRyhvnnqq2Q5MIKYrPeV9eqo2kQz0wdpJ7fQQLLbYtu4So5nSWFLVGI2G27qE3LeqMztm4HQYZZZUBEcOssaAliEdN0C2oACbXOQva9t177ojSBX5iOokjwcWlhpVSXFhsUfKCNp67wdGuwyv3ll7g4InLl9duPwWgx3gdxXxW4jtBVbat+sWbxWxgqOqcyg5hc/4qbekdoBDvI6iVbwcBvGZVulhk3Nqnn9bHxjLYFuIPPI+Nj4wqUTs1v4gygd4ZfGGp4c7VH8B/+MnylTVTisHbNlI6/wDOX9UHTxtWn8NRrdZuP5v7pc3IyBz4G3pqt4RfEAH4kF+I90+OqfExuKjQ6UVF+NQesZeBy8ZaYfpPTPxHV55eOwyhqYSnnmyHrHrl/UYAaOO1SpHUbfQeJlnOs3hHfYLS67iDeWSY8Hd4zyo0GTMBl5ZDvFh5xvDaWqp82sOvK/bl4Ay95frN8d/j0U558ZmpOUwnSi2VRSOWfht8Jf6O09SfIMD1XzE6bP4xeNn0zlxmPTjiYhTsmqrAyTUufxXmnHMLXAFju3yDLBNLZqaf104iQfEoOvlK5nkNQmTq1qOksZr5bBwlRUU7hLoYUSLUJrE1z74cmCbDS8q0opUpwqqalAvTljUSIY6pqDLMk2UcWOz89Ugo9J4tVqU6Rv8ArGKngLIz6pPWFiOmk/WYdrbK1uQelUUDyjGn6Gp9mJuSMShY8S6uh8/CR6Qp7lM2vq16By66iqx7mtI0myypwSWq4gcWpv8AxUlXzQwtbpHhRsqa20WUMTcGxGyULdIF9s706bMHRFsTY6yF88r5WYd0gv6vPuEVq8u+UuI0xiW2Uwg6x6sQPCVmIxNZvjrW/wBJPkotJsXHRPTN5k440R99j+7/AMpkdoda9Uw6yzoCV1ESxw4m4wqdJVT7U2AIFhmFO4dd5lPEnep73A7jcSOLDGoxt8xtdQR5wtGg25QeWss4367T4Yo1UO0Z8lPkQY/SI+8RzLAdzAiJjDnereB8xCU6YHV2EeIIhdiypUz8pB6xb/YfSGDMNo7yP9wv4xFFHEdp/uEYRG3E27/I+kIc+1NbMNbtI/3DwkPta8AOXu+RHlAB2HDtH1A84T218ioPInyBMDGCdYvy/wCPmZE4MHMEX45jxt/umj7PepU939s2qrufvHrY+citDD1BsJP83eRfzkBTv8SAneVyPba58Ywik7CG7c/NvKEZ2HxA9ov5/SAumFT8Q7LjtA9TA19G3+GzWz3XHoJZCsN4HiPOw8JFmU8fBrd9gIFTTxNal8LsAOJuveZdaD09VqsVNvdtnzvu7IhWsfhbx9TkOyNdGqJ9o97ZhcwNuZ375rjbrPKTHVoSdswpCqswidnAHVk1WbmXgbME8k7gbconVx9MfOOzPygZUitUQOI0wg2XPYB5m8rK+neCd5+kmxqSnqiygwOLSu1SopBWk5pLbe1lLNzOsAOrnNaS0lUZdTYagzsD7lPMEk7ixBUcmO4TlujusrYpRcAYp3sLge+qWyHUBJ2WRcdL8qINwNSvh2PWfapcdgMr+mekkp4WpZveayJY5g3yN+qxMD0ot9mqmxJVb5kXupDbLdU5fpdijVrJTQJamNYhm90s3G5z7Jm8mpCmjKCoguKIO9rF79eeUdasTkGqN1IoUeH0hsKqqgXXC/hRRYHfYyTqD+2bvAnN0IPRO32Xa729RAsSPmpL/pFz5Hzlj9k4UP4mHqZMpUGz2FPla/gIRTa//uv2K31mSzLP/wCoHc8yUdvhzLHDiV9CWmGE7OIWB0cBdmGZJPeZZrSk6VIwvszObWgezmzQvtEMEMKiRhpIYTd67OUBVp6psSfA9ouBLj2cDprDghHzvsPxcxs7e+T+LKr6TNuYeXk0kXbqPefNfWMaL0M9a+qxsu0ktv3WIzh9I6DekutrXA23Ci19h5Se2tm4r/a23DsIHkw8pssp+U+J81PnBarbmHf9HmhTfgD2f4MjQhK8e/8A/Q8oSmLZqxHf6D1g11vunvP0E0f9P9P1MBlajfeB56vnmZGozb1U/ni0DcfiHY3oLQ+HwTPmpsOJX8mD4UcrvU9nvW9JZdGq9NXbWe2S/EbcYppPBVKRGuQQRdSLkEdvlF8DRZybWytu58JN63S+47ptJUtzqeRi9XSi7s+2c4uAP3rcgPWCqYGx2kzpPLrl0dTgcZ7TW2ZW8eMo8Ziawcgu2rc2sQPKO6BTVD/u+s1iAL9s1b6ST2qWYniT13v/ABQFUtw785cm0BUF5jW8Urlurz84J/cBZydUblyLE5Ki9ZNh47pcGhK+mntX1/8Ay6ZIT8b7GqcvlHbLEJUsMxJZz77m5ts2ZIPwqAAOoSp0PhR9qxqE3IeiwzvnUpnM5/hvOoK7+wfXw7hOb0eurpHF2+alh27QGUnrO09pkqndK4emlCqxyUI4v2EX53nlug6JxFf3k1nLGprFrL7ueYt+bztP0jY+1JMOpsap4/KNg8D3Sm6NUFCN9qqNlYIoI2AZklezukai5bD1t9SgvL/AEWq4Y/NiAOS/UxgthPxN++390DUqYe3u0b81J+smhGrSoj4q7nkVX0irnC/ibm59DH/ta/LRUcqR+kg2OqbqZH7lvMwK/wBph91A9z/SZGTjK33D3L9ZqB2NCXeilDOoJyuJR0IfHVStIldvu2/iHCd65PRqWBTiO8Qv/T16px/Rd1ri2xhtUi3aL7ROrXRImYl9DDRQk10UIniNFgIzcFJ7hecmNIvxHd9DFuEmu5bRQnM9Jzq6tMWuDc31csrDaRxMrhpJ/vf1fWLVqusbkm/M/WYvJvjxyrvo1pJULLVuAbEMrbDwIVo50h0pTKatEu5JzOs2qBtzBOZnLqx+8fCE1idpP8v0k1rJuoHXPyHuJ9DMUtf4D3f8Iako3i/UbeloQ0ATcZdQAt4gybGtawzEsFswuQNh3m3CdMmjmQ5i43g7xOdp4e3zH+X+2XbaacpqnM2trXzvxta01xsjHLf4pNIMEqMm0KxAvY5bp1ei3T2Ce5cau0W23z8bzlqgJNy2Zz2n0lho/Sz0VIzZdoUHO54Ehu6Jcpy9w30rqL7AC2xxYm+VwbjKc5oZxd7C3w+sNpbSFWsc1OqDcKQcuZVVv3RTAXBa6hdm63Gc/Jda4zIug0wxdGjCy8IlO6NPxdnrFdIsbGxtn6xjA7+z1iuOPxc/WdOX+rE+oUW90cpvWkKHwibAmY1qr01pEBqdANqvWYJfeqm97fiIBt3xs0woCLkALclGX+JyPSzDLTxuAq3N2rtrE9fswO4X7zOuINvxN4D/AAPE9c0iDNv4ZDn+fIzmUIXSrDP3sGGJOz3awHfmbzpnPAZLkOf5y75xfTjFDD1FqhSXfD1qIbPb7Sk1jzDVM+uMI4/pLixisU51lAU6q628dXhOy0ORRo06fsKhKrm3szmxzJ2X2mcd0d0cKlZGuH1SKjIt9YhTflttPR3xzfsanh9Zm1sm2kDuov3EekXrY5yD+pb89kefFt+yfwi74pv2b+EgpxiHt/2zA1K1T9n4r9Y2ap+4dsDUrH7jTmpT21T7niv90yENU/dM1KjpaEjpurakM9rDfbids3Rien65VUA3k8Nw6+c9HL458fpPC4xlIZWYMNhFQgjtl3S6V4nYarn98zmkxh4r4fSMJjDxHYZzdcdE3SPEG362p1++bHq5QntTKKji2JAucyBv49cvgsT2lmNe0PCTDHhJBIVUlxNQQmFW8IqQqpGGoJeHS8xUhVWTqmtAmSvJaszVlw0MwOK+BuUaKwOIQFSL7Y6pKpDTXefP0MPo8KCbb7XyPXxMYGigf/v6SaaKA2Zdp+sx0rr2hym0aQyvXCEbz3mF9m4+YzcmOdW2DO3simNO3n6zWBrlSdfMWgsbWve3GXl/qzPomHPuibvE6eIYC2qO+a+1Hevj/iSfBzvTtwKmCNtmKp58LkH0nTFtrbzkv19eQnI/pArA08OSLauJpm3HbcdWQ8J0rY1b3schYbNu/wBB3zSjgZ23L5nf3ec8w6f4/wBtiRRS1qYO+wvfPPnl+7O90jpVaNFnvmFJ2bWOzxM8YxDtVZnALaxvex85L8WT27LoYi4bXeqLs1lGrmAozOfO3dOkbTlL8Xd/mb0GaVLD06YqU/dQX95c2ObHvJjZqIdhU9oMnv8AV/4r20vT4nuMC2lKX3vA/SWFSmp+UdwitTDJ91e4R7TYpnxiXOe82yP0gnxafe84zXw66zDVG7d1RaphU+6JyaAOJT7wmphwicPOZA6Ki0Q05TuU25A7Lb7ceUaoNAY/Nh1Aes9N+Oc+q+lhufevosaTDDf/AFH0tC0qMYTCiY6tdqDhggdRcXuOPHrMvlccRK6lo9Lg2zGcdp4ZZcLRxVXjJjELI06K8BDoojEaXEjcDCpWP3DNraFUS4jSM/AQio/ESQkgYwQNEn5u6bGGHEnthUMkDCBjDjn2mTSiBsAkpKUbmWmiZAtAnqzNWDLSOvICwTiZryDGURJg3kiRIGZVyv6QqN8MG+7VRr8BZl828ZelPr2/nOUX6RP/AAbncrIf5rH89Zl2tQCnrMbALrHuuYVxf6Q8fZVog7c27dnhfvEoeiIepWWlf3ApZshfVUWAB5lYtpPEriMS7VGKru79nVYWHZLvQuHNIe0oE6rCxYDWDWJyub77zHKzcx0k9OkfRKjYW7x9ItU0Z+LwEENKPvKnmPoZv/qbb1B5G0zvAzkE+AYbGHdaBajVHzdzMIw2khvU9hBg2x6dY7DLnFPZGr7W97sf3r+ZgGrVRvbuU+kffEofmECzg7CDJ1hpE4qp1/wzIyRNS9U1bUcQ3VC61zcxakYwk6sGaYjdKKU41SgMU1jCiLIYdGgMIIUCADwiPAOphFMAryYaAxrTd4uGktaUGLSQf83gVeSEGCq0IpgLyWtGoLeQMiWmrwN3mrzU1eBMGRYzV5BjAi0gxmO0GzyVVB06Y/Y6tvwX5F1BHbfzlf0m0r7PB0wDnURO7VB8SR4y36ToGwtcGx/VORzVSQe8AzznpLpEVaigD9XTCqBs91Ra3n4SLFOgLbAT+eM9Y0T7NKNOmjKwRQtwQbkDM8ybntnGaFCVrrTQ3UXI2WGzlLH7Nq/EpXmDOXez+OnWfrp6yKdwPYIlUwaH5R2ZSnXEldjEdptCDST8QeY+lo7y/TrYZq6PXcSInV0efveEkdKHevcfrINpFesdn0l/xqeylXCMOBidWgfu/nslm+JU7GHlAu8dYbVVY9fjMjxaZHU1a0jGqZiNM9cZptOrkeQxinFKZjCmFNqYVWtF0MOp4QCq5OyGECkIDAMhhA0XUyYgHvMvBgySiAZZstIAzLwCBpsQZM2rQCTLyGtNhpQS8ie2bvMJlRo3gqhk3aDMATGBcwtQQDSLFV0jxYSg97e8Co/eGfhfunkzOajGwuSb8hOu/SBpLMU1OzLtObeg7TK7RZo2AUi+/PPtBznPnyx04TVt0L1KSPrsBUdthy91R7ovzJPbOp1ha+0GckaQm6bFfhJHaZznl/Wrw/F/iKCHaov3eUrq+AXcSPGLfbX3m/P/ABNHSHEes1vGpliFXCMNhBizqRtWNnFA74N6vCOsO1IORAPlsPdH6jg7YrUprJ1NLmq3Ezc0aI4mblypsXtMxpGiCPGabzq5H0eHRoijw9N4U+jdcYR4gjw6NAdBhFMUDw1NoDKGEBi4aTVoDCtJhoupkg0A+tNgwSvJgwCSQEioh0SUQAmxCmlIlJUavMBkWkQ0CTGQvaaYzWvlAg5vEdIVhTRnOxQTzO4dptHZyf6QcUyUF1fmex/hJHjBHnWmcSalVmJvme03ux77xjo7SK1VqkZLcrzIsDyzMNovQxb3nHIH1+k6BMLYbJh0bq19bOw7Moua1uMY9jA1KczeMpLYGa0gxmVaUWYETF8f413EqD0kTcQJqTRxEz1sXYm1YwZxExqoMBUz2Sy1MH9uJkSImprsmOgQxim0yZOrkYQxhDMmQplDCq0yZAZUwiNMmQChoUNMmQNqYUTJkDA2cZQTJkA1MRykkyZNRBQsFUEyZKhapIasyZIrREgRMmQIN1RDSGH1xY8b5zJklFPUwgBkPZWmpky2hVpxJ6d5kyAtWpRaqkyZAVqUonVS0yZAASZAvMmTOCOuZkyZJkV//9k=
- Uz svoj osnovni biznis izrade robotiziranih sustava za specijalne namjene, tvrtka DOK-ING pažnju u posljednje vrijeme posvećuje razvoju i proizvodnji električnih i  hibridnih sustava. Uz klasične strojeve na dizelski pogon, tvrtka se kreće u smjeru razvoja električnih strojeva za rad u podzemnim rudnicima, hibridnih sustava za krizne situacije te se sve više istražuju mogućnosti razvoja i izrade hidroelektrana kao i ostalih sustava koji prate trendove obnovljivih izvora energije. Poznato vam je da smo prvi u Hrvatskoj proizveli električni automobil, radimo na konverzijama klasičnih automobila u električne, stoga definitivno vidimo blisku suradnju sa šibenskim studijem– napominje Ana Majetić.
 
Šibenski studij podržala je i Zagreb-Montaža Grupa. Vlasnik ZMM-a Vlado Čović kazao je kako je to veliki projekt za Šibenik. „Takav projekt potreban je svakoj sredini, osobito Šibeniku. Kadrovi nakon završenog studija mogu biti i univerzalni, no specijalizirat će se u nekom od proizvodnih pogona. Zagreb Montaža samo u Šibeniku u proizvodnji zapošljava 740 radnika, i sigurno ćemo trebati mlade stručnjake s područja energetike“, kazao je Čović, dodajući kako projekt podržava i kao poduzetnik i kao građanin. Da je projekt osnivanja Studija opravdan već iz današnje perspektive, potvrđuje Jakov Terzanović, direktor šibenske poduzetničke zone Podi koja je među najvećima u Hrvatskoj. „Za energetskim kadrovima na tržištu rada sve je veća potražnja. Vidim to i na terenu u razgovorima s gospodarstvenicima. Zato smatram da ćemo edukacijom kadrova s tog područja, koje uslijed novih trendova postaje sve više važno, napraviti ogroman iskorak“, smatra Terzanović.
 
„Šibenik se u dugoročnoj Strategiji razvoja grada, usvojenoj na Gradskom vijeću, odredio kao Centar zelenih industrija Jadrana. U skladu s tim, osnutak prvog sveučilišnog Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora, koji će obrazovati kadrove energetske struke naš je veliki iskorak na putu ispunjenja zadanih strateških ciljeva. No, ciljeve će biti nemoguće ostvariti ukoliko od samog početka ne uspostavimo snažnu suradnju gospodarskog sektora sa šibenskim studijem. Upravo me zato veseli podrška koju su studiju iskazali poduzetnici diljem Hrvatske. To je jasan pokazatelj da su prepoznali našu inicijativu, a da su Sveučilište u Zagrebu, fakulteti FER i FSB u suradnji s Gradom Šibenikom napravili dobar posao“, kazao je šibenski gradonačelnik dr. Željko Burić.
 
Osnivači šibenskog Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora, Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) i Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu, pokrenuli su projekt u potpunosti svjesni potražnje za takvom vrstom kadra na tržištu rada. Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva u razdoblju od 1. 10. 2010. do 1. 10. 2014. godine, napominje kako je upravljanje energijom te uopće sektor energije krucijalno pitanje opstanka čovječanstva. „Upravo je zato ovaj studij jedinstven u Hrvatskoj i općenito u jugoistočnoj Europi. To je jedan moderno koncipirani studij koji će posve sigurno dati jedan impuls razvoju gospodarstva gradu Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji i šire“, kaže prof. Perić. Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku bit će politehnički studij, dakle objedinjavat će znanja i vještine dviju različitih tehničkih grana. „Studij je poseban jer spaja dvije discipline na tehničkom području, s jedne strane discipline koje imamo na FER-u, dakle elektrotehniku, računarstvo i informacijsku i komunikacijsku tehnologiju po čemu je FER prepoznatljiv i najbolji u Hrvatskoj, a s druge strane kompetencije i ekspertize Fakulteta strojarstva i brodogradnje“, podsjeća dekan FER-a, prof. dr. sc. Mislav Grgić.
 
Nakon završenog trogodišnjeg studija studenti mogu očekivati da će dobiti sva potrebna znanja iz mjera energetske učinkovitosti kao i znanja iz tehnologija iskorištavanja obnovljivih izvora energije. „Konkretnije, bit će to znanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, industrijskim procesima, a što se tiče obnovljivih izvora energije, to su znanja iz područja vjetroelektrana, malih hidroelektrana, solarnih elektrana“, nabraja prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, dekan FSB-a. Njegov kolega, prof. dr. sc. Ivan Juraga, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje u razdoblju 1. 10. 2010. do 1. 10. 2014. godine, navodi kako je riječ o iznimno važnoj cjelini za čitavu šibensku regiju, osobito s aspekta gospodarstva. „To je tema koja će Šibeniku dati jednu dodatnu vrijednost i koja se u jednom gradu događa jednom u 50 godina. Ovim studijem Šibenik će iskoračiti, kako zbog samog studija tako i zbog načina života, istraživanja ali i gospodarske suradnje koja će se putem njega ostvariti. Ovaj je projekt, naime, nezamisliv bez suradnje akademske zajednice i gospodarstvenika“, napominje Juraga.
 

Mirna Vulin

Anketa

A. Plenković i T. Medved dodvoravaju se Srbima. Je li to izdaja?

Srijeda, 12/08/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1485 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević