Get Adobe Flash player
Sad' ili nikada!

Sad' ili nikada!

Istina će izroniti 22. prosinca i nitko je ne će više moći...

Dostojanstvo prodano na rate

Dostojanstvo prodano na rate

Škola za život bi morala omogućiti ući u svijet rada sa što...

Poražen bolesni ego predsjednika Vlade

Poražen bolesni ego predsjednika Vlade

Horizontalni pristup povećanju plaća je neka vrsta nakaradne komunističke...

Boris Miletić protiv vjernika

Boris Miletić protiv vjernika

Umjesto Adventa ili Došašća podmetnuo je "Prosinac u...

Kabinet voštanih figura

Kabinet voštanih figura

U poslijekomunističkim društvima mladi i obrazovani odlaze, elite...

 • Sad' ili nikada!

  Sad' ili nikada!

  utorak, 03. prosinca 2019. 19:11
 • Dostojanstvo prodano na rate

  Dostojanstvo prodano na rate

  četvrtak, 05. prosinca 2019. 13:24
 • Poražen bolesni ego predsjednika Vlade

  Poražen bolesni ego predsjednika Vlade

  utorak, 03. prosinca 2019. 18:58
 • Boris Miletić protiv vjernika

  Boris Miletić protiv vjernika

  srijeda, 04. prosinca 2019. 07:02
 • Kabinet voštanih figura

  Kabinet voštanih figura

  četvrtak, 05. prosinca 2019. 13:17

Putokaz za pravce djelovanja

 
 
Rezultati poslovanja hrvatskih poduzetnika za 2014. godinu (bez banaka i financijskih organizacija) objavljeni su nedavno na mrežnim stranicama Financijske agencije (28. travnja 2015.).
Zvonko Koprivčić
 
Kakva su kretanja uočena i što se može iz tih podataka zaključiti, uspoređujući te podatke s godinama 2011., 2012. i 2013. usporedbom s podatcima iz tih godinama mogu se uočiti neka kretanja u pravcu poboljšanja ili pada gospodarskih pokazatelja u pojedinim godinama. Iako se već objavljuju rezultati poslovanja poduzetnika za prvo tromjesečje 2015. godine, obrađeni podaci FINA-e za 2014. godinu daju sada mogućnost raščlambe ovih rezultata i procjene o pravcima djelovanja.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT97I4fHltn3FNuYZan8pkge4Ri7jNWSOLFNdQAH2Y_ff5OKV71
Na konferenciji o Hrvatskom novčarskom tržištu koja je održana 8. i 9. svibnja oove godine guverner HNB-a Boris Vujčić upozorava na mogućnost da bi se primarni deficit mogao znatno povećati na gotovo 29 milijardi kuna ukoliko bi se kamatne stope povećale za 1 postotni poen. Također u procjeni, uz korekciju procjene rasta BDP s 0,2 % na 0,4 % u ovoj godini, najavljuje mogućnost rasta primarnog deficita do konca 2017. godine na 10 mlrd. kuna, što bi iznosilo preko 3 % BDP-a (u 2014. godini je 7,3 mlrd. kuna).
 
Na istoj konferenciji potpredsjednik Vlade Branko Grčić iznosi  podatke o deficitu proračuna koji je manji za 2,5 mlrd. kuna nego 2013. godine, s tim da su prihodi od PDV-a veći za 1,5 mlrd. kuna a porez na dobitak za oko 200 miljuna kuna. U 2014. godini porezna obveza poreza na dobitak veća je nego u 2013. godini za 304 milijuna kuna, ali je ta obveza manja za 1,4 mlrd. od utvrđene u 2011. godini, što je prikazano u tabelarnom pregledu. Je li 2013. godina ona s kojom bi se trebalo uspoređivati i određivati pravce djelovanja, pokušaj je da se u ovoj analizi poslovanja poduzetnika od 2011. do 2014. godine  utvrdi, na temelju podataka FINA-e objavljenima na njezinim internetskim stranicama.
 
Kao  početna godina za usporedbu uzeta je godina 2011. zbog toga, što je nakon te godine u 2012. godini, zbog promjene zakonodavne infrastrukture (uz promjene PDV-a na 25 % mijenjaju se porezni propisa, doprinosi i ostalo). Neznatno su rasli neki pokazatelji a padaju drugi (prihodi su porasli, povećan je gubitak, konsolidirani neto dobitak smanjen) a u 2013. godini je došlo do pada gospodarskih pokazatelja. Zato je 2011. godina uzeta kao bazna za usporedbu.
  
U tabelarnom pregledu navedeni su ukupni prihodi, ukupni rashodi, bruto dobici, gubici, porez na dobitak, neto dobici, konsolidirani neto dobici i konsolidirani bruto dobici, ukupna glavnica (kapital i pričuve) - (podatci su u milijunima kuna)
Veličine/Godine
2011.
2012.
2013.
2014
2014/
2013
Profitabil-
Nost
2011%
2014%
Ukupni prihod
607.709
610.376
599.136
618.791
3,28%
 
 
Ukupni rashodi
594.637
601.183
591.215
604.884
2,31%
 
 
Bruto dobitak
37.368
38.388
33.896
39.147
15,49%
 
 
Gubitak prije poreza
24.296
29.195
25.974
25.240
97,17%
 
 
Porez na dobitak
5.607
4.252
3.849
4.153
7,89%
0,92
0,64
Neto dobitak
31.599
34.053
29.737
34.904
17,37%     
 
 
Gubitak
24.135
29.112
25.664
25.150
97,99%
 
 
Konsolidirani neto dobitak
7.464
4.941
4.073
9.754
139%
1,22
1,57
Glavnica (kapital i pričuve)
366.545
360.813
366.422
374.351
2,16%
 
 
Konsolidirani bruto dobitak
13.072
9.193
7.992
13.907
74,01%
2,15
2,24
 
Od 2011. do 2014. najprije pad, pa porast profitabilnosti!
 
Rezultati osciliraju u usporebi  s proteklim godinama, od 2011. do 2014. godine. Tako je u 2011. godini ostvaren konsolidirani bruto dobitak od 13, 072 mlrd. kuna, a konsolidirani neto dobitak od 7,464 mlrd. kuna. U toj je godini profitabilnost mjerena odnosom konsolidiranog bruto dobitka prema ukupnom prihodu (ukupno uloženoj imovini), dakle bez utjecaja poreznog sustava na oporezivanje dobitka, bila 2,15 %, a profitabilnost mjerena odnosom konslidiranog neto dobitka prema ukupnim prihodima bila je 1,23 %. Iduće 2012. godine ukupni se prihodi povećavaju za minimalnih 0,43 %, a rashodi rastu za 1,10 %, a pada profitabilnost konsolidiranog bruto dobitka na 1,50 % a konsolidiranog neto dobitka na 0,82 %. U 2012. godini uočava se smanjenje obveza za plaćanje poreza na dobitak za 1,35 mlrd kuna (4,252 mlrd. prema 5,607 mlrd. u 2011. godini). 2012. godine u ožujku je donesen zakon o porezu na dobit kojime se oslobađa od plaćanja poreza na dobitak, dobitak kojime se  povećava temeljna glavnica poduzetnika, što se primjenjivalo prvi puta po završnim računima za 2012. godinu. Iz podataka proizlazi da su ovu pogodnost koristili mnogi poduzetnici pa je tako i smanjena obveza plaćanja poreza na dobitak za 2012. godinu. U 2013. godini se smanjuju sve bilančne pozicije, ukupan prihod, bruto dobitak konsolidirani bruto dobitak i konsolidirani neto dobitak. Također je u 2013. godini smanjena obveza za plaćanje poreza na dobitak. Poduzetnici su i dalje koristili olakšicu za oslobođenja od plaćanja poreza na dobitak reinvestiranjem odnosno unosom u temeljnu glavnicu gospodarskog subjekta.
 
Porast neto dobitka u 2014. povećanjem temeljne glavnice!
 
U 2014. godini prema 2013. godini povećani su gospodarski pokazatelji. Ukupni prihodi su povećani su za 3,2 % a rashodi za 2,31 %. Ostvaren konsolidirani bruto dobitak za 74 % je veći nego u 2013. godini a konsolidirani neto dobitak za 139 % prema 2013. godini. U 2014. godini poduzetnici i dalje koriste olakšicu za smanjene poreza na dobitak unosom dobitka u temeljnu glavnicu. Obveza poreza na dobitak je iskazana veća nego u 2013. godini (4,153 mlrd. kuna), ali manja nego prije uvođenja te olakšice za 26 % (u 2011. godini 5,607 mlrd. a u 2014. godini 4,153. mlrd. kuna).
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/FINA_Logo.svg/630px-FINA_Logo.svg.png
Izmjenama u oporezivanju dobitka koje su donesene koncem 2014. godine, porezna olakšica za plaćanje poreza na dobitak, smanjena je.  Uvjetuje se samo ulaganjem dobitka u dugotrajnu imovinu (unošenjem u temeljnu glavnicu) i da se time očuvaju radna mjesta. U obrazloženju Vlade uz nacrt  prijedloga izmjena zakona navodi se, da je porezna olakšica za reinvestirani dobitak u 2013. i 2014. godini smanjila  prihode državnog proračuna za 1,12 mlrd. odnosno 1,25 mlrd. kuna, dok istovremeno nisu učinjeni značajni koraci u investiranju, a da  tijekom 2013. godine zbog olakšica koje su tada vrijedile nije došlo do planiranog razvoja koji bi doveo do rasta BDP-a. Povećanje konsolidiranog dobitka za 139 % (konsolidirani dobitak povećan za 139 % a konsolidirani bruto dobitak za 74 %)  proizlazi iz toga što su poduzetnici koristili olakšicu za reinvestiranje dobitka unosom u temeljnu glavnicu, ali se od 2015. godine takva olakšica ukida odnosno smanjuje samo na učinak ulaganja u dugotrajnu imovinu.
 
Povoljniji odnosi u 2011. godini država - poduzetnik
 
Godina 2014. – restrikcija olakšica! Ravnomjerniji odnos u profitabilnosti poduzetnika i ubiranju poreznih prihoda postignut 2011. godine. Na deset uloženih kuna u 2011. godini ostvaren je neto dobitak od 0,122 lipe,  bruto dobitak od 0,215 lipa a porezna obveza je bila 0,092 lipe, dok je u 2014. godini taj odnos bio 0,157 zatim 0,224 i porezna obveza 0,064 lipe. Ovaj pad poreznog prihoda izražen ovim koficijentom na 10,00 kuna ulaganja od 0,092 lipe u 2011. godini na 0,062 lipe u 2014. godini u apsolutnoj svoti znači manje prihoda u proračun u 2014. godini od 1,4 mlrd. kuna, zbog čega je i ukinuta olakšica kakva je bila do 2015.godine.
 
Gubici su bili najmanji 2011. godine 24,135 mlrd. prema 25,150 mlrd. u 2014. godini. Odnos vlastite glavnice (kapitala i pričuva) prema ukupnoj aktivi poduzetnika, koji pokazuje koliko se iz vlastite glavnice financira imovina, u svim godina kreće se oko 35 %. Minimum bi bio 50 %. Uočava se tendencija porasta vlastite glavnice zbog navedenih olakšica u oporezivanju. Do ove 2015. godine mogao je cijeli bruto dobitak biti oslobođen od plaćanja poreza na dobitak, ako je poduzetnik povećao temeljnu glavnicu i ako nije imao drugih oporezivih izdataka. Time je povećavao i ukupnu svoju glavnicu (kapital i pričuve) što se vidi iz tabelarnog pregleda i osiguravana stabilnost budućeg poslovanja.
 
Uz porast gospodarskih pokazatelja u 2014. godini prema 2013. godini, 2011. godina konkurira što se tiče pokazatelja poslovanja poduzetnika, ovoj godini porasta, i ravnomjernijeg zadovoljavanja potreba u poduzetništvu svih aktera u procesu, od poduzetnika do države, pa tu treba tražiti i odgovor u svezi s mogućim kreiranjem novih gospodarskih mjera. S jedne strane Vlada se hvali s pokazateljima o rastu konsolidiranog neto dobitka, koji proizlazi iz olakšica u oporezivanju dobitka, a iste te olakšice koncem 2014. smanjuje na razinu ulaganja u dugotrajnu imovinu.      
 

Zvonko Koprivčić

Isprazna je tvrdnja da hrvatski žitelji ne mogu živjeti od poljoprivrede

 
 
Osobno nisam redoviti čitatelj Večernjeg lista, pa niti ijednog dnevnog tiskovnog informativnog sredstva, ali su mi nekad najčešće privlačili pozornost sadržaji Vjesnika, gdje sam običavao ponekad i ponešto pisano priopćiti javnosti. Sada je Večernji list vjerojatno najčešća dnevna tiskovina o čijem se sadržaju običavam informirati, ali nisam redoviti čitatelj, niti sam ikad išta u njemu objavio, a u meni nije bilo ni pobuđene takve potrebe. Stjecajem slučajnih okolnosti zaintrigirao me je naslov članka objavljena na 33. stranici izdanja od četvrtka, 7. svibnja 2015. Autor članka »Odustanimo od zablude da Hrvatska može živjeti od poljoprivrede« je gospodin Marko Biočina, čija objavljena slika svjedoči da je vjerojatno riječ o vrlo mladoj osobi. Na temelju sadržaja članka stekao sam dojam da izobrazbom pripada ekonomističkim krugovima, sklonima pridavati si atribute dominantne društvene meritornosti u odnosu na osobe, koje pripadaju stručnjacima vrhunske obrazovanosti temeljene na egzaktno izmjerenim dokazima, čija ostvarena djela ne dopuštaju zablude.
http://predsjednicki-izbori.hr/wp-content/uploads/2009/10/Marko-Biocina_komentar.jpg
Autor članka je u svojem razmatranju zanemario glavnu stvarnostnu istinitost, a ta je da je Zemlja jedini planet u našem sunčevu sustavu, u kojem postoji biosfera, i da je tlo onaj čimbenik na kojem se temelje sva zbivanja omogućena energijom, koju termonuklearnim pretvorbama stvara Sunce i emitira prema svojim satelitima, dakle i prema Zemlji. U zabludi je gospodin Zemljanin, autor naslova članka pa njegova sadržaja.
 
Osoba sam seljačkog podrijetla, rođena u krškom području, pa jako dobro znam kako je tlo od neprocjenjiva značenja za opstanak i duhovnost čovjeka te svega životna. Svojim izravnim osloncem na tlo stječe sposobnost za životne aktivnosti i naravan odnos prema svemu što ga okružuje, dakle da se prilagođuje okolišu, pa ovog sebi i svemu onome o čemu skrbi. Prema tome, isprazna je tvrdnja da hrvatski žitelji ne mogu živjeti od poljoprivrede, dakle od proizvodnje dobara za izravni svoj životni opstanak, pa opstanak ostatka biosfere. Izravnim osloncem na tlo stječe sposobnost proširenja mogućnosti izravnog oslonca na tlo svojim srodnicima razmjenom dobara i njihovom pretvorbom u potrebita drukčija, čime usporedno smanjuje udio spriječenog izravnog dodira s tlom, kojim se pogoduje vožnja jednog vozača u skupom snažnom automobilu usmjerenom prema većoj potrošnji nego tvorbi, pri čemu usputno troši goleme mase životno važna kisika uz popratno trovanje zraka, kojeg udišemo, i čiju čistoću se poljoprivredom obnavlja. Neoprostiv je propust zanemarivanje iznimne kakvoće poljoprivrednih proizvoda kakve Hrvatska dokazano može proizvoditi.
 
Osobno raspolažem argumentima kojima mogu to posvjedočiti. Po završetku studija pa sve do obvezna zakonom određena naravna umirovljenja, bio sam zaposlenik farmaceutičke tvrtke, čijem dosegu na razinu svjetskog ugleda sam i osobno pridonio, kako istraživački tako i proizvodnjom farmaceutičkih substancija svjetski konkurentne kakvoće, primjerice važnih antibiotika, koje se proizvodilo biosinteznom pretvorbom hrvatskih kukuruznih proizvoda u bioreaktorima, koje su konstruirali hrvatski inženjeri (uključivo i mene osobno), pa proizvele hrvatske (pretežito zagrebačke) tvornice industrijske opreme. Za pokudu su , međutim, hrvatski dobavljači loših sirovina iz uvoza, koje su unatoč upozorenju da su neprihvatljive kakvoće takve kupili u povećoj količini, pa ih se nije moglo neškodljivo primjenjivati, niti ikome prodati, već uz dodatne troškove usmjeriti prema otpadu.
 
Na kraju svakako treba pripomenuti da se razvojem poljoprivrede potiče bolja skrb o zemljištu izgradnjom vodotočnih poveznica među hrvatskim rijekama, pa dodatnih vodotočnih kanala, čime se ublažuje posljedice poplava i omogućuje ovlaživanje tla tijekom sušnih perioda. Svakako to uključuje i učinkovitu skrb o protočnosti rijeka i izgradnji brana,
 
čime se stječe i pravo da vlasnici hidroelektrana participiraju u troškovima optimalna funkcioniranja vodotokova, iz kojih voda pritiče u prostor ispred hidroelektranske brane. Smijemo, dakle zaključiti, da moramo nastupati odgovornije pri iznošenju osobnih stavova, kojima se nastoji determinirati sudbinu strateški važnih prostora.
 

Prof. dr. sc. Marijan Bošnjak, dipl. kem. ing., umirovljenik

Danas u energetskoj strukturi Europe hidroakumulacije sudjeluju s manje od 10 posto!

 
 
Sjećamo se vrlo dobro tzv. Plana 21, koji je osim dobro marketinški osmišljenih socijalnih pogodnosti (nikad ostvarenih lista želja) imao i razvikani ekonomski New Deal, gdje je inženjer Radimir Čačić zamislio pokrenuti gospodarstvo s Plominom, TE Ploče, Gornjim horizontima i jednom minijaturnom hidroelektranom u dubrovačkom kršu, HE Omblom. Ne ćemo se baviti Gornjim horizontima koji bi Neretvu zaslanili, a od "ukradene" (preusmjerene vode) hercegovačkim Srbima darovali 7 HE snage (svaka pojedinačno) iznad 300 MW. Pažnju ćemo usmjeriti na HE Ombla protiv koje se dubrovačka javnost bori već niz godina, tj. na razloge koji nas čine protivnicima te investicije.
http://www.croenergo.eu/Corvus/Media/MediaThumbnailHandler.ashx?type=0&Id=8382&flag=104&crop=1
1. Naš vodeći stručnjak i svjetski autoritet dr Ognjen Bonacci je projekt proglasio hazardnim, dovodeći u pitanje održivost injektirane betonske zavjese koja bi dosezala visinu od 150 m, te smatra da bi postojeća voda ako se zaustavi mogla ponirati ili čak inducirati potrese s obzirom da se upravo na tom mjestu Afrička ploča (Golubov kamen) zabija poput giljotine u meki jadranski fliš.
 
2. Cijena koštanja (iskustvo nas uči da prelazi 30 – 40 posto najavljenu cijenu, osobito što se radi o vrlo teškom terenu) je visoka, kada bi sve prošlo idealno isplatilo bi se nakon 40 - 50 godina, što baš i nije idealno s obzirom na sadašnju situaciju Lijepe naše.
 
3. Energetski bi HE Ombla s kapacitetom od 68 MW činila svega 1 posto hrvatske proizvodnje struje. Primjera radi jedna vjetroelektrana u Konavlima ili na Pelješcu ima duplo veću snagu. Plinofikacija i solar su stvar budućnosti i to je ono što stanovništvo želi, kao i Pelješki most. (Dao Bog da odnosi Hrvatske i BiH budu tako dobri da most postane nepotreban.)
 
4. Hidroakumulacije induciraju potrese, to je poznato već preko 80 godina (vidi: P. Stojić, R. Lalić: "Hidroakumulacije i potresi, Split, 1994., recenzent dr. Prelogović). Francuski i talijanski inženjeri su "kiksali" u Malpassetu i Vaillontu, što je nakon obilnih kiša izazvalo tragedije i uništilo lokalne zajednice. Dr. Pablo Gonzalez (Sveučilište Ontario) je ustanovio da je uništenje povijesnog grada Lorce u Španjolskoj prouzročeno crpljenjem podzemnih voda za potrebe golf terena, a Richard Benett s kalifornijskog sveučilišta je nedavno analizirajući satelitske slike ustanovio postojanje novih brazdi unutar jadranskih rasjeda, te je prognozirao katastrofalne potrese na južnom Jadranu.
 
5. Radi se o zaštićenom krajoliku, valjda ga misle zaštititi betonom. O bioraznolikosti ću samo reći (jer danas ni čovjek nije bitan, nekmoli "baje" i ribice) da je ekipa stručnjaka istraživala jame i lokve po Konavlima i Primorju više nego samu Omblu. Profesor Đuro Capor i dr. Ivo Lučić su stručnjake javno optužili da ruše tezu o Ombli kao hrvatskom spiljskom Galapagosu, te da je izvršeno nedovoljno istraživanje. Tako je prekrasna Vilina spilja (130 m ponad izvora) proglašena mrtvom jer nema puno živih bića po metru kubičnom; čudna metodologija ako znamo da je riječ o jednom od najvećih špiljskih sustava u Europi. Špilja je zanimljiva i arheolozima.
 
Iskoristio sam prigodu na javnoj raspravi 20. travnja u Dvorani pape Ivana Pavla II. da podsjetim javnost na nemile događeje i priupitam HEP neke malenkosti, npr. zašto je voda Omble zamućena. Srbijanski stručnjak dr. Petar Milanović mi je odgovorio na tečnom srpskom jeziku da je to normalana i redovita pojava u kršu. (Istina je pak da se pri obavljanju istražnih radova tijeka Omble - zapravo Trebišnjice "profundao" strop podzemne rijeke!) Odgovorio sam da takve pojave prije nije bilo, te da oni koji su to izbušili trebaju i platiti cijenu novog filtera. Podsjetio sam da nitko nije odgovarao za nestanak dijelova sa stare trafostanice, zatim za uništenje nove kroz požar nedugo nakon isteka garancije od 2 godine (kao da se radi o usisavaču), te da nitko nije odgovarao za sve naše privredne Obrovce koje će narod platiti. Ne vjerujem u projekte iza kojih stoje ing. Čačić, dr. Sanader ili gospodin Milorad Dodik, te bih se želio informirati o cijeni najnovije trafostanice s tunelom u Srđu. Također sam se zanimao što će se u slučaju gradnje dogoditi sa lokalnim izvorima, te gdje će se deponirati ogromne količine građevinskog iskopa.
 
Već nekoliko godina traje neravnopravna borba koju mediji jednostavno ignoriraju, vršili su se ogromni pritisci na dubrovačkog župana Nikolu Dobroslavića (HDZ), čak i iz redova njegove stranke, kukuriku ministrica Mirela Holy je smijenjena baš kad se javno usprotivila projektu, a javne rasprave se pretvaraju u lakrdiju sa nemuštim i bahatim odgovorima. Tu su ekipa iz SRĐ-a okupljena oko prof. Capora, lokalni stanovnici Rijeke Dubrovačke, te članovi Zelene akcije jedini koji godinama senzibiliziraju javnost, iako i oni prečesto govore o šišmišima i ribicama - a radi se o nečemu puno bitnijem gdje se svi prave "Englezi", jer nitko ne dovodi vodu na visinu od 150 metara da bi je punio u boce!
 
Bivši gradonačelnik Vido Bogdanović jedan je od rijetkih koji je pružio podršku projektu; naime Vjesnik HEP-a iz 2013. ustupio mu je čak tri stranice (od 15 uključujući križaljku, sve na luksuznom papiru) u glorifikaciji HE Ombla. Da podsjetim, naš bivši gradonačelnik nije inženjer, hidrogeolog, biolog - poznat je jedino po svom protivljenju gradnji Mosta dr. Tuđmana u Dubrovniku. Dakle, kada govorimo o "grijehu struktura", tada mislimo i na javne službe i ustanove poput HEP-a ili INA-e, tada mislimo i na napuštanje bogatih naftnih polja INA-e u Siriji, dok se istodobno buši Jadran. Sjećamo se i stanara Kupske u Zagrebu i rijeke Dobre i "Bijelih noći", sjećamo se Zakona o golfu i još koječega obijesnoga, kao da koljete kravu radi jedne šnicle. Da, došlo je vrijeme da se uvede rad u našu hrvatsku državu i nazove stvari njihovim pravim imenom - a one koji ustrajavaju na pogrješkama narod će poslati u "zasluženi" odmor od politike i ekonomije, kad već nemamo lustraciju.
 
Danas u energetskoj strukturi Europe hidroakumulacije sudjeluju s manje od 10 posto! Prošlo je vrijeme velikih "uspjeha", kao kad se Ramljake selilo i potapalo njihova plodna polja.
 

Teo Trostmann

Anketa

Komu ćete dati svoj glas na predsjedničkim izborima?

Ponedjeljak, 09/12/2019

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1355 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević