Get Adobe Flash player
Je li lijek opasniji od bolesti?

Je li lijek opasniji od bolesti?

Navijači pomažu sve one koji nastradali, ali nema onih koji brane tzv....

Kakav će biti poslijekoronovski svijet?

Kakav će biti poslijekoronovski svijet?

Trebamo se odmah okrenuti vlastitoj poljoprivrednoj...

Rasizam Berlina i Pariza prema Italiji

Rasizam Berlina i Pariza prema Italiji

Zaraza vratila Europsku uniju u 1951....

Naknadna pamet Borislava Škegre

Naknadna pamet Borislava Škegre

Dragi Borislave, najprije treba rezati davanja raznim...

Moralna i etička sramota novinarstva

Moralna i etička sramota novinarstva

Manjinski mediji, ako žele na tržište, neka se sami...

 • Je li lijek opasniji od bolesti?

  Je li lijek opasniji od bolesti?

  četvrtak, 26. ožujka 2020. 14:12
 • Kakav će biti poslijekoronovski svijet?

  Kakav će biti poslijekoronovski svijet?

  četvrtak, 26. ožujka 2020. 14:03
 • Rasizam Berlina i Pariza prema Italiji

  Rasizam Berlina i Pariza prema Italiji

  četvrtak, 26. ožujka 2020. 15:14
 • Naknadna pamet Borislava Škegre

  Naknadna pamet Borislava Škegre

  utorak, 24. ožujka 2020. 20:18
 • Moralna i etička sramota novinarstva

  Moralna i etička sramota novinarstva

  utorak, 24. ožujka 2020. 17:36

Julije Domac o EU Green Dealu

 
 
Dana 14. siječnja ove godine Europska komisija predstavila je EU Green Deal. Nakon predstavljanja plana slijedila su pitanja je li moguće mobilizirati tako velika financijska sredstva za postizanje prvog klimatski neutralnog bloka u svijetu. Da bi se to dogodilo, trebat će osigurati ne samo znatna ulaganja EU-a, nego i nacionalnih javnih sektora i privatnog sektora. Od toga dana pa nadalje, svi EU programi, ali i operativni programi koji se donose na razini zemalja članice trebaju biti usklađeni upravo sa ciljevima EU Green Deala. Ključ uspjeha bit će u mobilizaciji javnih ulaganja i privlačenju privatnih sredstava putem financijskih instrumenata te jačanju javno-privatnog partnerstva kako bi ukupna ulaganja iznosila najmanje bilijun eura potrebnih tijekom sljedećih 10 godina za dostizanje zacrtanih ciljeva.
https://www.geopolitika.news/wp-content/uploads/2020/01/green-deal-foto.jpg
Je li Hrvatska prepoznala izazove, ali i prilike ovog plana te koliko su političke strukture spremne pitati struku, progovorio je na danas na konferenciji EU Green New Deal i dr. sc. Julije Domac, predsjednik Europskog udruženja regija i energetskih agencija FEDARENE.
 
Energetska tranzicija i klima izrazito zanimaju mlade ljude koje je tradicionalno teško zainteresirati za političke teme. Jako me zabrinjava da trenutno niti jedna politička opcija u Hrvatskoj nije ove teme na kvalitetan način uključila u svoj program. Osobno se nadam da će novi predsjednik Milanović i premijer Plenković prepoznati važnost teme koja je iznad svih političkih interesa i u pravom smislu tema od najvećeg nacionalnog interesa te na njoj ostvariti punu zajedničku suradnju. Sada je odličan trenutak za konačno uhvatiti val na kojem se kreće EU, sada ili nikada.
Ne zanemarujući težinu trenutka, dr. Domac je dodao kako je postati prvi klimatski neutralan kontinent u svijetu do 2050. najveći izazov i prilika našeg doba, no i ponudio je konkretne načine. Green Deal je prilika koju Republika Hrvatska treba iskoristiti za otvaranje višemilijunskog investicijskog ciklusa i svoje vlastito repozicioniranje i brendiranje u EU.
 
Energetska tranzicija u kontekstu EU Green Deala pruža priliku Republici Hrvatskoj da se pozicionira kao jedan od EU lidera što nikada do sada nije ni približno uspjela te da se što prije brendira kao 100% klimatski neutralna. Energetskom tranzicijom radimo i na održivom turizmu, ali i otvaramo velike investicije u tzv. pametnim sektorima gospodarstva.
Financiranje i financijski instrumenti trebaju igrati važnu ulogu u tzv. HR Green Deal paketu. Potrebno je otvoriti linije financiranja poduzetnika/gospodarstva kroz takozvana nacionalna sredstva FZOEU (iz prodaje emisijskih jedinica) s obzirom da ta sredstva uplaćuje gospodarstvo; treba pokrenuti i investicijsku platformu koja će u puno većoj mjeri kombinirati EU sredstva s privatnim kapitalom te ustanoviti i jamstveno-poticajnu liniju za javni sektor koja će osigurati njihovo sudjelovanje u EU fondovima s obzirom na njihov potrošeni kreditni potencijal i preuzeto opterećenje i obveze.
 
U svemu će biti potrebno i stvoriti odgovarajuću institucionalnu mrežu i okvir za provedbu aktivnosti HR Green Deala, u to treba na pravi način uključiti postojeće institucije poput FZOEU i HBOR-a, ali i formirati nacionalnu energetsko-klimatsku agenciju koje se može jednostavno ustrojiti odgovarajućim restrukturiranjem Energetskog instituta Hrvoje Požar. Takva agencija trebala bi povezati i sve postojeće energetske agencije koje imaju vrlo vrijedne rezultate, ali i potaknuti otvaranje novih u Slavoniji i Dalmaciji. Samo s učinkovitom i dobro postavljenom strukturom u kojoj rade isključivo stručnjaci te s novim pristupom u financiranju možemo potaknuti velike investicije. Bez toga sve što nam se može dogoditi je -samo još jedna propuštena prilika. EU Green Deal uključuje je i otoke koji na razini EU sve više dobivaju na važnosti. Rezultat je to rada postojećeg Tajništva za otoke, ali i velikog posla kojeg je napravio hrvatski EU zastupnik Tonino Picula sa svojim timom.
Na razini Bruxellesa u zadnje se vrijeme dosta lobira da se oformi stalno tijelo koje će brinuti europske za otoke. Još jedna izvrsna prilika koju bismo, a pogotovo za vrijeme predsjedanja trebali iskoristiti jer u Hrvatskoj zasada ne postoji niti jedna EU agencije. Uspostava nove EU agencije za otoke, u zemlji s više od 1000 otoka, bio bi i više je nego logičan potez. zaključio je dr. Domac.
 

https://www.geopolitika.news/vijesti/dr-domac-o-eu-green-dealu-prilika-koju-hrvatska-treba-zgrabiti/

Reforme moraju provesti i po cijenu pada s vlasti

 
 
Na pitanje novinara „Budete li član iduće Vlade, kakve su vaše ideje vezane uz porezni sustav? Kako ocjenjujete trenutno oporezivanje dohotka, biste li uveli porez na imovinu?“, bivši kandidat za predsjednika Republike a sada mogući utemeljitelj pokreta (stranke) kao tzv. trećega puta u hrvatskoj politici Miroslav Škoro, odgovara  novinaru Jutarnjeg lista 20. 1. 2010.: „Reforma mirovinskog i zdravstvenog sustava trebala bi otvoriti prostor za promjenu u doprinosima na plaću i učiniti sustav održivijim“, te na pitanje oko uvođenja poreza na imovinu dalje odgovara: „Što se oporezivanja imovine tiče, imali smo tu inicijativu za uvođenje poreza na nekretnine. Ne bih podržao takav porez jer mislim da osnovne pretpostavke za njegovo uvođenje nisu zadovoljene. U socijalizmu su nekretnine bile oblik štednje i većina naših ljudi koji imaju nekretninu viška nisu nikakvi bogataši. Imaju vikendicu na moru ili klet i često su im i režije preveliko opterećenje, a kamo li novi porez. Dodatno oporezovati možemo samo one koji imaju više nekretnina i kojima one generiraju nekakav prihod. Ostalo je sve besmisleno.“
http://juliofrangenfoto.com/wp-content/uploads/2018/06/soka%C4%8D-3.jpg
Što se tiče reformi za koje se Škoro zauzima, vjerojatno mu je također poznato, kao i u slučaju inicijative za uvođenja poreza na imovinu, da su sve reforme koje su se pokušale provesti u Hrvatskoj, a limine odbijene. Nedavno je odbijena i reforma mirovinskog sustava, prije nekoliko godina zdravstvenog osiguranja (dijela sustava koji se odnosi na pomoćne djelatnosti), radnog prava itd. Reforma javne uprave nije uopće niti dotaknuta. Kako se provodi  reforma sudstva u cilju povećanja njegove učinkovitosti, svjedočimo ovih dana. Odbijeno je odnosno privremeno zaustavljeno utemeljenje Visokog kaznenog suda. Ideja formiranja Visokog kaznenog suda u sferi kaznenog prava je stara više od dvadesetak godina, kada je o toj reformi govorio i zauzimao se za nju u to vrijeme predsjednik Vrhovnog suda Milan Vuković  a i tadašnji predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman. Različiti sukobljeni interesi koji su tada postojali oko koncepta reformiranja sudstva uopće, odgodili su donošenje potrebnih zakona.   Uglavnom, tek će ove godine (2020.), ako na Ustavnom sudu prođe  ocjena o ustavnosti Visokog kaznenog suda, ova sudska reforma biti provedena u djelo.
 
Vezano za temu reforme i ocjenu stanja konkurentnosti pojedinih svjetskih gospodarstava, World Economic Forum je od 141 svjetskih gospodarstva Hrvatsku rangirao sa 63 mjestom. Od svih pokazatelja koji se vrjednuju, najlošije je ocijenjen pokazatelj sudska učinkovitost koji zauzima 140. mjesto.
Reforme mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i radnog prava, propale su. Zbog broja prikupljenih potpisa za raspisivanje referenduma o pojedinoj reformi, Vlade olako odustaju od donošenja zakona, bojeći se rezultata koji bi se mogao ostvariti  na raspisanom referendumu. Interesne sindikalne skupine kao inicijatori za raspisivanje referenduma koje se protive reformama, vještim su  manipulacijama (sloganima kao što su: iz mirovine ćete na groblje, liječiti će se samo bogati itd., reforma školstva se svodila samo na to, koliko će se povećati plaće) uspjele su prikupljenim potpisima natjerati Vladu da od donošenja zakona odustanu ili su doneseni zakon hitno mijenjani. Ovi slogani upućuju na to, da su ove interesne skupine računale na mentalitet građana koji je još zaostao iz bivšega komunističkog sustava (svatko će raditi prema mogućnostima a uzimati prema potrebama). U tome su i uspjele! Uostalom i neki rukovoditelji tih skupina vladaju ovim strukturama već više od 30 godina. Unatoč tome, niti jedna Vlada nije imala snage ustrajati na predloženoj reformi bojeći se mogućega na referenduma pozitivnog ishoda za inicijatore a negativnog za Vladu i gubitka vlasti.
 
Ovo za što se Škoro zauzima u uvodno spomenutom odgovoru na pitanje, svakako je preduvjet da se poveća konkurentnost hrvatskog gospodarstva i osigura rast BDP-a. Pitanje je, kako to provesti u situaciji kada to narod, kako se pokazalo u recentnoj prošlosti, reforme neće. I primjer od prije nekoliko godina kada se odustalo od uvođenja poreza na imovinu, o tome govori. Bilo je to 2012. godine. Tadašnja Vlada smanjuje doprinos za zdravstveno osiguranje za dva postotna boda (sa 15 % na 13 %), da bi se smanjila opterećenost plaća zaposlenika i povećala konkurentnost poduzetnika. Istodobno je već  bio pripremljen za usvajanje i Prijedlog zakona o porezu na imovinu. Koncept je bio temeljen na pristupu da bi obveznici toga poreza koji imaju jednu nekretninu za stanovanje i još drugu nekretninu (vikendicu, klet i sl.) plaćali otprilike isti porez kao što su do tada plaćali kroz komunalnu naknadu (ovisno o položaju druge nekretnine) a da bi vlasnici koji su imali više nekretnina plaćali progresivno veći porez nego što su do tada plaćali kroz komunalnu naknadu. Od donošenja zakona se pod pritiskom javnosti i raznih interesnih skupina   odustalo, da bi nekoliko mjeseci nakon toga doprinos za zdravstveno osiguranje vraćen na prijašnjih 15 % Ostalo je nedogovoreno zašto se odustalo od toga zakona? Vlasnici više od dvije nekretnine na ovaj su način ostali zaštićeni. Nisu im te nekretnine progresivno više oporezivane u odnosu na stanje do tada. Bilo je rasprava i o samom sustavu plaćanja komunalne naknade, je li porez na imovinu supstitut za komunalnu naknadu i kako postaviti plaćanje poreza ako se imovina koristi za djelatnost. O svemu se ubrzo javno prestalo pisati,  jer je Vlada na prve reakcije javnosti i drugih interesnih skupina odmah od zakona odustala. Vlada koja je došla na vlast 2016. godine odmah izjavljuje da za sada ne će ići u moguće razradu i donošenje  ovoga poreza.   
 
Kako izaći iz ovoga začaranog kruga? S jedne strane reforme za koje se zauzima u uvodno spomenutom razgovoru i Škoro, su potrebne, a s druge strane kada se one namjeravaju provesti, narod sve se u konačnici odbija. Gdje su uzroci?  Prošle 2019. godine, u drugoj polovici pala je finska vlada. Na vlast je došla druga politička opcija i to u tijeku predsjedanja Finske EU-om. No, pad je prouzročen time što  je tadašnji predsjednik Vlade podnio ostavku jer nije mogao postići političku suglasnost s ostalim političkim akterima oko reforme zdravstvenog sustava. Poruka je bila jasna, da vlast nije sama sebi svrha, da se reforme moraju provesti, pa ako se one ne mogu ostvariti, odgovorni političari bez obzira koja je opcija na vlasti, moraju svojim primjerom  dati do znanja narodu da im nije primarna vlast nego potreba strukturnih promjena.
U Hrvatskoj se dosadašnjim načinom razmišljanja iz toga kruga ne može izaći. Vlade trebaju pokazati da su u tome odlučne, pa i po cijenu gubitka vlasti, ali ustrajne pokazati da se moramo riješiti starih komunističkih opijajućih doktrina.   

Zvonko Koprivčić, dipl. oec.

Gosti na kontinentu troše više nego na obali

 
 
Prosječna potrošnja gosta na kontinentu je 119 eura, dok je na obali 94 eura po danu - istaknuo je ministar Cappelli na svečanoj dodjeli nagrada Suncokret ruralnog turizma Hrvatske, održanoj u zagrebačkom hotelu Academia. Više od 150 nominiranih u sedam kategorija, četrdesetak nagrada, veliki Zlatni Suncokret, prezentacija vrhunskih proizvoda – predstavljen veliki turistički potencijal ruralnog prostora
https://dalmatinskiportal.hr/sadrzaj/vijesti/velika/2020-01-29-08-33-9414-.jpg
Šampion sedmog Suncokreta ruralnog turizma Hrvatske za 2019. je Roxanich Wine & Heritage Hotel iz Motovuna. Dobitnik je Zlatnog suncokreta, koji se drugu godinu dodjeljuje u najvećoj akciji u ruralnom turizmu kojom se promoviraju tradicijski sadržaji, povezuju najznačajniji projekti, proizvođači, događaji i zanimljivosti, čuva se izvornost i stvaraju novi proizvodi.
 
Uz šampionsku titulu dodijeljene su Zlatne, Srebrne i Brončane povelje i Posebna priznanja u sedam kategorija: Turistička seljačka gospodarstva, Poduzetnici u ruralnom turizmu, Ruralno-turistički projekti, Ruralno-turističke manifestacije, Tradicijska ruralna gastronomija, Vinski turizam te Zaštićene i marketinške oznake.
 
„Ruralni turizam zaslužuje našu posebnu pažnju i još bolju promociju što ćemo, između ostalog,  postići zagovaranjem naših prioriteta za vrijeme trajanja predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a. Inzistirat ćemo na vođenju politika održivog razvoja i poticanju raznolikosti turističke ponude, kako bismo potaknuli razvoj turistički manje razvijenih područja za što vjerujem da će omogućiti razvoj turističkih proizvoda koji će dodatno doprinijeti razvoju ruralnog turizma. Čestitam svim nominiranima i zahvaljujem na predanom radu u ovom dijelu hrvatske turističke ponude koja zaista ima mogućnost turistički živjeti svih dvanaest mjeseci u godini te koja potvrđuje sjajnu sinergiju i s ostalim vrstama turizma te tako horizontalno uključuje više različitih dionika“, istaknuo je ministar turizma i posebni izaslanik premijera Gari Cappelli te dodao kako prema najnovijem Tomas istraživanju gosti na kontinentu prosječno troše 119 eura, a na obali 94 eura po danu.
 
''Zbog činjenice da smo još uvijek zemlja očuvanog okoliša, predivnih krajolika, bogate  i jedinstvene gastronomske i enološke ponude, ruralni turizam može dati snažan doprinos zapošljavanju i razvoju ruralnog prostora, produženju turističke sezone i općenito razvoju kontinentalnog turizma koji nažalost u ukupnim turističkim prihodima, uključivo i grad Zagreb, sudjeluje s manje od četiri posto. Vjerujemo da ćemo uvođenje Cro kartice dodatno popularizirati kontinentalni, a time i ruralni turizam, ali i da ćemo u narednom razdoblju snažnije valorizirati turistički potencijal koji leži u ruralnim prostorima kroz gastronomiju, enologiju, lovni i ribolovni turizam te zdravstveni turizam. Sigurno je da i ovakva natjecanja doprinose popularizaciji ruralnog turizma zbog čega je HGK sponzor i pokrovitelj“, istaknuo je potpredsjednik za poljoprivredu i turizam HGK Dragan Kovačević.
 
Na natječaj Suncokret ruralnog turizma do ljeta je pristiglo 150 prijava iz gotovo svih dijelova Hrvatske, a o najboljima svake godine odlučuje komisija sastavljena od stručnjaka u turizmu.
 
„Akcija obilaska traje nekoliko mjeseci. Moraju se posjetiti i po jasno razrađenim kriterijima ocijeniti svi nominirani. Naši laureati prije svega su vrhunski domaćini, zaljubljenici u svoj kraj, ljubitelji tradicije i baštine, vizionari i što je najvažnije, iznimno hrabri i spremni na sve izazove. Da nije njih, hrvatskog sela odavno ne bi bilo, a prekrasan ruralni prostor ostao bi tek neiskorišteni potencijal. Suncokret ruralnog turizma najmanje je što možemo napraviti da im se na neki način zahvalimo i potaknemo ih da budu još kvalitetniji i bolji“, kaže mr. sc. Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“, koja je inicijator i organizator projekta.
 
ODLUKA o nagradama:
 
Kategorija „Turistička seljačka obiteljska gospodarstva“
 
Zlatna povelja
Popovića dvori – OPG Željko Popović
Šestanovac, Splitsko-dalmatinska županija
M: +385981655346 Željko Popović
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
OPG Zvonimir Oliverić - Konoba Figurica
Kolan, Zadarska županija
M: +38598429193 Zvonimir Oliverić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Brončana povelja
OPG Marin Knez – Konoba Knez
Pobrežje, Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija
M: +385913112004
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Brončana povelja
OPG Helena Bogdanić
Otočac, Ličko-senjska županija
M: +385995973968
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Posebno priznanje za raznovrsnost ruralne ponude
Seosko domaćinstvo Petar Dumenčić, Starci
Starci, Staro Petrovo selo, Brodsko-posavska županija
M: +38598341443
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Posebno priznanje za razvoj poljoprivrednih proizvoda u gradu Zagrebu
OPG Kefeček
Sesvete, Grad Zagreb
M: +385915322909 (Ivan Kefeček)
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
2.   Kategorija „Poduzetnici u ruralnom turizmu“
 
Zlatna povelja
Konoba Maha – OPG Marelić
Korčula, Dubrovačko-neretvanska županija
M: +385921381796 Ivan Marelić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
Kuća dida Tunje
Oprisavci, Brodsko-posavska županija
M: +38598761025
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
Obiteljsko izletište Novak
Cepidlak, Sveti Ivan Žabno, Koprivničko-križevačka županija
M: +385993332618 (Ivan Novak)
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
Gospodarstvo Roca
Stankovci, Zadarska županija
M: +385915834043 Ante Roca
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Brončana povelja
OPG Mirjenko Mrakovčić
Kornić, Krk, Primorsko-goranska županija
M: +385989251624
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Posebno priznanje za funkcionalnu prenamjenu u ruralnom turizmu
Horse Box j.d.o.o.
Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija
M: +385989421533 Marijana Rapčan
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Posebno priznanje za investiciju u ruralnom prostoru
STONE – Obrt za ekološku proizvodnju
Nunić, Kistanje, Šibensko-kninska županija
M: +385912028216 Danijela Blaić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Posebno priznanje za očuvanje autohtone sorte i razvoj novog proizvoda
OPG Puhelek Purek Stjepan
Gornje Psarjevo, Sv. Ivan Zelina, Zagrebačka županija
M: +385919479480 Ivana Puhelek
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
3.   Kategorija „Ruralno-turističke manifestacije
 
Zlatna Povelja
Izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu
Kravarsko, Zagrebačka županija
M: +38598659880 Katica Jerleković
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zlatna povelja
Zrmanja Adventure Festival – River Rafting Centar d.o.o.
Obrovac, Zadarska županija
M: 023689920 (Đuro Župan - +38598438709)
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna Povelja
Hrvatski festival hodanja
Gospić, Ličko-senjska županija
M: +385989223187 Mile Milković
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
Virovska prkačijada - prvi europski festival malih tradicijskih kolača
Virje, Koprivničko-križevačka županija
M: 048621283, 099 6097337 Elizabeta Milanović Glavica
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Brončana povelja
Porcijunkulovo – TZ grada Čakovca
Čakovec, Međimurska županija
M: 040310969 0914263811 Marijo Krčmar
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Brončana povelja
Dunav svome gradu – susreti folklornih društava
Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija
M: +38598346706 Zlatko Hegeduš
M: 098775790 Marina Sekulić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Posebno priznanje za autentičan prikaz Adventa
Delnička adventska bajka
Delnice, Primorsko-goranska županija
M: +385995922735 Petar Hrg
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Posebno priznanje za tradicijsku manifestaciju
Ribarski dani Kopačevo
Bilje – Kopačevo, Osječko-baranjska županija
M: +385915315729 Danijel Novački
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Posebno priznanje za poticanje tradicijske ugostiteljske ponude
Festival palente i sira
Čavle, Primorsko-goranska županija
M: +385914006677 Ivan Salamon
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
4.   Kategorija „Ruralno turistički projekti“
 
Zlatna povelja
Vrata Velebita
Starigrad, Tribanj, Zadarska županija
M: +38598650260 Šime Gazić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
Zavičajna zbirka i rukotvorine
KUD Koledišće Jezera
Jezera, Tisno, Šibensko-kninska županija
M: +385994364816 Nenad Milin
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
Moslavačka priča d.o.o.
Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija
M: +38598381544 Snježana Ožetski
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Brončana povelja
Međimurski štacun
Udruga „Najbolje ʹz Međimurja“
Čakovec, Međimurska županija
M: +385992120576 Valentina Hažić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Brončana povelja
Baština u pjatu
Srednja škola braća Radić Kaštel Štafilić - Nehaj
Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija
M: 0212345050, 0981619470 Marija Kezele
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Brončana povelja
Međunarodni blues kamp Lonjsko polje
Sisak, Sisačko-moslavačka županija
M: +385959030950 Miroslav Miro Dimić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
5.   Tradicijska gastronomija
 
Zlatna povelja
Bistro Pizzeria Prenoćište „Aquarius“ (Restoran Aquarius)
Bošnjaci, Vukovarsko-srijemska županija
M: +385959050164 Antun Franjić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zlatna povelja
Vardarčanka d.o.o. Restoran Darocz
Vardarac, Bilje, Osječko-baranjska županija
M: 031753113 0992344996 Josip Makovec
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zlatna povelja
Restoran Terbotz, Vinogradarstvo i podrumarstvo Branimir Jakopić
Železna gora, Štrigova, Međimurska županija
M: 040851300 098242363 Branimir Jakopić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
Restoran DP – Mrežnička kuća
Duga Resa, Karlovačka županija
M:+38598833583 Dalibor Vukmanić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Bončana povelja
Gostiona „Santa Marija“
Dol, Stari Grad, Splitsko-dalmatinska županija
M: +38598875555 Antun Stančić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
6.   Kategorija „Vinski turizam“
 
Veliki zlatni suncokret
Roxanich Wine & Heritage Hotel
Motovun, Istarska županija
M: +385919057773 Lara Rožanić
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zlatna povelja
Vinarija Volarević
Metković, Dubrovačko-neretvanska županija
M: +385915876659 Mato Volarević
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zlatna povelja
Kuća vina Ivan Katunar
Vrbnik, Primorsko-goranska županija
M: +385915321224 Egle Katunar
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
Obiteljska vinarija Gerštmajer
Zmajevac, Kneževi Vinogradi, Osječko-baranjska županija
M: +385913515586 Mihalj Gerštmajer
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
Vinarija i kušaona Baraka
Šibenik, Šibensko-kninska županija
M: +38598337993 Filip Baraka
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Brončana povelja
Udruga Belica – Kuća Belica
Kastav, Primorsko-goranska županija
M: +385916227921 Miljenko Host
 
7.   Kategorija „Zaštićene i marketinške oznake“
 
Zlatna povelja
Smiljana Matijaca „Tradicionalne korčulanske slastice“
Korčula, Dubrovačko-neretvanska županija
M: 020711055, +38598432954 Smiljana Matijaca
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
MIH Sirana Kolan
Kolan, Zadarska županija
M: +385912154104 (Baričević), 098496812 Šime Pernjak
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Srebrna povelja
OPG Vlado Ferbežar
Otok, Vukovarsko-srijemska županija
M: +385989529539
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Brončana povelja
Željko Jerolimov – Instrumenti za pisanje i nakit od maslinovog drva
Preko, Ugljan, Zadarska županija
M: +385915304783
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Brončana povelja
Udruga Rudarska greblica – Rudarska greblica
Samobor, Zagrebačka županija
M: +385915311550 Jelena Prislin
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Anđelka Felja

Anketa

Čega se više bojite?

Utorak, 31/03/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1311 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević