Stručni časopis o energetici, gospodarstvu, ekologiji, etici...

 
 
Stručni časopis EGE (što je kratica od energetika, gospodarstvo, ekologija i etika) izlazi od 1993. i do kraja 2018. godine ukupno je objavljeno 126 brojeva. Izlaskom 96. broja časopis je obilježio 20 uspješnih godina izlaženja.
EGE :: Energetika.Gospodarstvo.Ekologija.Etika
info_outline izlazimo već 27 godina!
Teme koje časopis obrađuje uglavnom pokrivaju sljedeća stručna područja:
• energetiku, toplinarstvo i gospodarenje energijom (elektrane, toplane, energetska postrojenja, nuklearnu energetiku, elektroenergetske sustave, energetsku učinkovitost, uštede na energiji te mogućnosti realizacije i provedbe takvih projekata)
• gospodarstvo vezano uz energetiku i tehniku općenito (cijene energenata, energetske strategije i sl.)
• tehniku, sustave, instalacije i opremu grijanja i pripreme potrošne tople vode, klimatizacije, ventilacije i hlađenja
• plin i plinsku tehniku, sustave, instalacije i opremu te dimnjačarstvo
• obnovljive izvore energije, povlaštene proizvođače električne energije
• ekologiju i zaštitu okoliša
• elektrotehniku i rasvjetu
• elektromobilnost
• projektiranje, rukovanje, održavanje, istraživanje i inženjering
• regulaciju, upravljanje, mjerenje i primjenu računala
• zgradarstvo i toplinske izolacije
• propise, normizaciju, obrazovanje i stručno usavršavanje, stručne skupove i sajmove
• inženjersku i poslovnu etiku.
 

http://www.em.com.hr/ege/sadrzaj/2020/2