Niži porezi, jeftinija energija

 
 
Godina 2016. bit će godina smanjivanja režijskih troškova u industriji – izjavio je Péter Szíjjártó na konferenciji TOP200 održanoj u organizaciji Figyelő. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine je u cilju povećanja privlačenja stranog kapitala iznio paket razvoja gospodarstva od šest točaka.
http://hirportal.sikerado.hu/images/kep/201206/szijjarto_peter.jpg
1. Resursi iz EU – 60 % će se utrošiti na neposredni razvoj gospodarstva i razvoj istraživanja, do 2020.g godine ukupno 700 milijardi forinti.
2. Niži porezi, jeftinija energija – Dogodine će se porez na dohodak smanjiti na 15 %, a pored toga će 2016. godina biti „godina smanjenja režijskih troškova u industriji“.
3. Smanjivanje birokratskih tereta – Naknade za upravne usluge za kompanije smanjit će se za 10 milijardi forinti, skratit će se rokovi za rješavanje zahtjeva.
4. Sustav obrazovanja – od 1. siječnja će se jedan dio investicijskih troškova nužnih za ostvarivanje dualnog praktičnog obrazovanja moći obračunati.
5. Infrastrukturni projekti – do 2020. godine 1000 milijardi forinti utrošit će se u razvoj prometne infrastrukture, izgradit će se 515 km brzih cesta, dijelom temeljem potreba kompanija.
6. Financiranje – Program Eximbanke za poticanje izvoza: može se koristiti i za uvoz, kreditni okvir od 21 milijarde eura, u odnosu na 94 države.
 

István Váczi, Figyelő, Mađarska