Sveukupna ratna šteta iznosi 309 milijardi dolara

 
 
Srbočetnička agresija na Republici Hrvatskoj prouzrokovala je izravnu i neizravnu štetu. Ta šteta prikazana analitički po vrstama troškova (u američkim dolarima), za razdoblje 1991. – 2005. s projekcijama do 2015. godine, iznosi kako slijedi:
http://www.hrt.hr/arhiv/98/05/30/42.jpg
Analitički prikaz po kategorijama posljedica je sljedeći:
1.1.1. poginuli i nestali ………………………………….       3.595.500.000
1.1.2. ranjeni i invalidi ………………………………….      31.171.429.100
1.1.3. prognani i izbjegli ………. ………………………    27.612.050.310
1.1.4. emigranti …………………………………………          1.089.335.454
1.1.5. PTSP ……………………………………. ………               570.750.000
1. 1.1. Ukupni ljudski gubici iznose  ………………… 64.039.064.860
 
1.2.1. ostala neopisana šteta ……………………………                1.156.400.000
1.2.2. poljoprivreda, šumarstvo i srodne industrije …        1.410.000.000
1.2.3. infrastruktura i telekomunikacije ………………...           2.355.080.000
1.2.4. stambeni fond ……………………………. ……..                  15.116.669.500
1.2.5. neobnovljiva prirodna bogatstva ………………….              531.200.000
1.2.6. imovina hrvatskih poduzeća izvan hrvatskih granica 1.143.800.000
1.2.7. upad u monetarni sistem ………………………….                 357.000.000
1.2.8. povijesno-kulturna baština i imovina zdravstva ….   4.800.000.000
1.2. Ukupni imovinski gubici iznose ………………….              26.870.149.500
 
1.3. Ukupni ratni izdaci ……………………………….                    19.178.082.191
 
1.4.1. razminiranje ………………………………………                      3.620.805.000
1.4.2. žrtve mina ………………………………………..                         220.860.000
1.4. Ukupni gubitci od mina …………………………….                  3.841.665.000 $
 
1. Ukupno izravne ratne štete ………………………..              113.928.961.550
2. Ukupno neizravne ratne štete ……………………..             194.809.000.000
Sveukupne ratne štete 1 + 2  ..………………………..            308.737.961.550
(Podatci s interneta – izravna i neizravna šteta od srpsko-crnogorske agresije)
 
(Nastavak slijedi)
 

Ivan Runje