Get Adobe Flash player
Lignja nam mozak friga

Lignja nam mozak friga

Josipović bi trebao znati da su partizani pobili za i nakon Drugoga...

Lakše je izazivati kaos nego graditi odnose!

Lakše je izazivati kaos nego graditi odnose!

Američke intervencije i promašeni ratovi na Istoku stvorili su...

Plenković i HDZ uvjerljivo poraženi i poniženi

Plenković i HDZ uvjerljivo poraženi i poniženi

Plenković na izborima pobijedio Milinovića i izgubio od HDZ-a iz svibnja...

Jedva čekam da SDP dođe na vlast

Jedva čekam da SDP dođe na vlast

Pa da više ne bude korupcije, "ustaša" i...

Papa sluša četničke koljače

Papa sluša četničke koljače

Razočaravajući postupak Petrova...

 • Lignja nam mozak friga

  Lignja nam mozak friga

  srijeda, 20. ožujka 2019. 15:09
 • Lakše je izazivati kaos nego graditi odnose!

  Lakše je izazivati kaos nego graditi odnose!

  srijeda, 20. ožujka 2019. 14:58
 • Plenković i HDZ uvjerljivo poraženi i poniženi

  Plenković i HDZ uvjerljivo poraženi i poniženi

  srijeda, 20. ožujka 2019. 14:55
 • Jedva čekam da SDP dođe na vlast

  Jedva čekam da SDP dođe na vlast

  srijeda, 20. ožujka 2019. 14:50
 • Papa sluša četničke koljače

  Papa sluša četničke koljače

  četvrtak, 21. ožujka 2019. 12:14

Od jutra do večeri uče nas živjeti

 
 
crveno dugme stisnem u sedam
i info emisiju cjelo jutro gledam
ima tu svega da nas poduči;
i ikaiko disati i što obući
a iza toga obvezno gledam
kako da stvari u kući poredam
pa dvije, tri emisije o životinjskom svijetu
-treba ih znat prepoznat po dreku
a zatim učim čime se vegetarijanci hrane
i koje se smeće stavlja u salame
http://www.alcoholic.org/wp-content/uploads/group-therapy.jpg
* grupna terapija
-od jutra do večeri
uče nas živjeti!
Grupna terapija
pa onda prognoza
-cjelodnevno ispiranje mozga!
 
Iza večere koja je zdrava
jer u njoj nema ludih krava
udarni dnevnik uvijek gledam
svaku večer točno u sedam
treba biti u toku sa svime što prolazi
pa gledam jel i ove godine smak svijeta dolazi
-dok političari govore što se sve mjenja
i daju upute za moralna uvjerenja
 
nakon svega pregled stanja
i komentar cijelog sranja;
i krava ima više poštenja
-bar te ne gleda u oči dok kenja!
 

Ljubica Mršić

U svijetu je i dalje različit društveni položaj žena

 
 
Danas u razvijenom svijetu prevladava uvjerenje kako je suvremeni brak u krizi. Taj trend traje već najmanje dva stoljeća, a svoje začetke ima pojavom industrijske revolucije, napuštanjem sela i odlaskom u novonastale gradove. Kriza braka posebice se očituje od početka XX. stoljeća, a svoj klimaks doživljava od druge polovice prošloga stoljeća. Dok je na razvijenom Zapadu brak u krizi, dotle u ostalom dijelu svijetu u odnosu muškarca i žene kao da je vrijeme stalo. Tu je još uvijek na snazi uglavnom dogovorni brak u kojemu ima puno djece. Za razliku od zapadnoga svijeta gdje se u brak stupa sve kasnije i ima sve manje djece.
http://www.socialseduction.com/wp/wp-content/uploads/2011/10/pickupline1.jpg
Sama postavka na temu odnosa muškarca i žene u suvremenome svijetu sugerira kako se ovdje naglasak daje na većim pravima žena i izjednačavanju prava između ova spola. Iako je na Zapadu žena sve emancipiranija, još uvijek je u nekim društvenim aktivnostima u pasivnijem položaju. Žena i muškarac imaju ista prava zagarantirana zakonom. Žene se na Zapadu sve školuju i u postotku više ih završava visoke i više škole u odnosu na muškarce, ali muškarci i dalje zauzimaju više položaje na poslu, u politici... Bolje su „rangirani“. I tu dolazimo do dvojbe: karijera ili obitelj. Naime, muškarac i žena nikada ne mogu biti ravnopravni, gledajući ih i promatrajući ih čisto s fiziološkoga stajališta. Uspjeh žene u profesionalnoj karijeri svakako da je uvjetovan bračnim dužnistima (brak, trudnoća, odgoj djece, školovanje djece...). S druge strane, muškarac je tu u prednosti.
 
I u antičkoj Grčkoj bio je različit društveni položaj žena. Dok je klasična Atena bila neuobičajeno kruta u odnosu prema ženama, Sparta je bila neuobičajeno liberalna. U Ateni je za ženu vrijedilo pravilo: što manje zna - to bolje. Atenjanke su se udavale prilično mlade i bez životnog iskustva. Žena u Ateni nije imala pravo na svoje mišljenje, a nije ga ni mogla imati kad joj je naobrazba bila onemogućena! Jedina njezina zadaća bila je roditi mužu djecu kako bi se o njemu u starosti imao tko brinuti. Spartanki je, također, bila uloga rađati djecu, ali ta se uloga u Sparti iznimno cijenila, jer je značila rađanje novih ratnika. Žena je za njih nešto vrijedila i omogućeno joj je bilo i obrazovanje. Upravo to je učinilo Spartanke neovisnima i samosvjesnima te su hrabro sudjelovale u političkom životu. Muž nije mogao upravljati njome, ali mora se imati na umu da je često bio odsutan vodeći ratove ili provodeći vrijeme u vojnim barakama. Može se reći da je Spartanka držala sva četiri kantuna u kući.
 
Odnos muškarca i žene zapisan je i u Kur'anu, gdje na jednom mjestu Alah kaže: »S njima lijepo živite!... A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Alah veliko dobro dao!« (En-Nisa', 19.). U Kur'anu postoji 50-ak pravila odnosa između muškarca i žene, ovdje ćemo spomenuti samo prvo: »Odsutnost od žene na kratko vrijeme jača bračnu vezu, dok dugo odsustvo narušava tu vezu«. Ovo pravilo je svevremensko i vrlo je aktualno i danas.
 
Kao drugi pandan odnosa muškarca i žene u Kur'anu je ozračje kršćanske obitelji kako se tretira u katoličkom pokretu Opus Dei. Opus Dei je prelatura Katoličke Crkve, čijevanjsko obilježje je ozračje kršćanske obitelji. Taj obiteljski ton je nazočan u svim aktivnostima koje organizira Prelatura. U njihovim centrima se također ostvaruje toplina doma, u jednostavnosti i uzajamnom povjerenju, u opredjeljenju za služenje, u razumijevanju za potrebe svakodnevnog života koje se nastoji uvijek njegovati.
 
Agencija Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena utemeljena je na viziji ravnopravnosti. Radi na eliminiranju diskriminacije žena i djevojaka, osnaživanju žena, i ostvarivanju ravnopravnosti između žena i muškaraca kao bračnih drugova i sudionika u razvoju i jačanju ljudskih prava, u humanitarnim aktivnostima i unapređjivanju mira i sigurnosti.
 

Mila Mladineo

Razotkrivanje strategije prijevara

 
 
U velikoj dvorani Dominikanskog samostana u Splitu, 18. ožujka predstavljena je knjiga prof. dr. Zlatka Miliše Upozorenja Šok današnjice. O autoru i knjizi govorili su: ime nakladnika Zoran  Bošković, prof. dr. sc. Zora Zuckerman, socijalna pedagoginja, prof. dr. sc. Duško Lozina, redoviti prof. Pravnog fakulteta u Splitu, mr. sc. Vlado Rapan, pedagog, doc. dr. sc. Ante Periša, filozof sa Sveučilišta u Zadru i autor prof. dr. sc. Zlatko Miliša.
Knjiga Zlatka Miliše Upozorenja Šok današnjice opisuje stanje u Hrvatskoj i svijetu te su na 415 stranica u 31 poglavlju satkani simptomi, odnosno dijagnoza ozbiljnih ugroza prava pojedinaca i zdravog društva. Knjiga su znakovi vemena i služi kao priručniki/ili kao putokaz kako izaći iz neizdržive situacije.U njoj ima neobično mnogo citata renomiranih filozofa, psihologa, pedagoga, klasika književnosti sve do prognanika života-žrtava nasilja, rata, rada, ovisnika. Tako primjerice u prvom poglavlju naslovljenom „Prkos, nemoć i prijezir: šutnja, kritizerstvo i mržnja bolesti su današnjice” autor navodi kako su užurbanost, sebičnost i površnost  posljedice modernizma. Društvenost je sahranjena kao vrlina, a šutnja i kritizerstvo dva su najmodernija modela ponašanja većine. Šutnja vodi frustracijama, a onda i mržnja prema onome kome se, ponajčešće iz straha, ne želi obratiti. Ignoriranje je mržnja šutnjom... Poglavlje završava: „Ako sijete poštenje i dobrotu požnjet ćete povjerenje i prijateljstvo. Ako sijete poniznost, požnjet ćete veličinu. Ako sijete jedonstavnost i iskrenost požnjet ćetee radost. Ako sijete otvorenost, požnjet ćete respekt. Ako sijete odanost, požnjet ćete uspjeh. Ako sijete oproštaj, požnjet ćete pomirenje. Zato pazite što sijete jer to će nam odrediti što ćemo kasnije žnjeti”.
 
Napisana je s namjerom da upozorava i upućuje na najveće izazove današnjice, ali i da bude svjetlo koje nagoviješta kraj najmračnijeg tunela. Autor kaže: Pisao sam je s nakanom da otkrijem glavne promotore dirigiranog kaosa s korporatistima, anarhistima i medijskim manipulatorima. Raspad obitelji zajednički im je cilj. Očuvanje obitelji zadnja je crta obrane osobne i nacionalne suverenosti. Bez autoriteta u obitelji, nema ga ni u društvu. Roditeljima se ciljano oduzima autoritet. Autor u knjizi razotkriva STATEGIJE PRIJEVARA s namjerom da ova knjiga bude PUTOVANJE NADE ZA PROMJENE i putokaz života. Naglasivši pri tom, da je u knjizi sakupio svoja i tuđa životna iskustva, vlastita istraživanja i istraživanja drugih.
 
Suvremeno društvo dana, kao nikada, treba promjene u svim svojim aspektima – od odbacivanja koncepta pohlebnog kapitalizma do promjene percepcije temeljene društvene supstancije – obitelji. Rušenjem obitelji urušava se smisao čovjekove ezisencije i opstojnosti. Temelj tzv zapadne civilizacije počiva na kršćanskoj etici koja se sustavno razara, prema autoru, od „socijalnih nojeva” u vlastima, bankarskih mešetaram farmaceutske mafije, medijskih manilulatora do korporatista i anarhista. Autor izvrsno dektetira glavne probčeme današnjice, potom ih demistificira i kao angažirani intelektualac nudi rješenja, kazao je mr. Vlado Repan, pedagog.
http://verbum.hr/images/artikli/velike/5806.jpg
Govoreći o knjizi prof. dr. Duško Lozina je kazao: „Autor polazi od činjenice da ništa ne može probuditi čovjeka kao pravi šok. Zato i poruka za metodu šoka, kojom će probuditi uspavanu većinu. U knjizi tvrdi da je suvremena civilizacija oduzima ljudima etičku pismenost. Na kraju predstavljanja je naglašeno kako  je knjiga pisana na jednostavan način. Pa se može približiti svakom čitatelju. Ona je vodič kroz život, neovisno od uzrasta. Obiluje anegdotama i izjavama „malih, običnih ljudi“, koji najčešće daju ispravne odgovore na teška pitanja. I u tome je autor pokazao da akademski građanin nije «velik» kada ne sluša ili ne uči od „prognanika života“.
 
 Na kraju naglasimo da je autor istaknuti hrvatski pedagog, sociolog i društveni kroničar. Rođen je u Trogiru 1958. godine. Od prosinca 2012. redoviti je profesor na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Do tada je radio na Sveučilištu u Zadru, od asistenta do današnjeg statusa znanstvenog savjetnika. (Su)autor je šesnaest znanstvenih monografija u Hrvatskoj, od kojih su tri objavljene u inozemstvu. Autor je i triju publicističkih knjiga. Široj javnosti poznat je u popularizaranju struke. Pisao je kolumne za različite tiskovine i internetske portale, prije svega za tjednik Fokus. Česti je gost na okruglim stolovima, tribinama, stručnim seminarima, u medijima, školama i civilnom sektoru. Bio je stalni komentator (na HRT-u), bio je sudionikom različitih TV-emisija i programa. Dobitnik je godišnje državne nagrade "Ivan Filipović" iz područja visokog školstva za 2009. godinu. Djelo, naslovljeno Upozorenja Šok današnjice uvršteno je u znanstvenu biblioteku Skalić kao 25. knjiga u nizu. A objavljena je u nakladi Bošković Split. Urednik je Đuro Vidmarović.
 

Ivica Luetić

Anketa

Treba li ministrica Gabrijela Žalac podnijeti ostavku?

Subota, 23/03/2019

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 1085 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević