Get Adobe Flash player
Što Plenkovića uopće interesira?

Što Plenkovića uopće interesira?

Banalno, nespretno i glupo laganje javnosti predsjednika Vlade i...

Martinje u Draganovom klubu

Martinje u Draganovom klubu

Svi premijeri, predsjednici, vlade i vlasti su ga...

Što se kuha u susjedstvu?

Što se kuha u susjedstvu?

U Hrvatskoj nema plana, nema strategije, niti imamo jedinstvo nacije u...

Janaf je izmišljen da se ne govori o pljački Borg

Janaf je izmišljen da se ne govori o pljački Borg

Izrežirana predstava od koje hrvatski građani ne će biti obeštećeni...

Nakon popisa 2021. bit će više Srba nego 1991.

Nakon popisa 2021. bit će više Srba nego 1991.

Budući Hrvatska nema registar stanovništva, pod pritiskom EU-a o...

 • Što Plenkovića uopće interesira?

  Što Plenkovića uopće interesira?

  srijeda, 23. rujna 2020. 18:08
 • Martinje u Draganovom klubu

  Martinje u Draganovom klubu

  srijeda, 23. rujna 2020. 18:02
 • Što se kuha u susjedstvu?

  Što se kuha u susjedstvu?

  srijeda, 23. rujna 2020. 12:43
 • Janaf je izmišljen da se ne govori o pljački Borg

  Janaf je izmišljen da se ne govori o pljački Borg

  srijeda, 23. rujna 2020. 12:40
 • Nakon popisa 2021. bit će više Srba nego 1991.

  Nakon popisa 2021. bit će više Srba nego 1991.

  srijeda, 23. rujna 2020. 12:30

Ne vrte se nigdje slobode vretena, sve dok za nju nije i krv prolivena

 
 
Nevidljivog neprijatelja je teško pobijediti, čak i ako pokušaš njegove zle namjere slijediti.
 
Tko na prijatelja dugo čeka - neka u strpljenju traži lijeka.
 
Ako opet Korona se javi, o njoj imaj znanje u pripravi.
 
Tko zadanu riječ ne drži, savjest ga sav život prži.
 
Slavljeniku uvijek pjesme gode, ako nisu izašle – iz mode.
https://2.bp.blogspot.com/-1608DMK_23A/WK8IfKY8qLI/AAAAAAAAJ14/JxcPMNloZRQ7Hknsh9LVrZDDjYkoBJ29ACLcB/s1600/gelber-sack_01.jpg
Ni vrijedne ruke nisu navikle na teške muke.
 
Ako ljudsko srce i jest odveć meko, još mu nikad nitko nije dobrotu poreko.
 
I suvremene farmaceutske ustanove svoje kupce u mutnome love.
 
Nuditelji cjepiva protiv virusa Korone unaprijed se već na sigurno sklone.
 
Nije samo hrana od bolesti brana, već i o njoj znanje ništa manje.
 
Radujmo se i susjeda sreći, pa će naša biti još zgoditak veći.
 
Ni sve maske na lopova licu ne odgode za njim tjeralicu.
 
Molitvom se ne bježi od zala, već se njome kaže dragom Bogu hvala.
 
Riječca hvala, premda mala, u svaku bi molitvu pristala.
 
Kada te gladan za kruh moli, praznom riječi ga ne sokoli, već mu daj makar zalogaj.
 
Ne vode se izbori da se nekom dodvori, već da narod za svoj dom se izbori.
 
Ne vrte se nigdje slobode vretena, sve dok za nju nije i krv prolivena.
 
Ne će ti pomoći ni sav život posta, ako nisi učinio i dobrih djela dosta
 
Ponegdje ni "žuta vreća" za pučanstvo nije prava sreća. (U Njemačkoj: Der Gelbe Sack)
 
Iako se često ni u snu reći ne smije, istina se sama na javi otkrije.
 
Tko iz mržnje tuđe laži otkriva, ni vlastite njima ne pokriva.
 

Malkica Dugeč, 26. 6. 2020.

Šale i pošalice u fondu Ernesta Katića

 
 
U kutiji broj 18 nalazi se niz sjajnih satira pod signaturom G – 6, a odnosi se na Osobni fond Ernesta Katića, DADU 276. Ono što je napisao Pepo ili Pijerko Bona na „Negjelja pobjed na Brsaljama“ pršti duhom i duhovitošću, ali mi nije toliko zanimljivo kao „Pet Župski(je)h hvala“. U Drugoj „hvali“ preporuča osobi da se okane djevojčica i da kultivira (koltivaj) g..icu, te ga hvali da poznaje „botaniku počmi od busa svu je pozna do kupusa“.
U Trećoj „hvali“ neki Bakarolo (barkariol? tj. lađar), ćopav, jadan koji jedva smuče gnjile kosti „ne sramiš se proći Placom (Stradunom, ali i trgom općenito) ludi đedo s takvom facom, Nego šnjuriš (šnjur, plava riba?) kotulice (haljinice). Kako kučak (pas) prepelice“.
https://r-cf.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/238/238719636.jpg
I eto rugaju se nesretnom starcu da bludnost dune (gasi). Pripišavajući kantune. (nije bilo puno javnih zahoda, i pijanci su noću mokrili u kutovima mračnih ulica).
Prati doma autoritati (vlasti) ko gvardijan od sanitati…
I glumeći skladnost „liže o(l)tare“, sjedi u podne ispod Divone (Sponze) i čeka da ura zvone. Što tu čini grdi Lero (zvekan, obješenjak). To je svakome un mistero (misterij).
Dalje opisuje jadnika da teško hodi na neki besplatni objed - „Ko kad tovar vuče breme“. Četvrtog „mladića“ naziva Makiavelo vuče stari.
Vele ti si okušo stvari! I vidio u tvoje doba. Što nije viđela hudoba! Ukopo si tri kraljevstva i ovo malipašnoga miesta.
Povonjo (pomirisao) si Republiku… Pričeko si Đakobine (misli se na Francuze, tj. jakobince).
Pod sadašnjim gospodarom zagrnuo si se tabarom (Sandra Tamaro tvrdi da je to istromletački romanizam za dugi kaput i kabanicu, riječ se rabila i u Kotoru, vidi tekst „Uskok Janko“, op., T.T.).
I na krvi svoje braće na Komuni kupio gaće (hlače).
Svakomu si Bogu klanjo. Svakoga si lišo(?) planjo.
S demokracijom od junaka. S vlastelom na prstenaka (misli li na prstenovanje golubova ili na igru alke? Ili na prst prstenjak, blizak kao prst i nokat?)
Popovima davo prezu. S vragovima trato rezu (tratati, častiti).
Što je preza, ta li prezzo – cijena, a reza na vratima?
Sveđ ko galeb na vrh bove (plutače). Sad uživaš blago u miru
…Podrugivaš sad se puku… Jaoh se tebi i tvojema
Da škrpjunstvo (mala bodljiva grabežljiva riba uzobalna slična škrpini) dođe ovema (teško je shvatiti igru riječi, je li čovjek bio špiju, škrt, ili prilivoda?)
Bilješka sa strane na talijanskome: Mateo Vujnović, umirovljeni općinski tajnik, strog, strastan, pun talenta… Umro u Dubrovniku 1881. g., “naslikan na ovaj način“.
Peta „hvala“ ide don Ivanu (don Giovanni)
„Quante pene, quanti affami) koliko boli koliko gladi
Za dosteći hljebac kruha. Za ne življet kako muha
Niko od tebe ne zna bolje sve te tuge i nevolje
 
Sa divizom (motom) – „lingua e schiena“ (jezik je leđa, možda i asocijacijalan hijenu?) (beskralježnjaštvo, obično se govorilo lingua e scienzia, jezik je znanost – u Dubrovniku je šijenca učen čovjek, ali i migoljiv).
Paka s orlom (carski znak) na klobuku – Zamočio si ruke u muku (muka je brašno, misli se na onu upala mu sjekira u med, ta izreka zna djecu rasplakati jer je shvaćaju doslovno, op., T.T.).
Ti si pačjer kundurica (mirotvorac ogovarala i zabadala).
Prokurator udovica  Orakuo djevojački (orakul je u staroj Grčkoj proročište; ovdje ironično autoritet, nepogrješivi sudac).
Kum čifutski (hebrejski), turski, vlaški.
Ti refugium peccatorum (utočište grješnika)
Consolatio afflictorum (utjeho paćenika)
Nedostojnih trumba (truba) hfala (hvala)
Plakavica od funerala (sprovoda)
I sa svakijem sveđ bez lica Minčetarska šmiglinica (znači da hvali nedostojne, da je bez obraza, da je k. sin).
(ispod utvrde Minčete, šmigla je prostitutka, šmiglinice se ovdje ne može odnositi i na kćeri oslobođenih robinja)
Dolazi li riječ od njem. Schmigl – prljav?)
Tebe nose na (nečitko – takujinu?)
Kamaleonta (kameleona) u paletunu (ljetno odijelo, sako)
Poglavari do jednoga. Što nije bez razloga.
Ruka ruku... obje facu (lice). Ti sve poznaš tant e mieux (fr. toliko bolje).
Dalje navodi da ga nije strah od gladi i rata i vragutabata „jer kopajuć tuđi dolac nakrco se tvoj tobolac“.
I svakoga iza bala. Sveđ si ispluto (za izmet se kaže da pluta na vodi, op., T.T.), gnusna hala (prljavština).
Rijet u kratko tvoje hfale (f namjesto v!). Nijesu muke vjeruj male. Zašto ću ti rijet još jednu Upiši je ko posljednu.
Taka faca, mlada, stara. Sveđ je faca od tigara.
Ivan Galjuf (Giovanni Gagliuffi), neput čuvenog Marka Faustina, umro u Ateni 1890.(?)
Stric (dundo) mu Marko Faustin je bio ambiciozan svećenik koji je odbacio halju i pridružio se framasonima u Italiji postavši Sveučilišni profesor. Kada je vaga stala na stranu „reakcije“ postao je urotnik kontra Francuza i skrasio se kao učitelj latinskoga i zabavljač vlastele na Napuljskom dvoru.
 

Teo Trostmann

U Njemačkoj nema više "hrvatskih gostujućih radnika", već samo trajnih jadnika

 
 
Nema roda, ni u rodu snaše, što još nije pila vodu sa Bembaše.
 
Ne plaši se igre na balune, već se plaši kad nestanu -kune.
 
Danas je rekel pametni Štef, da on bu delal kaj je njega ćef.
 
Ne svađaj se i za novčić mali, već ga radije prosjaku - halali.
 
Nema lipšeg od Splita nam grada, tko ga voli, od fjake nastrada.
https://www.mreza-mira.net/wp-content/uploads/2019/06/bemba%C5%A1a.png
Kad se momak u Sarajevu ženi, nek ne gleda na obraz rumeni, već na kuću za ženu buduću.
 
Dubrovnik je svih turista meta pa tko šoldi ima, ne smeta ni zima.
 
Gdje se momak za bogatu ženi, blago njemu, ali jao -ženi.
 
Knjiga uči i dosadu krati. Tko ju štuje - neka ju kupuje.
 
Ča bi rekla moja stara nona, da joj unuk strepi  od virusa Korona?
 
I u našoj Istri jezik hrvatski talijanskim riječima se "bistri".
 
Boko, Boko, moje drago oko, jesi l' i ti upala duboko?
 
Ne vređajte Zagorca, ne povedajte niš, kajti on je dobre vino, a ne kiseliš!
 
Ako ti ćale nosi očale, onda ti keva sigurno lepo peva.
 
U Hrvatskoj je danas "modiš" da njemački "šprehaš" i kada hrvatski govoriš.
 
Ni na hrvatskom otoku Cresu kratke suknje ne nose svi, već samo strankinje jedna-dvi. Tako mještani na Cresu ostanu što jesu.
 
Ličke vukove i medvjede u današnje doba samo migranti slijede.
 
Gorani ljeti iz šume ogrjev nabave, da im zimi srca rad ne olabavi.
 
U Njemačkoj nema više "hrvatskih gostujućih radnika", već samo trajnih jadnika.
 
Dečko curi: "Ja te volim!" Cura dečku: "Ja te molim: kupi mi i opravu bečku!"
 

Malkica Dugeč, 18. 6. 2020.

Anketa

Tko je naredio uhićenje predsjednika Uprave JANAF-a?

Četvrtak, 01/10/2020

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 6463 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević