Get Adobe Flash player
Lignja nam mozak friga

Lignja nam mozak friga

Josipović bi trebao znati da su partizani pobili za i nakon Drugoga...

Lakše je izazivati kaos nego graditi odnose!

Lakše je izazivati kaos nego graditi odnose!

Američke intervencije i promašeni ratovi na Istoku stvorili su...

Plenković i HDZ uvjerljivo poraženi i poniženi

Plenković i HDZ uvjerljivo poraženi i poniženi

Plenković na izborima pobijedio Milinovića i izgubio od HDZ-a iz svibnja...

Jedva čekam da SDP dođe na vlast

Jedva čekam da SDP dođe na vlast

Pa da više ne bude korupcije, "ustaša" i...

Papa sluša četničke koljače

Papa sluša četničke koljače

Razočaravajući postupak Petrova...

 • Lignja nam mozak friga

  Lignja nam mozak friga

  srijeda, 20. ožujka 2019. 15:09
 • Lakše je izazivati kaos nego graditi odnose!

  Lakše je izazivati kaos nego graditi odnose!

  srijeda, 20. ožujka 2019. 14:58
 • Plenković i HDZ uvjerljivo poraženi i poniženi

  Plenković i HDZ uvjerljivo poraženi i poniženi

  srijeda, 20. ožujka 2019. 14:55
 • Jedva čekam da SDP dođe na vlast

  Jedva čekam da SDP dođe na vlast

  srijeda, 20. ožujka 2019. 14:50
 • Papa sluša četničke koljače

  Papa sluša četničke koljače

  četvrtak, 21. ožujka 2019. 12:14

Trenutačno stanje u BiH neprihvatljivo za Hrvate

 
 
Deklaracija VIII. zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora od 26. 1. 2019.
U nastavku se nalazi inegralni tekst Deklaracije usvojene na 8. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora BiH:
Potvrđujući privrženost načelima i ciljevima izraženim u političkim dokumentima prošlih sedam zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, a nastavno na Deklaraciju usvojenu na šestom zasjedanju;
Pozdravljajući Rezolucije Europskog parlamenta iz 2014. i 2017. godine o Bosni i Hercegovini u kojima je naglašeno načelo federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti i legitimnog političkog predstavljanja;
Podržavajući napore na osnaživanju i afirmaciji puta Bosne i Hercegovine prema EU i jačanju suradnje u europskom duhu;
Naglašavajući da su tri konstitutivna naroda u BiH (Bošnjaci, Hrvati i Srbi) ustavna kategorija i činjenica koja se ne može i ne smije politički ignorirati, te da se u složenoj federalnoj višenacionalnoj zajednici, što BiH nedvojbeno jest, stabilnost i napredak mogu ostvariti samo dogovorom i korištenjem mehanizama koji jačaju međusobno povjerenje uz strogo poštivanje ustavnog poretka i vladavine prava;
Podsjećajući na Sporazum lidera bosanskohercegovačkih političkih stranaka postignut 1. listopada 2013. u Bruxellesuu kojem se navodi da „metoda izbora dva člana Predsjedništva iz Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) treba kroz izmjene izbornog zakona i ustavne amandmane, uvažavajući presudu Suda u Strasbourgu, spriječiti nametanje rezultata izbora bilo kojem od konstitutivnih naroda ili ‘Ostalima’, te da jedan narod neće drugome birati političke predstavnike“;
Pozivajući se na natkrovljujuće načelo Ustava BiH i samog Daytonskog mirovnog sporazuma,načelo konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti tri konstitutivna naroda, kome se sva druga ustavna načela te svi drugi ustavi, zakoni i akti moraju povinovati;
mi, sudionici VIII. zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, usvajamo:
Deklaraciju VIII. zasjedanja HNS BiH
http://www.hnsbih.ba/wp-content/uploads/2019/01/IMG_20190126_160134-702x336.jpg
1. BiH naša domovina – neovisna, cjelovita, stabilna i prosperitetna BiH kao optimalan okvir za ostvarenje hrvatskih nacionalnih interesa
 
Mi, legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda u BiH, izražavamo svoje jasno, čvrsto i nedvosmisleno opredjeljenje za:
• neovisnu, cjelovitu, stabilnu i prosperitetnu BiH kao optimalan okvir za ostvarivanje hrvatskih nacionalnih interesa i ciljeva u BiH;
• ostvarivanje pune pravne i stvarne konstitutivnosti Hrvata u BiH i njihove jednakopravnosti s Bošnjacima i Srbima;
• izgradnju i jačanje institucija zajedničke nam države i domovine jednakopravnih konstitutivnih naroda i ostalih građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda.
Svjesni činjenice kako u BiH postoje i sasvim drugačiji pogledi o njenoj budućnosti, upozoravamo na opasnost i pogubnost politika koje:
• negiraju Ustavna i Daytonska načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda (unitarizam);
• relativiziraju i negiraju neovisnost i cjelovitost BiH (separatizam).
Velikim doprinosom našoj borbi za neovisnu, cjelovitu, stabilnu i prosperitetnu BiH u kojoj će hrvatski narod biti konstitutivan i jednakopravan s Bošnjacima i Srbima smatramo Deklaraciju Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH te snažno pozdravljamo donošenje iste.
 
2. Daytonska BiH – neostvarena država u dubokoj ustavnoj, institucionalnoj i političkoj krizi
 
Izvorni Washingtonski i Daytonski sporazumi uvažili su i operacionalizirali hrvatsku konstitutivnost u BiH i osigurali relativno visok stupanj ustavne i institucionalne jednakopravnosti Hrvata s Bošnjacima i Srbima. Naknadne izmjene spomenutih sporazuma kroz nametnute ustavne amandmane od strane OHR-a i pogrešnu interpretaciju u značajnoj su mjeri promijenile karakter tih sporazuma te, među ostalim, dovele u pitanje Ustav i daytonsku BiH, hrvatsku konstitutivnost u BiH, a Hrvate stavile u podređenu i neravnopravnu ustavnu, institucionalnu i političku poziciju u odnosu na Bošnjake i Srbe.
 
Stoga je trenutno ustavno, institucionalno i političko stanje u potpunosti neprihvatljivo za Hrvate u BiH:
• jer im negira pravo legitimnog političkog predstavljanja, odnosno, ne osigurava im da ih u tijelima vlasti na svim administrativno-političkim razinama koje su državni i entitetski ustavi namijenili legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda predstavljaju njihovi legitimno izabrani politički predstavnici. O tome, među ostalim, svjedoče i činjenice kako je u dva navrata na razini Federacije BiH uspostavljena vlast bez legitimnih hrvatskih predstavnika („Alijansa“ i „Platforma“), te je u tri navrata Hrvatski član Predsjedništva BiH izabran suprotno političkoj i izbornoj volji hrvatskog naroda, odnosno nametnut Hrvatima pravnim, političkim i izbornim nasiljem. Pored toga što je čin ponovnog nametanja hrvatskog člana Predsjedništva BiH nelegitiman i nelegalan te moralno koruptivan čin, on je i uvreda hrvatskom nacionalnom i političkom dostojanstvu te simbol hrvatskog obespravljivanja i dekonstituiranja;
• jer im negira pravo da slobodno raspolažu rezultatima svoga rada nepravednim prelijevanjem financijskih sredstava koja stvaraju ljudi i poduzeća u većinskim hrvatskim općinama i županijama u područja i institucije u kojima Hrvati ne raspolažu instrumentima zaštite i artikulacije svojih nacionalnih interesa;
• jer im negira pravo slobodno raspolagati društvenim, kulturnim i prirodnim resursima na područjima gdje stoljećima žive, preko nepravednih i nametnutih zakona, donesenih preglasavanjem, odnosno političkim i institucionalnim nasiljem;
• jer im uskraćuje i negira,ne samo konstitutivna prava, nego i prava na kulturnu, obrazovnu i medijsku autonomiju čak i u stupnju i obliku kojeg u nacionalnim državama uživaju pripadnici nacionalnih manjina;
• jer ih izlaže nesrazmjernom riziku od politički, ideološki i nacionalno motivirane pravosudne represije, osobito kada je u pitanju braniteljska populacija, s obzirom da u represivnom aparatu i najvišim pravosudnim tijelima odlučujuću ulogu imaju predstavnici ostala dva naroda ili Hrvati mahom od njih izabrani;
• jer ih izlaže kontinuiranom, organiziranom i upravljanom političkom, ideološkom i medijskom nasilju koje ima mnoštvo elemenata paraobavještajnog djelovanja, govora mržnje i ratnoga huškanja s ciljem diskreditiranja i ocrnjivanja svih društvenih i političkih aktera koji javno zagovaraju načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda;
• jer sve navedeno, među ostalim razlozima, snažno utječe na proces iseljavanja Hrvata iz BiH i dovodi do vrlo ozbiljnih demografskih problema u okviru hrvatskog nacionalnog korpusa.
 
3. Europeizacija Daytona – Bruxelleska nadogradnja
 
Unitaristički i separatistički ciljevi i interesi nespojivi su i izravno suprotstavljeni temeljnim daytonskim načelima i modelima, stoga u njima treba tražiti glavne uzroke nefunkcionalnosti i nestabilnosti daytonske BiH. Rješenja akutnih i kroničnih kriza treba tražiti kroz povratak Daytonu i njegovu temeljnom načelu konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda.
Kako bi BiH mogla nastaviti i uspješno završiti svoj euroatlantski put, odnosno postati punopravna članica EU i NATO-a nužno je pristupiti takozvanoj briselskoj nadogradnji daytonskoga temelja, odnosno, ustavnim, zakonskim i institucionalnim promjenama na načelima federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti i legitimnog političkog predstavljanja, kako je navedeno u rezolucijama Europskoga parlamenta iz 2014. i 2017. godine.
To podrazumijeva novu i racionalniju administrativno-teritorijalnu organizaciju zemlje koja će na jednak način uvažiti sva tri konstitutivna naroda dosljednom operacionalizacijom načela iz preambule Daytonskoga ustava o konstitutivnosti naroda.
 
Svrha tih promjena treba biti:
 
1. u što većoj mjeri uskladiti ustavne odredbe i zakonske norme s natkrovljujućim načelom Ustava BiH, načelom konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti tri konstitutivna naroda Bošnjaka, Hrvata i Srba;
2. osigurati što veći stupanj individualnih, ljudskih i građanskih prava svakom državljaninu BiH bez obzira na njegovu nacionalnu (ne)pripadnost. U praksi, to bi značilo u punom opsegu provesti mjerodavne odluke Ustavnog suda BiH i Europskoga suda za ljudska prava.
 
Promjene Ustava i izbornog zakona trebaju uvažavati sljedeća načela:
 
• legitimno političko predstavljanje i međusobna jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda na svim administrativno-političkim razinama u BiH u onim tijelima i institucijama koje je Ustav BiH namijenio legitimnom zastupanju konstitutivnih naroda;
• osiguranje bez diskriminacije prava svima koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda da biraju i budu birani.
Upravo su Belgija i Bruxelles, kao sjedište EU, primjer i dokaz kako su načela federalizma i konsocijacijske demokracije dio europske pravne i političke stečevine, te kako je moguće i poželjno ta načela uskladiti s načelima individualnih, ljudskih i građanskih prava i sloboda, odnosno primjer i dokaz kako je moguće na daytonskom temelju napraviti briselsku nadogradnju.
HNS BiH će pripremiti novi integrirani Prijedlog izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH koji zadovoljava sva gore navedena načela.
 
- Euroatlantske integracije
 
Strateški cilj hrvatskog naroda u BiH je što brže članstvo BiH u EU i NATO-u. Članstvo u EU i NATO-u je najvažniji vanjskopolitički cilj Bosne i Hercegovina kao države i HNS-a BiH kao krovne organizacije hrvatskog naroda u BiH.
Mi, politički predstavnici hrvatskog naroda u BiH, ponosni smo na ulogu koju su članovi HNS BiH imali u predvođenju EU puta u Bosni i Hercegovini, uključujući i stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2015. godine, predaju zahtjeva za članstvo u EU u veljači 2016. i predaju odgovora na Upitnik EU-e u veljači 2018.
Posebno pozdravljamo uspostavu mehanizma koordinacije koji omogućuje svim narodima u BiH da na svim razinama vlasti, od županija do države, kroz usuglašen glas jasno i glasno iskažu svoju potporu pristupanju BiH EU i imaju jednakopravnu poziciju tijekom pregovora.
HNS BiH se čvrsto zalaže za što bržu provedbu svih nužnih reformi na putu prema EU i NATO-u, uključujući što skorije zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) kao jednog od preduvjeta za punopravno članstvo BiH u EU, te kako bi se osigurao puni suverenitet BiH kao nezavisne, cjelovite, stabilne i prosperitetne države čije su institucije sposobne preuzeti odgovornost za državu i njezin suverenitet.
Pozdravljamo ulogu i doprinos članova HNS BiH za aktivaciju MAP-a koje je BiH dobila u prosincu 2018. godine.
Za ubrzanje našeg europskog puta i očuvanje konstitutivnosti i jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH posebno ističemo doprinos dužnosnika Republike Hrvatske kao i hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.
 
4. Zaštita digniteta Domovinskog rata
 
Hrvatsko vijeće obrane vodilo je pravedan i legitiman obrambeni, a ne osvajački rat, u kojem je branilo teritorij na kojem živi hrvatski narod unutar međunarodno priznatih granica Bosne i Hercegovine.
Temeljne vrijednosti Domovinskog rata su sloboda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštovanje prava čovjeka. U skladu s temeljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, u okviru materijalnih mogućnosti treba osigurati svim hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb.
Radi dostojanstva Domovinskog rata pravosuđe u Bosni i Hercegovini dužno je procesuirati sve slučajeve pojedinačnih ratnih zločina i svih drugih zločina počinjenih u ratu, strogo primjenjujući načela individualne odgovornosti i krivnje, te se odlučno suprotstaviti selektivnim i tendencioznim optužnicama po zapovjednoj odgovornosti prema zapovjednicima Hrvatskog vijeća obrane. Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branitelja i građana koji su sudjelovali u obrani Bosne i Hercegovine.
Odbacujemo kvalifikacije Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o udruženom zločinačkom pothvatu koje se neutemeljeno i nepravedno pripisuju Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj Republici Herceg Bosni i Hrvatskom vijeću obrane. Takva zlonamjerna kvalifikacija, na žalost, koristi se za pokušaj ostvarenja ratnih ciljeva jedne od strana u ratu u Bosni i Hercegovini i eliminiranja hrvatskog naroda kao političkog subjekta u Bosni i Hercegovini. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju nije bio pozvan u predmetu „Prlić i drugi“, niti je on uopće pozvan, kako je i sam presudio 2007. godine, da odlučuje o pitanjima državne odgovornosti, jer je njegova nadležnost kaznena i proteže se samo na pojedince.
Hrvatska zajednica Herceg Bosna, Hrvatska Republika Herceg Bosna i Hrvatsko vijeće obrane odlučujuće su doprinijeli očuvanju i obrani Bosne i Hercegovine.
Pozivamo građane, državne i društvene institucije, udruge i medije, da na navedenim načelima štite temeljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše narodne ravnopravnosti i civilizacijske budućnosti Bosne i Hercegovine.
 
5. Politička stabilnost i vladavina prava – temelj gospodarskog razvoja i demografske obnove
 
Politička stabilnost temelj je za vladavinu prava, gospodarski rast, demografsku obnovu i opći napredak BiH kao države i Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH. Za postizanje političke stabilnosti nužno je da su sva tri konstitutivna naroda uistinu konstitutivna i jednakopravna na cijelom teritoriju BiH, poštivanje Ustava BiH i vladavine prava, kao i odustajanje političkih opcija od protuustavnih, antidaytonskih i potencijalno pogubnih politika separatizma i unitarizma.
S obzirom da veliku prepreku razvoju Bosne i Hercegovine, uspostavi konkurentnijeg gospodarstva i socijalne pravde, te dolasku stranih investicija, predstavlja pravna nesigurnost i korupcija, nužno je čim prije postići najširi politički i društveni konsenzus te osigurati političku klimu i institucionalni kapacitet za učinkovitu borbu protiv korupcije.
 
Bez razvoja gospodarstva nije moguć demografski oporavak i zadržavanje mladih i  stručnih kadrova, a temeljni preduvjet dugoročnog gospodarskog rasta i razvoja je politička stabilnost. Stoga smo opredijeljeni za:
• kreiranje stabilnog političkog okruženja koje će osigurati investicije iz zemlje i inozemstva s ciljem gospodarskog rasta i veće zaposlenosti;
• korištenje europskih fondova za stavljanje u funkciju svih ljudskih kapaciteta koji će pridonijeti gospodarskom razvoju i socijalnom blagostanju;
• intenzivni razvoj kvalitetnog obrazovanja, malog i srednjeg poduzetništva i turizma s ciljem zadržavanja mladih u BiH i njihovom punom integracijom u gospodarski sustav.
 
Kvalitetno obrazovanje sukladno najvišim svjetskim standardima, te institucionalno očuvanje i razvoj  kulturnog identiteta, osim što predstavljaju iznimno značajne elemente dugoročne opstojnosti i vitalnosti, imaju i potencijal biti glavnim sredstvom svekolikog društvenog razvoja hrvatskog naroda u BiH. Stoga će HNS BiH u svome budućem radu posebnu pažnju posvećivati stanju u područjima obrazovanja, znanosti, kulture i medija s krajnjim ciljevima:
• stvaranja jedinstvenog hrvatskoga obrazovnog sustava u Bosni i Hercegovini, koji bi uključivao predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje te visoko obrazovanje;
• poticanja razvoja Sveučilišta u Mostaru, njegovog partnerstva sa stranim sveučilištima i opći razvoj kvalitete i izvrsnosti znanstvenog istraživanja i visokog obrazovanja na hrvatskom jeziku;
• daljnje jačanje zdravstvenog sustava, uključujući razvoj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar;
• daljnje jačanje Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH;
• institucionalno jačanje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru kao temeljne kulturne institucije Hrvata u BiH i drugih institucija kulture od značaja za hrvatski narod u BiH;
• osnivanje Javnog RTV servisa koji program emitira na hrvatskom jeziku i s programskim sadržajima koji objektivno i afirmativno konotiraju i reproduciraju društveni, nacionalni i kulturni identitet Hrvata u BiH, koji ga u njegovim specifičnostima čine prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim u bosanskohercegovačkom pluralnom javnom i medijskom prostoru, te podrška organiziranju svih medija na hrvatskom jeziku u svojevrsni mediapool.
HNS BiH će u suradnji s hrvatskim udrugama i organizacijama u inozemstvu ući u proces formiranja tijela koje će okupiti sve predstavnike Hrvata iz BiH u dijaspori i služiti gospodarskom razvoju hrvatskih krajeva u BiH i povratku Hrvata iz dijaspore.
Zajednički cilj svih navedenih mjera i aktivnosti je podizanje kvalitete života i rada u BiH, usporavanje i zaustavljanje procesa iseljavanja te demografska obnova hrvatskoga naroda.
 
6. HNS BiH – glavne smjernice djelovanja
 
Primarna svrha HNS BiH jest okupljanje i koordinirano zajedničko djelovanje svih političkih subjekata u BiH s hrvatskim predznakom, a s ciljem postizanja pune konstitutivnosti i jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH s druga dva konstitutivna naroda.
Stoga, ali i s ciljem slanja jasne poruke svim Hrvatima u BiH, drugim konstitutivnim narodima u BiH i svim građanima, Republici Hrvatskoj, Washingtonu i Bruxellesu te svekolikoj međunarodnoj zajednici da su Hrvati ujedinjeni u borbi za svoja nacionalna, ustavna, politička i druga prava, sve odluke koje se tiču mogućih ustavnih promjena i izmjena Izbornog zakona BiH te uspostave vlasti na svim razinama bit će donijete ili potvrđene u okviru odgovarajućih tijela HNS BiH. Kroz takav oblik zajedništva, HNS BiH nastojat će pokazati što veći stupanj političke odgovornosti prema hrvatskom narodu, ali i ostalim konstitutivnim narodima i građanima, te državi BiH koja je po Ustavu BiH zajednica konstitutivnih i međusobno jednakopravnih naroda i ravnopravnih građana.
Istovremeno ćemo sustavno i ustrajno nastaviti poduzimati aktivnosti usmjerene prema jačanju uloge i pozicije kao i ugleda, utjecaja i značaja HNS BiH i svih njegovih tijela: Predsjedništva, Glavnoga vijeća, Savjeta i Tajništva.
U tu svrhu, buduća djelovanja svih političkih subjekata uključenih u HNS BiH, kao i HNS-a BiH u cjelini, treba, u što je moguće većoj mjeri, usklađivati sa sljedećim načelima i smjernicama:
• nacionalni interesi i opće dobro moraju biti ispred i iznad osobnih i stranačkih interesa;
• stranke moraju biti okvir i sredstvo političke borbe za opće dobro, nacionalne,društvene i državne interese;
• temeljni kriterij kod kadroviranja moraju, iznad svega,biti načela izvrsnosti i učinkovitosti.
 
Svjesni ozbiljnosti i zahtjevnosti ukupne ustavno-pravne i političke te društvene, kulturne, gospodarske i demografske pozicije i situacije u kojoj se hrvatski narod trenutno nalazi područja i teme na koja ćemo usmjeravati posebnu pažnju i aktivnosti su:
• izmjene Ustava u skladu s načelima ove Deklaracije;
• izmjene Izbornog zakona BiH čija je reforma prvi prioritet i nužan preduvjet za uspostavu vlasti nakon provedenih izbora u listopadu 2018. godine;
• implementiranje odluke Ustavnoga suda BiH koja se odnosi na Grad Mostar;
• podrška postojećim i pokretanje novih javnih medija na hrvatskom jeziku, uključujući i Javni RTV servis;
• daljnja internacionalizacija hrvatskoga pitanja u BiH, uključujući i institucionalno povezivanje s RH i Hrvatima u svijetu;
• nastavak programskog povezivanja i osnaživanja obrazovnih, znanstvenih i kulturnih institucija;
• reforma poreznog sustava s ciljem pravednijeg prikupljanja i raspodjele javnih prihoda i jačanje gospodarske pozicije;
• problem iseljavanja i demografske obnove kao problem koji je odraz svih prethodno navedenih problema;
• zaštita života od začeća do prirodne smrti i svekoliki razvoj i napredak hrvatskog naroda u Bosni Hercegovini;
• zalagati se za institucionalno jednak tretman prema Crkvama i vjerskim zajednicama u BiH kao sekularnoj državi;
• političko, institucionalno, kadrovsko i financijsko jačanje HNS BiH i njegovih tijela;
• po uzoru na tijela jezičnih zajednica u Belgiji koja uz političku autonomiju također osiguravaju cjelovitu i učinkovitu obrazovnu, medijsku i kulturnu autonomiju, pretvaranje HNS BiH u svehrvatsku krovnu organizaciju u BiH koja uz legitimne političke predstavnike okuplja i sve vodeće društvene, gospodarske, obrazovne, kulturne, sportske, vjerske i ostale predstavnike Hrvata u BiH kroz Savjet HNS BiH, te uključivanje HNS BiH kao nositelja neteritorijalne autonomije Hrvata u BiH u ustavno-pravni poredak BiH.
 
Mi, legitimni predstavnici hrvatske političke volje u Bosni i Hercegovini, ovu Deklaraciju usvajamo kao čvrstu obvezu nama i snažnu poruku svim našim društvenim i političkim partnerima s kojima dijelimo odgovornost za stabilnost i prosperitet naše zajedničke domovine Bosne i Hercegovine.
Mostar, 26. siječnja 2019. godine

Dokidanje naziva je nepriznavanje dotičnog naroda

 
 
Još jedan u nizu razarajući bošnjačko-muslimanski udarac u razbijanju ispucale, iskomadane, te svim mogućim zidovima i provalijama ispregrađivane Daytonske Bosne i Hercegovine. Još jedan nepobitni dokaz muslimansko bošnjačke isključivosti, i ne prihvaćanja niti daytonske, niti pred daytonske Bosne i Hercegovine, niti bilo koje povijesne Bosne i Hercegovine sa njenim različitim nacionalnim i vjerskim identitetima.
https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/wVwk9lLaHR0cDovL29jZG4uZXUvaW1hZ2VzL3B1bHNjbXMvWlRnN01EQV8vZjYwOTdhNWZjYTQzYjkzMmVkMzFhZWQxMmMwZDk0ZDYuanBnkZMCzQSwAIGhMAE
Neprihvaćanje bilo kakve druge i drugačije od one za kakvu su rat započeli, sa mudžahedinima vodili i vode. Do maksimuma koriste pristranost neki europskih zemalja, i ušutkanost drugi, na putu do gradnje islamskodeklaracijske Bosne i Hercegovine, kao prvog povijesnog muslimanskog entiteta u Europi. Nakon što su uz pomoć, u prvom redu njemačke, u povijest odlazeće kancelarke desuverenizirali i na svim društvenim poljima obespravili hrvatski narod u federalnoj zajednici, kao drugom u Daytonu projektiranom i priznatom beha entitetu, i taj veći entitet učinili, zasad političkim a ubrzo i nacionalnim čistim muslimansko-bošnjačkim. U prepoznatljivostima radikalnih islamskih zemalja. Danas su stoga sve političke i vojne  snage usmjerili na osvajanje manjeg, srpskog entiteta. Sa dva bošnjačko-muslimanska člana u tronacionalnom, po ustavu muslimansko-hrvatsko-srpskom Predsjedništvu, potpomognuti njemčkim novim nacizmom, građanizam, kojeg nameće Mutti Merkel, otvaraju novu političku frontu prema Republici srpskoj, u Daytonu priznatim entitetom, kao i beha Federacija, dokidanja njenog imena. Očito, muslimanima Bošnjacima smeta sve što se u Bosni i Hercegovini ne zove muslimansko, odnosno sve ono što se zove  srpskim ili hrvatskim. A rušenjem Republike srpske i nepriznavanjem njenog imena, muslimani Bošnjaci ruše i Dayton i Federaciju Bosne i Hercegovine. I nije njima do rušenja onog što ne mogu nikada i ničim srušiti Republiku srpsku, njima je do trajnog rušenja Hrvatske Republike Herceg-Bosna i s tim ciljem su krenuli na srpski entitet. Jer kada bi uspjeli srušiti Republiku srpsku automatski bi zauvijek pala i Hrvatska Republika Herceg-Bosna. S jednim metkom mislili su ubiti dva zeca, ali ne će uspjeti niti jednog.
 
S rušenjima u koja su krenuli ruše zapravo današnju Bosnu i Hercegovinu međunarodno priznatu zajednicu tri suverena i konstitutivna naroda. Ruše je oni koji su najglasniji u njenoj „obrani", u njenoj „održivosti". U rat protiv Srba, ovaj put bez ubojstva srpskog svata, Muslimani su krenuli ubojstvom njihova nacionalnog imena, poput svih agresora kada krenu u okupaciju. A to je početak novog, ili nastavak starog rata. No, prije negoli krene i vojna bošnjačka agresija na Republiku srpsku, pred hrvatskim narodom je povijesni trenutak ponovnog oživljavanja Hrvatske Republike Herceg-Bosna. Jer ta agresija ne će se zaustaviti samo na Srbima, ona će se proširiti i na Hrvate i njihove prostore, što zapravo i jest pozadinski cilj Bošnjaka kako bi Hrvati dočekali nespremni i po drugi put muslimansku agresiju. Što se događa narodu koji nije spreman na obranu, hrvatski narod je platio ogromnim ljudskim žrtvama i materijalnim razaranjima u muslimanskoj agresiji devedesetih godina Dvadesetog stoljeća. Napose tamo velike su žrtve bile, i prostori ostali bez hrvatskog naroda gdje nije bila ustrojena Hrvatska Republika Herceg Bosna.
 
Najveća njihova stranka, sa vrlo velikim ratnim iskustvom zločina genocida, Stranka demokratske akcije, namjerava pokrenuti pravnu proceduru za promjenu imena beha entiteta Republika srpska. Smatraju da je taj naziv u Daytonu prihvaćen, diskriminatorski prema svima onima koji nisu Srbi. Ukidanjem ili promjenom imena Republika srpska, ukida se i srpski narod, na isti način kako je dokinut i hrvatski u beha federaciji. Svako dokidanje  bilo kojeg naziva s nacionalnim predznakom u slojevitoj Bosni i Hercegovini, znači i dokidanje i nepriznavanje i dotičnog naroda. Stoga se nameće i pitanje promjene nacionalnog imena Bošnjak, budući da su Muslimani izabirom tog naziva poručili Srbima i Hrvatima, ali i svjetskoj zajednici, da je Bosna i Hercegovina isključivo i jedino njihova zemlja. I tako se ponašaju.
 
Ako smatraju da Republika srpska ne može nositi to ime, zbog toga što se pod njim podrazumjeva da je to isključivo srpski entitet, znači da ni naziv Bošnjak ne mogu nositi Muslimani jer i tim nazivom se podrazumijeva da je Bosna i Hercegovine isključivo muslimanska. Treba se znati da u Lašvanskoj dolini ima jedno veliko hrvatsko selo,  u kojem se, gotovo svi seljani prezivaju Bošnjak. Može li se i po ovom prezimenu reći Bosna i Hercegovina je isključivo i jedino hrvatska. No, da bi se ta, više ne tiha i politička, sad već prijetnjama rata, muslimanska okupacija Bosne i Hercegovine zaustavila, potrebna je srpsko hrvatska pravna akcija pokretanja apelacije za promjenu naziva Bošnjak, budući da je i taj naziv diskriminatorski prema Srbima i Hrvatima. Iz razloga što Muslimani novoizabrani nacionalni naziv Bošnjak već sami prevode u Bosanac, što znači da je Bošnjak  samo sredstvo mirnog osvajanja Bosne i Hercegovine. Jer, onog momenta kada konvertiraju u Bosance, ili još vjerojatnije u Bošnace, bit će to kraj svake europske, srpske i hrvatske Bosne i Hercegovine i početak radikalne unitarizirano centralizirane muslimanske Bosne, bez dodatka i Hercegovine. Hercegovinu već sada u pisanju i govoru ne spominju, jer taj im naziv dijeli zemlju.
 
Od Muslimana, preko Bošnjaka do Bosnaca
 
Zbog svega toga pravo je vrijeme, prije negoli Bosna i Hercegovina ne postane čisti entitet Bosanaca ili Bosnaca, oni je i ne žele drugačiju, što zapravo znači Muslimana, na Hrvatima i Srbima je povijesna zadaća da zaustave taj proces. Ne može se netko nazvati po imenu zemlje i time automatski biti njen vlasnik. Bošnjaci ne žele Bosnu i Hercegovinu u vlasništvu jedan kroz tri, već jedino i isključivo jedan kroz jedan. Ne dogodi li se to svi drugi mehanizmi koji bi se kasnije koristili u obrani vitalni nacionalni interesa Srba i Hrvata bit će bezuspješni, što se potvrdilo i u hrvatskoj obrani prava biranja svoga zastupnika u beha Predsjedništvo, gdje danas na mjestu Hrvata sjedi Bosanac, Bosnac, građanin, Jugoslaven, komunist Komšić. U ovom muslimansko-bošnjačkom radikalizmu, kojim se nastoji izgraditi čisti muslimanski entitet, iščitava se dijelom i poruka bošnjačkog čelništva onakva kakvu je Slobodan Milošević poručivao Slovencima „idite bre što pre", jer kad vi odete lakše nam je izgraditi krnju, čistu muslimansku federaciju Bosne i Hercegovine.
 
No, zaboravljaju da Hrvati ne će nikada i ni pod kojim uvjetima ostati u krnjoj Bosni i Hercegovini, kao što nisu htjeli ostati ni u krnjoj Jugoslaviji. I ništa novo, a gdje u svijetu postoji multi kulti muslimanska država, pa zar da Bosna i Hercegovina pod kontrolom jučerašnjih Muslimana, današnjih Bošnjaka i sutrašnjih, Bosanaca, ili čak možda Bosnaca kako bi imali veće pravo na Bosnu i Hercegovinu,  kojima je Iranac bliži susjed od Hrvata ili Srbina, i kojima je "Turska mati tako je bilo i tako će ostati", bude izuzetak.
 
I kada bi jedan dio njih i htio europsku Bosnu i Hercegovinu to je nemoguće učiniti budući da je ostavljena u amanet turskom diktatoru sultanu Erdoganu, i da su radikalne islamske zemlje previše uložile u gradnju džamija da bi se sve to ponovo isšaralo bojama Europe, Hrvata i Srba.
 

Vinko Đotlo

Nikako ne treba podržati konstrukt laži, izigravanja prava Hrvata i ugošćivanje čovjeka kojem je zločinac uzor u životu

 
 
Kao duhovni pastir, koji se mora brinuti za povjerene vjernike - stado, kako ga ne bi grabežljivi vuci rastrgali, upućujem slijedeće upozorenje. Hrvatice i Hrvati i drugi dobronamjerni: U nedjelja u vremenu od 2 do 3 sata na HRT-u nude gledati kako se obmanjuje, manipulira, lažno predstavlja i površno govori. No, kako bi sačuvali higijenu duše, branili istinu, štitili demokraciju, preporučam da to ne gledate.
https://www.hercegovina.info/img/repository/2012/07/web_image/fra_mario_knezovic_ured_0.jpg
Fra Mario Knezović
 
Naime, čovjek koji sliku zločinca drži u uredu, a kune se u demokraciju, ljudska prava, slobodu medija i građanstvo, ne smije putem medija ući u vašu kuću. Držite do sebe. Sramotno je, skandalozno je, da se takvome tipu daje mogućnost da s nacionalne TV katedre blati vlastiti narod koji kao predstavlja i ismijava zdrav razum.
 
Osim što je to činio preko sarajevske katedre sad će i s one zagrebačke dalekostidnice. U tom terminu nemojte samo prebaciti program ili isključiti televizor. To je malo. Iz zida treba iščupat kabel iz struje. Naravno da treba poštivati slobodu medija i pravo svakome na istup, ali nikako ne treba podržati konstrukt laži, izigravanja prava bilo kojeg naroda i ugošćivanje čovjeka kojem je zločinac uzor u životu.
 
I još jedna važna napomena i upit: Na kojem kanalu emitira TV za Hrvate u BiH koja je u predizbornoj kampanji bila obećana da će početi radom do Božića? Toliko i o onim drugima koji misle da nas planetarno bolje, od lika koji gostuje u NU2, predstavljaju. Dobro bi bilo da svi predstavnici Hrvata prestanu samo sebe gledati u zrcalu, nego neka otvore prozor i vide sebe u tisućama izigranih, obespravljenih i na odlazak prisiljenih.
P.s. Ovo o ne gledaju preporučam i iz razloga kako bi izbjegli napast psovke i pogrdnih riječi. A o mogućim komplikacijama i nus pojavama upitajte svoga ispovjednika i duhovnika!
 

Fra Mario Knezović, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1896000787188403&id=857664961021996

Anketa

Hoće li u Bleiburgu 18. svibnja 2019., na komemoraciji za pobijene Hrvate 1945. bez suđenja, biti više ili manje ljudi?

Utorak, 26/03/2019

Tko je Online?

Trenutačno aktivnih gostiju: 578 gostiju i nema članova online

 

AIPK Trgovine d.o.o.

 

Registar Branitelja

 

Udruga Zavjet

 

 

Grawe osiguranje

 

 

 

Veliko srce malom srcu

 

Facebook

 

 

Optika Kraljević